28. okt 2018

EKÕL sügisseminar "Teaduse mitu nägu"


Traditsiooniline klassiõpetajate sügisseminar toimus 22. oktoobril 2018 Põlva Koolis. Seekord oli põhirõhk õpilastes teadushuvi äratamisel ja digipädevuste kujundamisel. Tulijaid oli igast Eestimaa nurgast.
Särtsaka alguse ja rõõmsa meeleolu lõid ürituse alguses Otepää Gümnaasiumi 5. klassi näiteringi lapsed klassiõpetaja Tiie Jaaniste juhendamisel. Ette kanti lugu “Hiired pööningul”, autoriks A. Kivirähk. Kohaletulnuid võlus väikeste näitlejate julge esinemine ning leidlik lavakujundus.
Seejärel tutvustas oma kooli klassiõpetaja Raina Uibo.
Põlva Kooli keemiaõpetaja Inga Tiivoja rääkis 1. klassi teadusringist. Mõte tutvustada juba 1.klassi õpilastele mitmesuguseid keemilisi või füüsikalisi protsesse tekkis siis, kui esineti teadusteatriga esimesele kooliastmele. Siiras avastamisrõõm ja huvi võlus õpetajat, kes tavaliselt töötab vanemas kooliastmes. Kõneleja tutvustas mitmesuguseid lihtsamaid katseid, viitas infoallikatele ning julgustas ka teisi õpetajaid proovima. Oluliseks pidas ta, et kindlasti järgneks katsele lihtne selgitus ning lühike märkmete tegemine. Optimaalne ringi liikmete arv oleks 14-16 õpilast.
TÜ informaatika didaktika dotsent Piret Luik tutvustas digiõpikut. Töö digiõpikuga algas 2017. aastal. Koostajateks olid õpetajad, eksperdid tööalalt ning ülikoolist. Käesoleva aasta veebruaris-märtsis katsetati õpikut pilootkoolides ning tehti vajadusel täiendusi. Õpetajatele korraldati koolitus kevadel. Sellest õppeaastast on digiõpikud koolides kasutusel.
Eesti koolides on digiõpetuseks vajalik tehniline baas väga erinev. Kohalolnud õpetajad arvasid, et on liiga vara teha kolmanda klassi tasemetöö digitaalselt. Kuulajate seas tekitas küsimusi ka asjaolu, et antud digiõpik ei toeta 4. ja 6. klassi õpilast tasemetöö tegemiseks vajalike digioskustega. Arutleti selle üle, et Eestis on kolm institutsiooni: Innove, Hitsa ja haridusministeerium, kes kõik ajavad justkui oma asja, mis omavahel ei haaku. Tekkinud küsimustele ei saanud õpetajad vastuseid.
Tiie Jaaniste Otepää Gümnaasiumist ja Külli Arand Audentese algkoolist tutvustasid õpilaste teadustöid oma koolides. Mõlemad kõnelejad julgustasid kohalolijaid selle alaga tegelema. Olulisim on teadushimuliste õpilaste olemasolu. Arvestada tuleb ka sellega, et õpilaste juhendamine toimub tunnivälisel ajal ning on nii õpilasele kui juhendajale ajamahukas. Valminud töid soovitati saata riiklikule teadusfestivalile. Seal osalemine annab õpilasele ja juhendajale sellise positiivse elamuse, mis korvab tööks kulunud ressursid.
Katrin Saart Eesti Teadusagentuurist tutvustas teadushuviringide olukorda meie koolides. Ettekandest selgus, et üle 50% huvikoolide õpilastest toimetab spordivallas, umbes 30% tegeleb muusika ja kunstiga ning vaid üle 3% tegutseb tehnika ja looduse õppekavade järgi. Esineja tutvustas ka materjale ning infoallikaid, mis abistavad teadusringi juhendamist.
Margit Lehis (Eesti Teadusagentuurist) tutvustas õpilaste teadusfestivali 2018 ning kutsus üles osalema juba uuel festivalil. Osalevad projektid valitakse konkursil, mille tähtaeg on 20. veebruar 2019. Lähemalt saab tutvuda teemaga www.etag.ee/teadusharidus .
Sügisseminari teemad olid huvitavad ning tekitasid nii mõneski õpetajas huvi teadusringi juhendamise vastu. Suur tänu EKÕL juhatusele, eriti õpetaja Raina Uibole, ürituse korraldamise eest! Klassiõpetajate nimel aitäh Põlva Koolile vastuvõtu ja lasteaed Pihlapuu kokatädidele maitsva lõunasöögi eest!   
Ester Kalder, Põlva Kooli klassiõpetaja


Otepää Gümnaasiumi 5. klassi näidend. Juhendaja Tiie Jaaniste
Inga Tiivoja, Põlva Kooli keemiaõpetaja
Katrin Saart, Eesti Teadusagentuur
Tiie Jaaniste, Otepää Gümnaasium
Piret Luik, TÜ

21. okt 2018

Väikeste kodu-uurijate uurimistööde võistlus


Head õpetajad, vanemad, vanavanemad, suured õed-vennad!

Käesoleval õppeaastal korraldavad Eesti Lugemisühing ja Järvamaa Muuseum väikeste kodu-uurijate uurimistööde võistluse teemal „Naer on terviseks". Nüüd on hea võimalus sügis- ja talveõhtutel meenutada, kes on suguvõsa kõige suurem naljahammas või kuulata, mida ema-isa oma koolipõlve viguritest julgevad rääkida. Või vanaemale-vanaisale külla sõita ja pärast toredatest vanamoodsatest ütlemistest uurimistöö kokku kirjutada. Kirja tasub panna ka  kõik naljakad lood, mis rasketel aegadel sugulastele toeks on olnud. Nii saame teada, millises Eestimaa paigas see kõige suurema huumorimeelega rahvas elab.

Võistluse korraldajad ootavad 3.-6. klasside õpilaste käsitsi kirjutatud individuaalseid uurimistöid 1. märtsiks 2019 Järvamaa Muuseumi aadressil Lembitu 5, Paide, 72702. Võistlustööle palume lisada juhendaja telefoninumber ja meiliaadress.

Kodu-uurimistöö koostamise juhendi leiavad huvilised Eesti Lugemisühingu www.lugemisyhing.ee ja Järvamaa Muuseumi  www.jarvamaamuuseum.ee kodulehelt.

Kokkuvõtteid tehakse 2019. aasta septembrikuus Järvamaal toimuval tänupäeval.

Küsimustega võite julgesti pöörduda aadressidel lugemisyhing@gmail.com või tiinakivimae@gmail.com.