14. dets 2010

Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liit kutsub klassiõpetajaid koolitusele

Hea õpetaja!
Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liit kutsub Sind täiendkoolituskursusele
03. ja 04. jaanuaril 2011 Tallinna 21.Kooli, Raua6, vt. http://www.21k.ee

Praktilise õppe lõiming õppekava üldpädevustega. Õhukese pleki voolimine ja hüdrokopteri loomine.

Koolitus on suunatud põhikooli õpetajatele (tehnoloogia, kunstiainete, loodusainete õpetajad ja klassiõpetajad)

Koolituse eesmärgiks on võimaldada kursuslastel omandada teadmised õppekava üldpädevustest ja praktilised oskused õppetundide läbiviimiseks.
Lektor: Mart Soobik.

13. dets 2010

Miksimikser - mänguline IQ-test


Kui palju me aga tegelikult mõtelda oskame, seda tahaks vist igaüks enda juures testida.
Mõtlemisel on tihe seos keelega ehk teisiti öeldes on vigane keel vigase mõtlemise produkt. Seepärast polegi mõtlemis- ega keeleülesanded teineteisest reljeefselt lahutatavad.
Käesolev küsimustik on omalaadne intelligentsustest (IQ-test), milles nõutakse vastust sadakonnale miks-küsimusele. Enesekontrolliks on lisatud ka põhjenduste osa.
Üldhinnangu oma mõtlemisvõimele võib saada mängu lõpus.

Edukat nuputamist!
Miksitaja

Kirjastus Koolibri, 2010
Toom Õunapuu, 2010

7. dets 2010

Õppimisüritus "Õpime mängides"


On algamas järjekordne õppimisüritus Koolielus - "Õpime mängides".

Toimumise aeg: 27. detsember 2010 – 16. jaanuar 2011.

Mari Tõnisson Tartu Hiie Koolist ja Tiia Salm Jäneda Koolist ootavad õppimisüritusele õpetajaid, kes soovivad õppida koostama mängulist laadi interaktiivseid harjutusi.Õppimisürituse eesmärgid:

- Toetada õpetaja loovust, leidmaks võimalusi interaktiivsete mängude kasutamisel õppetöös selle huvitavamaks muutmise eesmärgil
- Tutvustada erinevaid interaktiivsete harjutuste koostamise keskkondi (ClassTools, PurposeGames, Quizlet, Teach-ICT).

Õppimisürituse kava leiate õppimisürituse kogukonnast (Liituda saavad Koolielu kasutajaks registreerunud "Esita liitumistaotluse" kaudu).

Õppimisüritusel osalemist tõendava tunnistuse saab iga kursuslane, kes avaldab kogukonna blogis vähemalt kaks interaktiivset harjutust, annab hinnangu vähemalt ühele kaaskursuslase poolt valminud õppemängule ja osaleb aruteludel.
Õppimisüritusele registreerumine on alanud! 

1. dets 2010

Arvutijoonistuste võistluse "Elurikkus" võitjad

Mette Mari Kaljas (9 a), Miina Härma Gümnaasium
Kadusid elupaigad, kadusid liigid
Rahvusvahelise elurikkuse aasta raames korraldasid EENet ja TTÜ Geoloogia Instituut üle-eestilise arvutijoonistuste võistluse "Elurikkus".

Võistlusel lõi kaasa peaaegu 4000 autorit, kellele kõige rohkem meeldisid teemad "Ürgmere elukas" ja "Elu puu".

Kaasatud olid 195 kooli ning 178 juhendajat - nii et elurikkus läheb Eesti lastele ja noortele vägagi korda.

Žürii valis 4435 pildist igas vanusegrupis välja kolm parimat tööd ning märkis ära veel 39 pilti. Parimatest piltidest rändnäitus on 2011. aastal väljas mitmel pool Eestimaal.
Nii auhinnatud töid kui ka kõiki teisi võistlusel osalenud pilte näeb aadressil http://joonistaja.eenet.ee
Elurikkuse aastast saab lähemalt lugeda Keskkonnaministeeriumi lehel: http://www.envir.ee/elurikkus2010

Võistlust toetasid Keskkonnaministeerium ja Keskkonnainvesteeringute Keskus. Auhindadega varustavad IM Arvutid AS, Keskkonnaministeerium ja TTÜ Geoloogia Instituut.

allikas: http://joonistaja.eenet.ee/konkurss/