29. jaan 2015

Virtuaalne käsitöönäitus „Sõbralt sõbrale“

Hea Õpetaja,

Eesti Tööõpetajate Selts koostöös Soome Tehniliste Ainete Liiduga kuulutab välja virtuaalse käsitöönäituse „Sõbralt sõbrale“.  Näitusele, mis seatakse üles internetikeskkonda, saavad Eesti ja Soome koolid esitada pilte õpilastöödest, mis on valmistatud oma käte ja oskustega. Tähtis pole eseme eesmärk või selle valmistamiseks kasutatud tehnoloogia. Oluline pole ka materjal või kasutatud abivahendid - peamine, et see oleks tehtud õpilase enda hinge ja südamega - eesmärgiga Sõbralt sõbrale!

Näitusel osalemiseks tee teosest, taiesest või leiutistest pilti ja lae üles aadressil www.virtuaalnaitus.ee


Täpsemad tingimused leiad siit!

Lugupidamisega
Jürgo Nooni

Läänemaa õpetajad jagavad kolleegidega oma õppematerjale

Läänemaa klassiõpetajad koostöös Haapsalu kolledžiga on jõudnud nüüd sinnamaale, et kolledži kodulehelt on kättesaadavad meie 3. klasside emakeeleolümpiaadide tööd (rääkisime nendest suveseminaril) alates 2007. aastast. Olemas on tööd, hindamisjuhendid ja ka kuulamisülesannete lingid. 
Materjal on kättesaadav aadressilt:

Toredat kasutamist soovib kõigi töid koostanud Läänemaa klassiõpetajate nimel

Riina Leidsalu
Kullamaa KK

21. jaan 2015

Õpetaja kutse taotlemine

Eesti Õpetajate Liit korraldab huvilistele õpetajatele kutse taotlemist tutvustava infopäeva, mis toimub 4.02.2015 Haridusinnovatsiooni Keskuses (Narva mnt 25) Tallinna Ülikoolis ruumis T410.

17. jaan 2015

Veebikursus klassiõpetajatele

Hitsa Innovatsioonikeskuse ja Eesti Klassiõpetajate Liidu koostöös on valminud veebikursus, kuhu oodatakse klassiõpetajaid, kes on huvitatud video kasutamisest õppetöös.
Kursusel käsitleme järgmisi teemasid:
  1. Video kasutamine õppetöös, tunnikava koostamine
  2. Videokogumikud Internetis
  3. Video kasutamine õppematerjalide loomisel


Kursuse sihtrühm: algklassiõpetajad
Õppetöö vorm: veebipõhine
Kursuse maht: 6 nädalat (26 akad/h)
Eeldused: Arvutioskus kesktasemel. Kursuse läbimiseks on vajalik omada internetiühendusega arvutit ja kõrvaklappe.


Kursus on algklassiõpetajatele tasuta.


Veebikursus toimub Koolielu portaali kogukonnas “Video kasutamine õppetöös”, millel on suletud liikmelisus. Huvilistel tuleb esitada liitumistaotlus (vajalik on Koolielu kasutajakonto olemasolu), vajuta viitele "palu liikmelisust" menüüs.
Liitumistaotluse kinnitamisest tuleb Teile koheselt teade meili teel.
Õppematerjalid on kogukonnas nähtavad alates 2.veebr.
Abi Koolielu portaalis toimetamisel leiate siit.


Kursuse loojad ja juhendajad: Tiia Salm (tiiasalm@gmail.com) ja Tuuli Koitjärv (tuulikoitjarv@gmail.com) - Koolielu portaali algõpetuse ainemoderaatorid ning EKÕL-i liikmed.


Kursusetööna valmib igal osalejal õppematerjal koos tunnikavaga. Kõik kodutööd sooritanud õpetaja saab veebikursuse lõpetamisel tõend (26 akad/h).


1.nädal (2.- 8.veebr)
  • Tutvumine, senise kogemuse jagamine video kasutamisel õppetöös, ajurünnak (head ja vead)
2.nädal (9.-15.veebr)
  • Videokogumikega tutvumine, isikliku Youtube konto loomine
3.nädal (16.-22.veebr)
  • Vidinate kasutamine
4.nädal (23.veebr - 1.märts)
  • Video kasutamine õppematerjali loomisel, kaaskursuslase koostatud õppematerjali kommenteerimine
5.nädal (2.-8.märts)
  • Metoodilisi võtteid video kasutamisel õppetöös
6.nädal (9.-15.märts)
  • Kokkuvõtted - tööde lõpetamine ja esitlemine, kaaskursuslase koostatud tunnikava kommenteerimine
Lisanädal (16.-22.märts)

15. jaan 2015

Kogemuspäeva „Kokkuvõtvad kirjeldavad hinnangud“

Eesti Klassiõpetajate Liit koostöös Tartu linna klassiõpetajate ühendusega korraldab kogemuspäeva „Kokkuvõtvad kirjeldavad hinnangud“ 
30. jaanuaril 2015. a Tartus.

Päevakava


Registreerimine on lõppenud!

Registreerimisel oleme Teiega arvestanud ja loodame kindlasti kohtuda.


Kohtumiseni Tartus!


Küllike Kütimets

Eesti Klassiõpetajate Liidu
juhatuse esimees

5. jaan 2015

Muutuv kool uuriva õpetaja pilgu läbi

Ühiskondlik Pedagoogika Uurimise Instituut (ÜPUI) kutsub endisi ja praeguseid õpetajaid, lapsevanemaid, haridusjuhte ja teisi haridusvaldkonnast huvitatuid konverentsile

Muutuv kool uuriva õpetaja pilgu läbi

Konverents toimub neljapäeval, 15. jaanuaril kell 9.30-19.00 Tartus Salme 1a aulas.

Konverentsile registreerimine kuni 9. jaanuarini siin.

Osalustasu on 10 €, mis katab toitlustamise kulud. ÜPUI liikmetele, kes on mittetöötavad pensionärid, on osalemine tasuta.
Osalustasu palume tasuda hiljemalt 9. jaanuariks.
Saaja: ÜHISK.PEDAGOOGIKA UURIM.INSTIT
Saaja arvelduskonto: EE021010052004335007
Selgitus:  osaleja nimi, konverentsi tasu
Soovi korral saadetakse arve kohe peale registreerumist.

Konverentsile registreerunute nimekiri

Konverentsi esialgne päevakava.

Konverentsi toetajad:
HTM
TÜ haridusteaduste instituut

Täiendav info:
Sirje Pihlap
Mob 53416441