18. juuni 2013

Lääne-Virumaa Klassiõpetajate Liidu Tarkuseturg IV

PROGRAMMI „ÜLDHARIDUSE PEDAGOOGIDE KVALIFIKATSIOONI TÕSTMINE 2008- 2014“ RAAMES
Lääne-Virumaa Klassiõpetajate Liidu TARKUSTURG IV teemal

 „Autistliku lapse toetamine tavakoolis“

(lektorid Tiina Kallavus, Tartu Herbert Masingu kooli direktor ja Jaanus Kangur, Kangur Koolituse OÜ treener-konsultant)
22. augustil 2013 Rakvere Gümnaasiumi Tallinna tänava õppehoones
(Tallinna 29/Võidu 26)
 
Sihtgrupp: üldhariduskoolide õpetajad, õppeasutuste tugispetsialistid (logopeedid, koolipsühholoogid, sotsiaalpedagoogid, eripedagoogid), haridusasutuste juhid ja kõik teised huvilised.

Algus kell 10.00, lõpp ~16.00

Täpsem päevakava hiljemalt 21.06 http://laaneviruklop.blogspot.com/
 

Osavõtutasu: LVKL liikmetele 5 eurot, ülejäänutele 15 eurot.

Registreerimisinfo:
koolitusele registreerimine kuni  16. augustini SIIT
 

11. juuni 2013

EESi suvekool „Keele vägi“

Head sõbrad!

Kutsume teid osalema EESi suvekoolis „Keele vägi“ 14.-16. augusti 2013 Läänemaal
Uuemõisas Haapsalu Kutsehariduskeskuses (vt www.hkhk.edu.ee).
Suvekooli teema raames püüame avada emakeele ebatraditsioonilisi aspekte ja leida uusi
rõhuasetusi emakeeleõpetuses.  Esimesel päeval mõtestame keeles peituvat väge (esinejad
Maria Tilk, Toomas Paul, Airi Liimets),  teisel päeval arutleme selle väe targasti kasutamise
üle (esinejad Viive Einfeldt, Einar Laigna), kolmandal päeval keskendume emakeele
hoidmisele ja õpetamisele muutunud keelesituatsioonis (esinejad Urve Läänemets, Jaan
Õispuu).
Suvekooli kava on EESi kodulehel http://eeselts.edu.ee/www/v1/?
Koolitused:Suvekool_2013
samas avatud ka registreerimine.
Suvekooli maksumus osavõtjale on 140 eurot. Hind sisaldab koolitust koos materjalidega,
majutust ja toitlustamist.
Tere tulemast EESi kaheksandasse suvekooli!

Projektijuhid
Krista Mägi ja Aime Klandorf

Krista Mägi
krista.magi@mail.ee
telef 5330 7490
Aime Klandorf
Klandorf.Aime@ryg.edu.ee
Telef 5646 6779