17. juuli 2018

ÕPPEKOMPLEKTIDE LÕIMIMINE JA KEELELISTE OSAOSKUSTE ARENDAMINE 1.–3. KLASSIS

---
Seminar klassiõpetajatele
16. augustil Tallinnas, kell 11:00-14:30 Tallinna ülikooli auditooriumis.
23. augustil Tartus, kell 11:00-14:30 Tartu Loomemajanduskeskuses, Kalevi 17
Seminari viivad läbi Künnimehe eesti keele õppekomplekti autorid Mare Kütt ja Küllike Kütimets. 
Häälikupikkuse käsitlemisest 2. ja 3. klassis räägib Martin Ehala

TEEMAD
Õppevara valiku põhimõtted - raskusaste, väärtused, lõiming.
Lugemisteksti raskusastme määramine.
Õpilase kultuuriliste ja arenguliste erivajadustega arvestamine. 
Eri õppevara komplektide lõimimine Künnimehe 2. ja 3. klassi eesti keele töövihikute baasil.
Keeleteemade käsitlemine õigekeelsuse ja keeleliste osaoskuste (kõnelemine, kuulamine, lugemine, kirjutamine) arendamisel.
Soovitusi erinevate harjutuste ja mängude läbiviimisel keeleteemade kinnistamisel.
Vabalugemine - mis ja kuidas?
Häälikupikkuse käsitlemine 2. ja 3. klassis.

REGISTREERIMINE
Registreerimine kuni 10. augustini e-posti teel aadressile kersti.ehala@kynnimees.ee

Kommentaare ei ole: