4. aug 2017

Hitsa täienduskoolituste kalender


Enne uue kooliaasta algust on paras aeg tutvuda täienduskoolituste kalenderiga, et end aegsasti sügisestele koolitustele kirja panna. HITSA koolitusportfelli on lisandunud uus arvuti baaskoolitus, samuti oleme uuendanud Tuleviku Õpetaja eelmoodulit.UUS! Arvuti baaskoolitus


HITSA korraldab koostöös Tallinna Arvutikooliga algtaseme koolitusi lasteaia ja üldhariduskoolide õpetajatele, kes tunnevad, et arvuti kasutamine igapäevases töös võiks ladusamalt minna. Ootame koolitusele õpetajaid, kelle arvuti kasutamise oskused on piiratud. Lisainfo: Katre Kalle (katre.kalle@akoolitus.ee).


Koolitused Tallinnas:
11.09-16.10.2017 Vaata lähemalt >>
12.09-17.10.2017 Vaata lähemalt >>
13.09-18.10.2017 Vaata lähemalt >>

Koolitused Tartus:
14.09-19.10.2017 Vaata lähemalt >>
29.09-25.10.2017 Vaata lähemalt >>
07.11-12.12.2017 Vaata lähemalt >>UUENENUD! Tuleviku Õpetaja: Õpetaja pädevused digiajastul
 

Tuleviku Õpetaja koolitusprogrammi uuenenud eelmoodul suunab õpetajaid analüüsima oma digioskusi ja kavandama oma edasist professionaalset arenguteed digiajastu võimaluste rakendamiseks õppetöös. Iseseisva õppimise käigus kaardistatakse oma haridustehnoloogilised pädevused ning luuakse digitaalne arengumapp, millega on võimalik tõendada oma tänaseid õpetaja pädevusi. Koolituse maht on 31 akadeemilist tundi (sh 3 kohtumist, a´ 4 tundi).

Pakume lasteaedadele, üldhariduskoolidele ja kutseõppeasutustele võimalust tellida tasuta koolitusi kohapeale (minimaalne grupi suurus 15 õpetajat). Lisainfo: Kairi Burnaševa (
kairi.burnasheva@hitsa.ee).Täienduskoolitused augustis ja septembris


Kõik koolitused ja lisainfo leiab aadressilt koolitus.hitsa.ee »
HITSA täienduskoolitused on alus-, üld- ja kutseõppeasutuse õpetajale, koolijuhile, haridustehnoloogile ning -spetsialistile kursuse täies mahus läbimisel TASUTA.Nutiseadmete kasutamine õppetöös

21.08.-26.11.2017, veebipõhine
Moodle alustajale

24.08.2017-01.10.2017, Rakveres
Sissejuhatus Edisoni haridusroboti programmeerimisse Edware äpiga

24.08.2017, Tapa Gümnaasiumis
Infootsingu ABC õpetajale

11.09.-15.10.2017, veebipõhine
Esitlus ilma Power Pointita

11.09.-29.10.2017, veebipõhine
Nutiseadmete kasutamine õppetöös

18.09.-22.12.2017, veebipõhine
Ühistöö vahendid

18.09.-05.11.2017, veebipõhine
Digipädevuse arendamine haridusasutuses

20.09.-12.12.2017, Tallinnas
Haridusasutuse digitaristu arendamine

26.09.-14.12.2017, Tallinnas

Kommentaare ei ole: