30. mai 2010

JUTUPLIIATSI omaloomingukonkursi tulemused

Lõppes Klassiõpetajate praktikakogukonna ja Koolielu portaali poolt algklassiõpilastele korraldatud omaloomingukonkurss "Jutupliiats". Konkursil osales 177 õpilast ning neid juhendas 15 õpetajat.
Õpetajad olid julgelt kasutanud uusi IKT-vahendeid, tulemus kajastus konkursitööde mitmekesistes lahendustes. Tore oli ka see, et mitmed kogumikud olid valminud õpetajatevahelises koostöös. Kvaliteetse pildi ja heli esitamine ei olnud just kõige kergem ülesanne.
Väga ilmekalt ja julgelt esitasid luuletusi vene õpilased eesti keeles Kohtla Järve Tammiku Gümnaasiumi 2c ja 4c klassist, Tallinna Mustamäe 1. Lasteaed-Algkooli 2. ja 4. klassist, Karjamaa Gümnaasiumi 1c, 2a ja 2b klassist.
Kõik esitatud konkursitööd olid väga toredad ja omanäolised, mille tõttu osutus hindamine üsna keeruliseks ülesandeks. Kuna väga häid töid oli palju, otsustasime välja anda mitu esimest, teist ja kolmandat kohta.

23. mai 2010

Iloni Imedemaa

Ees on veel paar nädalat kooliaega. Sinna juurde kuulub kindlasti ka üks tore klassieksursioon. Kindlasti külastavad paljud klassid Iloni Imedemaad Haapsalus. Soovi korral leiate siit materjale antud teema käsitlemiseks.

21. mai 2010

Kuldvillak

Õppeaasta hakkab lõppema ning viimastel päevadel toimub teadmiste kontroll ning kokkuvõtete tegemine. Selleks sobib väga hästi Kuldvillak. Siin on üks näide http://jeopardylabs.com/ keskkonnas valminud mäng.


Näide:http://jeopardylabs.com/play/raha

9. mai 2010

Head emadepäeva!

Taliolümpiateemaliste muinasjuttude konkursi tulemused

Selgunud on Vancouveri olümpiamängude aegu toimunud taliolümpiateemaliste muinasjuttude kirjutamise konkursi tulemused.
Eesti Spordimuuseumi korraldatud konkursil, mis kestis 1.-28. veebruarini, võisid koolinoored muinasjutuvormis kirjeldada just selliseid taliolümpiamänge, nagu neile meeldis. Meeldiva üllatusena osutus konkursist osavõtt äärmiselt arvukaks - kokku saabus spordimuuseumisse 535 muinasjuttu rohkem kui 50 koolist kõikjalt üle Eesti.

6. mai 2010

Emadepäevaks

Õpilane kirjutab mustandilehele sõnad
1. mis või kes on sinu meelest maailmas kõige ilusam
2. mis või kes on sinu meelest maailmas kõige kiirem
3. mis või kes on sinu meelest maailmas kõige õrnem
4. mis või kes on sinu meelest maailmas kõige säravam
5. mis või kes on sinu meelest maailmas kõige osavam
6. mis või kes on sinu meelest maailmas kõige nutikam


Seejärel jagab õpetaja talle töölehe, kuhu õpilane kirjutab eelnevalt väljamõeldud sõnad samas järjekorras muutmata kujul.

2. mai 2010

Selgunud on joonistusvõistluse "Minu lemmikauto 2010" tulemused!


1.-6. klassi poiste joonistusvõistluse "Minu lemmikauto 2010" tulemused on üleval koduleheküljel http://www.joonistusvoistlus.hostse.com/2010.html. Kõik auhinnatud tööde autorid ja nende juhendajad on oodatud reedel, 7. mail kell 14.30  Vanemuisesse auhindu vastu võtma.
Näitus valitud töödest on üleval Vanemuise suures majas 28. aprillist kuni 19. maini 2010.

Joonista pilt oma emast ja osale võistlusel!

Sotsiaalministeerium ja kultuuriministeerium kutsuvad seoses läheneva emadepäevaga kõiki lapsi ja noori joonistama pilti oma emast. Palume joonistused saata võistlusele elektroonilisel kujul.
Ootame võistlusele südamlikke ja vahvaid joonistusi emadest ning nende tegemistest.

Joonistusi hinnatakse kolmes vanuserühmas:

1.-4. klass,
5.-9. klass ning
10.-12. klass.

Matemaatika võistluse start täna kell 16.00

Nädala jooksul 02.05 - 09.05 on Euroopa koolidel võimalus võidu arvutada ja matemaatika ülesandeid lahendada. Eesti jaoks algab võistlus täna kell 16.00 ja lõpeb järgmisel pühapäeval kell 16.00.

SIGN IN - http://www.mathletics.com/europeanmathschallenge/