30. okt 2013

Uus aabits

2014. aastal ilmub 1. klassile uus eesti keele õppekomplekt.
 - Aabits - autorid Siiri Laidla, Küllike Kütimets, Mare Kütt
- Aabitsa töövihik - autorid Tiiu Puik, Küllike Kütimets, Mare Kütt
- Kirjatehnika 1. vihik - autorid Küllike Kütimets, Mare Kütt
- Õpetajaraamat(koos näidistöökavaga) - autorid Tiiu Puik, Küllike Kütimets, Mare Kütt
 
Hiljem lisandub ka:
- Eesti keele õpik 1.klassile koos töövihikuga
 - Kirjatehnika 2. osa
 - Õpetajaraamat

Teie abiga oleme ka uue aabitsa illustraatorid valinud. Nendeks on valinud Leo Lätti ja Mariann Joa. Üks nende kujundatud paarislehekülg on tutvumiseks üleval AABITSa veebivaramus: aabits.kynnimees.ee Sarnases stiilis on ka ülejäänud aabitsa kujundus.

Veebivaramusse oleme lisanud ka kogu I klassi eesti keele õppekomplekti tutvustuse.

Aabits, töövihik ja kirjatehnika vihiku 1. osa ilmuvad kevadel 2014. Neid saab kodulehelt tellida, vt www.kynnimees.ee/et/algopetus

Tervitusega
Martin Ehala,
õpikukirjastus Künnimees

iTEC projekt


iTEC on Euroopa Liidu projekt, mis keskendub innovaatiliste õpistsenaariumite loomisele, katsetamisele ja levitamisele. Eesti õpetajad on projektis aktiivselt osalenud ning täpsemalt saab meie tegemistest lugeda http://iteceesti.wordpress.com/

Toimunud on hulk koolitusi õpetajatele ning ka sel sügisel ootame kõiki huvilisi 5. tsükli avakoolitusele, kus tutvustame edasisi plaane ning Eduvista keskkonda. 

Koolituse toimumise aeg: 6. november kell 14.00-16.00 (järgneb õhtusöök)
Koolituse toimumise koht: Tallinn, hotell Olümpia
Koolitus on õpetajatele tasuta.


Oodatud on kõik huvilised.

Tervitades
Ingrid Maadvere ja Martin Sillaots

EESTI LUGEMISÜHING KUTSUB VÕISTLUSELE "TEADUSRAAMAT ANNAB TEADA"


Dinosaurused, tähekogud, ookeani saladused, kiired sõidukid, tibatillukesed organismid, kauged maad ja rahvad - kõigest on lastele kirjutatud ja kujundatud palju toredaid raamatuid. Selle võistluse mõte on õhutada lapsi koostama raamatututvustusi teistele lastele.
Minge koos raamaturiiuli juurde ja avastage, milliseid teadusväljaandeid (aimeraamatuid ja -sarju) on lastele ilmunud. Süvenege raamatuisse, mis tutvustavad loodust, ajalugu, täppisteadustest, kuulsaid teadlasi ja kultuurisündmusi. Leidke oma lemmik ja koostage selle kohta raamatusoovitus posteri, video, slaidiesitluse vm kujul.
Esitlusi võib teha nii individuaalselt kui ka kollektiivselt. Ootame nii lasteaialaste kui ka põhikooliõpilaste töid.
Töö võib saata meilitsi kui ka laadida oma kooli vm kodulehele või pilverakendusele ja saata vastav link.
Töid eksponeeritakse (neile osutatakse) Eesti Lugemisühingu kodulehel ja ka võistluse lõpuüritusel 2014 kevadel.
Paremad tööd selgitatakse välja vanuserühmiti ja ka teemade osas (looduskirjandus, tehnikakirjandus...), kusjuures hindamisse kaasatakse Tartu ja Tallinna ülikoolide teadlasi.

Tööde esitamise tähtaeg on 1. veebruar 2014. Võistluse lõpetamine toimub aprillis 2014.

Autasudeks on piletid teaduskeskusesse AHHAA ja raamatud.

Tööd tuleb saata
või
postiaadressil Eesti Lugemisühing Narva mnt 25 Tallinn 10120
Kirjas palume nimetada
töö autor(id) - nimi, vanus, kool ja klass
juhendaja nimi ja kontaktandmed (meil, telefon, postiaadress)

Täiendav teave
6199 718 Mare Müürsepp

Tähekese ja Hea Lapse e-viktoriin

Saaremaa klassiõpetajad on juba mõnda aega õpilastele korraldanud Tähekese lugemise peale viktoriini, tehes seda elektroonselt. Sel aastal on lisandunud ka ajakiri Hea Laps.

Kutsume käesoleval aastal kõiki huvilisi selles oma õpilastega osalema. Ise me nimetame seda pilootprojektiks. 

Tasemevoor algab 25.novembril ja on aktiivne ka 26. ja 27.novembri hilisõhtuni. Lootes, et meie kasutatav keskkond ei saaks üle koormatud. Registreerumine aga on avatud  www.saareklop.edu.ee  28.oktoobril ja kestab kuni 8.novembrini. Ka viktoriin viiakse meie kodulehel läbi. 

Vaata kuulutust siit.
E-viktoriini juhendi leiad siit

Heade soovidega
Margit Lindau

28. okt 2013

Arendavad mänguasjad ja õppevahendid

Tartumaal asub ettevõte nimega Vippa, mis toodab uudseid, huvitavaid ja arendavaid mänguasju ja õppevahendeid. Vippa motoks on arendada lastel erinevaid oskuseid läbi mängu. Lisaks on võimalik valmistada tooteid ka eritellimuslikus korras, mis kujutab endast asutuse sümboolikaga toodete valmistamist. Kõigi toodetega saab mugavalt tutvuda kodulehel http://www.vippa.ee. Küsige personaalset pakkumist.

18. okt 2013

Uued õppematerjalid turvalisuse teema käsitlemiseks

Lastele ei ole kunagi liiga vara õpetada tööohutuse ja -tervishoiuga seotud algtõdesid. Seda silmas pidades on Euroopa Töötervishoiu ja Tööohutuse Agentuur (EU-OHSA) alustanud uue põneva projektiga, mille eesmärk on arendada algkooliõpilaste tervishoiu- ja ohutusteadmisi.

Läbi video hakkab lastele töötervishoiualaseid teadmisi jagama multifilmitegelane Napo, kes on vaimukas ja lõbus ning esindab tavalist töötajat. Kuigi ta satub mõnikord tööl kummalistesse ja ohtlikesse olukordadesse, leiab ta alati tee, kuidas kaitsta ennast ja oma töökaaslasi. Kuna teod räägivad rohkem kui sõnad, ei ole multifilmides teksti kasutatud. Nii on Napo läbielamisi igas vanuses ja igast rahvusest lastel lihtne mõista.

EU-OSHA on loonud ka õpetajate jaoks mitmeid vahendeid, mille abil selgitada 7 – 11 aastastele lastele töötervishoiuga seotud turvalisuspõhimõtteid. Õppevahendite eesmärk on aidata luua alus ohutute ja tervislike harjumuste kujundamiseks juba varases eas. Õpetajad saavad laste harimiseks kasutada nii Napo videoklippe kui ka teisi loomingulisi tegevusi, mida EU-OSHA oma lahendustes välja pakub. Igas õppekomplektis on kirjeldus, kuidas tutvustada lastele võtmesõnumeid ning õpitavat teemat. Ühtlasi antakse õpetajatele hulk ideesid, kõik vajalikud vahendid ning näitlik plaan, kuidas õpetaja saaks töötervishoiuteema 40 – 45 minutilisse õppetundi integreerida. Õppematerjal on tehtud nii, et seda oleks mugav siduda reaalsete tundidega.

Õppematerjalidega saab tutvuda siin: Tasuta abimaterjalid

Napo videoklipid on 18 keeles ja neid saab allalaadida Napo kodulehelt

Õppetunnid käsitlevad järgmisi teemasid:

• Napo parimad ohutusmärgid (7-9aastastele): esimene tund – hoiatus- ja keelumärgid
Lastele tutvustatakse peamisi hoiatus – ja keelumärke ning selgitatakse, miks need on tähtsad

• Napo parimad ohutusmärgid (7-9aastastele): teine tund – kohustus-, evakuatsiooni- ja esmaabi ning tuletõrjemärgid
Lastele tutvustatakse igapäevaseid ohutusmärke

• Napo tunneb oma keha (7-9aastastele): esimene tund – nahk
Lastele õpetatakse, kui tähtis on kaitsta oma nahka igapäevaste riskide eest

• Napo tunneb oma keha (7-9aastastele): teine tund – selg
Lastele õpetatakse, kuidas kaitsta oma selga igapäevaste riskide eest

• Napo ohukütt (7-9aastastele): esimene tund – riskide ja ohtude väljaselgitamine
Lastele õpetatakse, kuidas hoiduda igapäevastest riskidest koolis ja kodus

• Napo ohukütt (7-9aastastele): teine tund – sekkumine ja ennetamine

Lastele õpetatakse, kuidas hinnata riske ja ohte õigesti igapäevases elukeskkonnas

Meil on hea meel, kui aitate meil „Napo õpetajatele“ materjale levitada oma kolleegide, teiste õpetajate ja koolidirektorite seas. Pärast edukat katsetamist neljas riigis on projekt kiiresti kasvanud ning praegu tutvustatakse projekti „Napo õpetajatele” kokku 18 keeles ja veel 22 Euroopa riigis (peale teie riigi), et see jõuaks lähitulevikus kõikidesse 28 liikmesriiki.

Kui teil on projekti „Napo õpetajatele” kohta küsimusi ning tahate jagada meiega oma muljeid ja mõtteid õppevahendi edasiseks täiustamiseks, võtke julgesti ühendust.

Parimate soovidega,

Kristel Plangi
EU-OSHA Eesti koordinatsioonikeskuse juht

IKT-alased konkursid õpetajatele


Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse Innovatsioonikeskus kuulutab 2013/2014 õppeaastal välja kaks konkurssi õpetajatele.

Õppemetoodika konkursile „Tipptund“ kutsume osalema kõikide haridustasemete õpetajaid ja õppejõude. Konkursi eesmärgiks on tutvustada häid levinud praktikaid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil erinevate innovaatiliste metoodikate rakendamiseks õppetöös. Konkursitööde esitamise tähtaeg on 14. veebruar 2014.a.

Digitaalsete õppematerjalide konkursile „Täna samm, homme teine“ kutsume osalema kõiki alus- ja üldhariduse õpetajaid. Konkursi eesmärgiks on tõsta esile parimaid lahendusi ning innustada õpetajaid looma ja  jagama digitaalseid õppematerjale. Konkursitööde esitamise tähtaeg on 15. aprill 2014.a.

Tutvu konkurssidega täpsemalt aadressil: http://www.e-ope.ee/konkurss/opetajakonkursid

Kirjale on lisatud välja printimiseks konkursside kutsed A4 formaadis.
 
Soovime kõigile häid ideid ja huvitavaid mõtteid!


16. okt 2013

XVI täiskasvanud õppija nädal "Õige aeg on õppida"

11.-18. oktoobril toimub Eestis XVI täiskasvanud õppija nädal "Õige aeg on õppida", mille raames tähistab HITSA Innovatsioonikeskus täna e-õppe päeva.

Oleme sel puhul oma veebilehele koondanud 4 teemavaldkonda, mis toetavad õpetajat tunni läbiviimisel, annavad lapsevanemale uusi teadmisi ning õpilastele võimaluse kuulata erinevaid ettekandeid.
Klikkides allolevatele viidetele, jõuate vastavale teemalehele, kuhu on koondatud erinevad videod ja viited õppematerjalidele.
Teemavaldkonnad on:
·         tark lapsevanem - arenda last ja ennast  - Siit leiab videod, mis räägivad lapse loovusest, annavad teadmisi, kuidas last õppimises ja arengus toetada ning soovitusi, mida teha selleks, et lapsed virtuaalmaailmas hakkama saaksid. Lisaks on toodud hulgaliselt viiteid enesearenguks - tee šokolaadikaunistusi, värvi juukseid, joonista modelli järgi portreed, arenda oma avaliku esinemise oskuseid jpm.
·          
·         abiks õpetajale, digiajastu võimalused - Oleme koondanud väikse valiku õppevideotest, mis aitavad õpetaja tööd lihtsamaks ja huvitavamaks teha. Lisaks kutsume Sind õppima tuleviku õpetaja koolitusprogrammi ja juhatame töövahendite ning õppematerjalide juurde.
·          
·         e-riik ja digimaailm - Selles jaotuses on erinevad videod, mis käsitlevad digiühiskonna olulisi küsimusi - milline on digitaalne tulevik, kas ja kuidas erinevad reaalne ja virtuaalne maailm, mida kujutab endast e-riik ning kuidas mõjutab meedia lapsi ja noori. Materjali saavad õpetajad kasutada nii klassis arutelude läbiviimiseks kui ka õpilaste kirjaliku iseseisva töö algmaterjaliks essee või kirjandi kirjutamisel.
·          
·         Internetiturvalisus - Uuringute järgi on Eesti lapsed ühed suuremad internetikasutajad Euroopas. Paraku kaasneb sellega ka kõrge küberkiusamise tase. Siia koondatud erinevad videod aitavad internetimaailmas hakkama saada, soovitame neid vaadata lapsevanematel ja õpetajal kasutada klassis kas ühisarutelude läbiviimiseks või iseseisvaks kirjandi või essee teemaks. Ootame õpilaste kirjalikke töid ka Targalt internetis kogumikus avaldamiseks.

E-õppe päeva veebilehele saab siit http://www.tiigrihype.ee/et/e-oppe-paev-2013, materjalid on veebilehel kättesaadavad ka edaspidi.

15. okt 2013

Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning

Tere hea õpetaja, õppealajuhataja ja huvijuht!
  
HITSA Innovatsioonikeskus korraldab Tartus Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning koolituse koolimeeskondadele, et tutvustada, kuidas kasutada rahvusvaheliste õpiprojektide võimalusi eri õppeainete lõimimisel. Koolitus toimub 15. ja 16. novembril 2013 Dorpat hotelli  konverentsikeskuses (Turu 2, Tartu).

Koolitusel tutvutakse nii õpiprojektide kavandamist, nende integreerimist kooli õppekavva kui ka veebipõhised võimalusi projektide läbi viimisel. Koolitusel tutvustame portaali www.etwinning.net/ kasutamist (partneriotsing, projekti sõlmimine, projektitöö administreerimine) ning edukaid eTwinning projekte.

Koolimeeskondade koolitusele ootame ühest koolist 2-4 õpetajat koos haridustehnoloogi,  infojuhi või arvutiõpetajaga (eri õppeainete õpetajad, klassiõpetaja, õppealajuhataja, huvijuht).

Osalemiseks on vajalik eelnev registreerumine.


Koolitusel osalemine on tasuta. Osalejatel palume kaasa võtta sülearvuti.

Soovijatel  palume registreeruda hiljemalt 31. oktoobriks 2013.

Algõpetuse uue õppekirjanduse teabepäevad koolivaheajal

Hea algklasside õpetaja.

Õppekirjanduse kirjastus Skriibus korraldab sügisesel koolivaheajal teabepäevad Tartus ja Tallinnas. Tutvustame 1. klassi uusi õppematerjale. Ühtlasi on teabepäev hea võimalus kohtuda õpikute autoritega ja rääkida neile otse oma mõtetest ja soovidest õppekirjanduse paremaks muutmiseks.

Tartu teabepäev toimub 21. oktoobril algusega kell 10.00 Tartu Ülikooli Raamatukogus Struve 1, konverentsikeskuse auditooriumis 186.

Tallinna teabepäev toimub 23. oktoobril algusega kell 10.00 Arigato majas Rannamõisa tee 3, Nupula huvikooli ruumides esimesel korrusel.

Osalemine on õpetajatele tasuta. Soovijad saavad tõendi osavõtu kohta.
Ootame kõiki algklasside õpetajaid!


Teabepäevale registreerumiseks palume saata e-kiri aadressile info@skriibus.ee , kohtade arv on piiratud!

Teabepäev algklasside õpetajatele Tartus 21.oktoobril
PÄEVAKAVA
10.00 – 10.15 Sissejuhatus
10.15 – 11.15 Uue 1. klassi matemaatika tööraamatu tutvustus, õppemängud
matemaatikas, lektor Kaja Belials
11.15 – 11.30 kohvipaus
11.30 – 12.30 Uue emakeele aabitsa ja töövihiku tutvustus – autor Linda Tross
12.30 – 13.00 einepaus
13.00 – 14.00 Uue 1. klassi loodusõpetuse tööraamatu tutvustus, loodusõpetuse
õpetamisest 1. klassis - autorid Sirje ja Georg Aher
14.00 – 15.00 Psühholoog Riina Paatsi räägib kuidas koolist ja elust rõõmu tunda,
sügisest hoolimata

Teabepäev algklasside õpetajatele Tallinnas 23.oktoobril
PÄEVAKAVA
10.00 – 10.15 Sissejuhatus
10.15 – 11.15 Uue 1. klassi matemaatika tööraamatu tutvustus, õppemängud
matemaatikas, lektor Kaja Belials
11.15 – 11.30 kohvipaus
11.30 – 12.30 Uue emakeele aabitsa ja töövihiku tutvustus – autor Linda Tross
12.30 – 13.00 einepaus
13.00 – 14.00 Uue 1. klassi loodusõpetuse tööraamatu tutvustus, loodusõpetuse
õpetamisest 1. klassis - autorid Sirje ja Georg Aher
14.00 – 15.00 Psühholoog Riina Paatsi räägib kuidas koolist ja elust rõõmu tunda,
sügisest hoolimata

Lugupidamisega
Kirjastus Skriibus

11. okt 2013

Keskkonnahariduse konverentside sari

Toimumas on keskkonnahariduse konverentside sari. Algavad need
10.10 Pärnus ja lõpevad 07.11 Tartus. Kokku toimub 6 konverentsi, mille
peateemaks on vesi ja kõik sellega seonduv. Konverentside info,
registreerimine ja päevakavad on leitavad aadressilt:
http://keskkonnaharidus.lapub.ee/
Konverentsid on tasuta ja ka transport tagatakse maakonnakeskustest
konverentsikohta ja tagasi.

Lisaks hakkavad toimuma koolitused õpetajatele ja mitteformaalse
keskkonnahariduse spetsialistidele. Õpetajate koolitused algavad uuel
aastal ja infot selle kohta leiab keskkonnahariduse portaalist:
www.keskkonnaharidus.ee. Seal portaalis on igasugu muud huvitavat infot
ka üleval.