22. sept 2014

Düsleksiaga laste vanemate toetamine

Head kolleegid-lugemishuvilised!
Kutsume Teid konverentsile "Düsleksiaga laste vanemate toetamine", mis toimub 17. oktoobril kl 10.30-17.30 Tallinna Ülikoolis Mare õppehoones, Uus-Sadama 5, Tallinna saal, M-218.
 
Konverentsi töökeeled on inglise ja eesti keel. Toimub tõlge mõlemal suunal.
Osavõtt prii.
Konverentsi korraldavad Eesti Lugemisühing ja Tallinna Ülikool LLP Grundtvig projekti "Empowering Parents for Support Their Children with Dyslexia" raames.
Konverentsi üks sihtrühm on lapsevanemad. Palume käesolevat teadet levitada lapsevanemate hulgas, kutsuda neid kaasa ning julgustada aktiivselt osa võtma.
Konverentsi toimkonna nimel
Kadi Lukanenok
Eesti Lugemisühing
Tallinna Ülikool
Ajakavaga saab tutvuda siin: ​
 kutse düsleksia konverentsile .pdf

Registreerida saab siin. Tähtaeg 8.oktoober, 2014

E-Twinning

Ootamatult vabanes 25. -27. septembril Tallinnas hotellis Olümpia toimuval rahvusvahelisel koolitusel  neli vaba kohta.

Koolitusel tutvustame võimalusi, kuidas tehnoloogiaõpetust ja programmeerimist igapäevase koolitööga siduda,
samuti pakub koolitus hea võimaluse alustada rahvusvahelist projektitööd sel teemal õpetajaga mõnest Euroopa riigist.
Koolitusele ootame üle 100 õpetaja Euroopast. 

Koolituse kava leiab  siit. http://www.innovatsioonikeskus.ee/en/programme
Palun andke teada hiljemalt  23. septembriks e-posti aadressil elo.allemann@hitsa.ee, kui teile pakuks huvi koolitusel osaleda .
Eesti õpetajatel on koolitusel osalemine tasuta, koolituskulud, sh majutuse Tallinnas tasub HITSA.

Heade soovidega

Elo Allemann
Tere, armsad klassiõpetajad!

Mul on rõõm teatada, et ka sel aastal kutsuvad saarlased kõiki osalema
vabariiklikul Tähekese ja Hea Lapse viktoriinil.


Registreerumine algab juba varsti- 22. septembril.
Mäng ise toimub 13.- 15.oktoobril.

Merle Lepik on teinud vahva klipi ka:
<http://animoto.com/play/O3AjKXMrW6m3XxFfMI0hug>

Heade soovidega
Irena Sink
Saaremaa klassiõpetajate juht

Üleriigilise e­viktoriini JUHEND

Eesmärk:
❏ Suunata õpilasi lasteajakirju lugema.
❏ Suunata õpilasi õpiotstarbelisele arvuti ja interneti kasutamisele.
❏ Kujundada õpilastes koostööoskust ka arvutit kasutades.
❏ Lasteajakirjade lugemise lõimimine informaatikaga.
❏ E­viktoriin ühendab virtuaalselt üldhariduskoolide algklasside õpilasi ja õpetajaid
(2.­4.kl) üle riigi.
❏ E­viktoriini finaal Kuressaares annab parimatele lahendajatele ja nende juhendajatele
võimaluse reaalseks kohtumiseks üle riigi.
Viktoriinile registreerimine:
❏ registreerimine toimub mõlemal vanusegrupil ainult üks kord, ajavahemikul 22.
septembrist ­ 4. oktoobrini.
❏ Hea lapse viktoriinile saab õpilasi registreerida alljärgneval lingil
https://docs.google.com/forms/d/1dQzUfXiuGCY9CIuUOOcjOX7jao4ggAOT9pygxPT
uC9I/viewform?usp=send_form
❏ Tähekese viktoriinile saab registreerida õpilasi alljärgneval lingil
https://docs.google.com/forms/d/1nuY0tg_HDl4HqLMc7Iy5KIK7mgr04AKy7HmFsOE
ulsc/viewform?usp=send_form
Viktoriini aeg:
❏ E­viktoriin viiakse läbi 2014/2015 õa kolmes voorus + finaal.
❏ 1. voor toimub 13., 14. ja 15. oktoobril;
2. voor toimub 26., 27. ja 28. novembril;
3. voor toimub 18., 19. ja 20. veebruaril;
Finaal toimub aprillis Saaremaa Ühisgümnaasiumi arvutiklassis kõikidele klassidele
korraga.
❏ Viktoriin avatakse mängu esimese päeva hommikul kell 9 ja on aktiivne, kõigile
kättesaadav, mängu viimase päeva õhtu kella 16.00­ni.
❏ Viktoriini läbiviijatel on õigus toimumisaega muuta, sellest osalejatele koheselt
teatamisega.
Viktoriini toimumise koht:
❏ Viktoriin aktiveeritakse vastamiseks Saare maakonna klassiõpetajate kodulehel
aadressil http://www.saareklop.edu.ee.
❏ Kaheliikmelised võistkonnad valivad vastamise kohaks enda jaoks parima, kas koolis
arvutiklassis või kodus, kuid teevad seda täiskasvanu abita.
❏ Finaal, kuhu kutsutakse kolmandast voorust edasipääsejad, toimub Kuressaares žürii
juuresolekul.Üleriigilise e­viktoriini juhend, 2014/15
Viktoriini käik:
❏ Üleriigiline e­viktoriin viiakse läbi üheaegselt samas keskkonnas kolmele klassile.
2. ja 3. klassidele – ajakirjaks Täheke ja 4. klassile – ajakirjaks Hea Laps. 2. ja 3.
klassil on ühesugused küsimused, kuid arvestust peetakse eraldi.
❏ E­viktoriinis osalevad kaheliikmelised võistkonnad. Üks õpilane mitmesse võistkonda
kuuluda ei või.
❏ Klassijuhataja registreerib 4. oktoobriks 2014.a. oma klassi võistlejate paarid.
Järgnevateks voorudeks registreerumist ei toimu, mängu jäävad need, kel tulemus üle
75% 1. voorus saavutatud.
❏ Võistkonnad oma koosseisu e­viktoriini vältel muuta ei saa. Kui viktoriini toimumise
päeval üks võistlejatest puudub, siis lahendab teine võistleja üksi. Kuna viktoriini ei
pea lahendama ainult koolis, siis on lubatud ka koolist puuduva õpilase juures kodus
seda pärast tunde lahendada.
❏ Võistlejad kasutavad vastamise ajal oma ajakirja. 2. ja 3. kl ajakirja Täheke ja 4.kl
ajakirja Hea Laps. Küsimused on koostatud viktoriinile eelneva kuu väljaande peale.
Näiteks oktoobrikuu viktoriin toimub septembrikuu väljaande peale.
Viktoriini päeval:
❏ Võistkonnad avavad veebikeskkonna aadressil www.saareklop.edu.ee ja avavad
endale sobiva e­viktoriini.
❏ Võistkonnad täidavad e­viktoriinis kõik väljad vastavalt ülesandes antud juhisele.
❏ Mängijad sisestavad vastused veebipõhisesse keskkonda, tehes seda vaid ühes
arvutis.
❏ 2., 3. ja 4. klassis lähevad vastamisel arvesse ka õigekirjavead. Ärakiri ajakirjast teha
võimalikult täpselt.
❏ Kirjutamisel ei kasutata CAPS nuppu, kui ülesandes ei ole nõutud teisiti.
❏ Iga voor on omaette viktoriin, vahetulemusi ei arvestata. Esimesest voorust pääsevad
edasi teise vooru need mängijad, kelle tulemus on vähemalt 75%, teises voorus
lähevad kokku ainult edasipääsenud mängijad. Kolmandasse vooru pääsevad jällegi
need mängijad, kelle teise vooru tulemus oli vähemalt 75%. Finaalis Saaremaal on
koos kolmanda vooru parimad, kel tulemus oli vähemalt 75%. St kui esimeses voorus
ei kogunud võistkond piisavallt kõrget tulemust, siis on selle võistkonna jaoks viktoriinil
osalemine lõppenud.
Viktoriini voorude tulemuste teatamine:
❏ Tulemustest antakse teada veebikeskkonna aadressil www.saareklop.edu.ee
Lõppvoor ehk finaal:
❏ Finaal toimub reedel, 17. aprillil 2015.a. Saaremaa Ühisgümnaasiumis.Üleriigilise e­viktoriini juhend, 2014/15
❏ Finaali saab igast vanusegrupist 10 võistkonda. Kokku 30 võistkonda. Võrdsete
tulemuste korral võib võistkondade arv olla ka suurem. Ulatusliku kohtade jagamise
korral viiakse läbi lisavoor.
❏ Finaal on samuti elektrooniline ning parimate selgitamisel, võrdsete tulemuste puhul
loeb ka sooritamise aeg.
❏ Õpilased võtavad ise kaasa nõutud ajakirja või ajakirjade numbri/numbrid ja kasutavad
seda vastamisel.
Finaali žürii: Margit Lindau, Merle Lepik, Tiia Rihvk, Irena Sink
Viktoriini küsimusi koostavad:
❏ 2. ja 3. klassile Tähekese küsimusi koostab Tiia Rihvk Pihtla Kooli klassiõpetaja
❏ 4. klassile Hea Lapse küsimused koostab Irena Sink Saaremaa Ühisgümnaasiumi
klassiõpetaja, haridustehnoloog
Saareklop.edu.ee veebilehe tugiisik ­ Margit Lindau Kärla Põhikooli klassiõpetaja,
informaatikaõpetaja, haridustehnoloog.
Viktoriini läbiviija ­ Merle Lepik Salme Põhikooli klassiõpetaja, informaatikaõpetaja,
haridustehnoloog.
Viktoriini üldkorraldus ­ Irena Sink Saaremaa Ühisgümnaasiumi klassiõpetaja,

haridustehnoloog ja Saare maakonna aineühenduse juht.

19. sept 2014

Perenaise saia luulevõistlus

Hea õpetaja, kutsume sind koos klassiga osalema suurel Perenaise saia luuletusvõistlusel!

Parimad saavad kingituseks põneva klassiekskursiooni Eesti Pagari leivatehasesse Paides, kus valmib aastas ligi 20 000 000 kg pagaritooteid.
Osalemine on lihtne:

1. Kirjuta koos klassiga luuletus saiast.
2. Saada luuletus meile hiljemalt 30.septembril siit!

Lisaks iganädalased vaheloosimised, kus kingituseks parim valik Eesti Pagari tooteid kogu klassile!

Võitjad kuulutatakse välja 14. oktoobril.

Teie Eesti Pagar

17. sept 2014

Algõpetuse didaktika kursus


Kursus toetab pedagoogiliste kompetentside omandamist töötamiseks I ja II kooliastmes. Soovitame kursust õpetajatele, kellel on olemas pedagoogiline haridus, kuid puudub ettevalmistus klassiõpetajana töötamiseks.

Koolitus koosneb õppeainete didaktikate (matemaatika, eesti keel, loodusõpetus, kunstiõpetus, tööõpetus) koolituspäevadest, lisaks õppepäevad arengupsühholoogiast, läbivatest teemadest, IKT vahendite kasutamisest tunnis, erivajadusega lapse märkamisest ja toetamisest, pärimusõppe rakendamisest, 2 õppepäeval vaadeldakse tunde Tartu koolides.

Kursus algab 2.oktoobril 2014 kell 10.00. Kokku on auditoorse õppetöö päevi 12.
Toimumise koht: Salme 1a, Tartu
Kursuse maksumus: 520 € (Võimalik on tasuda mitmes osas, vajadusel kahel eelarveaastal.)

Edasisi toimumise kuupäevi vaadata ning registreeruda saab siin: http://www.ht.ut.ee/et/algopetuse-didaktika-kursus


Kohtumiseni koolitusel!
õpetajate täienduskoolitus- ja kutseaasta keskus
TÜ haridusteaduste instituut

7. sept 2014

Rahvusvahelise projekti "Kogemusõpe avatud õpikeskkonnas" lõpuseminar

Võimalus tutvuda uuenenud Energia avastuskeskusega ning koguda ideid töötubades, mida viivad läbi Eest, Läti ja Soome õpetajad ja õpetajakoolitajad.
Tallinna Ülikooli ja Läti Ülikooli uut õpetajakoolituse kursust „Kogemusõpe avatud õpikeskkonnas“ tutvustav ja rahvusvahelise õpetajakoolituse projekti „Teaching and learning in open, informal learning environment“ lõpuseminar.
Seminari toimumisaeg
18. september 2014 kell 11:30-18:00
19. september 2014 kell 10:00-14:00
Seminar on tasuta! Energia Avastuskeskusesse on oodatud eelkõige loodusteaduslikke aineid õpetavad õpetajad, klassiõpetajad , aga ka kõik teised huvilised! Registreerimine avatud kuni 10.09.2014
Seminari töökeel on inglise keel.
Täpsem info ja programm  http://www.tlu.ee/et/hik/syndmused/5076/kogemusope-avatud-opikeskkonnas-lopuseminar.