15. nov 2012

Koolitusinfo

Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli Täiendõppekeskus (Uus-Sadama 5, Tallinn)

10.-11.detsembril 2012

MATEMAATIKA ÕPETAMISEST I JA II KOOLIASTMES.

Praktiline kursus matemaatika õpetamisest I ja II kooliastmes: Õppemängude ja erinevate praktiliste tegevuste olulisus üldpädevuste kujundamisel läbi matemaatika õppimise. Matemaatika seostamine erinevate õppeainetega. Probleemülesanded matemaatikas - erinevad võimalused.
Koolikogemus – õppetundide vaatlused ja analüüs.
Häid kogemusi matemaatika õpetamisest mitmekultuurilises õpikeskkonnas Soome näitel.
Planeeritud on Helsingis kooli külastus ja Matikkamaa külastus.

Kursus toimub Tallinna Ülikooli õppehoones Uus-Sadama 5 ja Helsingis

Kursuse maksumus : 115 EUR
NB! Kohtade arv piiratud

Info ja regsitreerimine: tk@tlu.ee, kyllira@tlu.ee

tel 6199 520; 6199 523
Koolitusjuht: Külli Rauk --

Kommentaare ei ole: