26. mai 2012

III TARKUSETURG Lääne-Virumaal15. juunil 2012.a kell 10.00 Vinni-Pajusti Gümnaasiumisse

III TARKUSETURULE


Selle aasta peateemaks on õppekava läbivad teemad elukestev õpe ja karjääri planeerimine ning
kodanikualgatus ja ettevõtlikkus.

Külalisesinejad:
„Ettevõtlike inimeste kasvatamine – võimalused algkoolis. Tööjõuvajadust mõjutavad tegurid ja ettevõtlusõppe arengud Eestis“. Tiia Randma, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, haridusnõunik.

„Ettevõtlik kool - hariduse kvaliteedi tõstmine läbi ettevõtliku hariduse“. Kristi Ruusamäe, ettevõtliku hariduse koordinaator, „Ettevõtlik kool“ programmijuht

"Ettevõtluspedagoogika rakendamine üldhariduskoolis Avinurme Gümnaasiumi 4.klassi teatriprojekti näitel!" Kristina Pikas, Ida-Virumaa, Avinurme Gümnaasium, klassiõpetaja

Comenius koolide koostööprojekt European Enterprise- A business full of adventure! "Ettevõtlus Euroopas- tegevus täis seiklusi" Jaana Kangro, Uhtna Põhikool, klassiõpetaja

1. juuniks ootame pakkumisi õpetajatelt, kes sooviksid oma koostatud-valmistatud teemakohaseid õppematerjale ja -vahendeid tutvustada või õpitubasid läbi viia
(kadikruusmaa@rakgym.edu.ee)

Osalemistasu:
LVKL-i liikmetele on osalemine tasuta, teistele 9 eurot.
Osalustasu kanda liidu arveldusarvele 221014599917 (registreerimislehel palun teatada, kas on vaja väljastada koolile arve).

TARKUSETURULe registreerib kooli kõik osalejad registreerimislehega (lisatud) üks klassiõpetaja, kes jääb ka edasiseks kontaktisikuks kooli ja korraldajameeskonna vahel.

Osalejate registreerimine kuni 6. juunini aadressil sirle.taaksalu@mail.ee

Täpsema ajakava edastame hiljemalt 13. juunil. Jooksev info ka LVKL veebilehel http://laaneviruklop.blogspot.com/.

Lääne-Virumaa Klassiõpetajate Liidu aktiivi nimel
Kadi Kruusmaa
kadikruusmaa@rakgym.edu.ee
Rakvere Gümnaasiumist

23. mai 2012

BCS Koolitus kutsub klassiõpetajaid ainete lõimimise ja nutikate IKT lahenduste koolitusele


BCS Koolitus on lisanud oma koolituskavva uue õpetajakoolituse, seekord klassiõpetajatele.

18. ja 19. juunil toimub Tallinnas koolitus „ Nutikad lahendused klassiõpetaja töös ainete lõimimisel ja uue õppekava rakendamisel“. Koolituse kestus on 8 tundi, mõlemal päeval algusega kell 14.00.

Koolitusele oodatakse üldhariduskoolide klassiõpetajaid, et tutvustada, kuidas aineid infotehnoloogia toel omavahel integreerida, nii et oleks täidetud uue õppekava eesmärgid.

Koolitusel tutvustatakse innovaatilisi õpimeetodeid ning tähelepanu keskpunktis on koostöö ja ainete lõimimine. Koolituse käigus näidatakse võimalusi, kuidas siduda tehnoloogiat eri ainetega ning kuidas seeläbi aineid omavahel lõimida. Lähema vaatluse all on eesti keel, matemaatika, loodusõpetus ja kunstiõpetus.

Koolitusel tutvustatakse ühiskirjutusvahendeid, mänge ja nende loomist, videotöötlust, pilditöötlust ja avatud õpikeskkondi. Keskseks teemaks on käesolev aastaaeg, mille ümber toimuvad erinevad tegevused. Olulisteks märksõnadeks on loovus ja koostöö. Õpetajad saavad võimaluse kõike praktiliselt läbi katsetada, et hiljem oleks lihtsam õpitut rakendada õpilastega. Koolituse põhirõhk on praktilisel tegevusel. Ühistöös valmib wiki, mille autoriteks on kõik kursusel osalejad.

Lektoriteks on Ingrid Maadvere ja Kristi Rahn, kel mõlemal on tihe kokkupuude nii klassiõpetaja töö kui ka haridustehnoloogiaga.

Lähem teave ja registreerimine http://www.bcskoolitus.ee/koolitus/200

8. mai 2012

Interaktiivne „Tähekese“ viktoriin Saaremaal

Peatselt lõppevat kooliaastat sisustasid Saaremaa klassiõpetajad elektroonilise viktoriiniga, mis oli koostatud lasteajakirja „Tähekese“ põhjal. Kolmandate ja neljandate klasside võistkondi oli viktoriinis osalemas kokku üle 130. Võistkondade suuruseks oli kaks liiget, lahendamise koht oli vaba, kooli arvutiklassis, kodus või sõbra juures. Piiratud oli kellaaega. Viktoriin toimus veebilehel www.saareklop.edu.ee. Algas väljakuulutatud kuupäevadel hommikul kella üheksast ja vastamise võimalus lõpetati kell viis õhtul. Viktoriin oli ajakirja lugema kutsuv, sest vastuseid leiti „Tähekest“ lugedes ja lehitsedes. Kolme vooru tulemused olid väga tasavägised. Selgitamaks välja kuus paremat võistkonda, viisime läbi ka lisavooru. Finaali jõudis kuus kolmandate ja kaheksa neljandate klasside võistkonda. Finaaliks koguneti 27. aprillil Kuressaarde Saaremaa Ühisgümnaasiumi arvutiklassi, ja osalejad lahendasid interaktiivset ristsõna. See selgitas välja parimatest parimad „Tähekese“ lugejad. Viktoriini kaudu suunati õpilasi aktiivselt „Tähekest“ lugema, anti õpiotstarbelise arvutikasutuse oskusi, õpilased said koostööoskusi kaheliikmelistes võistkondades. Ürituse läbiviijateks olid Marina Mäetalu ja Margit Lindau. Küsimused koostasid õpetajad Maie Uustulnd ja Liivi Kiil.


E-viktoriini tulemused: 
3.klassid:
  • I koht – Samuel Arge ja Robin Ilvik Kärla Põhikool, juhendaja Margit Lindau; 
  • II koht – Hannabel Kaal ja Emma Kuusik Kuressaare Gümnaasium, juhendaja Merle Tustit; 
  • III koht – Saara Väli ja Hendrik Ansper Orissaare Gümnaasium, juhendaja Lia Alas. 
4.klassid:
  • I koht – Liisa Õunpuu ja Eva Jääger Saaremaa Ühisgümnaasium, juhendaja Marina Mäetalu; 
  • II koht – Kätriin Käsper ja Gendra Allikmaa Saaremaa Ühisgümnaasium, juhendaja Viire Pors; 
  • III koht – Gertrud Leiten ja Iris Kirs Saaremaa Ühisgümnaasium, juhendaja Marina Mäetalu. 
 Me ei saaks olla rõõmsad ja õnnelikud oma ürituse toreda finaali üle, kui meil ei oleks olnud lahkeid sponsoreid. Suur aitäh „Tähekese“ peatoimetajale Ilona Martsonile ja Signe Rosinale Tiigrihüppe SA-st! Nende poolt saadetud autasud ja meened muutsid e-viktoriini finaali tõsiseks võistluseks, muutsid meeldejäävaks. Suur tänu ka Saaremaa Omavalituste Liidule ja Saare maavalitsusele, tänu kellele said võistlejad ka suu magusaks.

7. mai 2012

Taimede lummuse päev

Esimene rahvusvaheline „Taimede lummuse päev“ on Euroopa Liidu Taimeteaduste Organisatsiooni (European Plant Science Organisation – EPSO) algatus. Päeva eesmärgiks on tekitada võimalikult paljudel inimestel üle maailma huvi taimede vastu ning panna neid mõistma taimeteaduste tähtsust nii jätkusuutlikus põllumajanduses kui ka aianduses, metsanduses ja kõigi toiduks mittetarvitatavate toodete nagu paberi, puidu, kemikaalide, energia ning ravimite tootmises. Võtmesõnumiks on ka taimede roll keskkonna kaitsmisel.
Valige lemmikud videote ja plakatite hulgast. Seda saad teha siin. Valminud konkursitööd sobivad kasutamiseks ainetunnis.

Põnevat lugemist!

1. mai 2012

Abiks lindude määramisel

Käesolev leht on loodud meie kõige tavalisemate aia- ja pargilindude tundmaõppimiseks. Valdavalt on lehel käsitletud laululindude, aga ka teiste asulatele ja parkidele omaste linnuliikide (nt tuvid, rähnid) määramist ja bioloogiat. Siia on koondatud eelmainitud liikide tundmaõppimist hõlbustav materjal, kuid piiratud liigivaliku tõttu ei saa seda kasutada siiski kõigi linnuõppe käigus kohatud liikide määramiseks.

Kuidas antud juhendit lindude määramiseks kasutada? Iga liigikirjeldus koosneb neljast osast – liigile omane elupaik, tavapärane saabumisaeg, välimuse ja käitumise üldkirjeldus ning kõige enam sarnanevad liigid.

Märka Last

Ilmub Lastekaitse Liidu ajakirja "Märka Last" kevadnumber. Esimeses numbris kirjutatakse muuhulgas sellest, mida
teeb Aino Pervik Facebookis, kas teistmoodi välimus on koolis ja lasteaias boonuseks või takistuseks, kus läheb kasvatuses toetuste ja nõudlikkuuse piir ja ka, miks on lapsel vaja mängida. Lisaks puudutatakse ka pedofiilia ja kodukiusamise teemat ning palju muud huvitavat.

Ajakiri "Märka Last" ilmub poelettidele juba järgmine esmaspäev, aga kiirema kättesaamise ja vähendatud jalavaeva jaoks saab seda ka tellida aadressil ajakiri.lastekaitseliit.ee/tellimine .

Üks ajakirjanumber maksab kaks eurot.