31. aug 2010

Head algavat kooliaastat!


Tere, sõbrad!
Tere, koolimaja!
Tere, klassiruum ja
tere, tahvel ka!
Tere jälle, armsad õpetajad!
Tere kõigile, kes seotud kooliga! 

Liiklusrahu lepe

30. augustil kirjutasid Eesti Lastekaitse Liidu ja Eesti Lastevanemate Liidu esindajad laste ning autojuhtide nimel alla Liiklusrahu leppele, millega nii kooliõpilased kui autojuhid tõotavad oma korrektse liiklemisega teistele eeskujuks olla.

Esmakordselt sõlmitav Liiklusrahu lepe on osa kampaaniast, mille eesmärk seisneb selles, et laps jalakäijana ja lapsevanem sõidukijuhina lubavad teineteisele tingliku kokkuleppe sõlmimisega, et mõlemad täidavad korralikult liiklusreegleid ning on tähelepanelikud kaasliiklejate suhtes.

Liiklusrahu lepe on tähtajatu ning seotud jalakäijate ning taas kooliteed alustavate laste ohutusele suunatud liiklusohutuskampaaniaga, mida korraldavad Maanteeamet ning Politsei- ja Piirivalveamet.

Kampaanias kasutatakse tele-, raadio- ja välireklaame ning internetilahendusi. Kuna kampaania on suunatud vähekaitstud liiklejate ohutusele, mille tagamiseks igaüks saab hooliva käitumisega oma panuse anda, on erilist tähelepanu pööratud internetile ning valmistatud selle tarvis spetsiaalne veebileht, kus kõik inimesed saavad liiklusrahu leppega lihtsal viisil liituda.

Vaid ühiselt tegutsedes ja omavahel kokku leppides saab tagada selle, et kõik - nii suured kui väikesed liiklejad - õhtuks turvaliselt koju jõuaksid. Sest kokkulepe kohustab!

Lisainfo: http://www.liiklusrahu.ee/ 

21. aug 2010

Algklassikute foorum

Startimas on uus algklassikute foorum aadressil http://algklassid.forummotion.com/forum.htm
Foorum on koht, kus saab otse ja kiirelt vahetada infot oma igapäevaste murede ja küsimuste kohta, kus on ka isiklikumad ja kitsamad teemad kui õppematerjal ja head ideed.
Miks sellist foorumit vaja on? Et leida tuge, mõistmist, vastuseid ja uusi häid ideid samal alal töötavatelt inimestelt, et arutleda meie igapäevase töö murede ja rõõmude üle, saada ehk kirja ka ühte kohta nii muu jutt, kui tööks vajalik materjal. 

Foorumi idee ja teostuse taga seisab Riinika Rosanov.

12. aug 2010

Uusi õppematerjale konkursilt "Täna samm, homme teine"
Loovmeisterdamine ja teatrimaailm

Ideid nii lasteaiaõpetajatele kui I kooliastme õpetajatele, kuidas lihtsast taaskasutusmaterjalist on võimalik luua terve teatrimaailm.  


http://toruloomad.weebly.com


koostas: Tartu Hiie Kooli õpetaja Tiina Põllu

6. aug 2010

Lugemispesa mentorite täiendkoolituspäev

Lugemispesa mentorite täiendkoolituspäev

Plaanis:
* jagame vestlusringis mentorikogemusi,
* meisterdame käpiknukke,
* mängime rahvamänge,
* osaleme loovtegevustes,
* tutvume uudiskirjandusega

Aeg: 24. augustil kella 10.00-16.00
Koht: Paide Ühisgümnaasium

Päevakava
09.30 - 10.00 hommikukohv
10.00 - 10.15 tervitused projektijuhtidelt Annelilt ja Kajalt
10.15 - 11.00 Raamatukogust lugemispessa "On otsida tore töö!" – Jaile Jürgens
11.00 - 11.45 Loovtegevused "Nukitsamehe" ainetel
Tegevuste tutvustamine - Heli Prii
Rühmatööd: bingo koostamine, raharäpp, luuletus slaidide järgi
11.45 - 12.45 Meisterdame näpunukke - Mare Kabel
12.45 - 13.15 Lõuna
13.15 - 13.30 Rühmatööde tutvustamine
13.30 - 14.15 Mängime rahvamänge - Tea Saar ja Tiina Kivimäe
14.15 -15.00 Käpiknukkude, maskide ja peakatete kasutamine lugemistegevustes - Ülle Sipul
15.00 - 16.00 Vestlusring, kogemuste vahetamine

Registreerimise aeg kuni 15. augustini.
Palun saada oma osalemissoov meilile anneli.laamann@naba.ee 

allikas:  http://www.lugemisyhing.ee/pesa/lugemispesa_index.htm