18. nov 2012

Klop.edu.ee lõpetab tegevuse

Lp klassiõpetajad! Seoses klassiõpetajate virtuaalse kogukonna kodulehekülje (http://klop.edu.ee/) haldamisega tekkinud erinevate materiaalsete ja tehniliste probleemidega lakkab see töötamast lähikuude jooksul. Palume teile vajalikud materjalid endale sealt alla laadida. Lingikogu lisame hetkel kasutusel oleva ajaveebi (http://klassiopetaja.blogspot.com/) lehele. Oma õppematerjale soovitame õpetajatel avaldada Koolielu. Lugupidamisega EKÕL-i juhatus
Clipped from: klop.edu.ee (share this clip)

15. nov 2012

Koolitusinfo

Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli Täiendõppekeskus (Uus-Sadama 5, Tallinn)

10.-11.detsembril 2012

MATEMAATIKA ÕPETAMISEST I JA II KOOLIASTMES.

Praktiline kursus matemaatika õpetamisest I ja II kooliastmes: Õppemängude ja erinevate praktiliste tegevuste olulisus üldpädevuste kujundamisel läbi matemaatika õppimise. Matemaatika seostamine erinevate õppeainetega. Probleemülesanded matemaatikas - erinevad võimalused.
Koolikogemus – õppetundide vaatlused ja analüüs.
Häid kogemusi matemaatika õpetamisest mitmekultuurilises õpikeskkonnas Soome näitel.
Planeeritud on Helsingis kooli külastus ja Matikkamaa külastus.

Kursus toimub Tallinna Ülikooli õppehoones Uus-Sadama 5 ja Helsingis

Kursuse maksumus : 115 EUR
NB! Kohtade arv piiratud

Info ja regsitreerimine: tk@tlu.ee, kyllira@tlu.ee

tel 6199 520; 6199 523
Koolitusjuht: Külli Rauk --

14. nov 2012

EKÕL-i sügisseminar Paide GümnaasiumisNovember on hingedeaeg... See on kõige pimedam aeg, mil päevad on lühikesed ja valgust vähe. Hingedeaeg on vaikne aeg, siis mõtiskletakse rohkem elu ja kaduvuse teemadel ning mälestatakse lahkunuid.

EKÕL sügisseminar " Erinevad maailmad- üks hingamine" andis palju jõudu, häid mõtteid ja juhiseid klassiõpetajatele, kuidas oma tööd paremini teha,klassiruumis käituda, oskusi suhtlemiseks ning kuidas enda ja teiste hinge eest hoolt kanda.

2.nov said klassiõpetajad sooja vastuvõtu osaliseks Paide Gümnaasiumis, mis on Järvamaa vanim gümnaasiumiharidust andev väga kena rekonstrueeritud kool.

Õppetöö gümnaasiumiastme 12. klassides on korraldatud humanitaarsuunana ja reaalsuunana. Alates 01. septembrist 2011. a rakendus uus õppekava ja kolm uut õppesuunda on 10. ja 11. klassides: humanitaar-sotsiaalsuund, loodus-reaalsuund ja majandussuund.
Kooli lõpetajate õpitulemused on stabiilselt kõrged – maakonnas ollakse pidevalt tipus. Kooli direktor Vello Talviste tegi klassiõpetajatele ringkäigu koolis ja rääkis pühendunult õppimist väärtustavast koolist ja tublidest õpetajatest Paide Gümnaasiumis.
Iga õppetund on tähtis, kuid veel olulisem on tunnis töömeeleolu loomine ja käitumine klassiruumis.
Pärnu Kuninga tänava Põhikooli klassiõpetaja Tiiu Kiveste esines ettekandega " Käitumine klassiruumis" Bill Rogersi juhisel. Põhisõnum õpetajatele: hääletoon olgu alati lugupidav ja positiivne, vältida sarkasmi ning vaenulikkust.
" Me jagame iga päev kohta, aega ja ruumi. Igaüks on isiksus. Kõigil on õigus olla koheldud lugupidamisega, õigus õppida ja tunda end turvaliselt" Tagajärjed on seotud reeglite ja õigustega.
Kui miski on hingel, on hing raske, kui miski rõõmustab, muutub hing kergeks. Hinge eest peab hoolt kandma. Koolitaja Jaanus Kangur jagas õpetussõnu: " Kuidas enda ja teiste hinge eest hoolt kanda ning kuidas luua ühist hingamist?" Kõlama jäi oluline mõte- elada inimesena, teha seda, mis annab rahulolutunde ning on kooskõlas väärtustega. Väga tähtis on kuulamisoskus- oskus kuulata ja mõista. Virgutavad harjutused ja sõbramassaa˛ hoidsid kõiki ärkvel ja heatujulistena.
Hingedepäeva seminar lõppes hingelise üllatusega.
Klassiõpetajatele esines Kaire Reimus. Repertuaaris oli tuntud ja vähemtuntud laulud omas võtmes ning ka omaloomingulisi laule. Õpetajad kuulasi hardunult kaunist muusikat,suure-
pärast häält ja nautisid Kaire südamlikku naeratust. Väga ilus kontsert! Emotsioone ja mõtteid seminarkoolitusest jätkub kindlasti veel kauaks. Suur aitäh EKÕL juhatusele. Jõudu ja jaksu kõigile klassiõpetajatele.

Mõned mõtted seminarist osavõtjatelt
  • Teemad olid huvitavad. Suurepärane päev uute ideede ja enda laadimiseks.
  • Üritus väga hästi korraldatud!
  • "Oli äärmiselt meeldiv päev.  Vahva rahvas, rikastavad ettekanded, ladus töökorraldus. Üllatuslik ja südamlik päeva lõpetamine.
  • Suured tänud eestvedajatele. Selliseid kokkusaamisi on väga vaja. Ja selliseid esinejaid-ettekandeid, mis ,,inimeseks olemisele" jõudu annavad.
  • Suur tänu korraldajatele, vastuvõtjatele. Väga sümpaatne direktori tervitus, väga kasulikud ettekanded. Suur rõõm kohtuda juba tuttavate õpetajatega. Väga palju häid mõtteid ja ideid sai kaasa võtta.
  • Meeldis see, et keegi võttis vaevaks ka õpetaja hinge eest hoolt kanda. Tänud!
  • Oli üks asjalik ja mõnus päev. Sain mõtlemapanevat, aga sain ka aru, et olen õigel teel. Lisaks üllatusesineja, kes tegi päeva väga armsaks.  
õp. Külli Arand Tallinn 
2. nov 2012

Rahvusvahelised projektid õppetöös


5. november -25. november 2012 Õppimisüritus Koolielu portaalisProjektid koolielus , õppimisürituse viib läbi Laine Aluoja. Registreerimine Koolielu portaalis.
16.- 17. november 2012 eTwinning koolitus algajatele, Tallinnas Euroopa hotelli konverentsikeskuses.
Koolitustele oodatakse õpetajaid, kes soovivad alustada rahvusvahelist projektitööd programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning raames (www.etwinning.net) ning kes pole varem eTwinningu koolitustel osalenud. http://sopruskoolid.blogspot.com/2012/10/etwinning-koolitus-algajatele-tallinnas.html
Registreerimine 12. novembrini 2012
23.- 25.  november 2012 rahvusvaheline kontaktseminar Soomes Tuusulas, osaleda saab 10 Eesti õpetajat.
Tiigrihüppe Sihtasutus kutsub Eesti õpetajaid osalema programmi Sõpruskoolid Euroopas eTwinning Soome-Läti-Eesti kontaktseminaril, mis toimub Soomes Tuusulas. Kontaktseminaril saab osaleda igast riigist kümme õpetajat. Kontaktseminaril osalemiseks palume täita sooviavaldus 12. novembriks 2012. Kõigile sooviavalduse täitnud õpetajatele antakse tagasisidet 15. novembriks 2012. Kontaktseminarile oodatakse klassiõpetajaid, kes õpetavad lapsi vanuses 7-12. http://www.sopruskoolid.blogspot.com/2012/11/soome-lati-eesti-kontaktseminar-soomes.html
Registreerimine 12. novembrini 2012
30. november - 1. detsember 2012 Koolimeeskondade koolitus, Tallinnas Tallink Spa hotellis hotelli konverentsikeskuses.Tutvustatakse, kuidas kasutada rahvusvaheliste õpiprojektide võimalusi eri õppeainete lõimimisel. Koolitusel tutvutakse nii õpiprojektide kavandamist, nende integreerimist kooli õppekavva kui ka veebipõhised võimalusi projektide läbi viimisel.Koolimeeskondade koolitusele ootame ühest koolist 2-4 õpetajat koos infojuhi või arvutiõpetajaga (eri õppeainete õpetajad, klassiõpetaja, õppealajuhataja, huvijuht). http://sopruskoolid.blogspot.com/2012/10/etwinning-koolitus-koolimeeskondadele.html
Registreerimine 12. novembrini 2012