2. nov 2012

Rahvusvahelised projektid õppetöös


5. november -25. november 2012 Õppimisüritus Koolielu portaalisProjektid koolielus , õppimisürituse viib läbi Laine Aluoja. Registreerimine Koolielu portaalis.
16.- 17. november 2012 eTwinning koolitus algajatele, Tallinnas Euroopa hotelli konverentsikeskuses.
Koolitustele oodatakse õpetajaid, kes soovivad alustada rahvusvahelist projektitööd programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning raames (www.etwinning.net) ning kes pole varem eTwinningu koolitustel osalenud. http://sopruskoolid.blogspot.com/2012/10/etwinning-koolitus-algajatele-tallinnas.html
Registreerimine 12. novembrini 2012
23.- 25.  november 2012 rahvusvaheline kontaktseminar Soomes Tuusulas, osaleda saab 10 Eesti õpetajat.
Tiigrihüppe Sihtasutus kutsub Eesti õpetajaid osalema programmi Sõpruskoolid Euroopas eTwinning Soome-Läti-Eesti kontaktseminaril, mis toimub Soomes Tuusulas. Kontaktseminaril saab osaleda igast riigist kümme õpetajat. Kontaktseminaril osalemiseks palume täita sooviavaldus 12. novembriks 2012. Kõigile sooviavalduse täitnud õpetajatele antakse tagasisidet 15. novembriks 2012. Kontaktseminarile oodatakse klassiõpetajaid, kes õpetavad lapsi vanuses 7-12. http://www.sopruskoolid.blogspot.com/2012/11/soome-lati-eesti-kontaktseminar-soomes.html
Registreerimine 12. novembrini 2012
30. november - 1. detsember 2012 Koolimeeskondade koolitus, Tallinnas Tallink Spa hotellis hotelli konverentsikeskuses.Tutvustatakse, kuidas kasutada rahvusvaheliste õpiprojektide võimalusi eri õppeainete lõimimisel. Koolitusel tutvutakse nii õpiprojektide kavandamist, nende integreerimist kooli õppekavva kui ka veebipõhised võimalusi projektide läbi viimisel.Koolimeeskondade koolitusele ootame ühest koolist 2-4 õpetajat koos infojuhi või arvutiõpetajaga (eri õppeainete õpetajad, klassiõpetaja, õppealajuhataja, huvijuht). http://sopruskoolid.blogspot.com/2012/10/etwinning-koolitus-koolimeeskondadele.html
Registreerimine 12. novembrini 2012

Kommentaare ei ole: