15. okt 2013

Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning

Tere hea õpetaja, õppealajuhataja ja huvijuht!
  
HITSA Innovatsioonikeskus korraldab Tartus Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning koolituse koolimeeskondadele, et tutvustada, kuidas kasutada rahvusvaheliste õpiprojektide võimalusi eri õppeainete lõimimisel. Koolitus toimub 15. ja 16. novembril 2013 Dorpat hotelli  konverentsikeskuses (Turu 2, Tartu).

Koolitusel tutvutakse nii õpiprojektide kavandamist, nende integreerimist kooli õppekavva kui ka veebipõhised võimalusi projektide läbi viimisel. Koolitusel tutvustame portaali www.etwinning.net/ kasutamist (partneriotsing, projekti sõlmimine, projektitöö administreerimine) ning edukaid eTwinning projekte.

Koolimeeskondade koolitusele ootame ühest koolist 2-4 õpetajat koos haridustehnoloogi,  infojuhi või arvutiõpetajaga (eri õppeainete õpetajad, klassiõpetaja, õppealajuhataja, huvijuht).

Osalemiseks on vajalik eelnev registreerumine.


Koolitusel osalemine on tasuta. Osalejatel palume kaasa võtta sülearvuti.

Soovijatel  palume registreeruda hiljemalt 31. oktoobriks 2013.

Kommentaare ei ole: