22. apr 2017

Küsimustiku “Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides”

MTÜ Lastekaitse Liit koostöös Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liiduga viib käesoleval aastal läbi kordusuuringu “Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides” 7-18-aastastele lastele ja omavalitsustele, jälgimaks muutusi võrreldes 2006. ja 2013. aastal toimunud suuremahuliste uuringutega. 

Laste ja noorte elukvaliteeti mõjutab kogu ühiskonnakorraldus ning eelkõige elukorraldus nende kodukohas. Küsitluse eesmärk on välja selgitada laste ja noorte kaasamise praktika omavalitsuste tasandil, välja tuua omavalitsuste parimad praktikad, laste eelistused, ning ettepanekud antud valdkonna arendamiseks. 

Vastavalt ÜRO Lapse õiguste konventsiooni artiklile 12 on lapsel õigus väljendada oma seisukohti teda puudutavates küsimustes.

Lapsed saavad vastata kuni 1. augustini anonüümsele valikvastustega ankeetküsitlusele: 
http://connect.ee/uuring/379539751/ eesti keeles
http://connect.ee/uuring/379557102/ vene keeles 
Kohaliku omavalitsuse esindajad saavad vastata: http://connect.ee/uuring/379523210/
Uuringu tulemused avalikustame septembris 2017. See võimaldab laste ja noorte kaasatuse aspekti jälgida ka valimiste eel - käesoleval aastal osalevad valimistel esmakordselt ka 16- aastased ja vanemad noored. Uuringu tulemustele põhinevalt koostatakse soovitused alustavatele omavalitsuste esindusorganitele laste ja noorte paremaks kaasamiseks ja osalusvõimaluste loomiseks.
Palume Teie kui klassiõpetaja abi küsimustiku “Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides” levitamisel ja täitmisel.
Küsimuste korral palun helistage 631 1128 või kirjutage liit@lastekaitseliit.ee

Täiendavat infot laste kaasamise kohta on võimalik leida siit: http://www.lastekaitseliit.ee/lapse6igused/laste-ja-noorte-kaasamine/ Kaasamist puudutavaid materjale leidub siin: http://www.lastekaitseliit.ee/lapse6igused/laste-ja-noorte-kaasamine/308-2/

Täname Teid juba ette abi eest!

Heade soovidega,

Grete Landson
Kommunikatsioonijuht
MTÜ Lastekaitse Liit

17. apr 2017

EKÕL-i kevademinar "Kuulan ja kuulen. Vaatan ja näen."

7.aprillil toimus klassiõpetajate kevadseminar "Kuulan ja kuulen. Vaatan ja näen". Meie kiiresti muutuvas nutimaailmas leiame üha vähem aega üksteisega rääkimiseks, kaaslase kuulamiseks või lihtsalt mõtisklemiseks. Kuidas teha ennast mõistetavaks? Siin on väga oluline roll jutustamisoskusel.
Kevadseminar toimus Eesti Arhitektuurimuuseumis, mis tegutseb alates 1996. aastast. Muuseum asub üle saja aasta vanuses Rotermanni soolalaos, mis on Tallinna üks silmapaistvamaid tööstusarhitektuuri näiteid.
Kevadseminari külaline oli Tartu Ülikooli eripedagoog ja logopeed Marika Padrik.
Ta käsitles oma ettekandes algklassides kiiresti arenevat ja arendatavat oskust – teksti mõistmise ja loome oskust, mille toetamise üks võimalus on pildiseeriate kasutamine. Hea jutustamisoskus ei ole kaasasündinud, vaid sõltub keskkonnast - kodu, lasteaed ja kool. Süsteemse jutustamisoskuse arendamine jääb 5-6 eluaastasse. Algklassides toimub kiire jutustamisoskuse areng - hea teksti tunnuste äratundmine, kuulajaga arvestamine, keeleline sidusus. Lähtuda tuleb jutust, mis õpetab lapsi mõtlema ja on õpetlik, ütleb Padrik. Tema sõnul on narratiiv osa sotsialiseerumisprotsessist. Jutud aitavad õpetada käitumist, emotsioonide mõistmist ja kontrollimist.  Hea jutustamisoskus on lapse lisaväärtuseks. Alustada tuleks juttude kuulamisest ja mõistmisest.  Jutustamisoskust aitavad arendada õigesti esitatavad küsimused teksti või pildiseeria kohta. Väga raske on leida sobivaid tekste, neid tuleb õpetajatel vajadusel ka ise koostada. Õpikutes ei leidu väga häid tekste jutustamisoskuse arendamiseks. Laste jutustamisoskuse arendamisel on väga tähtis roll lapsevanematel ja õpetajatel.
Kevadseminari teisel poolel tutvusid õpetajad klaveriloomadega. Klaveriloomademaa asub klaveris. See on ju üsnagi loogiline. Ja et Klaveriloomademaal elavad klaveriloomad, see on kah selge. Kes ise neid veel kohanud polnud, siis nüüd oli võimalus nendega tuttavaks saada. On aga mõned inimesed, kes klaveriloomi näinud ning nendega sõbraks saanud: Katri Rebane, Kerstin Hallik, Peeter Rebane. Klaverillood koos humoorikate vahepaladega panid õpetajatel jalad tatsuma.
EKÕL-i uus juhatus - Külli Arand, Raina Uibo, Merle Varek, Piret Jõul, Tiie Jaaniste
Kevadseminar lõppes EKÕL-i liikmetele  üldkoosolekuga. EKÕL-i juhatuse esimees Küllike Kütimets luges ette 2016 tegevusaasta kokkuvõtte. Põhikirja järgi lõppes liidu senise juhatuse (Küllike Kütimets. Mare Kütt, Eda Aavik, Lemme Sulaoja ja Tuuli Koitjärv) ja maakondliku esinduskogu tegutsemisaeg. EKÕL on aktiivselt tegutsenud alates 2011. aastast. Tehtu kohta jagati palju kiitvaid sõnu. Seminaril valiti liidule uus ja maakondlik esinduskogu.
EKÕL-i uue juhatuse liikmed töötavad ja elavad Eesti erinevais paigus
EKÕL-i juhatus 2011-2017 - Tuuli Koitjärv, Eda Aavik, Küllike Kütimets, Mare Kütt, Lemme Sulaoja
EKÕL-i uueks juhatuseks valiti Külli Arand (Tallinna Saksa Gümnaasiumi klassiõpetaja), Piret Jõul (Kõrveküla Põhikooli klassiõpetaja, Tartumaa),  Merle Varek (Haljala Gümnaasiumi klassiõpetaja, Lääne-Virumaa), Tiie Jaaniste (Otepää Gümnaasiumi klassiõpetaja, Valgamaa), Raina Uibo (Põlva Kooli  klassiõpetaja).
Uutele juhatuse ja maakondliku esinduskogu liikmetele sooviti tuult tiibadesse.
Kohtumiseni suveseminaril 15.- 16. augustil Sagadi Looduskoolis!

9. apr 2017

Hea Õpetaja!
Kutsume Teid osalema  õpetajaraamatu koolitusele, mis aitab arendada õpilaste sotsiaalseid oskusi sisaldades tunnikonspekte suhtlemisoskuste, enesejuhtimise, otsuste langetamise ja probleemilahendusoskuste arendamiseks. Need oskused on olulised õpilaste riskikäitumise ennetamisel, sh alkoholi, tubaka ja teiste uimastite tarvitamise ennetamiseks. Õpetajaraamat vastab riikliku õppekava inimeseõpetuse ainekavale, kuid tunnikonspektid sobivad kasutamiseks ka teistes ainetundides.
Koolitusele on oodatud inimeseõpetuse õpetajad, koolis töötavad tugispetsialistid, klassiõpetajad.
Tervise Arengu Instituut korraldab õpetajaraamatu kasutamise toetamiseks koolitused järgmiselt:
*      1.-5.klassi õpetajatele:
17.aprill 2017 Tartu, Teaduskeskus AHHAA, aadressil Sadama 1
Koolitusele registreerumine:

Kirjale on lisatud koolituskava. Kavast leiate koolituse õpiväljundid, teemad ja ajakava.
Koolitus on praktilise suunitlusega, käsitledes eri teemade puhul  nii teoreetilisi lähtekohti kui ka teemade õpetamise metoodikat.
Koolitust viivad läbi õpetajaraamatu autorid Helve Saat ja Erle Põiklik. Koolituse maht on 7 akadeemilist tundi.
Kõik koolitusel osalejad saavad paberkandjal õpetajaraamatu „Uimastiennetuse õpetajaraamat põhikoolile”.  Tutvumiseks on kirjale lisatud väljavõte õpetajaraamatust.
Koolitus on osalejatele tasuta. Transport omafinantseerimisel.
Kui olete koolitusele juba registreerunud, aga mingil põhjusel ei saa koolitusel osaleda, siis palun andke sellest kindlasti teada merike.org@tai.ee

Kena päeva soovides,

Merike Org
Koolitusspetsialist
Koolituskeskus
Tervise Arengu Instituut

1. apr 2017

Lahe digikool

Juba teist korda kutsuvad Gustav Adolfi Gümnaasiumi 3. ja 4. klassi õpilased Tallinna koolide õpetajaid ja õpilasi koolituspäevale “Lahe Digikool”, mis toimub 6. aprillil kell 14.00-17.00. Eelmise aasta materjalidega saate tutvuda meie blogis http://lahedigikool.blogspot.com.ee/

Koolitusele on oodatud 1.-5. klassi õpetajad koos oma kahe õpilasega. Osaleda saab kahes erinevad töötoas ning kohtade arv on piiratud.


Tervitades
Maria Malozjomov maria.malozjomov@gag.ee
Ingrid Maadvere ingrid.maadvere@gag.ee