29. veebr 2012

Haapsalu piirkonnapäev läheneb ....Programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014“ raames sisustab EKÕL (Eesti Klassiõpetajate Liit) oma esimest tegutsemisaastat piirkonnapäevadega „Parima praktika jagamine“, kus oma kogemusi jagavad tegevõpetajad.
10. märtsil “Lugemine kaunite kunstide kaudu” Haapsalus (osalevad Läänemaa, Pärnu, Pärnumaa, Raplamaa, Saaremaa, Hiiumaa klassiõpetajad);
Liidu liikmetele on üritus tasuta, osaleja tasub ise sõidukulud.
Mitteliikmetele osalemistasu 20 eurot.

Päevakavaga saate tutvuda siin http://bit.ly/yprSeY

Registreerimine piirkonnapäevale Haapsalus 5. märtsiks selle http://bit.ly/ziSIXV kaudu

Ootame aktiivset osavõttu!

EKÕL-i juhatus

23. veebr 2012

EKÕL-i piirkonnapäev HaapsalusProgrammi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014“ raames sisustab EKÕL (Eesti Klassiõpetajate Liit) oma esimest tegutsemisaastat piirkonnapäevadega „Parima praktika jagamine“, kus oma kogemusi jagavad tegevõpetajad.
10. märtsil “Lugemine kaunite kunstide kaudu” Haapsalus (osalevad Läänemaa, Pärnu, Pärnumaa, Raplamaa, Saaremaa, Hiiumaa klassiõpetajad);
Liidu liikmetele on üritus tasuta, osaleja tasub ise sõidukulud.
Mitteliikmetele osalemistasu 20 eurot.

Päevakavaga saate tutvuda siin http://bit.ly/yprSeY

Registreerimine piirkonnapäevale Haapsalus 5. märtsiks selle http://bit.ly/ziSIXV kaudu

Ootame aktiivset osavõttu!

EKÕL-i juhatus

20. veebr 2012

A.H Tammsaare tegelastega seotud lauamängude tegemise võistlus

SA A.H Tammsaare muuseum Vargamäel kutsub osalema Eesti kirjandusest tuntud
A.H Tammsaare tegelastega seotud lauamängude tegemise võistlusel.

Lauamänge saab võistlusele esitada 30. aprillini.

Osalemise tingimused:

1.Võistlusel võivad osaleda kõik mängude huvilised .

2.Lauamängu autoriks võib olla nii rühm kui üksikisik.

3.Iga autor võib võistlusele esitada 1 lauamängu.

4.Lauamängu temaatika peab olema seotud ,,Tõe ja õiguses“ tuntud tegelastega.

5.Võistlustöid saab esitada 30. aprillini Tammsaare Muuseum Vargamäel, Vetepere küla, Albu

vald, Järvamaa, 73416 .

6.Lauamängu taha palume märkida osaleja(-te) ees- ja perekonnanimi, rühmatöö korral ka rühma nimi,

vanusegrupp, võistlustöö pealkiri, kontaktandmetest telefoni number ja e-posti aadress.

7.Laekunud tööde puhul hinnatakse osalejate leidlikkust, mängude kujundust ja arusaadavust.

8.Esitatud mänge ei tagastata, vaid kasutatakse edaspidises muuseumi töös.

9.Võistlusel osalemisega annab autor õiguse oma nime ja lauamängu avalikustamiseks.

Konkursi lisainfo ja küsimused:

Eveli Leego

A.H Tammsaare muuseumi programmijuht

Animafilmide konkurss „Kuidas elasid lapsed Tammsaare lapsepõlves“

Konkurss avatud 10. veebruar – 1. mai 2012

Autasustamine ja linastused 19. mail 2012

Ootame konkursile erinevates animatehnikates valmistatud klippe: nii joonis-, lamenukk-, ümarnukkfilme, samuti võib teha arvutianimatsiooni või piksillatsiooni.

Animakonkursi tingimused:

1. Töö peab vastama teemale „Kuidas elasid lapsed Tammsaare lapsepõlves“.

2. Tööde hindamine toimub kolmes vanusekategoorias:
2.1. noorem vanuserühm, I-IV klass
2.2. keskmine vanuserühm, V-VIII klass
2.3. vanem vanuserühm, IX-XII klass

Parimate filmide autoritele ja nende juhendajatele on auhinnad välja pannud SA A.H Tammsaare
muuseum Vargamäel.

Osalemise tingimused:
1. Autorite vanus kuni 19 eluaastat.
2. Animatsioonfilmi sisu järgib konkursi teemat „Kuidas elasid lapsed Tammsaare lapsepõlves“.
3. Konkursile esitatav töö on autorite originaallooming!
4. Animatsioonfilmi pikkus on:
4.1. õpilased, I-IV klass, filmid pikkusega 15-60 sekundit
4.2. õpilased, V-VIII klass, filmid pikkusega 15-120 sekundit
4.3. õpilased, IX-XII klass, filmid pikkusega 15-180 sekundit
5. Ühe filmi loomisel võib osaleda kuni 3 autorit, algklassi kategoorias kuni 5 autorit.

Tööde esitamine

8. Filmid peavad olema esitatud elektroonsel andmekandjal (CD, DVD), soovitavalt .avi, .wmv või .mpg
failiformaadis. Andmekandja tuleb saata või tuua aadressile: Tammsaare Muuseum Vargamäel, Vetepere
küla, Albu vald, Järvamaa, 73416 .

9. Filmiga koos tuleb esitada järgmised andmed:
• filmi nimi
• autori/autorite nimi/nimed
• autori/autorite vanus
• autori/autorite kool
• autori/autorite kontaktaadress, telefon, e-posti aadress
• juhendaja/juhendajate nimi/nimed

10. Filmi autor/autorid on nõus levitamisõiguse andmisega konkursi korraldajatele. Konkursile laekunud töid
ei kasutata kommertslikul eesmärgil ilma autori nõusolekuta

11. Filmi esitamise tähtaeg on 01.05.2012.a. Võitjad tehakse teatavaks 19. mail 2012 toimuval Muuseumiööl
kus kõigil on võimalik vaadata nii enda kui teiste loomingut suurelt seinalt.

Konkursi lisainfo ja küsimused:
Eveli Leego
A.H Tammsaare muuseumi programmijuht

5. veebr 2012

Klassiõpetaja, logopeed, õpikuautor, kirjastaja, uurija, huviline!

Ürituste sarja "Teadustekst lastele" järgmine seminar on 17. veebruaril kl 14.30-17.30 Paide
Ühisgümnaasiumis.

Seminari teema on LUGEMINE LAHEDAKS: lugemisoskuse toetamine meetodi ja
materjaliga.

Korraldamisel teevad koostööd Eesti Lugemisühing, Klassiõpetajate Liit ja õpetajakoolitajad
Tallinna Ülikoolist.

Kavas:

Lugemisoskuse areng I kooliastmes.

Lihtne tekst teoorias ja praktikas.

Uurimusi lugemisest ja teksti mõistmisest.

Hea kogemuse ring.

Arutleme:

Kuidas jälgida ja hinnata lugemisoskust?

Kust ja kuidas leida lastele parajat lugemisvara?

Peakõneleja ja töötoa juht on Helin Puksand, PISA 2009 lugemisekspert. Kaasa teevad
riikliku õppekava eesti keele töörühma liikmed Anne Uusen, Ene Hiiepuu ja Mare Müürsepp.

Osavõtt on tasuta, õpetajad saavad tõendi koolituse kohta.

Registreerimine kuni 15. veebruari õhtuni

mare.muursepp@tlu.ee