22. apr 2017

Küsimustiku “Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides”

MTÜ Lastekaitse Liit koostöös Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liiduga viib käesoleval aastal läbi kordusuuringu “Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides” 7-18-aastastele lastele ja omavalitsustele, jälgimaks muutusi võrreldes 2006. ja 2013. aastal toimunud suuremahuliste uuringutega. 

Laste ja noorte elukvaliteeti mõjutab kogu ühiskonnakorraldus ning eelkõige elukorraldus nende kodukohas. Küsitluse eesmärk on välja selgitada laste ja noorte kaasamise praktika omavalitsuste tasandil, välja tuua omavalitsuste parimad praktikad, laste eelistused, ning ettepanekud antud valdkonna arendamiseks. 

Vastavalt ÜRO Lapse õiguste konventsiooni artiklile 12 on lapsel õigus väljendada oma seisukohti teda puudutavates küsimustes.

Lapsed saavad vastata kuni 1. augustini anonüümsele valikvastustega ankeetküsitlusele: 
http://connect.ee/uuring/379539751/ eesti keeles
http://connect.ee/uuring/379557102/ vene keeles 
Kohaliku omavalitsuse esindajad saavad vastata: http://connect.ee/uuring/379523210/
Uuringu tulemused avalikustame septembris 2017. See võimaldab laste ja noorte kaasatuse aspekti jälgida ka valimiste eel - käesoleval aastal osalevad valimistel esmakordselt ka 16- aastased ja vanemad noored. Uuringu tulemustele põhinevalt koostatakse soovitused alustavatele omavalitsuste esindusorganitele laste ja noorte paremaks kaasamiseks ja osalusvõimaluste loomiseks.
Palume Teie kui klassiõpetaja abi küsimustiku “Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides” levitamisel ja täitmisel.
Küsimuste korral palun helistage 631 1128 või kirjutage liit@lastekaitseliit.ee

Täiendavat infot laste kaasamise kohta on võimalik leida siit: http://www.lastekaitseliit.ee/lapse6igused/laste-ja-noorte-kaasamine/ Kaasamist puudutavaid materjale leidub siin: http://www.lastekaitseliit.ee/lapse6igused/laste-ja-noorte-kaasamine/308-2/

Täname Teid juba ette abi eest!

Heade soovidega,

Grete Landson
Kommunikatsioonijuht
MTÜ Lastekaitse Liit

17. apr 2017

EKÕL-i kevademinar "Kuulan ja kuulen. Vaatan ja näen."

7.aprillil toimus klassiõpetajate kevadseminar "Kuulan ja kuulen. Vaatan ja näen". Meie kiiresti muutuvas nutimaailmas leiame üha vähem aega üksteisega rääkimiseks, kaaslase kuulamiseks või lihtsalt mõtisklemiseks. Kuidas teha ennast mõistetavaks? Siin on väga oluline roll jutustamisoskusel.
Kevadseminar toimus Eesti Arhitektuurimuuseumis, mis tegutseb alates 1996. aastast. Muuseum asub üle saja aasta vanuses Rotermanni soolalaos, mis on Tallinna üks silmapaistvamaid tööstusarhitektuuri näiteid.
Kevadseminari külaline oli Tartu Ülikooli eripedagoog ja logopeed Marika Padrik.
Ta käsitles oma ettekandes algklassides kiiresti arenevat ja arendatavat oskust – teksti mõistmise ja loome oskust, mille toetamise üks võimalus on pildiseeriate kasutamine. Hea jutustamisoskus ei ole kaasasündinud, vaid sõltub keskkonnast - kodu, lasteaed ja kool. Süsteemse jutustamisoskuse arendamine jääb 5-6 eluaastasse. Algklassides toimub kiire jutustamisoskuse areng - hea teksti tunnuste äratundmine, kuulajaga arvestamine, keeleline sidusus. Lähtuda tuleb jutust, mis õpetab lapsi mõtlema ja on õpetlik, ütleb Padrik. Tema sõnul on narratiiv osa sotsialiseerumisprotsessist. Jutud aitavad õpetada käitumist, emotsioonide mõistmist ja kontrollimist.  Hea jutustamisoskus on lapse lisaväärtuseks. Alustada tuleks juttude kuulamisest ja mõistmisest.  Jutustamisoskust aitavad arendada õigesti esitatavad küsimused teksti või pildiseeria kohta. Väga raske on leida sobivaid tekste, neid tuleb õpetajatel vajadusel ka ise koostada. Õpikutes ei leidu väga häid tekste jutustamisoskuse arendamiseks. Laste jutustamisoskuse arendamisel on väga tähtis roll lapsevanematel ja õpetajatel.
Kevadseminari teisel poolel tutvusid õpetajad klaveriloomadega. Klaveriloomademaa asub klaveris. See on ju üsnagi loogiline. Ja et Klaveriloomademaal elavad klaveriloomad, see on kah selge. Kes ise neid veel kohanud polnud, siis nüüd oli võimalus nendega tuttavaks saada. On aga mõned inimesed, kes klaveriloomi näinud ning nendega sõbraks saanud: Katri Rebane, Kerstin Hallik, Peeter Rebane. Klaverillood koos humoorikate vahepaladega panid õpetajatel jalad tatsuma.
EKÕL-i uus juhatus - Külli Arand, Raina Uibo, Merle Varek, Piret Jõul, Tiie Jaaniste
Kevadseminar lõppes EKÕL-i liikmetele  üldkoosolekuga. EKÕL-i juhatuse esimees Küllike Kütimets luges ette 2016 tegevusaasta kokkuvõtte. Põhikirja järgi lõppes liidu senise juhatuse (Küllike Kütimets. Mare Kütt, Eda Aavik, Lemme Sulaoja ja Tuuli Koitjärv) ja maakondliku esinduskogu tegutsemisaeg. EKÕL on aktiivselt tegutsenud alates 2011. aastast. Tehtu kohta jagati palju kiitvaid sõnu. Seminaril valiti liidule uus ja maakondlik esinduskogu.
EKÕL-i uue juhatuse liikmed töötavad ja elavad Eesti erinevais paigus
EKÕL-i juhatus 2011-2017 - Tuuli Koitjärv, Eda Aavik, Küllike Kütimets, Mare Kütt, Lemme Sulaoja
EKÕL-i uueks juhatuseks valiti Külli Arand (Tallinna Saksa Gümnaasiumi klassiõpetaja), Piret Jõul (Kõrveküla Põhikooli klassiõpetaja, Tartumaa),  Merle Varek (Haljala Gümnaasiumi klassiõpetaja, Lääne-Virumaa), Tiie Jaaniste (Otepää Gümnaasiumi klassiõpetaja, Valgamaa), Raina Uibo (Põlva Kooli  klassiõpetaja).
Uutele juhatuse ja maakondliku esinduskogu liikmetele sooviti tuult tiibadesse.
Kohtumiseni suveseminaril 15.- 16. augustil Sagadi Looduskoolis!

9. apr 2017

Hea Õpetaja!
Kutsume Teid osalema  õpetajaraamatu koolitusele, mis aitab arendada õpilaste sotsiaalseid oskusi sisaldades tunnikonspekte suhtlemisoskuste, enesejuhtimise, otsuste langetamise ja probleemilahendusoskuste arendamiseks. Need oskused on olulised õpilaste riskikäitumise ennetamisel, sh alkoholi, tubaka ja teiste uimastite tarvitamise ennetamiseks. Õpetajaraamat vastab riikliku õppekava inimeseõpetuse ainekavale, kuid tunnikonspektid sobivad kasutamiseks ka teistes ainetundides.
Koolitusele on oodatud inimeseõpetuse õpetajad, koolis töötavad tugispetsialistid, klassiõpetajad.
Tervise Arengu Instituut korraldab õpetajaraamatu kasutamise toetamiseks koolitused järgmiselt:
*      1.-5.klassi õpetajatele:
17.aprill 2017 Tartu, Teaduskeskus AHHAA, aadressil Sadama 1
Koolitusele registreerumine:

Kirjale on lisatud koolituskava. Kavast leiate koolituse õpiväljundid, teemad ja ajakava.
Koolitus on praktilise suunitlusega, käsitledes eri teemade puhul  nii teoreetilisi lähtekohti kui ka teemade õpetamise metoodikat.
Koolitust viivad läbi õpetajaraamatu autorid Helve Saat ja Erle Põiklik. Koolituse maht on 7 akadeemilist tundi.
Kõik koolitusel osalejad saavad paberkandjal õpetajaraamatu „Uimastiennetuse õpetajaraamat põhikoolile”.  Tutvumiseks on kirjale lisatud väljavõte õpetajaraamatust.
Koolitus on osalejatele tasuta. Transport omafinantseerimisel.
Kui olete koolitusele juba registreerunud, aga mingil põhjusel ei saa koolitusel osaleda, siis palun andke sellest kindlasti teada merike.org@tai.ee

Kena päeva soovides,

Merike Org
Koolitusspetsialist
Koolituskeskus
Tervise Arengu Instituut

1. apr 2017

Lahe digikool

Juba teist korda kutsuvad Gustav Adolfi Gümnaasiumi 3. ja 4. klassi õpilased Tallinna koolide õpetajaid ja õpilasi koolituspäevale “Lahe Digikool”, mis toimub 6. aprillil kell 14.00-17.00. Eelmise aasta materjalidega saate tutvuda meie blogis http://lahedigikool.blogspot.com.ee/

Koolitusele on oodatud 1.-5. klassi õpetajad koos oma kahe õpilasega. Osaleda saab kahes erinevad töötoas ning kohtade arv on piiratud.


Tervitades
Maria Malozjomov maria.malozjomov@gag.ee
Ingrid Maadvere ingrid.maadvere@gag.ee

18. veebr 2017

ProgeTiigri võistlus "Mängumaraton"

ProgeTiigri võistlus "Mängumaraton" HITSA kutsub kõiki alus- ja üldhariduse õppijaid osalema ProgeTiigri võistlusel “Mängumaraton”. Võistlustööna tuleb esitada enda loodud mäng, mis aitab arendada laste ja noorte IKT oskusi või tõstab teadlikkust, kuidas turvaliselt internetis käituda. Mängude loomise kaudu saavad noored jutustada mõnda lugu, disainida tegelasi ja maailmu, lõimida erinevaid huvivaldkondi nagu tehnoloogia, kunst, muusika, keeled jt. Mängude loomine annab hea võimaluse erinevate huvidega õppijatele tegeleda põneva väljakutsega, harjutada meeskonnas töötamist ja siduda loodav mäng kooli loovtööga. Võistlustöö koosneb kolmest osast: programmeeritud või disainitud mäng, mis õpetab programmeerimist või targalt internetis käitumist. Lahenduseks võib olla: arvutimäng, mis on kas allalaetav või veebipõhiselt mängitav. Mängu loomiseks võib kasutada ükskõik millist programmeerimiskeelt/tarkvara või disainitarkvara (vt siit); nutiseadmes mängitav rakendus (äpp); laua- või kaardimäng. See võib olla disainitud 3D-tehnoloogias, tikkimismasinat kasutades või mõne muu materjali ja vahendi abil loodud, samuti hariduslike robotitega kasutamiseks (nt Bee-bot, Ozobot, Meet Edison jt). mängujuhis, mis selgitab mängu reegleid ja on internetist kättesaadav. lühivideo (pikkusega 2 min), mis tutvustab autoreid ja mängu teemat ning selle loomiseks valitud vahendi põhjendust. 

VÕISTLUSE AJAKAVA 08.02.2017 
Võistluse väljakuulutamine 01.03.2017 
Võistlustööde esitamise alguskuupäev 23.04.2017 
Võistlustööde esitamise lõpptähtaeg 24.04.2017 
Võistlustööde hindamise algus kuupäev 08.05.2017 
Võistlustööde finalistide väljakuulutamine 20.05.2017 
Võistluse finaal ja võitjate väljakuulutamine 
VÕISTLUSTÖÖDE ESITAMINE 
 Võistlustööde esitamise lõpptähtaeg on 23. aprill, kell 23:59 (k.a). 

Võistlustöö kõik kolm osa (loodud mäng, selle juhis ja lühivideo) peavad olema koondatud ühele veebilehele (nt Google drive, blogi, Padlet vms), mille aadress on lisatud esitamise taotlusele. Võistlustöö tuleb esitada HITSA konkursi- ja taotluste esitamise veebilehe kaudu (alates 1.märts): http://konkursiveeb.hitsa.ee 

VÕISTLUSE FINAAL ProgeTiigri võistluse finaal toimub 20. mail, Tallinnas. Finaalis toimub mängumaraton, kus kõik finaali pääsenud osalejad saavad proovida üksteise loodud mänge ja hääletada oma lemmiku poolt. Finalistid peavad tagama, et kõik mängud on töökorras ja mängitavad. Finaalis võistlustöid enam ei hinnata, vaid kuulutatakse välja iga vanuserühma võitjad. Finaalürituse asukoht ja täpne kava kuulutatakse välja märtsis 2017. Autasustatakse iga vanuserühma kolme parima võidutöö autoreid põnevate tehnoloogiliste vidinatega. Kõikide finaali pääsenud koolide vahel loositakse välja ka ProgeTiigri võistluse peaauhind väärtusega 500 eurot. Võistluse auhinnafond on ligi 10 000 eurot. 

 ProgeTiigri õpilaste võistluse läbiviimist toetatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi meetmest “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ (2014-2020.1.03.15-0001) ja Euroopa Ühendamise Rahastu projektist „Targalt Internetis“.

16. jaan 2017

Ise tehtud, hästi tehtud

VII väikeste kodu-uurijate võistlus kutsub osalema

Paide Ühisgümnaasium koostöös Eesti Lugemisühinguga kutsub 3. – 6. klasside õpilasi taas oma perede mälestusi koguma ja talletama. Aastate jooksul on uurimused koostanud ligi 1200 3.-6. klasside õpilast üle kogu Eestimaa.

1. märtsiks 2017 ootame üksikautoritelt käsitsi kirjutatud uurimustöid teemal „Ise tehtud, hästi tehtud“.

Võistlustööd saata aadressil: Paide Ühisgümnaasium Kooli 1Paide 72718. Kindlasti lisada juhendaja meiliaadress.
Täpsema juhendi leiavad huvilised Paide Ühisgümnaasiumi ja Eesti Lugemisühingu kodulehelt. 2017.aasta septembrikuus teeme võistlusest kokkuvõtteid ja kutsume noored kodu-uurijad koos juhendajatega tänupäevale.

Võistluse korraldajad Heli Prii, Eve Krais, Tiina Kivimäe

7. jaan 2017

Õppevara täiendust

Head klassiõpetajad! Soovin teile tegusat ja mõnusat uut aastat! Künnimehel on rõõm teatada, et on ilmunud Küllike Kütimetsa ja Mare Küti 2. klassi eesti keele töövihiku 2. poolaasta vihik ja kirjastuse kodulehelt saab nüüd alla laadida ka selle vihiku õpetajaraamatu interaktiivse pdf. Juurdepääsu leiate kirjastuse kodulehelt toodete juurest: www.kynnimees.ee – Algõpetus – 2. klassi töövihiku 2. osa, või sisenedes otse aabitsa veebivaramusse: aabits.kynnimees.ee – Õppevara – 2. klassi töövihik. Südamlikud tervitused ka autorite ja kirjastuse poolt! Martin Ehala

23. dets 2016

Jõulutervitus

EKÕL-i juhatus soovib kõikidele klassiõpetajatele häid pühi ning kosutavat koolivaheaega!

16. dets 2016

Veebisemianr "Joonistamise keskkonnad"

Esmaspäeval, 19. detsembril kella 19.00-20.00 toimub veebiseminar „Joonistamise keskkonnad“
Enne jõule uurime üheskoos erinevaid joonistamist võimaldavaid keskkondi ning valmistame  jõulukaarte. Veebiseminari viib läbi HITSA ja Gustav Adolfi Gümnaasiumi Haridustehnoloog Ingrid Maadvere.
Registreerumine: 
http://koolitus.hitsa.ee/training/918

Info veebiseminaride ja veebiseminaride toimumise keskkonna Adobe Connect kohta leiab siit. Toimunud veebiseminaride salvestused leiab arhiivist.

Kena jõulukuud!
Kristi Semidor ja Ingrid Maadvere
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
HITSAveebiseminarid_vertikaalne_250x235

3. dets 2016

Eesti Klassiõpetajate Liidu sügisseminar „ Kunst on kunsti teha”Eesti Klassiõpetajate Liit kutsus 26.novembril 2016 oma liikmeid Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli sügisseminarile "Kunst on kunsti teha." 
Klassiõpetajaid saabus igast Eestimaa nurgast. 
Sügisseminar algas tervituskohviga ning õpetajaid võlus väärikas maja, soe vastuvõtt ja seminarkoolituse jõuluhõngulised õpitoad . Avasõnad ütles EKÕL juhatuse esinaine Küllike Kütimets. See vahva koolituspäev oli osalejatele tasuta tänu projektitaotluse rahastamisele SA Innove poolt.
Päev algas Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli direktrissi Urve Krause tervitusega, kes rõhutas kooli põhiväärtusi- avatus, koostöö lastevanematega, õpilaste loovuse toetamine ja väärikust, traditsioonide austamist ning kooli ajaloo väärtustamist. Saime nautida päeva imekaunis koolimajas mitmekesiste ning kaasaegsete õppevahendite ning võimalustega. 
Järgnesid kaks töötuba: 

Piret Laanvee- klassiõpetaja 1.-6.klass, meisterdamisõpetaja, õpetajate koolitaja. Tema töötoas said osalejad meisterdada kipssidemest näpunukke, päkapikke.
Valmistasime paberit ja sellest jõuluteemalisi seinapilte. Lambavillast pallikesi, ehteid, võtmehoidjaid, jõulukaunistusi. Meeldejäävaks kogemuseks oli harjutada sõrmele kipssideme tegemist, mille käigus valmis üsna lihtsa vaevaga päkapikust näpunukk. Selgus, et toreda villapalli tegemiseks ei kulu sugugi palju oskust ega vahendeid, vaid veidi villa, tükike porolooni, pisut seepi ja kannatust. Koolitaja Piret Laanvee- rõõmustas materjalidega, mis kõigile lastele koolis kättesaadavad ja odavad. Tulemus aga suurepärane. Valiminud kipsist päkapikud oli tore sissejuhatus esimesse adventi. Salvrätikust ja pehmest paberist valmisid kaunid jõuluteemalised seinaplaadid, mida õpetajad valmis õhinaga lastele õpetama. Villa ja seebiga valmisid toredad pallikesed, mida täiskasvanudki veeretasid ja viskasid nagu lapsed. 
Teises töötoas oli koolitajaks Anneli Laasi- vabakutseline õpetaja, maaliõpetaja. Tema juhendamisel valmisid guaššidega segatehnikas talvepildid kui imelised meistriteosed. Saime õpetusi värvide segamisest, pintslite valikust ja ideid talve maalimiseks. Muidugi sai üle korratud ka guaššvärvide maalimise põhitõed. Huvitav oli jälgida värvide mängu ja leida ikka uusi ning põnevaid toone. Kui see kõik nüüd paberile panna, siis väikeste näpunäidete ja vihjetega tunneb iga algaja maalija ennast tõeliselt suure kunstnikuna. Kaunid pildid tekkisid justkui iseenesest.
Keskpäeval oli lõunapaus ja töötoad vahetusid.
Piret Laanvee ja Anneli Laasi juhendamisel lendas aeg suisa linnutiivul. Uued vahvad ideed ja põnevad taasavastused tegid meele rõõmsaks ning panid klassiõpetajatel silmad särama.

Töine ja hariv laupäev oli õpetajaid innustav, kaasahaarav, meeleolukas ja igati kordaläinud päev. Koolituspäev täitis osalejate ootused. Koolitajad pakkusid õpetajatele uusi teadmisi, oskusi ja enesekindlust. Heameelt tunti ka kolleegidega kohtumise üle. Sügisseminari lõppedes olid kõik osalejad rahulolevad, et said koos veeta töise ja meeleoluka laupäeva. Mitmete ideedega asuti koduteele ja lubati neid kohe kaunil advendiajal kasutama hakata. Emotsioone ja mõtteid seminarkoolitusest jätkub kindlasti veel kauaks. Suur tänu korraldajatele suurepärase päeva eest! Toimunud koolitus oli tore sissejuhatus algavasse advendiaega. Kogutud ideed ja koolituselt saadud kogemuste pagas võimaldab seda jõuluhõngulist õpituba jätkata oma klassiruumis õpilastega.
Lahku mindi järgmiste koolituspäevade ootuses. 

Suur aitäh EKÕL-i juhatusele. Jõudu ja jaksu kõigile klassiõpetajatele!

Tallinna Saksa Gümnaasiumi klassiõpetajad: Ülle Gatski, Marje Kotkas, Ene Tõnnis, Tiina Lohu ja Külli Arand