14. sept 2015

Koolitusinfo - DIGIPÄDEVUSE ARENGUT TOETAV ÕPETAMINE

Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskonna haridusteaduste instituudi õpetajate täienduskoolitus- ja kutseaasta keskus annab teada, et  15. septembril 2015 algavale kursusele „DIGIPÄDEVUSE ARENGUT TOETAV ÕPETAMINE“ on vabanenud mõned kohad.

Kursuse sihtrühmaks on koolieelse lasteasutuse õpetajad, üldharidus- ja kutsekoolide õpetajad.

Lähemalt leiavad käsitlemist teemad:
·         digipädevuse mõiste ja selle valdkonnad.
·         digipädevus riiklikus õppekavas.
·         digipädevuse arendamist toetava õpetamistegevuse (sh klassijuhatamine) kavandamine, selleks sobivate digitehnoloogiliste vahendite leidmine, katsetamine, integreerimine õppeprotsessi ja selle juhtimisse.

Õppetööd viivad läbi Tartu Ülikooli õppejõud Mario Mäeots ja Külli Kori.

Kursuse „Digipädevuse arengut teotav õpetamine“  õppetöö toimub Tartus, haridusteaduste instituudi Salme 1a õppehoones. Järgnevad koolituspäevad on 16. september, 20.-21. oktoober 2015.

Kursuse täpsema ajakava leiate kirja manusest.

„Digipädevuse arengut teotav õpetamine“  on kursus, mille toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi poolt Eduko programmi raames. Peale õppetöö kaetakse programmi vahenditega nii õppijate toitlustamine kui ka majutus ja transport.
Kuidas täpselt ja missugustel tingimustel majutuse ja sõidukulude hüvitamine toimub, saate iseseisvalt lugeda:  http://eduko.archimedes.ee/pedagoogide-taiendusope

Kursusele saab registreeruda aadressil: http://www.ht.ut.ee/et/digipadevuse-arengut-toetav-opetamine

Infoks: Ka 22. septembril 2015 algavale kursusele „Eesmärgipärane digitehnoloogiate kasutamine ainetevahelises lõimingus“ on hetkel vabanenud 2 kohta. Soovi korral olete (või mõni teie kolleeg) oodatud õppima ka sellele kursusele. Täiendava info ja lingi registreerumiseks leiate aadressilthttp://www.ht.ut.ee/et/eesmargiparane-digitehnoloogia-kasutamine-ainetevahelises-loimingus-1


Heade soovidega,

Karin Kiss
õpetajate täienduskoolituse spetsialist
õpetajate täienduskoolitus- ja kutseaasta keskus
haridusteaduste instituut
Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskond
Salme 1a, Tartu
tel. 737 6446
www.ht.ut.ee/et/taienduskoolitus

10. sept 2015

Hitsa veebiseminar

Tervitused HITSAst!

Teisipäeval, 15. septembril 2015 algusega kell 16:00 toimub tasuta HITSA veebiseminar "HEV õppematerjalid".
Veebiseminar toimub haridusportaali Koolielu ainekuude kampaania raames, septembrikuu on alguskuu, mil luubi all alushariduse, algõpetuse ning HEV-teemad ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia.  
HEV õppematerjale tutvustavad tunniajasel veebiseminaril ainemoderaatorid Mari Tõnisson ja Hene Binsol Tartu Hiie Koolist.  

Registreerimine: http://bit.ly/24veebiseminar

Täpsem info, kuidas seminarile saab ja mis on salasõna, saadetakse registreeruja e-mailile automaatselt pärast vormi kinnitamist. Palun kontrollige sisestatud e-maili aadressi  korrektsust!

Lugupidamisega,
Kristi Semidor ja Ingrid Maadvere
HITSA Innovatsioonikeskus
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Akadeemia tee 21/1, 12618 Tallinn

9. sept 2015

Arhitekt Ämblik ja insener Mutt

Energia avastuskeskuse pressiteade
07.09.15
Energia avastuskeskus avab ämbliku ja muti kodud  
Energia avastuskeskus avab 8. septembril kell 17.00 lasteaia ja algkoolilastele mõeldud uue teadusnäituse "Arhitekt Ämblik ja insener Mutt". Näitusel saab teada, kuidas loomad, linnud, putukad ja teised elusolendid oma kodusid ehitavad ning mida on inimestel nende ehituskunstist õppida. Saab pugeda muti käiku, ehitada kure pesa, kanda teokarpi, olla mesilane kärjes või tunda end kärbsena ämblikuvõrgus. Näitusele lisaks on loodud suurematele lastele geomeetriateemaline 4DFrame töötuba "Looduse arhitektid" ning väiksematele lastele programm "Mesimummula". Vaadata saab ka toredat Eesti multifilmi "Meemeistrite linn". Näituse ja lisaprogrammide valmimist on toetanud Keskkonnainvesteeringute Keskus, Eesti Loodusmuuseum, Tallinna Loomaaed, Eesti Filmiinstituut ning RMK. Energia avastuskeskus on peredele ja lastele teadusnäitusi ja programme loov külastuskeskus, mis taasavati põhjaliku renoveerimise ja täieliku ekspositsiooniuuenduse järel aasta tagasi. Tänaseks on keskust külastanud juba enam kui 110 000 inimest.

Energia avastuskeskuse asutajateks on Eesti Energia AS, Tallinna linn, Tallinn Tehnikaülikool ja AS Tallinna Soojus.

Lugupidamisega,
Kertu Saks
Energia avastuskeskuse juhataja

4. sept 2015

Täring "Emotsioonid"

Tere!

Olen õppemängude „Sõbralik kaaslane“, Kujundidoomino“, „Sõnadoomino“, „Arvudoomino“, „Tähed mängu“, „Numbrid mängu“  autor .

Järgnevalt on mul heameel tutvustada oma igapäevatööst alguse saanud uut õppevahendit.

  • Täring "Emotsioonid" on mõeldud vanusele 4-…
  • Puidust täringu mõõtmed 9x9 cm.
  •  Õppevahendiga on kaasas mängujuhis nelja erineva mänguidee jaoks.
  • Täringul on 6 emotsiooni:  rõõmus, kurb, vihane, üleolev, hirmunud,  unistav. 
  •  Mäng võimaldab rääkida oma tunnetest; arendab sõnavara erinevate tunnete kirjeldamisel. 
  • Toetab „Kiusamisest vabaks lasteaed“ programmi rakendamist.
Tagasiside täringu kasutajatelt:
Täring on suurepärane.. Mänguõpetused on asjalikud ja neid on võimalik kombineerida mitmes tegevuses. Õpetajate poolt tänusõnad.


Mängu saab tellida saareponn@gmail.com
Hind 12 eur + postikulu.
Tellimuse esitamisel märkida arve saaja ja maksja, kogus, saatmisviis (postipakiautomaat, kuller,postkontor), kontakttelefon, aadress. 

3. sept 2015

AINEKUUD Koolielus: Alguskuu uudised

AINEKUUD: Alguskuu uudised

Koolielus algab veebikursus "Nutikalt õue!"

Veebikursus „Nutikalt õue!“

Huvilisi oodatakse 3-nädalasele veebikursusele ehk õppimisüritusele „Nutikalt õue!“, mis toimub 7.-27. septembril 2015 Koolielu portaalis. Õppimisüritusel õpitakse looma maastikumängu Loquiz keskkonnas, samuti luuakse GPS-kunsti kaardi põhjal. 

Kursuse eest saavad osalejad tõendi (26 akadeemilist tundi, 1 EAP). 

Õppimisürituse viivad läbi Tuuli Koitjärv, Tiia Salm, Kärt Kase ja Anu Peri.

Registreerimine on alanud!