26. juuni 2015

"Joonistamise avastamine"

Tere kallis õpetaja!
Käes on suvine enesetäiendamise aeg.
Kunsti, visuaalkultuuri ja pedagoogika areng toovad uusi tuuli ka kunsti õpetamisse. Joonistamine, mis on laste jaoks loomulik ja väga oluline tegevus on samuti muutumises.
Mis on joonistamine tänapäeval? Mis on joonistusoskus ja kas see võib olla igal ühel? Kas ja kuidas peaks joonistamist õpetama? Kuidas saada üle/aidata last üle joonistamistõrkest? Millised võivad olla joonistamise stiimulid? Milline peab olema lapse joonistatud pilt? Kas tähtsam on protsess või tulemus? Kas üle ääre tohib värvida? Kuidas tagasisidestada lapsi joonistamisel? Kes otsustab, kas pilt on valmis?
Nendele ja paljudele teistele küsimustele saab vastuse MTÜ Loovalt tulevikku praktilisel koolitusel "Joonistamise avastamine".
Koolitusele on oodatud kõik õpetajad, kes õpetavad algklasside lastele kunsti. Joonistamisoskused ei ole vajalikud. Eriti oodatud just oledki siis, kui arvad, et ei oska joonistada.
Koolituse läbiviijateks on:
Kristi Laanemäe- TLÜ Kunstihariduse osakonna didaktika lektor ja MTÜ Loovalt tulevikku koolitaja. Õppinud maalikunsti, kunstipedagoogikat ja uusmeediat. Kristi poolt on koolitusel sissejuhatav osa ning kirjalik materjal koju kaasa võtmiseks.
Margot Kask- TLÜ Kunstihariduse osakonna kunstikompositisiooni dotsent, loomingulise joonistamise lektor, kunstnik, kunstiõpetaja.
Margot ühendab joonistamise teooria ja praktika arengupsühholoogiaga; viib läbi praktilisi ülesandeid ja näitab põnevaid pilte.
Marilyn Jeeser- kunstnik, TLÜ kunstiõpetaja eriala magistrant. Marilyn teeb erinevaid vabastavaid joonistusharjutusi ja koosjoonistamise ülesande.
Pille Õnnepalu- 20 a staažiga kunstiõpetaja, luuletaja.
Pille näitab, kuidas luua loomingulist poeetilist õhkkonda, milles lapsed alati avanevad. Praktiline joonistusülesanne kulgeb loo jutustamise ja loomisega põimitult. Pille võtab ka viimase ülesandega kokku kõik, mida päeva jooksul tehti.

Koolitus toimub Tallinna Ülikooli Ursa majas (Narva mnt maja hoovis) 1. juulil kell 9.45-17.00. Enamus materjale on meie poolt. Vaja oleks kaasa võtta veidi värvilisi pliiatseid ja harilik pliiats.

Koolituse maksumus on 40 Eurot. Paberid ja joonistusvahendid on hinna sees.
Grupi suurus on kuni 20 inimest.
Kui on küsimusi: kristi@oivik.ee
Kui oled Lõuna-Eestist ja sooviksid koolitust Võrumaal, siis registreeru samuti. Piisava huviliste arvu korral toimub sama koolitus augustis Võrumaal. 
Kui õpetad II-III kooliastmes või gümnaasiumis ja sooviksid ka sel suvel joonistamise avardamise koolitust, pane end ka registreerides kirja.
Koolituse sisu ülevaade:
Ülesandeks on otsida koos vastuseid küsimustele, millist joonistamist on vaja algkoolis ja kuidas ühendada oodatavat korralikkust ja koordinatsiooni, täpset mõtte ja keha juhtimist, loovusega.
Eesmärgiks on klassiõpetajale katsetavate joonistamise praktikate tutvustamine teoreetiliste ja praktiliste kogemuste abil. Katsetame lähenemisi, mis on kunstipraktikas ja -hariduses kasutusel alates modernismist ehk nüüd juba üle saja aasta. Ja paari niisugust, mida Austraalia põlisrahvad on kasutanud juba teadmata kaua. Tulemuseks võiks olla laienenud "joonistuslik" silmaring ja vabaduse tunnetamine joonistamisel.
Selleks vaatame näiteid ja arutame eristavalt läbi abstraktse, konstrueeriva ning optilisest realismist lähtuva joonistamise. Joonistamise teooria poolelt käsitleme piir-, abi-, telg-, põhi- (pea-) ja faktuurijooni. Võrdleme joonistamist kirjutamisega. Võrdleme joont ja pinda. Uurime joonistust tegevuse jäljena. Arutleme märkide kujutise- ja tähenduslike osade seoste üle. Puudutame ka valgust ja varju ning nende suhet vormiga. Proovime käivitajana erinevaid stiimuleid- muusikat, narratiivi, poeesiat, sõna, tunnet, liikumist, koostööd. Proovime luua loovat poeetilist õhkkonda. Katsetame palju erinevaid joonistusviise ja -vahendeid. Joonistustsüklite lõpus räägime valminud piltidest.
Oled soojalt oodatud!

Kristi Laanemäe
MTÜ Loovalt tulevikku

15. juuni 2015

Suveakadeemia 2015: Valdkondade lõimimine lugude jutustamise meetodeid kasutades

Selleaastane suveakadeemia on järjekorras juba seitsmes. Suveakadeemias tutvustatakse lugude jutustamise teoreetilisi aluseid ning erinevaid lugude jutustamise meetodeid laste, noorte ja täiskasvanute õpetamisel. Praktilise tegevusena saab katsetada ise lugude loomist ning erinevaid viise lugude jutustamiseks: loo edasiandmine muinasjutu või kuulujutu vormis, jutustamine lauldes, liikudes, mängides …

Õppetööd viivad läbi: Marju Järvpõld, Marge Kimmel, Terje Puistaja, Egle Säre
Sihtrühm: klassiõpetajad, lasteaiaõpetajad
Toimumisaeg:
  12.-13.august 2015
Toimumiskoht: Heimtali muuseum ja Heimtali põhikool Viljandimaal
Maksumus: 135€ (hind sisaldab toitlustust kohapeal). Kursuse ajal on võimalik ööbida Heimtali põhikoolis.
Info ja registreeruminehttp://www.ht.ut.ee/et/suveakadeemia-2015Kohtumiseni koolitusel!
õpetajate täienduskoolitus- ja kutseaasta keskus
TÜ haridusteaduste instituut