27. juuli 2014

Aabitsa infopäev

kynnimees-ettevottest-logo 
OÜ Künnimees
Künnimees on kirjastus, mille ülesanne on toetada emakeeleõpetuse uuenemist kaasaegsest metoodikast lähtuvate õpikute ja õppematerjalide kirjastamisega. Eesmärgi saavutamisele aitab kaasa tihe side Tartu Ülikooli emakeeledidaktika alase uurimis- ja arendustööga: kirjastuse asutaja Martin Ehala on Tartu Ülikooli emakeele didaktika ja rakenduslingvistika professor.
AABITSA INFOPÄEV
Autorid Küllike Kütimets ja Mare Kütt tutvustavad kirjastuse Künnimees uut aabitsat ja selle juurde kuuluva õppevara kasutamise metoodikat
Tartus 21. augustil kell 11:00-14:30 Tartu Loomemajanduse Keskuse saalis, Kalevi 15 (vthttp://loovtartu.ee/lmk/kontakt) ja
Tallinnas 26. augustil kell 11:00-14:30 Tallinna ülikooli auditooriumis S-232, Narva mnt 29 (vthttp://www.tlu.ee/UserFiles/Turundus-%20ja%20kommunikatsiooniosakond/TLY-LINNAK.png)
Infopäev on tasuta, kuni kohti jätkub. Osalemiseks palun registreerida end aadressilkersti.ehala@kynnimees.ee, märkides ühtlasi ära, kas tulete Tartu või Tallinna infopäevale.