28. aug 2012

Erivajadustega õpilane põhikooli matemaatikatunnis

Koolituskeskus ELLU korraldab praktilise 120 tunnise koolituse  teemal ""Erivajadustega õpilane põhikooli matemaatikatunnis" 24. ja 25. septembril 2012 Tallinnas hotelli Dzingel saalis G, Männiku tee 89.

Info koolituse kohta:
Clipped from: www.ellu.ee (share this clip)

23. aug 2012

Eesti Klassiõpetajate Liidu suveseminar „Muinasjutt lapse arendajana“ 13.-14. august 2012 Pärnumaal13. augusti päikesepaistelisel hommikul kogunesid klassiõpetajad üle vabariigi Lepaninale, et osaleda kahepäevasel EKÕL-i poolt korraldatud suveseminaril „Muinasjutt lapse arendajana“. Saabumisel imetleti kaunist mereäärset loodust, imeilusaid vaateid ja vahetati kiirelt muljeid vihmasest suvepuhkusest.
Suveseminari avas tervitussõnadega EKÕL-i juhatuse esimees Küllike Kütimets.
EKÕL-i seminari peaesinejaks oli kutsutud Eesti muinasjutukooli eestvedaja ning suurepärane jutuvestja Piret Päär. Jutuhommiku alguses vaipa enese ette laotades ning küünalt süüdates tõdes Piret, et eriti sageli ta lastele lugusid ei räägi. Pigem on tema kuulajateks hoopis täiskasvanud, kellele tuleb aga lugusid vesta selleks, et lastel oleks keegi, kes neile lugusid jutustab.
Miks on meile lugusid ja nende rääkijaid vaja? Eks ikka selleks, et ennast ja ümbritsevat paremini mõista, elu avaramalt näha või kasutades Pireti enda sõnu «Aidata end üle mõnest suurest mäest või sügavast orust». Piret pani klassiõpetajate südamele: "Võtke aega, et rääkida omavahel lugusid! Ja rääkige lastele, eriti pärimuslugusid.“ Sageli tõi ta näiteks oma ema, kuidas ema lugude jutustamine muutus neid väga lähedaseks. Õpetajad said kaasa mitu toredat lugu. Päeva lõpuks oli õpetajatel võimalik paarilisega muinasjutu jutustamist katsetada. Koduseks ülesandeks jäi aga luuletuse kirjutamine.
Pärast õhtusööki arutas EKÕL-i maakondade esinduskogu möödunud õppeaasta tegemisi ning andsid positiivse tagaside. Koos tehti innukaid plaane edaspidiseks. Õhtutundidel nautisid õpetajad loojuvat päikest merekaldal.
Teisel päeval jätkus koolitus parima praktika jagamisega, kus esinesid tegevõpetajad. Seminaril osalejad jagati kahte töötuppa.
Ühe töötoa juhendajad Kersti Tarkmees, Kadrina Keskkoolist ja Eha Kaukvere, Jäneda Koolist tutvustasid muinasjuttude ja folkloori temaatika käsitlemise võimalustest õppetöös. Eha tutvustas oma raamatut „Rahvaluule: töölehed I ja II kooliastme emakeeletundi“. Antud õppematerjal aitab eesti rahvaloomingut lastele lähemale tuua, sõnavara, loovust ja fantaasiat arendada ning funktsionaalse lugemise oskust parandada. Töölehtede temaatika on seotud eesti rahvaloominguga: muinasjutud, muistendid, kõnekäänud, naljandid, mõistatused, vanasõnad, rahvalaulud, vanarahva tarkused. Kersti tutvustas erinevaid võtteid nukkude tegemiseks, mille abil saab tundides läbi viia dramatiseeringuid. Nukkude ja muude tegelaste meisterdamiseks innustas juhendaja järgima rohelist mõttelaadi kasutades jääkmaterjale. Kõik õpetajad valmistasid oma nuku.
Teine töötuba oli teemal „Animeeritud muinasjutt“. Tiiu Leibur, Pärnu Koidula Gümnaasiumist ja Ene Moppel, Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumist, tutvustasid uue õppekava rakendamist ja õppeainete integratsiooni võimalusi ainetundides. Juhendajad õhutasid õpetajaid ainetunnis IKT- vahendeid rakendama. Praktiliste oskuste arendamiseks soovitasid esinejad osaleda Koolielu portaalis toimuvatel teematilistel õppimisüritustel ja e-kursustel.
Suveseminari viimane esineja oli Kaie Lõhmus, Viljandi Jakobsoni Koolist. Ettekanne “Loovkirjutamine” andis hulganisti praktilisi nõuandeid eesti keele ja kirjanduse tundidesse. Julgustas õpetajaid kasutama loovkirjutamise võtteid, näiteks: peidetud jutu osaga kirjutamine, näpunukkude dramatiseeringu põhjal loovjutu kirjutamine ja teisi häid mõtteid.
Seminaril oli klassiõpetajatel võimalus tutvuda Kirjastuse TEA uue õppekirjandusega ning seda endale soetada.
Tagasisõidul jätkusid elavad arutelud kuuldud teemade üle ja kindlasti võtsime suveseminarilt kaasa palju häid mõtteid ja võtteid oma igapäevasesse õpetajatöösse ning algavasse õppeaastasse.
Suveseminari toimumist toetas ESFi programm "Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014". Programmi viib ellu Sihtasutus Innove.
Kaunist ja töökat kooliaastat kõigile!
EKÕL-i maakondade esinduskogu Tallinna esindaja Külli Arand (Tallinna Saksa Gümnaasium)
Klassiõpetajad Viimsi koolist

9. aug 2012

BCS Koolitus kutsub klassiõpetajaid ainete lõimimise ja nutikate IKT lahenduste koolitusele


BCSi koolitused klassiõpetajatele jätkuvad. 23. ja 24. augustil toimub Tallinnas

koolitus „Nutikad lahendused klassiõpetaja töös ainete lõimimisel ja uue õppekava

rakendamisel“. Koolituse kestus on 8 tundi, mõlemal päeval algusega kell 14.00.

Koolitusele oodatakse üldhariduskoolide klassiõpetajaid, et tutvustada, kuidas aineid
infotehnoloogia toel omavahel integreerida, nii et oleks täidetud uue õppekava eesmärgid.

Koolitusel tutvustatakse innovaatilisi õpimeetodeid ning tähelepanu keskpunktis on koostöö
ja ainete lõimimine. Koolituse käigus näidatakse võimalusi, kuidas siduda tehnoloogiat eri
ainetega ning kuidas seeläbi aineid omavahel lõimida. Lähema vaatluse all on eesti keel,
matemaatika, loodusõpetus ja kunstiõpetus.

Koolitusel tutvustatakse ühiskirjutusvahendeid, mänge ja nende loomist, videotöötlust,
pilditöötlust ja avatud õpikeskkondi. Keskseks teemaks on käesolev aastaaeg, mille ümber
toimuvad erinevad tegevused. Olulisteks märksõnadeks on loovus ja koostöö. Õpetajad
saavad võimaluse kõike praktiliselt läbi katsetada, et hiljem oleks lihtsam õpitut rakendada
õpilastega. Koolituse põhirõhk on praktilisel tegevusel. Ühistöös valmib wiki, mille
autoriteks on kõik kursusel osalejad.

Lektoriteks on Ingrid Maadvere ja Kristi Rahn, kel mõlemal on tihe kokkupuude nii
klassiõpetaja töö ning haridustehnoloogiaga.

Lähem teave ja registreerimine http://www.bcskoolitus.ee/koolitus/200