30. märts 2014

E-viktoriini FINAAL Kuressaares

Lisavoor 2. ja 3.klassidele on läbitud, žüriiga kontrollitud ja kokkuvõte tehtud. Tegemist oli väga-väga tublide vastajatega, võistlus oli pingeline. Kuid möödavastamisi oli ja neile lisandus CAPS LOCK kasutamine, mis juhendis on  keelatud. Rohkem eksiti Titanicu kodusadama nimetamisel, tähesegadikust jutu pealkirja kirjutamisel, pollari tähenduses, jäälinnu munade värvuse nimetamises. 

FINALISTIDE nimekiri sisaldab nii 2.ja 3.klassid ja kordavalt ka 4.klassid. Loe siit!

Palju õnne! Ootame kõiki finaliste juhendajatega viimasele voorule ja sellele järgnevale viktoriini  pidulikule lõpetamisele. 

Finaal toimub 11. aprillil algusega kell 14.00 Saaremaa Ühisgümnaasiumis, autasustamine algab 16.00 (võimalusel 15.30), ürituse lõpp kell 17.
·  Palume kaasa võtta märtsikuu ajakirjad, lisaks ka 1. ja 2.vooru ajakirjad. 
·  Kuna koolis on võimalik sööklas lõunat süüa, siis soovitame sellega arvestada enne viktoriini algust ja varem kohale tulla. SÜG-is toitlustamise võimalustega saab tutvuda siit: http://www.syg.edu.ee/uus/syg/index.php?option=com_content&view=article&id=129&Itemid=71
·  Lõunast  huvitatuil palun mulle teada anda! Söökla oskaks arvestada. See otsus peaks olema päris kindel, sest tegemist on reedega ja toiduvarud ehk pigem täpsed. 
·  Mandrimaalt saabujatel soovitan arvestada ööbimisega. Hea võimalus on SÜG i hostelis. Loe hosteli kohta rohkem siit: http://www.syg.edu.ee/hostel/Olgem kevadiselt rõõmsad ja kohtumiseni Kuressaares!25. märts 2014

e-kursus Koolielus

31. märtsil algab Koolielus e-kursus innovaatilised õpilood. Veel on vabu kohti. Lisainfo ja registreerumise link on siin http://koolielu.ee/groups/profile/351786/e-kursus-innovaatilised-opilood

Koolitaja Meeri Sild

24. märts 2014

Klassiõpetajate kevadkonverents „Õppida on vahva“ Tartus Veeriku Koolis


Emakeelepäeval kogunesid klassiõpetajad juba traditsioonilisele kevadkonverentsile, mille 
korraldasid Tartu linna klassiõpetajate aineühendus ja Eesti Klassiõpetajate Liit.
Tervitussõnad lausus võõrustaja Veeriku Kooli direktor Ruth Ahven. Ürituse alustuseks 
soovis ta, et oleks tore, kui õpetaja eelmisest sajandist ja õpilane praegusel sajandil suudaksid 
koos töötada.
Järgnevad ettekanded pakkusidki mõtlemisainet ja nõuandeid, kuidas seda koostööd 
tõhustada, et oleks tore nii õpilasel kui õpetajal.
MSc Anu Virovere arutles teemal „Õpetaja – kas juht või liider“. Millal inimene õpib? Miks 
me teeme seda, mida teeme? Mis teeb meid õnnelikuks? Kas igas juhis elab ka liider? See ei 
pruugi nii olla. Juht on amet. Liidril on visioon, karisma, sisemine intuitsioon. Anu Virovere 
märkis, et see, kes saab aru vajadusest tulemuste saavutamise nimel inimestega tööd teha 
ja tahab protsessi paremaks muuta, ongi liider. Juhil on alluvad – õpetajal õpilased. Liidril 
on aga vabatahtlikud järgijad. Seega, kui õpetaja on liider, siis on tal vabatahtlikud õppijad. 
Kõneleja rõhutas esimeste õpetajate tähtsust, sest nemad kujundavad välja hoiakud edasise 
õppimise suhtes. Mõtlemisainet pakkus arutlus teemal Mis paneb meid tegutsema? Piits ja 
präänik halvavad sisemist motivatsiooni. Oluline on edutunne ja kiitus. Õppimine on mõnus, 
kui see on jõukohane, kindla eesmärgiga, kaasahaarav, õppija minaga seotud, lisas Anu 
Virovere.
Tartu Keemia Instituudi õppejõud Karin Hellat näitas, kuidas suunatud uurimuslik õpe 
ehk avastusõpe muudabki õppimise vahvaks. Avastusõpe on kõiki lapsi arendav käelisele 
tegevusele baseeruv õppemeetod, mille kaudu omandatakse tunnetuslikud oskused: süsteemne 
ja loogiline mõtlemine, probleemide lahendamise oskus, otsustusvõime, küsimuste esitamise 
oskus, suuline ja kirjalik väljendusoskus. Lastes arenevad sotsiaalsed pädevused ja loovus. 
Arusaamisega õppimine loob motiivi elukestvaks õppeks ja tagab edukuse edaspidises elus, 
tähendas sõnavõtja.
Tartu Katoliku Hariduskeskuse klassiõpetajad Kairi Kutta ja Epp Säre kirjeldasid ning jagasid 
kogemusi, kuidas avastusõpet koolis rakendada. Esinejad konstateerisid, et õpilane on õppe- 
protsessis aktiivne osaleja, õpetaja suunaja ja juhendaja. Rõhuasetus on lapse algatusel, ise-
tegemisel ning kogemuse läbi õppimisel.
Tänapäevased tehnilised vahendid on kindla koha leidnud 21.sajandi koolis. Koolielu portaali 
algõpetuse ainemoderaator ja HITSA Innovatsioonikeskuse koolitaja, Tallinna Haridus-
kolleegiumi klassiõpetaja Tuuli Koitjärv tutvustaski IKT vahendite kasutamise võimalusi 
õppetöös. Elevust tõi saali nutitelefonide abil ülesannete lahendamine.
Tartu Erakooli klassiõpetajad Piret Kimmel ja Karen Kärtmann näitasid iPad`i kasutamise 
võimalusi õppetöös. Esitlus oli huvitav, paraku enamus koolides jääb selline õppimismeetod 
esialgu veel unistuseks. Samas märkisid esinejad, et ka nende töös on tavalisel õpikul ja 
töövihikul oma koht.
Kõik ettekanded olid huvitavad ja inspireerivad. Õpetajad said innustust viimasele 
õppeveerandile vastu minna, tegutseda nii, et õppida on vahva.
Üritus oli ladus ja läbimõeldud. Aitäh korraldajatele ja vastuvõtjale Veeriku Koolile!

Ester Kalder
Põlva ÜG klassiõpetaja

15. märts 2014

15.aprillil EESTI KLASSIÕPETAJATE LIIDU KOOSTÖÖSEMINAR “ÕPETAMISE TUJU”

EESTI KLASSIÕPETAJATE LIIDU KOOSTÖÖSEMINAR
“ÕPETAMISE TUJU”
15. aprill 2014 Tallinna Saksa Gümnaasium (J. Sütiste tee 20 )
„Õppimine sünnib sädemest. Õpetaja on sädeme süütaja, avaja ja võimaldaja.
Aga inimene, kes ise ei sütti, ei saa ka teisi süüdata.“
Esa Saarinen
10.30 - 11.00 - kogunemine, tervituskohv
11.00 - 11.15 - koolipoolne tervitus
11.15 - 12.30 “Õpetamise tuju”, Tuuli Vellamaa (Moreno Keskuse koolitaja, superviisor,  psühhodraama grupiterapeut)
• Meie enda rollist töörahulolu ja motivatsiooni kujundamisel.
• Milline on Inspireeriv õpetaja õpilase silmade läbi?
• Õpilaste kaasamine, grupikäitumine.
• Kas põleda või “läbi põleda”?
• Positiivse/negatiivse mõtlemise toimemehhanismidest.
12.30 - 12.45 seljasirutuspaus
12.45 - 14.00 jätkab Tuuli Vellamaa
14.00 - 14.45 LÕUNA
14.45 - 16.00 EKÕL-i liikmete ÜLDKOOSOLEK
  • juhatuse aruanne
  • revisjonikomisjoni aruanne
  • juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine, kinnitamine
MAAKONDLIK ESINDUSKOGU
Osalustasu 5 €, mis sisaldab jaotmaterjale ning lõunasööki, palume tasuda kohapeal sularahas.

Koostööseminar on ainult Eesti Klassiõpetajate Liidu liikmetele.
Registreeru hiljemalt 7.apr koostööseminarile siin.

10. märts 2014

Põnev veebiseminar loodusesõpradele

Kevade lõhna on õues juba tunda ning aeg oleks õppida midagi vajalikku ja põnevat. 12. märtsil kell 19.00-20.00 toimub tasuta veebiseminar "Liikide määramisest mitte-bioloogile"Seminari viib läbi Koolielu portaali bioloogia ainemoderaator Urmas Tokko. Urmas tutvustab oma veebiseminari järgnevalt:
Kindlasti olete märganud, et kõik elus meie ümber on tohutult mitmekesine. Loodusteadlased kasutavad selles korra loomiseks ja organismide suguluse väljendamiseks süstemaatikat. Taimede, loomade, seente ja teiste rühmade liikidele jääb meie seesugune tegevus ilmselt teadmata, ent looduses
tunnevad nad oma liigikaaslase enamasti täpselt ära.
Veebiseminaril tutvustatakse eluslooduse liikide määramise põhimõtteid ning sissejuhatavalt organismide rühmitamise aluseid ja liigi mõistet.
Seminaril saavad osalejad ülesande ka paari liigi määramist kohe ise proovida. Kui mustika- ja maasikataime vahet teeb meist igaüks, siis tärkava kevade eel on aeg õppida ka paljusid teisi liike tuvastama. Selleks on abiks määrajad nii raamatuna kui virtuaalsel kujul. Veebiseminarile on oodatud
määramisest algteadmisi saama kõik huvilised, kes kavatsevad looduses käies uusi tutvusi sõlmida. Bioloogidele jt kogenud looduses-uitajatele on
sellel veebiseminaril õpitav juba tuttav ning ilmselt pole neil mõtet metsast selleks tunniks arvuti taha tulla.

Täpsem info, kuidas seminarile saab ja mis on salasõna, tuleb registreerujatele e-mailile päev enne veebiseminari.

6. märts 2014

Virtuaalne käsitöönäitus

Alates 1. märtsist on võimalik virtuaalsele käsitöönäitusele " Käte puudutus" pilte üles laadida aadressil www.virtuaalnaitus.ee
Küsimuste korral palun pöörduge tooopetus@gmail.com 

Näitus avatakse 12.mai 2014!

Konverents "Alustame aabitsaga"

Olete oodatud reedel, 9. mail 2014. aastal Tartu Ülikooli õppehoonesse (Näituse 2)
 Eesti Lugemisühingu ja TÜ haridusteaduste instituudi korraldatud konverentsile ,,ALUSTAME AABITSAGA“
Konverentsil keskendutakse eelkõige järgmistele teemadele: lugemisoskuse arendamine, lugemise vastu huvi tekitamine, koostöö peredega. Lisaks tutvustatakse uusi aabitsaid, toimub raamatute müük ning aabitsate näitus. Täpsem kava allpool.
Registreerimine 5. märtsist kuni 15. aprillini aadressil aabitsakonverents@gmail.com
Osalustasu Lugemisühingu liikmetele 6 eurot ning teistele 9 eurot.
Kohtade arv piiratud!

11.00 – 12.00
·        registreerimine konverentsile ja töötubade valimine
·        Raamatute müük
·        Aabitsate näitus ringauditooriumis
11.30
·        Lugemisühingu liikmete üldkoosolek
    12.00
·        Tervitused
·        ÜLDETTEKANDED
Digiajastu ja uus kirjaoskus – mida võidame ja mida kaotame? (Kristi Vinter )
Kuidas nõustada lapsevanemaid laste lugemaõppimise teel? (Maili Liinev)
13.30
Kohvipaus
14.00 – 14.45
·           TÖÖTOAD *
1. töötuba
Aabitsate keerukus – keeleline analüüs ja õpetajate hinnangud (Merike Rand, Ruth Vaik-Luga, Mare Müürsepp)
2. töötuba  - Aabitsakirjutamine (Kadi Jürimäe)
3. töötuba Lugemispesa kui mõtteviis  (Anne Koppel, Kaja Lepik, Anneli Laamann)
4. töötuba Lugude jutustamine (Erki Kaikkonen)
5. töötuba Uusi aabitsaid  (Mare Kütt ja Küllike Kütimets; Krista Sunts ja Kaja Plado; Kristel Lempu;  Loone Ots)
14.45-15.00
Vaheaeg
15.00-15.45
·        TÖÖTOAD *
16.00 – 16.30
Konverentsi lõpetamine
* Samad töötoad, seega on igal osalejal võimalik külastada kahte erinevat töötuba 


Kohtumiseni konverentsil!