19. dets 2012

„See on turvaline IT!“


Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL)  kutsub   osalema konverentsil „See on turvaline IT!“,  mis toimub 4. jaanuaril  2013 Tallinnas Rahvusraamatukogus (Tõnismägi 4).
Konverentsile on oodatud kõik klassijuhatajad, aineõpetajad, koolijuhid, huvijuhid, noorsoo- ja sotsiaaltöötajad ning lapsevanemad.
Tehnoloogia ja Internet on tänapäeva noorte elu lahutamatu osa. Sotsiaalmeedia kasutamine on noorte hulgas laialt levinud, pea kõigil on Facebookis konto, tihti ka taskus nutitelefon, mille abil saab kiiresti nii kodust kui ka koolitunnist Internetis suhelda. Kahjuks kõige kasuliku kõrval, mida tehnoloogia pakub, ei märgata sageli ohtlikke olukordi. Nii juhtubki, et esmapilgul süütuna näivad tegevused, nagu näiteks enda igapäevaelust kirjutamine, muretult fotode või videote üleslaadimine, võõrastega suhtlemine võib kaasa tuua soovimatuid riske ja ohtlikke olukordi. Kuid kas me täiskasvanutena teame, millega meie õpilased, hoolealused või noored kaaslased veebis kokku puutuvad? Kas oskame ära tunda ohtlikke olukordi ning vajadusel noori suunata ja aidata?
Selleks, et neile küsimustele vastus saada, tutvustavad Eesti IT-ettevõtted, mis suunas tehnoloogia areneb ning mida tuleks internetiohutuse seisukohast silmas pidada. Samuti räägitakse, kuidas tõsta noorte teadlikkust Interneti turvalisest kasutamisest ning mida teha ja kuidas sekkuda, kui on põhjust arvata, et Interneti asjatundmatu kasutamine toob kaasa noore jaoks soovimatuid riske.
Konverentsil astuvad üles Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu president ja Elion Ettevõtted AS arendusjuht Enn Saar, Sertifitseerimiskeskuse juht ja internetiturvalisuse koolitaja Kalev Pihl, Tallinna Ülikooli Terviseteaduste ja Spordi Instituudi direktor Kristjan Port, Microsoft Eesti tehnoloogia konsultant Rasmus Reimo, Kaspersky Lab ametlik partner Eestis Igor Zujev, Riigi Infosüsteemi Ameti infoturbeekspert Anto Veldre, Pelgulinna Gümnaasiumi  arendusjuht ja Tiigrihüppe Sihtasutuse koolitaja Birgy Lorenz, BCS Koolituse koolitaja Tarmo Rosenfeldt ning veebikonstaabel Maarja Punak Politsei- ja Piirivalveametist.
Avatud on projekt „Targalt Internetis“ infolaud. Osalejatele loosiauhinnad Eesti IT-ettevõtetelt.
Konverents on osalejatele tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine. Päevakava leiate http://www.itl.ee/?op=body&id=16
Registreerumine avatud 30. detsembrini 2012, registreerumisvormi leiate http://www.bcs.ee/~koolitus/IT-turvalisus/registreerumine.php
Konverentside sarja „See on turvaline IT!“ elluviimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond". Konverents viiakse läbi Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL)  ja BCS Koolituse koostöös.
Lisainfot veebilehelt www.itl.ee
Lugupidamisega
Elo Allemann
Projektijuht
e-post: elo.allemann@bcs.ee
tel +372 6 998 155
BCS Koolitus

13. dets 2012

„Nutikad lahendused klassiõpetaja töös ainete lõimimisel ja uue õppekava rakendamisel“


03. jaanuaril 2013 kell 10.00 toimub Tallinnas koolitus „Nutikad lahendused klassiõpetaja töös ainete lõimimisel ja uue õppekava rakendamisel“. Koolituse kestus on 8 tundi.
Koolitusele oodatakse üldhariduskoolide klassiõpetajaid, et tutvustada, kuidas aineid infotehnoloogia toel omavahel integreerida, nii et oleks täidetud uue õppekava eesmärgid.
Koolitusel tutvustatakse innovaatilisi õpimeetodeid ning tähelepanu keskpunktis on koostöö ja ainete lõimimine. Koolituse käigus näidatakse võimalusi, kuidas siduda tehnoloogiat eri ainetega ning kuidas seeläbi aineid omavahel lõimida. Lähema vaatluse all  on  eesti keel, matemaatika, loodusõpetus ja kunstiõpetus.
Koolitusel  tutvustatakse ühiskirjutusvahendeid, mänge ja nende loomist, videotöötlust, pilditöötlust ja avatud õpikeskkondi.  Keskseks teemaks on käesolev aastaaeg, mille ümber toimuvad erinevad tegevused. Olulisteks märksõnadeks on loovus ja koostöö. Õpetajad saavad võimaluse kõike praktiliselt läbi katsetada, et hiljem oleks lihtsam õpitut rakendada õpilastega. Koolituse põhirõhk on praktilisel tegevusel.  Ühistöös valmib wiki, mille autoriteks on kõik kursusel osalejad.
Lektoriteks on Ingrid Maadvere  ja Kristi Rahn, kel mõlemal on tihe kokkupuude nii klassiõpetaja töö ning haridustehnoloogiaga.
Lähem teave ja registreerimine http://www.bcskoolitus.ee/koolitus/200

Elo Allemann

5. dets 2012

Keskuste päev kui õpilase õpihimu suurendaja30. novembril 2012 kogunesid klassiõpetajad Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli, et läbida praktiline koolitus keskuste päeva kohta. Meid ootas ees koolipere soe vastuvõtt. Saime toreda üllatuse osaliseks – võtsime õpetajatena osa kolmest keskustepäeva tunnist 2. klassis.      Tegevuskeskusi oli viis: lugemis-, kirjutamis-, arvutamis-, kunsti- ja loovuskeskus. Osalenud  õpetajad valisid keskused, kus nad juhendasid õpilasi, kui neile midagi arusaamatuks jäi. Igas keskuses olid laual väga täpsed tööjuhendid, mida ja mis järjekorras töötama peab. Mõnes keskuses pidi täitma ülesanded töölehelt, teises sai mängida vanasõnamängu, kolmandas pidi midagi mõõtma ja arvutama, neljandas õpiti kingitust pakkima jne. Keskuste eesmärk on suunata õpilasi ise töökäskudest aru saama ja ülesandeid lahendama.
Koolitusel osalenud õpetajad said julgust, et ka ise tegevuskeskusi läbi viia. Saime teada, mida tähendab reaalselt keskuste päevas osalemine ja kuidas see aktiveerib õpilasi õppetöös. 2. klassi õpilased olid keskustes töötamisega harjunud, said sellega suurepäraselt hakkama ja tõestasid õpetajatele, et iseseisev õppimisoskus on oluline ja võimalik. Nii õpetajad kui ka õpilased nautisid tegevuskeskusi.
Vaid üks lühike koolituspäev andis palju julgust, motivatsiooni, kasulikke nippe ja väga palju häid mõtteid, mida saab praktikas kohe kasutada. Lahkusime väga positiivsete emotsioonidega ja töölehtedega kotis. Kaasa võtsime palju õhinat - korraldamisõhinat meie endi jaoks ja meie õpilastele õpiõhinat iseseisvaks õppimiseks.
Hindame ja täname väga meie koolitajat Lemme Sulaoja, kes on väga meeldiv ja inspireeriv õpetaja. Nähtu ja kogetu tõestas, et tegevuskeskused on tõesti toimivad. Meil jääb üle ainult loota, et satume veel sellistele sütitavatele ja praktilistele koolitustele.
Kogu päeva kohta ütles toredasti üks poiss lõpuringis: „Mulle meeldis kõige rohkem tänane tore üllatus – üllatuskeskuste päev.”
Ja nüüd .... tegevuskeskusi korraldama!!!
Pille-Riin Pukk, Rakvere Gümnaasium
Mari Tuisk, Saku Gümnaasium
18. nov 2012

Klop.edu.ee lõpetab tegevuse

Lp klassiõpetajad! Seoses klassiõpetajate virtuaalse kogukonna kodulehekülje (http://klop.edu.ee/) haldamisega tekkinud erinevate materiaalsete ja tehniliste probleemidega lakkab see töötamast lähikuude jooksul. Palume teile vajalikud materjalid endale sealt alla laadida. Lingikogu lisame hetkel kasutusel oleva ajaveebi (http://klassiopetaja.blogspot.com/) lehele. Oma õppematerjale soovitame õpetajatel avaldada Koolielu. Lugupidamisega EKÕL-i juhatus
Clipped from: klop.edu.ee (share this clip)

15. nov 2012

Koolitusinfo

Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli Täiendõppekeskus (Uus-Sadama 5, Tallinn)

10.-11.detsembril 2012

MATEMAATIKA ÕPETAMISEST I JA II KOOLIASTMES.

Praktiline kursus matemaatika õpetamisest I ja II kooliastmes: Õppemängude ja erinevate praktiliste tegevuste olulisus üldpädevuste kujundamisel läbi matemaatika õppimise. Matemaatika seostamine erinevate õppeainetega. Probleemülesanded matemaatikas - erinevad võimalused.
Koolikogemus – õppetundide vaatlused ja analüüs.
Häid kogemusi matemaatika õpetamisest mitmekultuurilises õpikeskkonnas Soome näitel.
Planeeritud on Helsingis kooli külastus ja Matikkamaa külastus.

Kursus toimub Tallinna Ülikooli õppehoones Uus-Sadama 5 ja Helsingis

Kursuse maksumus : 115 EUR
NB! Kohtade arv piiratud

Info ja regsitreerimine: tk@tlu.ee, kyllira@tlu.ee

tel 6199 520; 6199 523
Koolitusjuht: Külli Rauk --

14. nov 2012

EKÕL-i sügisseminar Paide GümnaasiumisNovember on hingedeaeg... See on kõige pimedam aeg, mil päevad on lühikesed ja valgust vähe. Hingedeaeg on vaikne aeg, siis mõtiskletakse rohkem elu ja kaduvuse teemadel ning mälestatakse lahkunuid.

EKÕL sügisseminar " Erinevad maailmad- üks hingamine" andis palju jõudu, häid mõtteid ja juhiseid klassiõpetajatele, kuidas oma tööd paremini teha,klassiruumis käituda, oskusi suhtlemiseks ning kuidas enda ja teiste hinge eest hoolt kanda.

2.nov said klassiõpetajad sooja vastuvõtu osaliseks Paide Gümnaasiumis, mis on Järvamaa vanim gümnaasiumiharidust andev väga kena rekonstrueeritud kool.

Õppetöö gümnaasiumiastme 12. klassides on korraldatud humanitaarsuunana ja reaalsuunana. Alates 01. septembrist 2011. a rakendus uus õppekava ja kolm uut õppesuunda on 10. ja 11. klassides: humanitaar-sotsiaalsuund, loodus-reaalsuund ja majandussuund.
Kooli lõpetajate õpitulemused on stabiilselt kõrged – maakonnas ollakse pidevalt tipus. Kooli direktor Vello Talviste tegi klassiõpetajatele ringkäigu koolis ja rääkis pühendunult õppimist väärtustavast koolist ja tublidest õpetajatest Paide Gümnaasiumis.
Iga õppetund on tähtis, kuid veel olulisem on tunnis töömeeleolu loomine ja käitumine klassiruumis.
Pärnu Kuninga tänava Põhikooli klassiõpetaja Tiiu Kiveste esines ettekandega " Käitumine klassiruumis" Bill Rogersi juhisel. Põhisõnum õpetajatele: hääletoon olgu alati lugupidav ja positiivne, vältida sarkasmi ning vaenulikkust.
" Me jagame iga päev kohta, aega ja ruumi. Igaüks on isiksus. Kõigil on õigus olla koheldud lugupidamisega, õigus õppida ja tunda end turvaliselt" Tagajärjed on seotud reeglite ja õigustega.
Kui miski on hingel, on hing raske, kui miski rõõmustab, muutub hing kergeks. Hinge eest peab hoolt kandma. Koolitaja Jaanus Kangur jagas õpetussõnu: " Kuidas enda ja teiste hinge eest hoolt kanda ning kuidas luua ühist hingamist?" Kõlama jäi oluline mõte- elada inimesena, teha seda, mis annab rahulolutunde ning on kooskõlas väärtustega. Väga tähtis on kuulamisoskus- oskus kuulata ja mõista. Virgutavad harjutused ja sõbramassaa˛ hoidsid kõiki ärkvel ja heatujulistena.
Hingedepäeva seminar lõppes hingelise üllatusega.
Klassiõpetajatele esines Kaire Reimus. Repertuaaris oli tuntud ja vähemtuntud laulud omas võtmes ning ka omaloomingulisi laule. Õpetajad kuulasi hardunult kaunist muusikat,suure-
pärast häält ja nautisid Kaire südamlikku naeratust. Väga ilus kontsert! Emotsioone ja mõtteid seminarkoolitusest jätkub kindlasti veel kauaks. Suur aitäh EKÕL juhatusele. Jõudu ja jaksu kõigile klassiõpetajatele.

Mõned mõtted seminarist osavõtjatelt
  • Teemad olid huvitavad. Suurepärane päev uute ideede ja enda laadimiseks.
  • Üritus väga hästi korraldatud!
  • "Oli äärmiselt meeldiv päev.  Vahva rahvas, rikastavad ettekanded, ladus töökorraldus. Üllatuslik ja südamlik päeva lõpetamine.
  • Suured tänud eestvedajatele. Selliseid kokkusaamisi on väga vaja. Ja selliseid esinejaid-ettekandeid, mis ,,inimeseks olemisele" jõudu annavad.
  • Suur tänu korraldajatele, vastuvõtjatele. Väga sümpaatne direktori tervitus, väga kasulikud ettekanded. Suur rõõm kohtuda juba tuttavate õpetajatega. Väga palju häid mõtteid ja ideid sai kaasa võtta.
  • Meeldis see, et keegi võttis vaevaks ka õpetaja hinge eest hoolt kanda. Tänud!
  • Oli üks asjalik ja mõnus päev. Sain mõtlemapanevat, aga sain ka aru, et olen õigel teel. Lisaks üllatusesineja, kes tegi päeva väga armsaks.  
õp. Külli Arand Tallinn 
2. nov 2012

Rahvusvahelised projektid õppetöös


5. november -25. november 2012 Õppimisüritus Koolielu portaalisProjektid koolielus , õppimisürituse viib läbi Laine Aluoja. Registreerimine Koolielu portaalis.
16.- 17. november 2012 eTwinning koolitus algajatele, Tallinnas Euroopa hotelli konverentsikeskuses.
Koolitustele oodatakse õpetajaid, kes soovivad alustada rahvusvahelist projektitööd programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning raames (www.etwinning.net) ning kes pole varem eTwinningu koolitustel osalenud. http://sopruskoolid.blogspot.com/2012/10/etwinning-koolitus-algajatele-tallinnas.html
Registreerimine 12. novembrini 2012
23.- 25.  november 2012 rahvusvaheline kontaktseminar Soomes Tuusulas, osaleda saab 10 Eesti õpetajat.
Tiigrihüppe Sihtasutus kutsub Eesti õpetajaid osalema programmi Sõpruskoolid Euroopas eTwinning Soome-Läti-Eesti kontaktseminaril, mis toimub Soomes Tuusulas. Kontaktseminaril saab osaleda igast riigist kümme õpetajat. Kontaktseminaril osalemiseks palume täita sooviavaldus 12. novembriks 2012. Kõigile sooviavalduse täitnud õpetajatele antakse tagasisidet 15. novembriks 2012. Kontaktseminarile oodatakse klassiõpetajaid, kes õpetavad lapsi vanuses 7-12. http://www.sopruskoolid.blogspot.com/2012/11/soome-lati-eesti-kontaktseminar-soomes.html
Registreerimine 12. novembrini 2012
30. november - 1. detsember 2012 Koolimeeskondade koolitus, Tallinnas Tallink Spa hotellis hotelli konverentsikeskuses.Tutvustatakse, kuidas kasutada rahvusvaheliste õpiprojektide võimalusi eri õppeainete lõimimisel. Koolitusel tutvutakse nii õpiprojektide kavandamist, nende integreerimist kooli õppekavva kui ka veebipõhised võimalusi projektide läbi viimisel.Koolimeeskondade koolitusele ootame ühest koolist 2-4 õpetajat koos infojuhi või arvutiõpetajaga (eri õppeainete õpetajad, klassiõpetaja, õppealajuhataja, huvijuht). http://sopruskoolid.blogspot.com/2012/10/etwinning-koolitus-koolimeeskondadele.html
Registreerimine 12. novembrini 2012

29. okt 2012

Õpetajate valmisolek ja oskused suhtlemisoskuste õpetamisel

Head klassiõpetajad!

Pöördun Teie poole palvega aidata mul läbi viia uurimustööd, mille eesmärgiks on uurida õpetajate valmisolekut ja oskusi suhtlemisoskuste õpetamisel eelkooliealistele lastele ning põhikooli I ja II astme õpilastele, sealhulgas käitumisraskustega lastele.
Küsimustik on anonüümne ja saadud vastuseid kasutatakse ainult uurimuslikel eesmärkidel ning saadud andmeid kasutatakse eripedagoogika magistritöös.
Küsimuste puhul, kus on erinevad vastusevariandid, märkige palun ära Teie arvates sobivaim variant. Küsimuste puhul, kus ei ole ette antud vastustevariante, palun vastake oma sõnadega.

Küsimustik "Õpetajate valmisolek ja oskused suhtlemisoskuste õpetamisel"

TLÜ magistrand Marge Ensling

27. okt 2012

Jutupühad

Jutupühad on liikuv püha — juhtub siia maile mõni hea jutuvestja laiast maailmast, on kohe ka aeg jutupühadeks. 

22.−26. november 2012: seekordne külaline on David Ambrose Walesist, jutuvestja ja ühe tuntuima rahvusvahelise lugude jutustamise festivali „Beyond the Border" eestvedaja.

Clipped from: www.rahvakultuur.ee (share this clip)

14. okt 2012

11. okt 2012

E-õppe nädal 15.-18. oktoober 2012

E-õppe nädal "Kool kui digikodanikuks kasvamise koht" 

Täiskasvanud Õppija Nädala (12. - 19. oktoober) raames toimub e-õppe nädal (15. – 18. oktoober) teemal „Kool kui digikodanikuks kasvamise koht“. E-õppe nädala eesmärgiks on selgitada kooli rolli vastutustundliku digikodaniku kujunemisel. 

Rakvere teater ootab õpetajatelt teatriga seotud ülesandeid

Hea õpetaja koolis ja lasteaias!

Rakvere Teatri jaoks on oluline meie ümber toimuv, sestap on meile tähtis, kuidas näevad ja tunnetavad ümbritsevat lapsed ja noored. Arvame, et teater saab olla kanaliks, mille läbi arendada loovat mõtlemist ja erinevate seisukohtade arvestamist ning tagada üldinimlike väärtuste kestmist. Lisaks suurte ideede loomisele saab teater olla töövahendiks, et muuta õppimine värvikamaks ja põnevamaks kõigis ainetundides.


Klassi – ja koolikülastusi on nii meie kui ka teistes Eesti teatrites palju, kindlasti leiab nähtu tee ka ainetundidesse. Siiski unistame, et iga teatriskäik oleks õppeprotsessi osa läbi ettevalmistuse ja järelanalüüsi, ja seda mitte ainult emakeele ja kirjanduse tundides, vaid ka ajaloos ja kodanikuõpetuses, miks mitte kunstitunnis või majandusõppes. Ka kokandus või kehaline kasvatus on vaid fantaasia ja ettevõtlikkuse küsimus!

Sestap kutsume õpetajaid üles saatma Rakvere Teatrisse erinevaid ülesandeid, mis lähtuksid kas meie lavastustest või teatrist kui kunstiliigist üldiselt.
Ülesandeid saaks kasutada kas koolitunnis või iseseisva koduülesandena või ka lihtsalt mõtteharjutusena igaühele, kes seda näiteks Rakvere Teatri kodulehelt loeb. Harjutused võivad olla mõeldud kõige erinevamatele vanusegruppidele ja puudutada kõige erinevamaid õppeaineid. Samuti ootame ideid, milliseid õppevahendeid võiks teater ise välja anda – millest oleks õpetajatele kasu tunni ülesehitamisel ja õpilastele teatri mõistmisel.

Saadetud ideid, harjutusi ja ülesandeid kasutab teater oma koolidele suunatud tegevustes, nii et saatjad peavad arvestama oma loomingu avalikustamisega.

Omalt poolt lubame, et ükski saadetis ei jää teatraalse tähelepanu ja tänuta.

kõik osalejad saavad vabapääsme Rakvere Teatri lavastustele või muid auhindu. Kõige ootamatum ja värvikam idee saab premeeritud 50 vabapääsme ja bussisõiduga Teie poolt valitud Rakvere Teatri etendusele – üllatage oma õpilasi või kolleege või sugulasi-sõpru!

Ootame läkitusi 15. novembrini 2012 meiliaadressil info@rakvereteater.ee või postitsi Kreutzwaldi 2a, 44314 Rakvere - märgusõna „teatriülesanne“

Palume märkida oma nimi, telefon ja meiliaadress, kool ning millist ainet õpetate.

Kaduviku nimel!
Rakvere Teater

9. okt 2012

Eesti Klassiõpetajate Liit korraldab klassiõpetajatele sügisseminari “Erinevad maailmad - üks hingamine”


Eesti Klassiõpetajate Liit  korraldab klassiõpetajatele sügisseminari “Erinevad maailmad - üks hingamine” 
reedel, 2. novembril 2012 kell 11.00
Paide Gümnaasiumis (Aiavilja 3, Paide)

Täpne päevakava 
 
Osalemine liikmetele tasuta, mitteliikmetele 30 €. Hind sisaldab koolitusmaterjale ja lõunasööki.
 
Registreerida end hiljemalt 26. oktoobriks antud lingi kaudu
 

NB! Maakondade esindajad, levitage infot oma maakonna klassiõpetajatele.
 
Kohtumiseni Paide Gümnaasiumis,
EKÕL-i juhatus

Konverents: See on turvaline IT, Rakveres


4. okt 2012

Meediakoolitus algklassi- ja lasteaiaõpetajatele

MEEDIA 3- KUNI 11-AASTASTE LASTE ELUS: SELLE VÕIMALIKUD MÕJUD JA PEDAGOOGILINE SUUNAMINE

Meediakoolitus lasteaia- ja algklasside õpetajatele
23. – 24. oktoobril kell 09:30 – 17.15 uues Nova majas

Mis on veebikiusamine? Mida teevad lapsed arvutis? Kuidas suunata laste meediatarbimist? Meediakeskkond on järjest olulisem. Selles hakkama saamiseks vajame uusi teadmisi ja oskusi.
Kahe koolituspäeva jooksul käsitleme järgmisi teemasid:
• Meedia toimemehhanismid ja mõjutusvahendid;
• Seadusandlus ja täiskasvanu meediakirjaoskus;
• Meedia kui kasvukeskkond ja selle võimalikud positiivsed ja negatiivsed mõjud;
• Meedia ja lapse areng, seosed väärtuskasvatusega;
• Riiklik õppekava ja praktiline meediakasvatus lasteaias/meediaõpetus koolis

Koolitust viivad läbi:
  • Kristi Vinter Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste doktorant, Tallinna Pedagoogilise Seminari lektor ja meediakasvatuse õppejõud.
  • Katrin Saks Tallinna Ülikooli Balti Filmi ja Meediakooli direktor, Eesti Lastekaitse Liidu president.
Koolituse maksumus on 80 EUR (sisaldab kohvipause).
Koolitusel osalemiseks tuleb registreeruda hiljemalt 16.oktoobriks aadressil koolitused.bfm@tlu.ee.
Lisainfo aadressil karina.vabson@tlu.ee .
Kuni 18.10.2012 esitatud kirjaliku loobumise puhul tagastatakse pool osavõtumaksust. Hilisemal loobumisel osavõtumaksu ei tagastata.
Koolituse läbimisel väljastatakse TLÜ täienduskoolituse tunnistus ja akadeemiline õiend.

Koolituse korraldab Tallinna Ülikooli Balti Filmi ja Meedikool koostöös Tallinna Haridusametiga.

Täiendav info ja registreerimine http://www.bfm.ee/?p=8087

1. okt 2012

EKÕL-i piirkonnapäev Kohtla-Järvel
EKÕL-i 4. piirkonnapäev Kohtla-Järvel

Programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014“ raames toimus Kohtla-Järvel 21.septembril 2012 Eesti Klassiõpetajate Liidu (EKÕL) piirkonnapäev „Parima praktika jagamine“ ja seekordne teema oli „Keelekümblus kui riigikeele õppimise toetamine.“

Kohtla-Järvel võttis klassiõpetajaid vastu Slaavi põhikool.Slaavi põhikoolis on nii varajase kui ka hilise keelekümblusklassid.
Päeva juhatas sisse EKÕL-i juhatuse esimees Küllike Kütimets.
Järgmisel õppeaastal olen ma keelekümblusklassi 1. klassi õpetaja, seetõttu oli väga huvitav kuulata erinevaid esinejaid rääkimas oma tööst ja kogemustest just keelekümblusprogrammist.
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli 1. klassi keelekümblusõpetaja Külli Kralli ettekanne oli teemal „Keelekümblus läbi kogemuste.“ Ta toetus oma kogemustele ja tutvustas programmi ning metoodika olemust ja vajalikkust. Samast koolist võttis sõna ka Tatjana Belorusskaja, kes on vene keele õpetaja keelekümblusklassides. Tatjana rääkis rühmatöö osast õppeprotsessis ning selle organiseerimisest algklassides. Väga huvitavalt esinesid lasteaiaõpetajad Rimma Pimenova Tallinna Mahtra Lasteaiast ning Malle Trummar Kohtla-Järve lasteaiast Kirju-Mirju. Nad tõid erinevaid praktilisi näiteid oma tööst. Huvitav oli teada saada, millise keelekümbluspagasiga tulevad lasteaialapsed kooli. Mare Kütt ja Inna Trufanova Rakvere Gümnaasiumist tutvustasid, kuidas toimub keelekümblus ühinenud eesti ja vene õppekeelega koolis, kus puudub keelekümblus kui programm. Mare Kütt tutuvstas keelekümblust toetavaid e-harjutusi Miksikeses. Antud õppematerjalide puhul saab õpetaja leida sobivad harjutused lähtudes laste keeleoskuse tasemest.
Lõpetuseks võin öelda, et tegevõpetajaid on alati väga huvitav kuulata, sest nende kogemustest on väga palju õppida.

Aitäh huvitava päeva eest!
Aire Rässa Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli õpetaja

30. sept 2012

Kooliks valmis


see on turvaline IT


Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit korraldab koostöös BCS Koolitusega noorte internetialase turvateadlikkuse tõstmiseks Eesti eri paigus kuus konverentsi, kus IT- ettevõtted jagavad teadmisi, missugused on tehnoloogia arengusuunad ja mida tuleb internetiohutuse seisukohalt silmas pidada.
Samuti räägitakse, kuidas tõsta noorte teadlikkust Interneti turvalisest kasutamisest ning mida teha ja kuidas sekkuda, kui on põhjust arvata, et Interneti asjatundmatu kasutamine toob kaasa noore jaoks soovimatuid riske või keerulisi olukordi. Konverentside korraldamisel tehakse tihedat koostööd nii Eesti Lastekaitse Liidu, Tiigrihüppe Sihtasutuse, Eesti Politsei ja Piirivalveameti, Riigi Infosüsteemi Ameti kui ka teiste organisatsioonidega, kes on võtnud südameasjaks turvalise internetikäitumise kindlustamise.
Konverentsidel astuvad üles Nortal tegevjuht Taavi Kotka, Sertifitseerimiskeskuse juht ja internetiturvalisuse koolitaja Kalev Pihl, Microsoft Eesti tehnoloogia konsultant Rasmus Reimo, Riigi Infosüsteemi Ameti infoturbeekspert Anto Veldre, Pelgulinna Gümnaasiumi arendusjuht ja projekti Targalt Internetis koolitaja Birgy Lorenz, BCS Koolituse koolitaja Tarmo Rosenfeldt ning veebikonstaabel Andero Sepp ja Politsei- ja Piirivalveameti keskkriminaalpolitsei vanemkomissar Anu Baum.
Konverentsid toimuvad:
23. oktoobril 2012 Rakveres
24. oktoobril 2012 Jõhvis
4. jaanuaril 2013 Tallinnas 
Konverentsidel on avatud projekti "Targalt internetis" infolaud.
Konverentside sari on suunatud õpetajatele, noorsoo- ja sotsiaaltöötajatele ning kõigile, kes oma töös puutuvad kokku noorte ja lastega. Konverentsid on osalejatele tasuta, vajalik on eelnev registreerimine. Registreerimine on avatud Rakvare ja Jõhvi konverentsidele.
Toimunud konverentsid:
21.03.2012 Tartus Atlantise konverentsikeskuses
22.03.2012 Pärnus Endla Küünis
23.03.2012 Paide Kultuurikeskuses
Konverentside sarja „See on turvaline IT!“ elluviimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.LEGO WeDo koolitus


Head klassiõpetajad!

Ootame teid 6. oktoobril robootika LEGO WeDo koolitusele. LEGO WeDO on lasteaia vanematele lastele ja esimese kooliastme õpilastele mõeldud õppevahend, mis aitab arendada laste peenmotoorikat ning isetegemise kaudu omandada oskuseid sellistes valdkondades nagu tehnika, matemaatika, keel ja loodus. Kasutajatel ei ole vajalikud eelteadmised.

Koolituse teemad:
·         tutvustatakse LEGO WeDo robootikakomplekti,
·         antakse ülevaade õpetamiseks vajalikest materjalidest
·         jagatakse WeDo õpetamisega seotud kogemusi
·         viiakse läbi näidistund.
Väikse sissevaate teemasse saab juurdelisatud videost http://www.youtube.com/watch?v=tPAuyZZcNKU

Koolitus toimub 6. oktoobril algusega kell 10:00 Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituudis ja see on õpetajatele tasuta. Üritusel osalemiseks on vajalik eelregistreerumine aadressilhttp://www.eformular.com/robootika/wedo.html

Lisainfot leiate aadressilt http://www.robootika.ee/lego/projekt/. Seoses eFormulari rikkega palume samalt lehelt ka juba registreerunutel üle vaadata, kas nende nimi on kirjas.


Tervitades,

Signe Rosin
Tiigrihüppe Sihtasutus
Teadlikkuse tõstmise valdkonna juht
Tel 651 0104
Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn

23. sept 2012

Koolirahva Ideelaat TLÜ Haapsalu Kolledžis

Järjekorras juba kuues Koolirahva Ideelat toimub neljapäeval, 25. oktoobril kell 10.00-14.00 TLÜ Haapsalu Kolledžis.

Töötubade läbivaks teemaks on haridustehnoloogia, kus tegevõpetajad jagavad oma kogemusi seoses innovaatiliste tehnoloogiate kasutamisega.
Tähelepanu keskpunktis on õpistrateegiaid, mis ühelt poolt võimaldavad koostöös õppimist ning teisalt õppetöö personaliseerimist. Olulisemate töövahenditena nähakse puutetundlikke pindu (interaktiivne tahvel, puutetundlikud ekraanid, nutitelefonid jne) ning nendega seotud rakendusi.

16. sept 2012

Üleskutse

Kutse liituma alkoholi ja noorte teemalise listi ja kontaktvõrgustikuga!
Eesti Karskusliit tegutseb tervikliku ja rahva tervisele keskenduva alkoholipoliitika nimel, mis
rahvusvahelise kogemuse ja teaduslike uurimuste alusel aitab luua keskkonna, mis muudab lihtsamaks tervislikud valikud ning piirab olusid, mis pigemini tõukavad alkoholi tarvitama. Peame oluliseks ka laste ja noorte teadlikkuse kasvatamist ning nende kasvukeskkonna tervislikumaks muutmist.

13. sept 2012

Joonistusvõistlus “Euroopa rikas loomariik”

Algab suur joonistusvõistlus “Euroopa rikas loomariik”!
Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis ja ajakiri Täheke kuulutavad välja joonistusvõistluse “Euroopa rikas loomariik”.
Kõik andekad kunstnikud vanuses 4-12 on oodatud osalema!

Küllap oled märganud, et meie kõrval Euroopa looduses elab palju loomi ja linde. Mõningaid neist oled kohanud oma kodu ümbruses või ringi reisides ja nad on sulle tuttavad. Kuid on ka väga palju neid elusolendeid, keda sa veel ei tunne. Meie soovime, et joonistaksid üles need loomad, linnud ja putukad, kes on sinu jaoks haruldased ja huvitavad. Joonistuse juurde kirjuta kindlasti ka mõnelauseline põhjendus, miks just seda joonistasid.

Fantaasiarikkad joonistustööd palume saata 15. oktoobriks 2012 aadressile :
Euroopa Parlamendi Infobüroo
Rävala pst 4, 10143 Tallinn.

10. sept 2012

Tulekul EKÕL-i piirkonnapäev Kohtla-Järvel
PROGRAMMI „ÜLDHARIDUSE PEDAGOOGIDE KVALIFIKATSIOONI TÕSTMINE 2008- 2014“ RAAMES 
EESTI KLASSIÕPETAJATE LIIDU PIIRKONNAPÄEVAD „PARIMA PRAKTIKA JAGAMINE“ 

4. PIIRKONNAPÄEV „Keelekümblus kui riigikeele õppimise toetamine“Oodatud on kõik koolide ja lasteaedadest. Päevakava leiate siit.
21. sept 2012 Kohtla-Järve  Slaavi Põhikoolis( Pärna 49)

Palun huvilistel registreeruda hiljemalt 17.sept selle ankeedi kaudu.
Liidu liikmetele on üritus tasuta, osaleja tasub ise sõidukulud.
Mitteliikmetele osalemistasu on 20 eurot.


7. sept 2012

Prügihundi ja Superjänesega loodust hoidma!

Hea õpetaja!

Kutsume Teid lastele loodushoidu tutvustama telelavastusega "Prügihunt ja Superjänes"!

Pühapäeval (9. septembril) esilinastub nukutelelavastus "Prügihunt ja Superjänes" ETV2 eetris, mis koosneb 12-st loodushoiule kutsuvast osast. Peale igat osa avatakse veebilehel www.hoia.ee mugav õpikeskkond, kus saab vaadata kõiki eetris olnud osasid ning leida otseteed erinevate õppematerjalide juurde, mis jagavad õpetusi telelavastuses käsitletud teemadel. Õpikeskkonna materjali abil saab kokku panna ühe lustaka ja õpetliku tunni või lausa korraldada teemanädala.

Loodud keskkond on heaks õppevahendiks 5-10 aastastele lastele, innustamaks neid keskkonnasõbralikult käituma.
Õpetajatelt ootame tagasisidet materjali abiga läbiviidud tundide, teemanädalate jms kohta veebilehe vahendusel kuni 31.12.2012. Aktiivseimate portaali kasutajate vahel loosime välja 20 tasuta ekskursiooni loodusmatkadele eelkooliealiste laste rühmadele ja algklassidele 2013 aasta kevadel.

“Prügihunt ja Superjänes” on Eesti Ettevõtlike Noorte Koja, NUKU teatri ja ERR-i koostöös sündinud 12-osaline lastesaade, mis räägib lustlikus vormis looduse hoidmisest ning prügiga ümberkäimisest. Lavastuse stsenaariumi kirjutas Wimberg ning selles mängivad NUKU teatri näitlejad Mirko Rajas, Tiina Tõnis, Laura Nõlvak ja Mihkel Tikerpalu.

Nukutelelavastuse valmimist ning õpikeskkonna loomist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus, AS Tallinna Vesi, Ragn-Sells AS ja Tootjavastutusorganisatsioon OÜ.

Eesti Ettevõtlike Noorte Koda JCI
www.hoia.ee
Portaal Hoia.ee on loodud kõikidele looduskeskkonnast huvitatud lastele. Samuti leiavad siit palju kasulikku informatsiooni emad, isad ja õpetajad.

3. sept 2012

Koolielu e-koolituste kalender 2012/2013

Tutvu Koolielu veebipõhiste koolitustega 2012/2013

Koolituskalender:

RMK tasuta loodusprogrammidele registreerumine

Head kooliaasta algust!

Edastame Teile informatsiooni, kuidas sel sügisel registreeruda RMK tasuta loodusõppeprogrammidele, mis on suunatud üldhariduskoolidele ja lasteaedade lastele. Programmid on tasuta, kuid toimumiskohta tuleb omal käel saabuda.

Registreerimine algab alates 3. septembrist 

Programmid toimuvad: 10. septembrist 26. oktoobrini 

28. aug 2012

Erivajadustega õpilane põhikooli matemaatikatunnis

Koolituskeskus ELLU korraldab praktilise 120 tunnise koolituse  teemal ""Erivajadustega õpilane põhikooli matemaatikatunnis" 24. ja 25. septembril 2012 Tallinnas hotelli Dzingel saalis G, Männiku tee 89.

Info koolituse kohta:
Clipped from: www.ellu.ee (share this clip)

23. aug 2012

Eesti Klassiõpetajate Liidu suveseminar „Muinasjutt lapse arendajana“ 13.-14. august 2012 Pärnumaal13. augusti päikesepaistelisel hommikul kogunesid klassiõpetajad üle vabariigi Lepaninale, et osaleda kahepäevasel EKÕL-i poolt korraldatud suveseminaril „Muinasjutt lapse arendajana“. Saabumisel imetleti kaunist mereäärset loodust, imeilusaid vaateid ja vahetati kiirelt muljeid vihmasest suvepuhkusest.
Suveseminari avas tervitussõnadega EKÕL-i juhatuse esimees Küllike Kütimets.
EKÕL-i seminari peaesinejaks oli kutsutud Eesti muinasjutukooli eestvedaja ning suurepärane jutuvestja Piret Päär. Jutuhommiku alguses vaipa enese ette laotades ning küünalt süüdates tõdes Piret, et eriti sageli ta lastele lugusid ei räägi. Pigem on tema kuulajateks hoopis täiskasvanud, kellele tuleb aga lugusid vesta selleks, et lastel oleks keegi, kes neile lugusid jutustab.
Miks on meile lugusid ja nende rääkijaid vaja? Eks ikka selleks, et ennast ja ümbritsevat paremini mõista, elu avaramalt näha või kasutades Pireti enda sõnu «Aidata end üle mõnest suurest mäest või sügavast orust». Piret pani klassiõpetajate südamele: "Võtke aega, et rääkida omavahel lugusid! Ja rääkige lastele, eriti pärimuslugusid.“ Sageli tõi ta näiteks oma ema, kuidas ema lugude jutustamine muutus neid väga lähedaseks. Õpetajad said kaasa mitu toredat lugu. Päeva lõpuks oli õpetajatel võimalik paarilisega muinasjutu jutustamist katsetada. Koduseks ülesandeks jäi aga luuletuse kirjutamine.
Pärast õhtusööki arutas EKÕL-i maakondade esinduskogu möödunud õppeaasta tegemisi ning andsid positiivse tagaside. Koos tehti innukaid plaane edaspidiseks. Õhtutundidel nautisid õpetajad loojuvat päikest merekaldal.
Teisel päeval jätkus koolitus parima praktika jagamisega, kus esinesid tegevõpetajad. Seminaril osalejad jagati kahte töötuppa.
Ühe töötoa juhendajad Kersti Tarkmees, Kadrina Keskkoolist ja Eha Kaukvere, Jäneda Koolist tutvustasid muinasjuttude ja folkloori temaatika käsitlemise võimalustest õppetöös. Eha tutvustas oma raamatut „Rahvaluule: töölehed I ja II kooliastme emakeeletundi“. Antud õppematerjal aitab eesti rahvaloomingut lastele lähemale tuua, sõnavara, loovust ja fantaasiat arendada ning funktsionaalse lugemise oskust parandada. Töölehtede temaatika on seotud eesti rahvaloominguga: muinasjutud, muistendid, kõnekäänud, naljandid, mõistatused, vanasõnad, rahvalaulud, vanarahva tarkused. Kersti tutvustas erinevaid võtteid nukkude tegemiseks, mille abil saab tundides läbi viia dramatiseeringuid. Nukkude ja muude tegelaste meisterdamiseks innustas juhendaja järgima rohelist mõttelaadi kasutades jääkmaterjale. Kõik õpetajad valmistasid oma nuku.
Teine töötuba oli teemal „Animeeritud muinasjutt“. Tiiu Leibur, Pärnu Koidula Gümnaasiumist ja Ene Moppel, Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumist, tutvustasid uue õppekava rakendamist ja õppeainete integratsiooni võimalusi ainetundides. Juhendajad õhutasid õpetajaid ainetunnis IKT- vahendeid rakendama. Praktiliste oskuste arendamiseks soovitasid esinejad osaleda Koolielu portaalis toimuvatel teematilistel õppimisüritustel ja e-kursustel.
Suveseminari viimane esineja oli Kaie Lõhmus, Viljandi Jakobsoni Koolist. Ettekanne “Loovkirjutamine” andis hulganisti praktilisi nõuandeid eesti keele ja kirjanduse tundidesse. Julgustas õpetajaid kasutama loovkirjutamise võtteid, näiteks: peidetud jutu osaga kirjutamine, näpunukkude dramatiseeringu põhjal loovjutu kirjutamine ja teisi häid mõtteid.
Seminaril oli klassiõpetajatel võimalus tutvuda Kirjastuse TEA uue õppekirjandusega ning seda endale soetada.
Tagasisõidul jätkusid elavad arutelud kuuldud teemade üle ja kindlasti võtsime suveseminarilt kaasa palju häid mõtteid ja võtteid oma igapäevasesse õpetajatöösse ning algavasse õppeaastasse.
Suveseminari toimumist toetas ESFi programm "Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014". Programmi viib ellu Sihtasutus Innove.
Kaunist ja töökat kooliaastat kõigile!
EKÕL-i maakondade esinduskogu Tallinna esindaja Külli Arand (Tallinna Saksa Gümnaasium)
Klassiõpetajad Viimsi koolist

9. aug 2012

BCS Koolitus kutsub klassiõpetajaid ainete lõimimise ja nutikate IKT lahenduste koolitusele


BCSi koolitused klassiõpetajatele jätkuvad. 23. ja 24. augustil toimub Tallinnas

koolitus „Nutikad lahendused klassiõpetaja töös ainete lõimimisel ja uue õppekava

rakendamisel“. Koolituse kestus on 8 tundi, mõlemal päeval algusega kell 14.00.

Koolitusele oodatakse üldhariduskoolide klassiõpetajaid, et tutvustada, kuidas aineid
infotehnoloogia toel omavahel integreerida, nii et oleks täidetud uue õppekava eesmärgid.

Koolitusel tutvustatakse innovaatilisi õpimeetodeid ning tähelepanu keskpunktis on koostöö
ja ainete lõimimine. Koolituse käigus näidatakse võimalusi, kuidas siduda tehnoloogiat eri
ainetega ning kuidas seeläbi aineid omavahel lõimida. Lähema vaatluse all on eesti keel,
matemaatika, loodusõpetus ja kunstiõpetus.

Koolitusel tutvustatakse ühiskirjutusvahendeid, mänge ja nende loomist, videotöötlust,
pilditöötlust ja avatud õpikeskkondi. Keskseks teemaks on käesolev aastaaeg, mille ümber
toimuvad erinevad tegevused. Olulisteks märksõnadeks on loovus ja koostöö. Õpetajad
saavad võimaluse kõike praktiliselt läbi katsetada, et hiljem oleks lihtsam õpitut rakendada
õpilastega. Koolituse põhirõhk on praktilisel tegevusel. Ühistöös valmib wiki, mille
autoriteks on kõik kursusel osalejad.

Lektoriteks on Ingrid Maadvere ja Kristi Rahn, kel mõlemal on tihe kokkupuude nii
klassiõpetaja töö ning haridustehnoloogiaga.

Lähem teave ja registreerimine http://www.bcskoolitus.ee/koolitus/200

26. juuni 2012

Kosutavat suvepuhkust ning kohtumiseni Lepaninal!
Eesti Klassiõpetajate Liit korraldab klassiõpetajatele suveseminari "Muinasjutt lapse arendajana" 13.-14. augustil Lepanina hotellis Pärnumaal.
Esineb Piret Päär ja töötubades jagavad oma kogemusi tegevõpetajad.
Täpne päevakava

Suvepäevade maksumus on liidu liikmetele 70 € ja mitteliikmetele 110 €.

Registreerige end siin!
On veel mõned vabad kohad!

EKÕL-i juhatus