14. dets 2010

Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liit kutsub klassiõpetajaid koolitusele

Hea õpetaja!
Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liit kutsub Sind täiendkoolituskursusele
03. ja 04. jaanuaril 2011 Tallinna 21.Kooli, Raua6, vt. http://www.21k.ee

Praktilise õppe lõiming õppekava üldpädevustega. Õhukese pleki voolimine ja hüdrokopteri loomine.

Koolitus on suunatud põhikooli õpetajatele (tehnoloogia, kunstiainete, loodusainete õpetajad ja klassiõpetajad)

Koolituse eesmärgiks on võimaldada kursuslastel omandada teadmised õppekava üldpädevustest ja praktilised oskused õppetundide läbiviimiseks.
Lektor: Mart Soobik.

13. dets 2010

Miksimikser - mänguline IQ-test


Kui palju me aga tegelikult mõtelda oskame, seda tahaks vist igaüks enda juures testida.
Mõtlemisel on tihe seos keelega ehk teisiti öeldes on vigane keel vigase mõtlemise produkt. Seepärast polegi mõtlemis- ega keeleülesanded teineteisest reljeefselt lahutatavad.
Käesolev küsimustik on omalaadne intelligentsustest (IQ-test), milles nõutakse vastust sadakonnale miks-küsimusele. Enesekontrolliks on lisatud ka põhjenduste osa.
Üldhinnangu oma mõtlemisvõimele võib saada mängu lõpus.

Edukat nuputamist!
Miksitaja

Kirjastus Koolibri, 2010
Toom Õunapuu, 2010

7. dets 2010

Õppimisüritus "Õpime mängides"


On algamas järjekordne õppimisüritus Koolielus - "Õpime mängides".

Toimumise aeg: 27. detsember 2010 – 16. jaanuar 2011.

Mari Tõnisson Tartu Hiie Koolist ja Tiia Salm Jäneda Koolist ootavad õppimisüritusele õpetajaid, kes soovivad õppida koostama mängulist laadi interaktiivseid harjutusi.Õppimisürituse eesmärgid:

- Toetada õpetaja loovust, leidmaks võimalusi interaktiivsete mängude kasutamisel õppetöös selle huvitavamaks muutmise eesmärgil
- Tutvustada erinevaid interaktiivsete harjutuste koostamise keskkondi (ClassTools, PurposeGames, Quizlet, Teach-ICT).

Õppimisürituse kava leiate õppimisürituse kogukonnast (Liituda saavad Koolielu kasutajaks registreerunud "Esita liitumistaotluse" kaudu).

Õppimisüritusel osalemist tõendava tunnistuse saab iga kursuslane, kes avaldab kogukonna blogis vähemalt kaks interaktiivset harjutust, annab hinnangu vähemalt ühele kaaskursuslase poolt valminud õppemängule ja osaleb aruteludel.
Õppimisüritusele registreerumine on alanud! 

1. dets 2010

Arvutijoonistuste võistluse "Elurikkus" võitjad

Mette Mari Kaljas (9 a), Miina Härma Gümnaasium
Kadusid elupaigad, kadusid liigid
Rahvusvahelise elurikkuse aasta raames korraldasid EENet ja TTÜ Geoloogia Instituut üle-eestilise arvutijoonistuste võistluse "Elurikkus".

Võistlusel lõi kaasa peaaegu 4000 autorit, kellele kõige rohkem meeldisid teemad "Ürgmere elukas" ja "Elu puu".

Kaasatud olid 195 kooli ning 178 juhendajat - nii et elurikkus läheb Eesti lastele ja noortele vägagi korda.

Žürii valis 4435 pildist igas vanusegrupis välja kolm parimat tööd ning märkis ära veel 39 pilti. Parimatest piltidest rändnäitus on 2011. aastal väljas mitmel pool Eestimaal.
Nii auhinnatud töid kui ka kõiki teisi võistlusel osalenud pilte näeb aadressil http://joonistaja.eenet.ee
Elurikkuse aastast saab lähemalt lugeda Keskkonnaministeeriumi lehel: http://www.envir.ee/elurikkus2010

Võistlust toetasid Keskkonnaministeerium ja Keskkonnainvesteeringute Keskus. Auhindadega varustavad IM Arvutid AS, Keskkonnaministeerium ja TTÜ Geoloogia Instituut.

allikas: http://joonistaja.eenet.ee/konkurss/ 

28. nov 2010

Animakonkursi „Mereäärsed lood“ võitjad

26.novembril kuulutati Tallinnas, Solarise kinos välja lastele suunatud animakonkursi „Mereäärsed lood“ võitjad. Tiigrihüppe Sihtasutuse ja MTÜ Nukufilmi Lastestuudio korraldatud õpilaste viiendale animatsioonfilmi konkursile „Mereäärsed lood” laekus 76 animafilmi. Kokku osales konkursil koos juhendajatega üle 176 õpilase.
Konkursi teema „Mereäärsed lood“ kutsus koolilapsi mõtisklema selle üle, mis seob eestlasi merega ning vormima omad mõtted ja arusaamad animafilmiks. Konkursi nimi on inspireeritud 2011. aasta Tallinn Euroopa kultuuripealinna kandvast ideest.
Animafilmikonkurss on tihedalt seotud Tiigrihüppe SA õpetajate täiendkoolituskursusega „Animatsioon kui meediaõpetuse üks osa Eesti koolides”. Et omandatud teadmised ja lennukad ideed pärast koolitust kaotsi ei läheks, pakutaksegi koolidele võimalust oma loomingut ja õppemeetodeid filmikonkursi kaudu laiemalt tutvustada.
Animakonkursi võitjad:

Kes aga soovivad ise kätt proovida, siis on aega oma filmi lihvida suveni, sest uue konkursi teema "Käsi peseb kätt" võistlustööde esitamise tähtaeg on alles 17. juuni 2011.

Haridustehnoloog soovitab

Tiigrihüppe SA haridustehnoloog Ingrid Maadvere tutvustab oma ajaveebis veebipõhist keskkonda ProProfs, kus saab koostada mitmesuguseid harjutusi.

27. nov 2010

ÖKOKRATI loodusviktoriin


Viktoriinis Eesti loodusest ja keskkonnast on oodatud oma teadmisi täiendama koolinoored kõikidest haridusasutustest. Viktoriinis oodatakse osalema kõiki koolinoori, keda huvitab Eesti loodus ja keskkond.

Küsimused on koostatud aastatel 1999-2010 Ökokrati eelnevate projektide põhjal. Võimalikke vihjeid leiate Ökokrati ja meie partnerite kodulehtedelt või ka internetiavarustest.

Viktoriinis saavad osaleda üksnes registreerunud vastajad. Registreerumine toimub Ökokrati mängukeskkonnas http://www.okokratt.ee/gamezone

Essee- ja joonistusvõistlus "Mis minule euro juures meeldib?"

Rahandusministeerium, Unicef, Eesti Pank ning Eesti Olümpiakomitee kuutavad tänasest välja euroteemalise essee- ja joonistusvõistluse "Mis minule euro juures meeldib?", mis kestab 25. novembrist kuni 10. detsembrini.
Võistlusel oodatakse osalejateks nii lasteaialapsi kui ka üld- ja kutsehariduskoolide õpilasi. Võistlusel osaletakse individuaalselt ja iga õpilane saab esitada ainult ühe töö. Lasteaialapsed ning kuni viienda klassi õpilased võivad esitada essee asemel joonistuse.
Töid saab saata Unicefi aadressile: Auna 6, Tallinn 10317 või e-maili aadressile: bruno@unicef.ee.

13. nov 2010

Raamatu "Sõnasõlmed" sõpradele

Sellest ajaveebist leiad raamatus esinenud lingid. Samuti tutvustan siin uusi töövahendeid õppematerjalide koostamiseks.

Lõppes esimene õppimisüritus Koolielus

Selle õppeaasta pilootõppimisüritus toimus teemal „E-raamatute kasutamine õppetöös“. Kursus osutus õpetajate hulgas väga populaarseks. Kursuslastel  tuli ise väga palju iseseisvalt uurida, katsetada ja omavahel arutleda, õppides nii tundma erinevaid e-raamatute loomise vahendeid. Kursuse käigus jagati huvitavaid ideid ja kogemusi, kuidas e-raamatuid õppetöös kasutada. Kogukonnas tekkis kursuslasi toetav ja motiveeriv õhkkond. 
Soovime julgust uute õppimisürituste läbiviimiseks ka teistele õpetajatele.
Täname kõiki kursuslasi aktiivse kaasalöömise eest!
Tunnistused jõuavad kursulasteni järgmise nädala lõpuks.

Kursuse juhendajad Tuuli Koitjärv ja Tiia Salm

9. nov 2010

Uurimustööd

Paide Ühisgümnaasium ja Johannes Käisi Selts kutsuvad 3.–6. klassi õpilasi üles
kodu-uurimuslikule tegevusele motoga:

„Kaugele ei lähekskigi,
vaataks ringi kodu ligi,
avastaks ehk ometigi
sedagi või todagigi.“
(Henno Käo)

Kodu-uurimuslik tegevus:

• ergutab laste huvi kodu ja kodukoha vastu,
• õpetab talletama ja hoidma perekonna mälestusi,
• toetab kodu-uurimusliku tegevuse järjepidevust koolis.

5. nov 2010

Puutetahvel algklassi inglise keele tunnis

Hea õpetaja, kes Sa kasutad PUUTETAHVLIT algklassi inglise keele tunnis ja oled nõus jagama oma kogemusi Slovakkia Presovi Ülikooli doktorant Erika Frankova`ga, võta palun ühendust kas Piret Luigega Tartu Ülikoolist piret.luik@ut.ee või otse Erika Frankova`ga erfranko@gmail.com.

Erika soovib vaadelda 2-3 inglise keele tundi algklassides, kus kasutatakse ka puutetahvlit. Vaatluse põhitähelepanu on suunatud puutetahvli kasutamise metoodikale. Vaatleja ei jälgi õpilaste inglise keele taset ega oskusi, samuti on vaatlustulemused anonüümsed.
Kolleeg Slovakkiast vajab meie abi oma doktoritöö kirjutamisel. Meie haridussüsteem ja innovaatilisus on jätnud talle väga hea mulje.

Erika Frankova palve Eesti klassiõpetajatele edastas
Tiia Salm
Klassiõpetajate kogukonna toimetaja

Küsitlus klassiõpetajatele, kes kasutavad PUUTETAHVLIT õppetöös!

Hea õpetaja,
antud ankeet on osa rahvusvahelisest uurimusest, mille eesmärgiks on selgitatada puutetahvli kasutamissagedust ja -viise algklassides. Antud uurimus on minu doktoritöö "Uued haridustehnoloogiad esimeses kooliastmes ja nende mõju hariduslikele traditsioonidele". Eesti õpetajaid küsitletakse, et saada uusi vaatenurki ja selle abil parendada õpetamist ja õppimist Slovakkias. Samuti ka selleks, et valmistada paremini ette tulevasi õpetajaid õpetajakoolituses.

Antud ankeet on klassiõpetajatele, kes KASUTAVAD PUUTETAHVLIT õppeprotsessis.
Ankeet on anonüümne ja tulemusi kasutatakse vaid üldistatud kujul. Ankeet asub aadressil -

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGw2N0Npem5DaUVjOXR3YVBZZHBjUVE6MA

Mag. Erika Frankova
Doktorant
Loodusteaduste ja tehnoloogia osakond
Haridusteaduskond, Presovi Ülikool, Slovakkia
erfranko@unipo.sk

NB! Kui olete küsimustele vastanud, siis vajutage kindlasti CONTINUE ja edasi SUBMIT nupule, vastasel juhul teie vastused ei salvestu ja ei jõua doktorandini.

Samuti ootaksime tagasisidet, et leida keegi algklassides inglise keelt kõnelav õpetaja, kes kasutab õppetöös puutetahvlit ja lubaks tal mõnda oma tundi vaadelda.
Kes on valmis oma kogemust jagama, kuidas puutetahvliga tundi läbi viia, palun saatke mail piret.luik@ut.ee

Aitäh kõigile, kes on sellele küsitlusele juba vastanud! 

4. nov 2010

"Sõnasõlmed"

Mul on rõõm teatada, et kirjastuses Ilo ilmus minu kolmas õppematerjalide kogumik "Sõnasõlmed"
Raamat sisaldab ristsõnu ja harjutusi I ja II kooliastme õpilastele. Ristsõnad aitavad õpilaste sõnavaralist pagasit täiendada ning on heaks abimaterjaliks suulise ja kirjaliku eneseväljenduse puhul. Õpetaja abistamiseks on lisatud ristsõnade vastused.

Väljendusoskus on õigekirja ja funktsionaalse lugemisoskuse kõrval üks olulisemaid oskusi. Sõnavaraharjutused toetavad õpilaste sõnavara avardamist ning võimaldavad seeläbi lapsel end mitmekülgsemalt väljendada.
Ristsõnade lahendamine on õpilasi motiveeriv aktiivõppemeetod, mis aitab õppetundi põnevamaks muuta.Näidislehed raamatust

1. nov 2010

Kirjatööde konkurss „Heategu läbi minu silmade“

Rahvusvahelise Lions Klubide Organisatsiooni Eesti Piirkond (LIONS) ja Haridus- ja Teadusministeerium kuulutavad välja kirjatööde konkursi „Heategu läbi minu silmade“.

Konkursi eesmärk on panna õpilased mõtlema heategudele enda ümber ning anda neile võimalus mõtiskleda selle üle, mida tähendab kellelegi head teha ja millised võimalused on neil endil head korda saata. Parimaid autasustatakse emakeelepäeval, 14. märtsil 2011.

Tööde laekumise tähtaeg on 1. veebruar 2011.

Fotokonkurss "Lugemise lummuses"

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing kuulutab välja Lugemisaasta 2010 fotovõistluse "Lugemise lummuses"Fotokonkursi eesmärk on kutsuda osalema Lugemisaasta üritusel ka neid, kes lugemisest enam või selle kõrval hindavad fotokunsti. Oodatud on pildid lugemishetkedest kodus, koolis, aias, tööl, raamatukogus või pargipingil.
Püüa pildile need elamused ja inspiratsioon, mis raamatud lugejale pakuvad! Jäädvusta Lugemisaastat 2010 ning jaga teistega hetke, kui loetakse raamatut või ajalehte, uuritakse atlast, vaadatakse pildiraamatut või osaletakse kirjandus-üritusel. Oodatud on nii luuleraamaturomantika kui ka liiklusõpiku asjalikkusega tehtud fotod.

31. okt 2010

E-kursus "Digipildid koolielus" 2

Koolielu haridusportaalis on algamas uus e-kursus "Digipildid koolielus" 2. Kursusele on oodatud üldhariduskoolide õpetajad, kes ei ole fotograafiaga väga palju kokku puutunud, kuid sooviksid digipilte oma töös kasutada.
Kursuse läbimiseks on vajalik omada lihtsat digifotoaparaati ja internetiühendusega arvutit.

Kursuse maht: on 24 tundi (6 nädalat), kursuse lõpetajad saavad tunnistuse.

Huvilistel tuleb KOOLIELU portaali sisse logida ja liituda e-kursusega "Digipildid koolielus" 2.

28. okt 2010

Kullo Lastegalerii Kunstikonkurss „HETK PARIMA SÕBRAGA“


„HETK PARIMA SÕBRAGA“
Kullo Lastegalerii Kunstikonkurss

Kevadel on Tallinna Huvikeskus Kullol juubel – 70. Pikki aastaid on erinevad huviringid andnud võimaluse kohtumiseks sõprade, õpetajate ja lemmiktegevustega. Sel puhul on Kullo Lastegalerii Kunstikonkursi teema
„HETK PARIMA SÕBRAGA“ . Kui on häid sõpru, tundub terve maailm sõbralikum.


Võid siis ise mõelda kas hetkel on selleks Kiisu või Siil, õpetaja või kokatädi, kuldkala või kaktus, noodivõti või puravik, kivi või peegel, korstnapühkija või lendur, lauluviis või raamat, õunapuu või jänku, savi või vesi, fotoaparaat või pintsel, telekas või voodi, hobune või auto, pintsel või papp, tants või rula, knopka või haamer, päevalill või tihane, vahtraleht või lumehelbeke, viiul või trumm, kapsas või kaalikas, prussakas või liblikas, sokk või sall.

eTwinningu koolitus projektitööga alustajatele

26. ja 27. novembril 2010 toimub Tallinnas koolitus projektitööga alustajatele.
Koolitus on õpetajatele tasuta, vajadusel majutus kahekohalistes tubades.

Koolitustele oodatakse õpetajaid, kes soovivad alustada rahvusvahelist projektitööd programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning raames ning kes pole varem eTwinningu koolitustel osalenud.Koolitusel tutvustame:
- portaali www.etwinning.net kasutamist (partneriotsing, projekti sõlmimine, projektitöö administreerimine)
- kuidas integreerida rahvusvahelist projektitööd õppekavaga
- edukaid internetipõhiseid koostööprojekte, milles Eesti õpetajad-õpilased osalevad
- kuidas praktiliselt kasutada tööriistu, mis sobivad veebipõhiseks koostööks, näiteks ajaveebide kasutamist ning pilditöötlusprogramme.

Kõigil soovijatel palume koolitustel osalemiseks täita taotlusankeet.

26. okt 2010

Ideelaada algõpetuse boks


Algõpetuse boksis tutvustasime e-raamatu koostamise keskkonda http://storybird.com/,
fotokollaažide tegemise keskkonda http://www.photovisi.com/ ja fotodele effektide lisamise
vahendit http://www.tuxpi.com/.
Eestikeelsed kasutusjuhendid saab alla laadida Ideelaada algõpetuse boksi veebilehelt
http://ideelaat.weebly.com/
.

18. okt 2010

Koolielus algab õppimisüritus "e-raamatud"


Koolielu haridusportaalis on algamas õppimisüritus "e-raamatud"

Õppimisürituse toimumise aeg: 18. okt - 7. nov 2010

Sihtrühm: algklassiõpetajad, keeleõpetajad, projektitöös osalevad erinevate õppeainete õpetajad, haridustehnoloogid, infotehnoloogid

Iga kursuslane, kes avaldab ühe e-raamatu ning osaleb arutelul, saab õppimisüritusel osalemist tõendava tunnistuse.


Inimeseõpetuse I ja II kooliastme ainekava infopäev

Inimeseõpetuse Ühing kutsub kõiki klassiõpetajaid ja teisi huvilisi inimeseõpetuse I ja II kooliastme uuendatud ainekava infopäevale 28. oktoobril 2010. a Jüri Gümnaasiumis!

Lisaks riiklikule õppekavale ja inimeseõpetuse ainekavale jagatakse häid praktikaid ning tutvustatakse SA TÜK Lastefondi, Tartu Ülikooli ja Inimeseõpetuse Ühingu koostöös valmivat väärtuskasvatuse alast õppematerjali I kooliastmele "Väike heategija - koos õpime tegema head!".

Registreerumine kuni 22. oktoobrini: inimese.opetus@mail.ee.
Infopäeva osalustasu on Inimeseõpetuse Ühingu liikmetele 75 krooni ja teistele 100 krooni.

Infopäeva läbiviimist toetab Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus ja Euroopa Sotsiaalfond.

Päevakava ja lisainformatsioon: www.iu.ee

6. okt 2010

Sügiskonverents "Haridusasutus kui meeskond" 25.10.2010 Tallinna Reaalkoolis

Tallinna Haridusamet, Tiigrihüppe Sihtasutus ja eKool korraldavad ka sel sügisel juba traditsiooniks saanud konverentsi, et võimaldada õpetajatel - praktikutel koos õpilastega tutvustada kogemusi infotehnoloogia abil õppimise ja õpetamise huvitavamaks muutmisel. Konverents koosneb praktilistest ja samaaegselt toimuvatest töötubadest.
Info ja registreerimine http://expo.ekool.eu/

4. okt 2010

KUI KOOLIS ON ÕPETAJATE PÄEV

KUI KOOLIS ON ÕPETAJATE PÄEV

Täna õpsi koht on klassis õpilaste seas,
täna õpsid teada saavad, mis on distsipliin.
Näidata nad saavad, kas on luuletus neil peas,
kool ei ole tsirkus, et meil nalja tehtaks siin.

Täna mõnest õpilasest saanud hoopis õps,
kes siis õpib ise oma õpetamishoos:
kuidas vahel marru ajab pisim piuks ja krõps
ja miks vahel päeva lõpuks õpsil juhe koos.

Wimberg
TÄHEKE 2009

Kaunist õpetajate päeva!

1. okt 2010

Loovtööde konkurss „Kokatädid tööhoos“

Eelmise aasta võidutöö "Unistuste söögivahetund"
Tervise Arengu Instituut (TAI) kuulutab taas välja õpilaste loovtööde konkursi „SÖÖGIVAHETUND“, mille tänavune teema on „Kokatädid tööhoos“.

Kas käid alles algkoolis, oled põhikoolis või jõudnud juba gümnaasiumisse - tee valmis lahe joonistus ja visualiseeri oma silmade läbi huvitav pilt paberile. Kui Sa pole siiski pliiatsi ja paberiga „sina“ peal, aga oskad hästi käsitleda tehnilisi vahendeid, siis tee hoopis valmis äge video sellest, mida teeb kokk köögis vaikselt, siis kui õpilased tarkust taga nõuavad või kuidas jõuab koolitoit sinu lauale! Mida hoogsam ja naljakam olukord jääb pildile, seda huvitavam. Lase oma kujutlusvõimel lennata ja ole loominguline, pane oma mõtted joonistusse, arvutil kujundatud kollaaži, kleebi paberile või vahvasse videosse ning läkita see meile.

Parimate töödega osalenud õpilastele on välja pandud põnevad ja hinnalised auhinnad. Iga vanuseklassi parima töö esitaja saab auhinnaks pulsikella. Teise ja kolmanda koha võitjatele on auhinnaks raamatupoe kinkekaart.
Parima video esitanud põhikooli või gümnaasiumi grupile on auhinnaks LCD teler, mis jääb klassi või kooli käsutusse, et sealt ühiselt vaadata videoid, õppefilme jms.

Oktoobris toimub XIII Leivanädal


4.-10. oktoobrini 2010 tähistatakse juba kolmeteistkümnendat üleriigilist Leivanädalat “Rukkileib meie laual”. Leivanädala raames toimuvad üritused üle kogu Eesti ning paljud neist on suunatud koolilastele ja noortele. Kõigil on võimalus käia tehastes rukkileiva küpsetamist vaatamas ja leivameistrid käivad ise koolides oma tööst rääkimas.


30. sept 2010

e-õppe päev "Kuidas kasvatada beebitiigrit?"

Suured inimesed ei saa kunagi mitte millestki aru
ja lapsed peavad neile tüdimuseni ikka ja jälle kõike selgitama.
(“Väike prints”, 1943)


Eesti Infotehnoloogia Sihtaustuse e-Õppe Arenduskeskus korraldab 13. oktoobril e-õppe päeva
"Kuidas kasvatada beebitiigrit?"
Clipped from: www.e-ope.ee (share this clip)
E-õppe päev on suunatud  lastevanematele. Otsime vastust küsimustele, kuidas muuta arvuti laste arengut toetavaks õppevahendiks ja milline roll on veebipõhisel lastevanemate tugi-ja suhtlussüsteemil laste kasvatamisel. Kutsume Teid kõiki aktiivselt osalema ja kaasa mõtlema e-õppe päeval!

E-õppe päev toimub Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuses kell 11.30-17.00 (Raja 4C; ruum 314).

Olete oodatud kuulama avaliku loengut ja vaatama e-õppe televisiooni kohapeal või siis jälgima otseülekandena meie kodulehel - http://www.e-ope.ee/e-oppest/e-oppe_paev/2010

Alates kell 16.00 saab koos lastega osaleda põnevates töötubades! Samuti on võimalik oma mõtteid avaldada ajaveebis: http://e-oppeajaveeb.blogspot.com/
Kohtumiseni!

e-Õppe Arenduskeskus

29. sept 2010

Õpilasleiutajate riiklik konkurss 2010

Alanud on 2010. aasta noorte leiutajate riiklik konkurss teemal „Aitame abivajajaid". Kõiki õpilasi esimesest kuni kaheteistkümnenda klassini oodatakse osalema!
Tähtaeg: 31. oktoober 2010
Teema: „Aitame abivajajaid"
Osalejad: Kõik leiutamishuvilised õpilased 1.–12. klassini
Auhinnafond: 400 000 krooni – preemiad ootavad leiutajaid, parimate leiutajate juhendajaid ja edukaimat kooli.
Käesoleva aasta noorte leiutajate konkursi teemaks on " Aitame abivajajaid".
Konkursile esitatav leiutis ei pea olema keeruline, aga ta peab olema uudne ja aitama lahendada mõne abivajaja probleemi. Kõige vanema vanuserühma idee peab olema ka reaalselt teostatav.
Konkursile esitatakse leiutised kolmes vanuserühmas:
1. vanuserühm – 1.–4. klass
2. vanuserühm – 5.–9. klass
3. vanuserühm – 10.–12. klass

26. sept 2010

e-kursus "Digipildid koolielus"

Tiigrihüppe SA haridustehnoloog, kursuse looja ja koolitaja Ingrid Maadvere kutsub õpetajaid
e-kursusele "Digipildid koolielus". Kursusele on oodatud üldhariduskoolide õpetajad, kes ei
ole fotograafiaga väga palju kokku puutunud, kuid sooviksid digipilte oma töös kasutada.
Kursuse läbimiseks on vajalik omada lihtsat digifotoaparaati ja internetiühendusega arvutit.

Kursuse maht: on 24 tundi (6 nädalat), kursuse lõpetajad saavad tunnistuse.

Huvilistel tuleb KOOLIELU portaali sisse logida ja  liituda e-kursusega, valides KOGUKONNAD.

Kursus algab 4. oktoobril, registreerumine kestab kuni 3. oktoobrini.

uudise allikas: http://tiigrihypeharidustehnoloog.blogspot.com/2010/09/e-kursus-digipildid-koolielus.html

25. sept 2010

21. sept 2010

Koolielu konkursid 2010.-2011. õppeaastal

Koolielu portaalis on õppeaasta jaotatud neljaks teemaveerandiks: õppija veerand, mängude veerand, projektõppe veerand ja õppekava toetav veerand.

VeerandKONKURSID ÕPILASTELEKONKURSID ÕPETAJATELE
ÕPPIJA
VEERAND
Audio-visuaalsete õppematerjalide
konkurss ”Minu abivahendid õppematerjalide omandamisel”
Tähtaeg: 30. november 2010 
Õppematerjalide konkurss
“Täna samm, homme teine II”
Kolm tähtaega: 10. jaanuar 2011,
28. märts 2011 või 6. juuni 2011


Õppematerjalide konkurss õpetajate võistkondadele “1+1=3"
Tähtaeg: 30. november 2010
MÄNGUDE
VEERAND
Mängude stsenaariumide võistlus
“Igale õpilasele oma õppemäng"
Tähtaeg: 31. jaanuar 2011 
Mängude analüüsimise konkurss
“Testime kontrolltööde asemel
õppemänge”
Tähtaeg: 31. jaanuar 2011 

Tiigrihüppe SA: programmeerimise konkurss “Teadjaks läbi mängu”
Tähtaeg: 1. detsember 2010


“Kirjandusraal 2011”
Tähtaeg: 31. jaanuar 2011, lõppvõistlus 3. märtsil.

PROJEKTÕPPE_VEERAND Tiigrihüppe SA:
Kevadpäev Euroopas 2011
(lisainfo hiljem)
Ajaveebide konkurss
“Õpetaja õppijana”
Registreeruda saab 17. jaanuarini 2011

Tiigrihüppe SA:
eOskuste Nädal 2011 
(lisainfo hiljem)
“Klassidevaheliste koostööprojektide konkurss õpetajatele ja õpilastele” 
Konkurss algab 1. veebruaril 2011


Tiigrihüppe SA: eTwinningu partnerlusprojektide konkurss (lisainfo hiljem)
ÕPPEKAVA
TOETAV VEERAND
Õpilaste harivate kajastuste konkurss
”Ka väljaspool koolitunde toimub õppimine”
Tähtaeg: 3. juuni 2011

Programmeerimise konkurss õpilastele

Tiigrihüppe Sihtasutus kuulutab välja programmeerimise konkursi „Teadjaks läbi mängu“, kuhu ootab osalema õpilasi kolmes vanuserühmas. Konkurss kestab 20.09 - 01.12.2010.

Konkursi eesmärgiks on anda õpilastele võimalus luua endale ja teistele mängulisi abivahendeid õppimiseks. Sel aastal on suund võetud ettevõtluse ja majanduse poole. Tarkuse omandamine ei pea alati toimuma läbi õpikute ja õpetajate, traditsioonilisel moel. Teadmiste omandamine arvutil ja läbi mängu võib olla samuti kaasakiskuv ja õpetlik. Miks mitte mängida, kui ka niimoodi võib õppida.

19. sept 2010

Tiigrihüppe Sihtasutuse infopäevad Tartus ja Pärnus

Oktoobri lõpus korraldab Tiigrihüppe Sihtasutus Pärnus ja Tartus kaks maakondlikku infopäeva, kus jagatakse infot oma tegemiste kohta ning tutvustatakse võimalusi kuidas haridustöötajad saaksid sihtasutuse tegemistes kaasa lüüa.
Infopäevad toimuvad:
Tartu, Atlantise Konverentsikeskuse suur saal
28.10 kell 10.00-16.00
Pärnu, Hotell Strand, Jurmala II saal
29.10 kell 10.00 – 16.00
Täpsem info, päevakava ja registreerimine (klõpsa ekraanipildile):

Ideelaat "ELU KOOLIS KOOS TIIGRIGA"

Ideelaat "ELU KOOLIS KOOS TIIGRIGA"
26.oktoobril  Tallinnas Nokia Kontserdimajas

Ideelaadal tutvustatakse näituseboksides ja õpitubades mitmesuguseid ideid, kuidas õppimist põnevamaks ja huvitavamaks muuta. Ideelaadal saab hea ülevaate Tiigrihüppe Sihtasutuse kõikidest haridusuuenduslikest projektidest. Näitame, missugune on elu koolis, kui kasutada nutikalt infotehnoloogia kaasabi. Ideid jagavad Tiigrihüppe Sihtasutuse ja Koolielu eksperdid, õpetajate praktikakogukondade liikmed ning Tiigrihüppe Sihtasutuse head partnerid.

KOOLIBRI kirjastus otsib uusi autoreid

KOOLIBRI kirjastus kogub värskeid ideid. Üleskutse õpetajatele on siin.

7. sept 2010

RAHAMAA

Alates 6. septembrist on kõikidele eelkooli- ja algklassilastele eesti keeles kättesaadav reklaamivaba internetimäng Rahamaa.
Rahamaa põhineb Danske Bank Group`i poolt loodud internetimängul Moneyville, mis on üks osa grupi suuremast finantshariduse programmist. Danske pangandusgruppi kuuluva Sampo Panga eestvedamisel jõudis Skandinaavias laialdast kasutamist ja heakskiitu leidnud mäng nüüd ka Eesti lasteni. Rahamaa annab 5-9aastastele lastele põhiteadmised ja arusaamise rahaasjadest ning on abiks ka lastevanematele ja õpetajatele, et selleteemalisi küsimusi lastele paremini selgitada. Rahamaa tegelastele on oma hääle andnud Eesti tippnäitlejad.
Mängukeskkond on kõigile kättesaadav veebilehel http://www.rahamaa.ee/.

6. sept 2010

RMK sügiskampaania 2010 - tasuta loodusõppeprogrammid

Koos tarkusekuu ja saabuva sügisega alustab RMK sügiskampaania tasuta loodusharidusprogrammidega. Sügisene loodus pakub värviküllast tausta enda avastamiseks ning tundmaõppimiseks.
Teemade valik on selgi sügisel lai – valida saab programmide vahel, mis lisaks looduse tundmaõppimisele pakuvad teadmisi pärandkultuurist, looduses liikumisest ja korilusest, metsade majandamisest ning looduskaitsest. Sel aastal pöörame eraldi tähelepanu looduskaitse 100. sünniaasta tähistamisele programmiga Loodusega koos.

Sügiskampaania toimub 13. septembrist kuni 29. oktoobrini 2010.

Sügiskampaania käigus pakutavate programmide kirjeldused looduskeskuste kaupa leiate kodulehelt http://www.rmk.ee/teemad/metsakool/kampaania .
Registreerimine on avatud 6. septembrist.

Teile sobivale programmile registreerumiseks palume täita kodulehelt leitav registreerimisleht ja saata see vastavasse RMK looduskeskusesse. Registreerumisel tasub arvestada, et tasuta programmide arv on piiratud, taotlused rahuldatakse nende saabumise järjekorras.
Talviste loodusõppeprogrammide kampaania toimub jaanuaris – veebruaris 2011.

Head lapsed, need kasvavad metsaga!

Lugupidamisega,
 RMK
allikas: http://www.rmk.ee/teemad/metsakool/kampaania

5. sept 2010

Abiks õpetajale

Valik veebipõhiseid keskkondi diplomite ja tänukirjade kujundamiseks ning printimiseks:
  1. SEN Teacher - http://www.senteacher.org/Print/
  2. 123 Certificates - http://www.123certificates.com/
  3. Award Certificate Maker - http://www.mes-english.com/worksheets/certificates.php
  4. Certificate Street - http://www.certificatestreet.com/index.html
  5. Personalized Award Certificate Online Maker - http://www.billybear4kids.com/show/awards/Online/AwardMaker.html
  6. Printable Award Certificate Maker - http://www.teach-nology.com/web_tools/certificates/
Neis keskkondades saab lihtsa vaevaga etteantud mallide järgi diplomeid ja tänukirju koostada. Samas puudub salvestamise võimalus (v.a.Certificate Street) ja valmis tööd tuleb kohe välja printida. Et koostatud diplomeid-tänukirju ka salvestada, tuleb appi programm doPDF, mis tuleb esmalt Internetist alla laadida ja oma arvutisse installeerida.
Kasutusjuhend:

4. sept 2010

Omaloominguvõistlus „Seigeldes looduse raamatus“

Kultuuriministeerium, Eesti Kirjanduse Selts, Keskkonnaministeerium ja Keskkonnaamet kuulutavad välja loodusteemalise omaloominguvõistluse „Seigeldes looduse raamatus“.
Tööde esitamise tähtaeg on 8. november 2010.
„Võistlusele võib esitada nii looduse ja keskkonnateemalisi luuletusi, jutte kui näidendeid, mis kajastavad looduselamusi, keskkonna- ja elurikkuse teemat,“ ütles lugemisaasta projektijuht Krista Ojasaar.

1. sept 2010

Uus õppeaasta KOOLIELU portaalis


Eelmise aasta lõpp tõi Tiigrihüppe haridusportaali Koolielu kasutajaskonnale toreda kingituse – koostöös Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogiakeskusega valmis uus portaal, mille kasutusvõimalused võrreldes eelmise versiooniga põhjalikult muutusid.

EENet ja TTÜ Geoloogia Instituut kutsuvad kõiki arvutiga joonistama!

2010. aasta arvutijoonistuste võistlus on pühendatud Rahvusvahelisele elurikkuse aastale, parimate piltide autoreid ootavad auhinnad.
Pilte saab esitada 1.septembrist 15. novembrini 2010 ning valida on
9 teema vahel:

* Elurikkus luubi all
* Emakese Maa lapsed
* Kliimamuutuste haardes
* "Elu puu"
* 100 aastat looduse kaitsel
* Öö loodusmuuseumis
* Ürgmere elukas
* Kadusid elupaigad, kadusid liigid
* Oma liik ja võõras liik

Täpsemad tingimused ja piltide esitamine:

Joonistusvõistlus "Joonistame Euroopat!"


Ajakiri Täheke
ja Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis kuulutavad juba viiendat korda välja suure 4-12 aastaste laste joonistusvõistluse. Sellel aastal on teemaks "Joonistame Euroopat!"


Millisena näed Euroopat?
Kus oled reisinud, mida oled märganud teistes Euroopa riikides?
Millisena näed Eestit Euroopas?
Mida tähendab Euroopa Sinu jaoks?

31. aug 2010

Head algavat kooliaastat!


Tere, sõbrad!
Tere, koolimaja!
Tere, klassiruum ja
tere, tahvel ka!
Tere jälle, armsad õpetajad!
Tere kõigile, kes seotud kooliga! 

Liiklusrahu lepe

30. augustil kirjutasid Eesti Lastekaitse Liidu ja Eesti Lastevanemate Liidu esindajad laste ning autojuhtide nimel alla Liiklusrahu leppele, millega nii kooliõpilased kui autojuhid tõotavad oma korrektse liiklemisega teistele eeskujuks olla.

Esmakordselt sõlmitav Liiklusrahu lepe on osa kampaaniast, mille eesmärk seisneb selles, et laps jalakäijana ja lapsevanem sõidukijuhina lubavad teineteisele tingliku kokkuleppe sõlmimisega, et mõlemad täidavad korralikult liiklusreegleid ning on tähelepanelikud kaasliiklejate suhtes.

Liiklusrahu lepe on tähtajatu ning seotud jalakäijate ning taas kooliteed alustavate laste ohutusele suunatud liiklusohutuskampaaniaga, mida korraldavad Maanteeamet ning Politsei- ja Piirivalveamet.

Kampaanias kasutatakse tele-, raadio- ja välireklaame ning internetilahendusi. Kuna kampaania on suunatud vähekaitstud liiklejate ohutusele, mille tagamiseks igaüks saab hooliva käitumisega oma panuse anda, on erilist tähelepanu pööratud internetile ning valmistatud selle tarvis spetsiaalne veebileht, kus kõik inimesed saavad liiklusrahu leppega lihtsal viisil liituda.

Vaid ühiselt tegutsedes ja omavahel kokku leppides saab tagada selle, et kõik - nii suured kui väikesed liiklejad - õhtuks turvaliselt koju jõuaksid. Sest kokkulepe kohustab!

Lisainfo: http://www.liiklusrahu.ee/ 

21. aug 2010

Algklassikute foorum

Startimas on uus algklassikute foorum aadressil http://algklassid.forummotion.com/forum.htm
Foorum on koht, kus saab otse ja kiirelt vahetada infot oma igapäevaste murede ja küsimuste kohta, kus on ka isiklikumad ja kitsamad teemad kui õppematerjal ja head ideed.
Miks sellist foorumit vaja on? Et leida tuge, mõistmist, vastuseid ja uusi häid ideid samal alal töötavatelt inimestelt, et arutleda meie igapäevase töö murede ja rõõmude üle, saada ehk kirja ka ühte kohta nii muu jutt, kui tööks vajalik materjal. 

Foorumi idee ja teostuse taga seisab Riinika Rosanov.

12. aug 2010

Uusi õppematerjale konkursilt "Täna samm, homme teine"
Loovmeisterdamine ja teatrimaailm

Ideid nii lasteaiaõpetajatele kui I kooliastme õpetajatele, kuidas lihtsast taaskasutusmaterjalist on võimalik luua terve teatrimaailm.  


http://toruloomad.weebly.com


koostas: Tartu Hiie Kooli õpetaja Tiina Põllu

6. aug 2010

Lugemispesa mentorite täiendkoolituspäev

Lugemispesa mentorite täiendkoolituspäev

Plaanis:
* jagame vestlusringis mentorikogemusi,
* meisterdame käpiknukke,
* mängime rahvamänge,
* osaleme loovtegevustes,
* tutvume uudiskirjandusega

Aeg: 24. augustil kella 10.00-16.00
Koht: Paide Ühisgümnaasium

Päevakava
09.30 - 10.00 hommikukohv
10.00 - 10.15 tervitused projektijuhtidelt Annelilt ja Kajalt
10.15 - 11.00 Raamatukogust lugemispessa "On otsida tore töö!" – Jaile Jürgens
11.00 - 11.45 Loovtegevused "Nukitsamehe" ainetel
Tegevuste tutvustamine - Heli Prii
Rühmatööd: bingo koostamine, raharäpp, luuletus slaidide järgi
11.45 - 12.45 Meisterdame näpunukke - Mare Kabel
12.45 - 13.15 Lõuna
13.15 - 13.30 Rühmatööde tutvustamine
13.30 - 14.15 Mängime rahvamänge - Tea Saar ja Tiina Kivimäe
14.15 -15.00 Käpiknukkude, maskide ja peakatete kasutamine lugemistegevustes - Ülle Sipul
15.00 - 16.00 Vestlusring, kogemuste vahetamine

Registreerimise aeg kuni 15. augustini.
Palun saada oma osalemissoov meilile anneli.laamann@naba.ee 

allikas:  http://www.lugemisyhing.ee/pesa/lugemispesa_index.htm

17. juuni 2010

Tiigrihüppe SA kogukondade küsitluse kokkuvõte

Tiigrihüppe Sihtasutus viis 8.-15. juunil läbi veebipõhise küsitluse (http://www.eformular.com/koolielu/virtuaalsedkogukonnad.html), kus palus erinevate virtuaalsete kogukondade liikmetel selgitada, millist kasu annab kogukonnas töötamine ning mis motiveeriks õpetajaid kogukonnatöösse panustama. Küsimustikule vastas 83 õpetajat.

Kõige kiiremini vastanute hulgast naeratas loosiõnn Eve Hirvelale, kellele Tiigrihüppe Sihtasutus saadab meene.

Enamus vastanutest nentis, et ajapuuduse tõttu ei jõua lisatööga tegeleda, samas tõdeti, et kui ikka soovid abi saada, siis tuleb olla valmis ka ise abistama ja enda mõtteid avaldama. Õpetajad loodavad kogukonnalehelt leida teiste õpetajate materjale, ideid tundide mitmekesistamiseks jpm. Väga oluliseks peetakse ka kolleegide tagasisidet – niisama keegi materjale välja ei taha panna, tahaks ikka kolleegi kommentaare kuulda. Kui kuidagi saaks kogukonnas panustamist tõestada ka atesteerimiskomisjonile, siis oleks see suur lisamotivaator.

13. juuni 2010

Koolirahva Ideelaat 2010

TLÜ Haapsalu kolledži Haridus-ja nõustamiskeskus korraldab 30. augustil 2010 kell 11.00-14.00 järjekorras juba neljanda Koolirahva ideelaada.

KOOLIRAHVA IDEELAAT – MIS SEE ON?

Lasteaedade ja üldharidus- ja kutsekoolide ning täiskasvanute õpetajate ja õpetajaks õppivate üliõpilaste rõõmus suvine kokkutulemine, mille käigus rikastatakse üksteist huvitavate ideede ja enda koostatud õppevahenditega.

Paljudel meist on tööaastate või õpingute kestel sahtlitesse ja kaustade vahele kogunenud endatehtud harjutusi, ülesandeid, töölehti, temaatilisi luuletusi, ristsõnu,ekskursioonimarsruute, esinemiskavasid, ainekavasid, tööplaane, mõnel koguni õppematerjalide kogumikke, kirjutatud näidendeid jms. Nüüd on aeg need väljaotsida ja ideelaadale tuua, pakkuda teistele kasutamiseks ja leida teiste poolt pakutavast midagi enda jaoks.
Õppevahendi omanik määrab hinna ise (olenevalt selle koostamiseks kulunud ajast ja materjali kulust). Kui kaup kipub enne laada lõppu otsa saama, on võimalus koopiamasina abil paljundatavaid materjale koha peal tasu eest juurde teha. Kaupade hinnad kõikusid 5 ja 150 vahel.
Laat toimub TLÜ Haapsalu Kolledži ruumides, mis on kohandatud müügitegevuseks. Müügiplatsi eest ei tasuta rahas, vaid ühe eksemplariga igast müügiartiklist. Sel moel kolledžisse kogutu leiab endale koha Haridus- ja nõustamiskeskuses (HariN) ning jääb metoodilise materjali hulgas kasutamiseks kõigile tulevastele metoodikakeskuse külastajatele. Viimast asjaolu arvestades palusime, et materjal oleks vormistatud kasutamiskindlalt ja varustatud autori nimega.

Arveldamine sularahas, võimalusel arvetega (FIE,OÜ jne)!

7. juuni 2010

Õpetajate koostöö virtuaalses kogukonnas

Head klassiõpetajad!

Tiigrihüppe Sihtasutus uurib õpetajate koostööd virtuaalses kogukonnas ja palub kogukonna liikmetel vastata paarile küsimusele, et selgitada välja õpetajate veebipõhise koostöö põhialused.
Palun leidke mõni hetk aega, et küsimustikule vastata. Teie arvamus on väga oluline!

Küsimustiku link - http://www.eformular.com/koolielu/virtuaalsedkogukonnad.html 

Kolme esimesena vastanu hulgas loosime välja Tiigrihüppe Sihtasutuse meene.
Vastuseid ootame 15. juunini 2010.

Tiigrihüppe Sihtasutus

30. mai 2010

JUTUPLIIATSI omaloomingukonkursi tulemused

Lõppes Klassiõpetajate praktikakogukonna ja Koolielu portaali poolt algklassiõpilastele korraldatud omaloomingukonkurss "Jutupliiats". Konkursil osales 177 õpilast ning neid juhendas 15 õpetajat.
Õpetajad olid julgelt kasutanud uusi IKT-vahendeid, tulemus kajastus konkursitööde mitmekesistes lahendustes. Tore oli ka see, et mitmed kogumikud olid valminud õpetajatevahelises koostöös. Kvaliteetse pildi ja heli esitamine ei olnud just kõige kergem ülesanne.
Väga ilmekalt ja julgelt esitasid luuletusi vene õpilased eesti keeles Kohtla Järve Tammiku Gümnaasiumi 2c ja 4c klassist, Tallinna Mustamäe 1. Lasteaed-Algkooli 2. ja 4. klassist, Karjamaa Gümnaasiumi 1c, 2a ja 2b klassist.
Kõik esitatud konkursitööd olid väga toredad ja omanäolised, mille tõttu osutus hindamine üsna keeruliseks ülesandeks. Kuna väga häid töid oli palju, otsustasime välja anda mitu esimest, teist ja kolmandat kohta.

23. mai 2010

Iloni Imedemaa

Ees on veel paar nädalat kooliaega. Sinna juurde kuulub kindlasti ka üks tore klassieksursioon. Kindlasti külastavad paljud klassid Iloni Imedemaad Haapsalus. Soovi korral leiate siit materjale antud teema käsitlemiseks.

21. mai 2010

Kuldvillak

Õppeaasta hakkab lõppema ning viimastel päevadel toimub teadmiste kontroll ning kokkuvõtete tegemine. Selleks sobib väga hästi Kuldvillak. Siin on üks näide http://jeopardylabs.com/ keskkonnas valminud mäng.


Näide:http://jeopardylabs.com/play/raha

9. mai 2010

Head emadepäeva!

Taliolümpiateemaliste muinasjuttude konkursi tulemused

Selgunud on Vancouveri olümpiamängude aegu toimunud taliolümpiateemaliste muinasjuttude kirjutamise konkursi tulemused.
Eesti Spordimuuseumi korraldatud konkursil, mis kestis 1.-28. veebruarini, võisid koolinoored muinasjutuvormis kirjeldada just selliseid taliolümpiamänge, nagu neile meeldis. Meeldiva üllatusena osutus konkursist osavõtt äärmiselt arvukaks - kokku saabus spordimuuseumisse 535 muinasjuttu rohkem kui 50 koolist kõikjalt üle Eesti.

6. mai 2010

Emadepäevaks

Õpilane kirjutab mustandilehele sõnad
1. mis või kes on sinu meelest maailmas kõige ilusam
2. mis või kes on sinu meelest maailmas kõige kiirem
3. mis või kes on sinu meelest maailmas kõige õrnem
4. mis või kes on sinu meelest maailmas kõige säravam
5. mis või kes on sinu meelest maailmas kõige osavam
6. mis või kes on sinu meelest maailmas kõige nutikam


Seejärel jagab õpetaja talle töölehe, kuhu õpilane kirjutab eelnevalt väljamõeldud sõnad samas järjekorras muutmata kujul.

2. mai 2010

Selgunud on joonistusvõistluse "Minu lemmikauto 2010" tulemused!


1.-6. klassi poiste joonistusvõistluse "Minu lemmikauto 2010" tulemused on üleval koduleheküljel http://www.joonistusvoistlus.hostse.com/2010.html. Kõik auhinnatud tööde autorid ja nende juhendajad on oodatud reedel, 7. mail kell 14.30  Vanemuisesse auhindu vastu võtma.
Näitus valitud töödest on üleval Vanemuise suures majas 28. aprillist kuni 19. maini 2010.