17. juuni 2010

Tiigrihüppe SA kogukondade küsitluse kokkuvõte

Tiigrihüppe Sihtasutus viis 8.-15. juunil läbi veebipõhise küsitluse (http://www.eformular.com/koolielu/virtuaalsedkogukonnad.html), kus palus erinevate virtuaalsete kogukondade liikmetel selgitada, millist kasu annab kogukonnas töötamine ning mis motiveeriks õpetajaid kogukonnatöösse panustama. Küsimustikule vastas 83 õpetajat.

Kõige kiiremini vastanute hulgast naeratas loosiõnn Eve Hirvelale, kellele Tiigrihüppe Sihtasutus saadab meene.

Enamus vastanutest nentis, et ajapuuduse tõttu ei jõua lisatööga tegeleda, samas tõdeti, et kui ikka soovid abi saada, siis tuleb olla valmis ka ise abistama ja enda mõtteid avaldama. Õpetajad loodavad kogukonnalehelt leida teiste õpetajate materjale, ideid tundide mitmekesistamiseks jpm. Väga oluliseks peetakse ka kolleegide tagasisidet – niisama keegi materjale välja ei taha panna, tahaks ikka kolleegi kommentaare kuulda. Kui kuidagi saaks kogukonnas panustamist tõestada ka atesteerimiskomisjonile, siis oleks see suur lisamotivaator.

13. juuni 2010

Koolirahva Ideelaat 2010

TLÜ Haapsalu kolledži Haridus-ja nõustamiskeskus korraldab 30. augustil 2010 kell 11.00-14.00 järjekorras juba neljanda Koolirahva ideelaada.

KOOLIRAHVA IDEELAAT – MIS SEE ON?

Lasteaedade ja üldharidus- ja kutsekoolide ning täiskasvanute õpetajate ja õpetajaks õppivate üliõpilaste rõõmus suvine kokkutulemine, mille käigus rikastatakse üksteist huvitavate ideede ja enda koostatud õppevahenditega.

Paljudel meist on tööaastate või õpingute kestel sahtlitesse ja kaustade vahele kogunenud endatehtud harjutusi, ülesandeid, töölehti, temaatilisi luuletusi, ristsõnu,ekskursioonimarsruute, esinemiskavasid, ainekavasid, tööplaane, mõnel koguni õppematerjalide kogumikke, kirjutatud näidendeid jms. Nüüd on aeg need väljaotsida ja ideelaadale tuua, pakkuda teistele kasutamiseks ja leida teiste poolt pakutavast midagi enda jaoks.
Õppevahendi omanik määrab hinna ise (olenevalt selle koostamiseks kulunud ajast ja materjali kulust). Kui kaup kipub enne laada lõppu otsa saama, on võimalus koopiamasina abil paljundatavaid materjale koha peal tasu eest juurde teha. Kaupade hinnad kõikusid 5 ja 150 vahel.
Laat toimub TLÜ Haapsalu Kolledži ruumides, mis on kohandatud müügitegevuseks. Müügiplatsi eest ei tasuta rahas, vaid ühe eksemplariga igast müügiartiklist. Sel moel kolledžisse kogutu leiab endale koha Haridus- ja nõustamiskeskuses (HariN) ning jääb metoodilise materjali hulgas kasutamiseks kõigile tulevastele metoodikakeskuse külastajatele. Viimast asjaolu arvestades palusime, et materjal oleks vormistatud kasutamiskindlalt ja varustatud autori nimega.

Arveldamine sularahas, võimalusel arvetega (FIE,OÜ jne)!

7. juuni 2010

Õpetajate koostöö virtuaalses kogukonnas

Head klassiõpetajad!

Tiigrihüppe Sihtasutus uurib õpetajate koostööd virtuaalses kogukonnas ja palub kogukonna liikmetel vastata paarile küsimusele, et selgitada välja õpetajate veebipõhise koostöö põhialused.
Palun leidke mõni hetk aega, et küsimustikule vastata. Teie arvamus on väga oluline!

Küsimustiku link - http://www.eformular.com/koolielu/virtuaalsedkogukonnad.html 

Kolme esimesena vastanu hulgas loosime välja Tiigrihüppe Sihtasutuse meene.
Vastuseid ootame 15. juunini 2010.

Tiigrihüppe Sihtasutus