25. nov 2015

Euro Run rahamängu võistlus

Euro Run Kui oled 9- kuni 12-aastane kooliõpilane ja elad ühes euroala riigis, siis võta osa võistlusest „Euro Run”! Võistlus toimub 25. novembrist 2015 kuni 25.veebruarini 2016. Parimad 100 mängijat saavad auhinnaks 20-eurose pangatähega meene. Kolm parimat Eestist pärit mängijat saavad lisaks Eesti Panga poolt auhinnaks iPad'i. Auhinnad annab üle Eesti Pank, kui võistlus on lõppenud ja kolm parimat Eestist pärit mängijat selgunud. Õpetajatele, kes soovivad leida lisainfot erinevate õppematerjalide kohta, on koostatud eraldi rubriik ÕPETAJALE.

24. nov 2015

Osale meisterdamisüritusel Koolielu portaalis

Ainekuu raames toimuvale meisterdamisüritusele oodatakse nii õpilasi kui õpetajaid

Algavad Koolielu õppevara talgud! Tule osale!

Koolielu portaal korraldab õppevara-talgud

Palutakse kaasmõtlemist!

Head klassiõpetajad!

Septembris tuli kokku algatusrühm, et Eesti Vabariigi juubeliks luua üleilmne eesti veebirakendus “Minu Inimesed”.  Tartu Ülikooli kultuurisotsioloogid Rein Murakase juhtimisel on koostanud küsimustiku, millega uurime, milliseid võimalusi see veebirakendus peaks kasutajale pakkuma.

Palun aidake mul andmeid koguda ja vastake küsimustikule. See võtab 15 minutit. Vastata saab siin:
https://www.ut.ee/survey/index.php?sid=41491&lang=et

Ette tänades
Martin Ehala, 
kirjastus Künnimees

16. nov 2015

Hitsa veebiseminar

Tervitused HITSAst!

Neljapäeval, 19. novembril kella 16.00-17.00 toimub tasuta HITSA veebiseminar „Facebook kui mitteformaalne õppimine“.

Lauka Põhikooli õpetaja Siret Lahemaa räägib Facebooki võimalustest mitteformaalse õppimise kontekstis. Veebiseminar toimub Koolielu ainekuude kampaania raames.

Registreerimine: http://bit.ly/35veebiseminar

Täpsem info, kuidas seminarile saab ja mis on salasõna, saadetakse registreeruja meilile automaatselt pärast vormi kinnitamist. Palun kontrollige sisestatud meiliaadressi korrektsust!

Lisainfo: HITSA veebiseminarid; salvestatud veebiseminaride arhiiv.


Lugupidamisega,

Kristi Semidor ja Ingrid Maadvere
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

13. nov 2015

eTwinningu koolitus klassiõpetajatele

19.-20. novembril 2015 toimub Tallinnas Tallink Conference&Spa hotellis eTwinningu koolitus lasteaia- ja I kooliastme õpetajatele.
Koolitus on mõeldud eTwinningus algajatele õpetajatele. Koolitustele oodatakse I kooliastme ja lasteaiaõpetajaid, kes soovivad alustada rahvusvahelist projektitööd programmi eTwinning raames (www.etwinning.net) ning kes pole varem eTwinningu koolitustel osalenud. Koolitus algab neljapäeval, 19. novembril kell 14.00 ja lõppeb 20. novembril kell 14.30.
Koolitus on õpetajatele tasuta, kaugemalt tulijatele pakume ka majutust.  Lugupidamisega

Elo Allemann
projektijuht
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
skype elo.allemann
Akadeemia tee 21, 12616 Tallinn

3. nov 2015

eTwinningu koolitused - tasuta

Selle aasta novembri- ja detsembrikuus toimuvad programmi eTwinning raames järgmised koolitused, kuhu ootame teid osalema.
Sellel nädalal saab liituda veebikoolitusega „eTwinning projektid koolielus“. Koolitus toimub 2. novembrist kuni 7. detsembrini 2015.
Kursusel osalejad saavad ülevaate erinevatest koostööprojektide võimalustest, õpivad koostama projektikava ja seda siduma projektiideega ja tutvuvad projektitööks vajalike erinevate veebivahenditega. Erilist tähelepanu pööratakse kursusel rahvusvahelisele projektile, kuid arutatakse ka koostöövõimalusi Eesti koolide vahel. Koolitaja on Laine Aluoja. http://www.innovatsioonikeskus.ee/et/sundmused/koolielu-veebikursus-etwinning-projektid-koolis
19.-20. novembril 2015 toimub Tallinnas eTwinningu koolitus lasteaia- ja I kooliastme õpetajatele.
Koolitus on mõeldud eTwinningus algajatele õpetajatele. Koolitustele oodatakse I kooliastme ja lasteaiaõpetajaid, kes soovivad alustada rahvusvahelist projektitööd programmi eTwinning raames (www.etwinning.net) ning kes pole varem eTwinningu koolitustel osalenud. Registreerimine 16. novembrini.
http://www.innovatsioonikeskus.ee/et/sundmused/etwinning-koolitus-lasteaia-ja-i-kooliastme-opetajatele
4. ja 5. detsembril 2015 toimub Tartus eTwinning koolitus koolimeeskondadele, et tutvustada, kuidas kasutada rahvusvaheliste õpiprojektide võimalusi eri õppeainete lõimimisel. Koolitusel tutvustatakse nii õpiprojektide kavandamist, nende integreerimist kooli õppekavasse kui ka veebipõhised võimalusi projektide läbi viimisel.
http://www.innovatsioonikeskus.ee/et/sundmused/etwinningu-koolitus-koolimeeskondadele
Osaleda saab ka eTwinningu portaalis toimuvatel rahvusvahelistel koolitustel, millel osalemiseks saab esitada taotlusi eTwinningu portaali sisse logides oma töölaua kaudu.
Tagasiside eTwinningu projektides"
Toimumisaeg: 9. kuni 22. november 2015, taotluste esitamine alates 2. november 2015 Kursus on suunatud õpetajatele, kes soovivad täiendada oma teadmisi tagasisidega seotud motivatsiooniteguritest ja hindamise olulistest aspektidest.
"eTwinning ja e-õpe erivajadustega noorte hariduses"
Toimumisaeg: 17. kuni 28. november 2015, Taotluste esitamine alates 10. november 2015
Sihtrühm: erivajadustega laste õpetajad (kõik vanuserühmad)
Õppimisüritusel keskendutakse web 2.0 tööriistade kasutamisele erivajadustega laste õpetamisel.

"Õppimine väljaspool klassiruumi"
Toimumisaeg: 30. november kuni 11. detsember 2015.Taotluste esitamine alates 23. november 2015
Õppimine toimub ka muudes kohtades peale kooli, näiteks muuseumides. Tänapäeval võimaldavad interaktiivsed muuseumid katseid läbi viia, virtuaalseid näituseid külastada, online-projektikollektsioone luua jne. Koolitusel osalejad õpivad muuseumide ressursse projektitöö eri faasides loovalt kasutama ning tutvuvad  uute pedagoogiliste võtetega, mis on seotud muuseumidega 21. sajandil.
Lähemalt saab tutvuda eTwinningu  rahvusvaheliste veebipõhiste koolitustega: http://www.etwinning.net/et/pub/progress/learning_events.htm
Ootame osalema!
Heade soovidega
Elo Allemann
projektijuht
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
skype elo.allemann
Akadeemia tee 21, 12616 Tallinn