23. mai 2014

1.klassile Kirjastuselt Skriibus

Hea algklasside õpetaja.
Õppekirjanduse kirjastus Skriibus korraldab enne suvist koolivaheaaega teabepäevad Tallinnas, Rakveres, Illukal ja Viljandis. Tutvustame uusi sügisel paljudesse koolidesse jõudvaid 1. klassi õppematerjale. Vaata lisa www.skriibus.ee . Ühtlasi on teabepäev hea võimalus kohtuda õpikute autoritega ja rääkida neile otse oma mõtetest ja soovidest õppekirjanduse paremaks muutmiseks.
PÄEVAKAVA
10.00 – 10.10 Kirjastus Skriibus tutvustus.
10.10 – 11.40 Uue 1. klassi emakeele õppevara tutvustus - autor Linda Tross.
11.40 – 12.10 einepaus
12.10 – 13.40 Uue 1. klassi matemaatika õppevara tutvustus – autor Kaja Belials.
13.40 – 14.00 Uue 1. klassi loodusõpetuse tööraamatu tutvustus.
14.00     Koolituspäeva lõpetamine.
Tallinna teabepäev toimub 11. juunil algusega kell 10.00 Arigato majas Rannamõisa tee 3, Nupula huvikooli ruumides esimesel korrusel.
Osalemine on õpetajatele tasuta. Soovijad saavad tõendi osavõtu kohta.
Ootame kõiki algklasside õpetajaid!
Teabepäevale registreerumiseks palume saata e-kiri aadressile info@skriibus.ee , kohtade arv on piiratud!

Lugupidamisega
Kirjastus SKRIIBUS

19. mai 2014

Õppeprotsessi juhtimine digiajastul

HITSA Innovatsioonikeskus kutsub kuulama haridusjuhtide koolituse „Õppeprotsessi  juhtimine digiajastul“  lõpuseminari, kus osalenud meeskonnad esitlevad oma koolis ellu viidud õppeprotsessi puudutavat muudatust.

Ühe päeva jooksul saab ülevaate 24 erinevast projektist, mis on seotud infotehnoloogia rakendamisega kas õpilastega seotud tegevustes või haridusasutuse üldises töökorralduses. Esitletavate projektide loetelu leiate ürituse ajakavast.

Seminar toimub 27. mail  2014 Tallinnas Akadeemia tee 21/1 asuvas auditooriumis. Osalema on oodatud kõik huvilised, vajalik on eelnev registreerimine hiljemalt 22. maiks 2014.

Käesoleva aasta kevad-talvel osalesid alus-, üld- ja kutseharidusasutused HITSA Innovatsioonikeskuse 2-päevasel koolitusel  „Õppeprotsessi  juhtimine digiajastul“. Toimunud koolituspäevade käigus arutleti, millised on digiajastu nõudmised ja kuidas peab olema korraldatud õpetamine ja õppimine haridusasutuses, et tänane õppija tuleks edukalt toime eesseisvate väljakutsetega.
Iga meeskond kaardistas vähemalt ühe õppeprotsessi puudutava muutuse, mida hiljem ellu viidi. 27. mail toimuval ühisel seminaripäeval tutvustavad osalenud meeskonnad koolitusel alguse saanud arendusprojekti elluviimist ja jagavad oma kogemust.


Lisainfo:
Elo Allemann
Projektijuht
HITSA Innovatsioonikeskus
Tel: 651 01 100, mob: 588 56 869
elo.allemann@hitsa.ee
www.innovatsioonikeskus.ee

„Loovharidus Eesti moodi, II“

Kallid õpetajad, kooli juhtkond, lapsevanemad!
 
Loovuseringi meeskond on loonud ühenduse „Loovharidus Eesti moodi“, mille all tegutseb grupp inimesi, kes soovib toetada loovat toimimist. Lapsevanematena tunneme, et selleks tuleks suurendada loovuse osakaalu ka õppetegevustes ja rikastada seeläbi laste koolipäeva ning tekitada neis õpitavate ainete vastu suuremat huvi. Meile on oluline loovate, ennast teostavate ja elujõuliste eestimaalaste kasvamine.
 
Kutsume teid 16. juunil meie ühenduse poolt korraldatavale teisele kokkusaamisele „Loovharidus Eesti moodi, II“.
Registreerumine www.loovharidus.ee
16. juuni 2014, Tallinna Ülikool Narva mnt 25 ruum T-410
 
„Loovharidus Eesti moodi, II“
16. juuni 2014, Tallinna Ülikool Narva mnt 25 ruum T-410
10.00-10.20. Avasõnad:
Irene Käosaar, Haridus- ja Teadusministeerium, üldharidusosakonna juhataja;
Eda Heinla, TLÜ kunstide Instituut, dotsent,
Helen Kaasik,  ühenduse Loovharidus eestvedaja, lapsevanem
10.25-10.40 Pille Slabina, TLÜ HIK arendusjuht: „HIK ja loovus“
10.45-11.10 Tiiu Kuurme, TLÜ kasvatusteaduste Instituut, dotsent: „Hindamine ja koolirõõm“.
11.10-11.30 Kristi Raava, Tallinna 32 Keskkool, psühholoog: „Loovtund – koer koolirõõmu toomas“
11.30-12.00 Kerttu Soans, kirjanik, loovusringi juhendaja: „Usaldus ja loovus ehk kuidas lõdvestuda ja keskenduda korraga?
12.00-12.20 Kohvipaus ja töötubadess jagunemine
12.20-13.30 Töötoad:
Klassiõpetajad (algkool), juhatavad Luule Niinesalu ja kolleegid, Peetri Kool.
Võõrkeel, juhatab Anu Tammleht, Saue Gümnaasium
Matemaatika, juhatab Evelin Reila,  TTÜ ettevalmistuse osakond
Kunstid, ootame töötoa juhendajat
Digivahendid, juhatab Jüri Kurvits, TLÜ MLI matemaatika didaktika lektor, HIK õpetajakoolituse õppekavade arendusjuht ja Marina Kurvits, TLÜ Informaatika Instituudi doktorant
Loodusteadused, juhatab Karolin Mäe, Audentese kool, bioloogia õpetaja.
13.30-14.15 Lõuna
14.15-14.45 Töötubade kokkuvõtete tutvustamine
14.45-15.05 Lilian Reinmets, Tallinna Pääsküla Gümnaasium, õpetaja: „Loovustundidest Tallinna Pääsküla Gümnaasiumi 1. ja 2. kooliastmes"
15.05-15.20 Loovalt õpetamine minu koolis. Ootame ettekannet.
15.25-16.00 Triin Tarn, Werbeck-laulu õpetaja, loovusringi juhendaja: “Helid ja mäng”
16.00-16.15 Kohvipaus
16.15-16.35 Anne-Mari Rannamäe, MTÜ QUIN-Estonia: “Loovus ja leiutamine – õde ja vend“
16.40-17.00 Aino Kuntsel, AASK Consult koolitaja, superviisor, inglise keele õpetaja: „Omaduste tuuleroos /Core Quadrant/“ või „Learning by doing”.
17.00-17.20 Vaba mikrofon, ideed, mõtted!
Kutsume teid ühinema ka meie ühenduse facebook`i leheküljega "Loovus on praktikas".