1. okt 2012

EKÕL-i piirkonnapäev Kohtla-Järvel
EKÕL-i 4. piirkonnapäev Kohtla-Järvel

Programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014“ raames toimus Kohtla-Järvel 21.septembril 2012 Eesti Klassiõpetajate Liidu (EKÕL) piirkonnapäev „Parima praktika jagamine“ ja seekordne teema oli „Keelekümblus kui riigikeele õppimise toetamine.“

Kohtla-Järvel võttis klassiõpetajaid vastu Slaavi põhikool.Slaavi põhikoolis on nii varajase kui ka hilise keelekümblusklassid.
Päeva juhatas sisse EKÕL-i juhatuse esimees Küllike Kütimets.
Järgmisel õppeaastal olen ma keelekümblusklassi 1. klassi õpetaja, seetõttu oli väga huvitav kuulata erinevaid esinejaid rääkimas oma tööst ja kogemustest just keelekümblusprogrammist.
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli 1. klassi keelekümblusõpetaja Külli Kralli ettekanne oli teemal „Keelekümblus läbi kogemuste.“ Ta toetus oma kogemustele ja tutvustas programmi ning metoodika olemust ja vajalikkust. Samast koolist võttis sõna ka Tatjana Belorusskaja, kes on vene keele õpetaja keelekümblusklassides. Tatjana rääkis rühmatöö osast õppeprotsessis ning selle organiseerimisest algklassides. Väga huvitavalt esinesid lasteaiaõpetajad Rimma Pimenova Tallinna Mahtra Lasteaiast ning Malle Trummar Kohtla-Järve lasteaiast Kirju-Mirju. Nad tõid erinevaid praktilisi näiteid oma tööst. Huvitav oli teada saada, millise keelekümbluspagasiga tulevad lasteaialapsed kooli. Mare Kütt ja Inna Trufanova Rakvere Gümnaasiumist tutvustasid, kuidas toimub keelekümblus ühinenud eesti ja vene õppekeelega koolis, kus puudub keelekümblus kui programm. Mare Kütt tutuvstas keelekümblust toetavaid e-harjutusi Miksikeses. Antud õppematerjalide puhul saab õpetaja leida sobivad harjutused lähtudes laste keeleoskuse tasemest.
Lõpetuseks võin öelda, et tegevõpetajaid on alati väga huvitav kuulata, sest nende kogemustest on väga palju õppida.

Aitäh huvitava päeva eest!
Aire Rässa Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli õpetaja

Kommentaare ei ole: