5. nov 2010

Puutetahvel algklassi inglise keele tunnis

Hea õpetaja, kes Sa kasutad PUUTETAHVLIT algklassi inglise keele tunnis ja oled nõus jagama oma kogemusi Slovakkia Presovi Ülikooli doktorant Erika Frankova`ga, võta palun ühendust kas Piret Luigega Tartu Ülikoolist piret.luik@ut.ee või otse Erika Frankova`ga erfranko@gmail.com.

Erika soovib vaadelda 2-3 inglise keele tundi algklassides, kus kasutatakse ka puutetahvlit. Vaatluse põhitähelepanu on suunatud puutetahvli kasutamise metoodikale. Vaatleja ei jälgi õpilaste inglise keele taset ega oskusi, samuti on vaatlustulemused anonüümsed.
Kolleeg Slovakkiast vajab meie abi oma doktoritöö kirjutamisel. Meie haridussüsteem ja innovaatilisus on jätnud talle väga hea mulje.

Erika Frankova palve Eesti klassiõpetajatele edastas
Tiia Salm
Klassiõpetajate kogukonna toimetaja

Kommentaare ei ole: