21. märts 2015

Lugemiskoolitus kooliõpetajatele

 Eesti Lugemisühing kutsub õpetajaid ja lapsevanemaid osalema 2015 aasta
kevadel tasuta koolitustel, mis tähistavad „Lugemispesa“ projekti 10 aastapäeva.
Lugemispesa kui mõtteviis toetab õpetajat olema loov, lapsekeskne ja mänguline.
Sellel aastal pakume kolme erinevat koolitust: lasteaiaõpetajatele (eesti keeles),
kooliõpetajatele (eesti keeles) ja õpetajatele/lapsevanematele (vene keeles).
Ootame ühest asutusest osalema kuni kahte inimest.
Lisaks saab tellida koolituse ka oma asutusse, vaata infot www.lugemisyhing.ee

Koolitusi rahastab Hasartmängumaksu Nõukogu ja MTÜ Eesti Lugemisühing.
„Lugemispesa kui mõtteviis: lapsekeskne õpikeskkond lugeja arengu
toetajana.``Koolitusel osalejad saavad ülevaate lugemispesa loomisest ja võimalikkusest koolis.
Praktikutest koolitajad on selle kooli õpetajad, kes tutvustavad koolitusel, kuidas saab
asendada lapse lugemise kontrollimise tema eneseanalüüsiga ja tutvustavad oma
kooli häid praktikaid.

Koolitusteemad:
 Lugemiskeskkond koolis
 Lugemistegevused, mis toetavad lapse lugemishuvi ja on kooskõlas lapse
arenguga
 Lugeja valikud ja vastutus
 Lugeja arengu jälgimine ja toetamine

10 aprill 2015 kell 16:00-18:30
Koht : Eesti Rahvusvaheline Kool
Registreerimine: sirje.torim@mail.ee, palun lisada oma nimi ja asutus.
Registreerumine kuni 6. aprill või kuni grupi täitumiseni. Ootame ühest asutusest kuni
kahte inimest. Osalejad saavad tõendid. Koolitust finantseerib Hasartmängumaksu
Nõukogu ja  MTÜ Eesti Lugemisühing.

19. märts 2015

Künnimehe aabits

Soovin teile viimaseks veerandiks edu ja indu!
Aabitsa veebivaramus (http://aabits.kynnimees.ee)on nüüd allalaadimiseks saadaval Küllike Kütimetsa ja Mare Küti 1. klassi eesti keele õpiku töökava ja õpetajaraamat, 4. õppeveerand.

Tervitusega
Martin Ehala

Konverents „NUTT* tuleb peale“

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus kutsub 15.-17. aprillil osalema HITSA rahvusvahelisel hariduskonverentsil
„NUTT* tuleb peale“

Ootame kõiki õpetajaid, koolijuhte, haridustehnolooge jt haridustöötajaid hariduskonverentsile „NUTT* tuleb peale“, mis keskendub sellele, kuidas NUTT ehk Nutikas Uue Tehnoloogia Tarbija mõjutab muutunud õpikäsitust ning mil moel tehnoloogia abil õppeprotsessi parandada.

Konverentsil saavad sõna nii Eesti kui väliseksperdid, tutvustades uudseid võimalusi, mida pakub tehnoloogia õppetöös. Välisesinejate seas on tunnustatud haridusekspert professor Elisabeth Burd, kes on mänginud juhtivat rolli programmeerimise õpikäsituse juurutamises ning juhib ümberpööratud klassiruumi metoodika rakendamist Newcastle’i ülikoolis Austraalias. Sõna saab App Inventori juht David Wolber, kelle Google’i ja MIT veebilehtedel olevaid õppematerjale on kasutanud tuhanded uute rakenduste loojad. Peter Rafferty Green Park Primary’st Suurbritanniast räägib sellest, kuidas koolid saavad blogisid kasutada platvormina kohalikus, riiklikus ja rahvusvahelises koostöös, sest just tema kool on olnud haridusblogimise revolutsiooni ning Google’i haridusrakenduste kasutamise eesotsas.

Lisaks ettekannetele saavad osalejad ka praktilisi näpunäiteid töötubades. Muuhulgas uuritakse, kuidas on tehnoloogiad ja elustiil muutnud õpilaste õpistiile ja mida peaksid õpetajad õpetamisel arvestama, mis on õpilugu ja kuidas selle võimalusi parimal moel ära kasutada aga ka näiteks seda, mil moel ilmingupõhise õppega innustada uusi teadmisi omandama.

Konverentsil tutvutakse Eesti koolide parimate praktikatega, niisiis saab iga osaleja kaasa võtta hulgaliselt häid ning toimivaid töövõtteid ka oma kooli haridusasutusse ja klassitundi kasutamiseks!

HITSA hariduskonverentsi eelkonverents toimub 15. aprillil Tallinna Loomaaia Keskkonnahariduse Keskuses. 
Konverentsi põhiprogramm 16.-17. aprillil toimub Tallinna Tehnikaülikooli Tudengimajas.

Tutvu konverentsi programmiga ja registreeru juba täna: www.innovatsioonikeskus.ee/et/konverents
Registreerumine on avatud 5. aprillini 2015.a.

*NUTT ehk Nutikas Uue Tehnoloogia Tarbija


Lisainfo:
Triin Kangur
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
tel: 651 0105
e-post: triin.kangur@hitsa.ee
www.hitsa.ee

www.facebook.com/innovatsioonikeskus

IKT vahendid abiks näitlikustamisel

Näitlikustamine aitab õpitut paremini mõista

9. märts 2015

Millised uudsed viisid toovad looduse ja keskkonna õppijatele lähemale?

 17. märtsil k.a. kell 10.00. – 18.00. toimub hotellis Dzingel (Männiku tee 89, Tallinn) õpetajate meetodimess “Millised uudsed viisid toovad looduse ja keskkonna õppijatele lähemale?”.
 Meetodimess on omalaadne täiendõppe vorm/töötuba, mille käigus osavõtjad jagavad oma parimaid praktikaid. 17. märtsil on  kõne all looduse ja keskkonnateema käsitlemine. Messi eesmärk on toetada seniste kogemuste vahetamist ja uute meetodite arendamist, sõna saavad tunnustatud eksperdid ja messist osavõtjad.
Parim praktika tutvustab ja analüüsib osaleja poolt juba kasutatud või katsetamisel olevat meetodit/töövahendit/lähenemist, mille keskmes on uudne ja nutikas viis looduse ja keskkonna käsitlemisel õppetöös. Lisaks esitlustele töötatakse rühmatöös välja mõned uued nipid loodusainete käsitlemiseks kas koolis või loodusmajas. Seega on osalema oodatud kõik õpetajad ja keskkonnahariduse jagajad, kel on huvi teadmisi uudselt ja põnevalt vahendada.
Messi juhendavad Piret Jeedas ja Kristi Leps ühingust Ruumiloojad, osaliselt toetab Euroopa Sotsiaalfond SA INNOVE vahendusel.
 Palume huvilistel registreerida hiljemalt 10. märtsiks 2015 kas aadressil etalon2020@gmail.com või telefonil5523290. Neil, kes soovivad messil oma kogemusi jagada, palutakse registreerimisel lühidalt (5-7 lauset) kirja panna, milles parim praktika seisneb. Kõigi laekunud ettepanekute seast teevad korraldajad vajadusel valiku. 
Osavõtumaks on 12 eurot, Liidu liikmetele 6 eurot. Palume tasuda Eesti Loodusainete Õpetajate Liidu arvele nr.EE922200001120061999  Swedpangas, lisage selgitusse oma nimi.
 NB! Osavõtjatele, kes messi õnnestumisse oma heade kogemustega panustavad (palume registreerimisel oma parimat praktikat lühidalt kirjeldada) on osavõtt TASUTA!

Info
Anne Kivinukk
Eesti Loodusainete Õpetajate Liit

4. märts 2015

Veebipõhine õpe “Innovaatilised õpilood”

Järgmise nädala esmaspäeval stardib koolitus “Innovaatilised õpilood” (9. märts kuni 20. aprill), mis väga praktilisel moel suunab õpetajaid  lähenema õpetamisele ja õppimisele senisest teistsuguse nurga alt. „Õpilugu“ on nagu spikker, mis kirjeldab põhjalikult ära ühe teema (mistahes valdkonnast) õpetamisega tegevused, selleks kasutatud vahendid ja keskkonnad. Õpilugu mitmekesistab õpetaja/õppejõu õppemeetodeid, õpetab nägema ja kogema tehnoloogia mõtestatud rolli õppimisel. Koolitusel tutvutakse mitmete olemasolevate õpilugudega ning töötatakse välja oma enda õpilugu. Õpilugu on lähenemine, mis võimaldab kaasajastada õpetamist koolis/kõrgkoolis.  

Tulge kogege koolitusel ise, mis see õpilugu on ja kas see teie koolis/kutsekoolis/kõrgkoolis  ära võib kuludaJ.

Täpsem koolitusinfo ja registreerumine https://koolitus.hitsa.ee/training/150 .