19. veebr 2014

„ÕPPIDA ON VAHVA“

Tartu linna klassiõpetajate aineühendus ja Eesti Klassiõpetajate Liit kutsuvad konverentsile 
„ÕPPIDA ON VAHVA“
14. märtsil kell 12.00 Tartu Veeriku Kooli aulas (Veeriku 41) 
Oodatud on kõik huvilised.

Täpsema info leiad siit!

18. veebr 2014

"Tähekese" e-viktoriini LISAVOOR ja FINAALI eelinfo

Teatan, et 2. ja 3.klasside LISAVOOR toimub 4.veerandi alguses, 26., 27. ja 28. märtsil ikka aadressil  saareklop.edu.ee. Küsimused koostatakse veebruarikuu Tähekese põhjal. 

Kuna tean, et 4.klasside finalistide juhendajad tunnevad finaali toimumise aja  vastu huvi, siis eelinfoks: planeerime FINAALI 11.aprillil algusega kell 14.00. Kõigest täpsemalt siis, kui meil on arvutiklassi ruumi broneerimine kinnitatud. 

5. veebr 2014

Kursus "Väärtuskasvatus algkoolis"

Avatud Meele Instituudi (koolitusluba nr 6868HTM) ainekeskus korraldab veebruarikuus klassiõpetajatele  kursuse
 "Väärtuskasvatus algkoolis" 
TALLINNAS neljapäeval, 27.veebruaril kl 10.00-15.00 aadressil Pärnu mnt 67(Õnnepalee õuemaja) 
NB! Õpetajad, kes on kursusest huvitatud, aga kellele sobiks Tartu asukohana rohkem, palume oma soovist hiljemalt veebruarikuu lõpuks märku anda. Piisava osalussoovi korral korraldame kursuse  kevade jooksul ka TartusSisu:Kursusel tutvustatakse õppematerjale, mis on abiks aineõpetajale algkooli I kooliastmes (inimeseõpetuse, eesti keele tundides). Koolil ja õpetajal on oluline roll väärtuskasvatajana aineõpetuse kõrval. Antud õppematerjalid toetavad õppijat mõtlemisel, valikute tegemisel ning otsuste langetamisel. Järjest mitmekesisem elu meie ümber nõuab suuremaid valikute tegemisi, mis nõuavad lastelt ka suuremaid oskusi. Uues RÕK-is on lisatud läbivate teemade hulka ka teema “Väärtused ja eetilisus”. 
 Teemad:- õppematerjali tutvustus ( tunnikavad õpetajale- erinevate õppemeetodite rakendamine koos õppematerjalidega õpilastele)
- õppeainete lõimingu võimalusi väärtuskasvatuse teema käsitlemisel (õppekava rakendamine)
- videote kasutamine õppetöös
- IKT vahendite kasutamise võimalusi
Lektor: Tuuli Koitjärv
Kursuse osalustasu 55.- sisaldab kõiki jaotusmaterjale ja kohvipausi
nb! AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse (1AP) tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 3-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva
Info ja registreerimine:
   e-post: tallinn@ami.ee
    tel: 6816414
          56 913365 
Soovitav registreerimine meilitsi. Ootamatuste puhul kergem ühendust võtta! 
Kindlasti oodake registreerimise kinnitust. Kui seda kahe päeva jooksul ei tule, siis on registreering ilmselt internetimaailmas kaotsi läinud

Kena talvejätku!
AMI ainekeskus

Joonistusvõistlus "Minu lemmikauto"

2. veebr 2014

Hea Lapse ja Tähekese viktoriini II voor

Viktoriini II vooru küsimused on valmis, mänguväli ootamas. Tuletan vaid meelde, et kohtume vastajatega taas 5. veebruaril, ikka saareklop.edu.ee veebilehel. Viktoriin on aktiivne 7. veebruari õhtuni. 

Infoks
  • seekord on viktoriin koostatud drive.google keskkonnas. Õpilaste nimed ja koolide nimetused on juba eelnevalt valikutes olemas. Need on tehtud I vooru kokkuvõtete tabeli andmete põhjal. (saareklop.edu.ee
  • Soovitan kasutada Internet Explorerit. I vooru ajal kurtis paar õpetajat, et sama arvuti kasutamisel tuleb järgmisel võistkonnal eelmiste vastajate vastused ette. See võib olla nii Chromes. Seda ei ole siis, kui kasutame erinevaid brausereid (Explorer, Mozilla, Chrome jms). Ja üldiselt Exploreriga seda ei juhtu ka juhul, kui toimub korduv-vastamine. 
  • Juhin tähelepanu ka sellele, et vastuse ärasaatmisel klikkida vajalikul nupul vaid 1 kord. 
  • Nüüd, II voorus, saavad võistlejad punktid. 10 enim punkte saavutanud võistkonda mõlemast vanuserühmast pääsevad finaali. Kuna 2. ja 3.klasside grupp on veel väga suur, on võimalik, et kümmet parimat veel välja ei tule.( II vooru punktid liidetakse I vooru punktidega.) Siis teeme ka III vooru, mis toimuks märtsis ja veebruarikuu Tähekese põhjal. Kõik täpsustused tulevad hiljem, pärast kokkuvõtteid. 
Soovin ilusat koolinädalat ja edukat viktoriini lahendamist! 
Virtuaalse kohtumiseni!