30. okt 2016

Kursus "Matemaatika ja mõtlemine"

 Avatud Meele Instituudi (majandustegevusteade nr 154941) ainekeskus korraldab eraldi Tallinnas ja Tartus kursuse  "Matemaatika ja mõtlemine"

TARTUS
 kolmapäeval, 07.detsembril kl.11.00- 15.15 Tartu Erakoolis aadressil Tähe 4 (TÜ vana füüsikahoone juurdeehitus)
TALLINNAS reedel, 09.detsembril kl 10.30-14.45  aadressil Pärnu mnt 67 (Perekonnaseisuameti õuemaja) 

Kellele: klassiõpetajad 
Millest:  * Tunni ülesehitus. Erinevad õpistiilid ja nendega arvestamine tunni planeerimisel;
  * Aktiivõppemeetodid ja rühmatööd algklassides. Lapse õppimine läbi mängu; 
  * Loogilise mõtlemise arendamine ja seoste loomine matemaatika õppimisel; 
  * Erinevaid võtteid peastarvutamisel ja korrutustabeli õppimisel; 
  * Mitmesugused matemaatilised trikid;
  * Matemaatika seostamine elu ja ümbritseva keskkonnaga;
  * Põhikooli matemaatikaõpetaja soovitusi klassiõpetajale
Lektor: Malle Saks 
 (Malle Saks on Tartu Erakooli õpetaja-metoodik, matemaatikaõpetaja ning kirjastuse Avita matemaatika toimetaja, mitmesuguse matemaatikaalase õppevara autor)
Kursuse osalustasu  52.- sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi
 Eelneval kokkuleppel võimalik tasumine järgmisel eelarveaastal!

nb! Kõik kursusel osalejad saavad osalustõendi.  AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 3-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva
Kursuse info tuleb ka koduleheküljele
http://www.ami.ee/koolitused/ainekeskus/
Info ja registreerimine:
   e-post: tallinn@ami.ee
    tel: 6816414
          56 913365 
Soovitav registreerimine meilitsi. Ootamatuste puhul kergem ühendust võtta! 
Kindlasti oodake registreerimise kinnitust. Kui seda kahe päeva jooksul ei tule, siis on registreering ilmselt internetimaailmas kaotsi läinud

Kena sügisejätku
AMI ainekeskus

10. okt 2016

ETwinningu seminar programmeerimis- ja robootikahuvilistele


HITSA kutsub kõiki alus-, üld- ja kutsehariduse õpetajad 4-5. novembril toimuvale seminarile, mis keskendub programmeerimis- ja robootikaalaste koostööprojektide loomisele Eesti koolides.
Seminaril osalejad saavad välja pakkuda oma idee koolidevahelisteks ühisteks projektideks ning leida seminari käigus partneriks kolleegi, kellega ühiselt plaan luua ja projekt ellu viia. Seminaril tutvustatakse eTwinningu võimalusi ühisprojektide tegemiseks ning esitletakse ka juba läbiviidud projekte. Samuti toimuvad robootika ja programmeerimisalased töötoad, kust saab ammutada ideid uuteks põnevateks koostööprojektideks.  

Seminaril osalemine ei eelda varasemat kokkupuudet eTwinningu ega ka programmeerimise või robootikaga. Piisab huvist ja heast tahtmisest! Seminaril võib osaleda nii individuaalselt kui ka koolimeeskonnana.

Kuna kohtade arv on piiratud, siis palume registreerimisega kiirustada! Registreerimine on avatud kuni 26. oktoobrini. Vaata lähemalt ning registreeru siin: https://koolitus.hitsa.ee/training/797


Tulge ja pange koolis olevad robotid koostööd tegema!