14. juuni 2011

SÜNDIS KLASSIÕPETAJATE LIIT!

Lõppeva õppeaasta algul otsustas grupp klassiõpetajaid Eestimaa erinevatest paikadest hakata tegema koostööd Klassiõpetajate Liidu loomise eesmärgil. Mõte sarnase liidu loomisest oli küpsenud juba pikka aega ja vajadus ühendada arvuliselt suurimat õpetajaskonda saanud kinnitust erinevatel kokkusaamistel.
Ühisel nõul ja ESF-i programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014” toel jõutigi enne kooliaasta lõppu eesmärgini. Töötati välja ja kinnitati liidu põhikiri, valiti juhatuse liikmed ning 15.apr 2011 sõlmiti MTÜ Klassiõpetajate Liidu asutamisleping. Äriregistrisse kanti EKÕL 8. juunil 2011. aastal.

Tänaseks on liit loodud, kuid mida mõtlesid ja pidasid oluliseks Klassiõpetajate Liidu loomise idee aktiivsemad eestvedajad. Siinkohal mõned nende mõtted, mis olid aluseks ja viisid lõpuks liidu loomiseni.

Jäneda kooli klassiõpetaja ja virtuaalse klassiõpetajate kogukonna eestvedaja Tiia Salm oli kindlalt veendunud, et nimetatud kogukonnast on vähe ühendamaks ja toetamaks laiemat klassiõpetajate hulka:
„Olen olnud pikka aega seotud virtuaalse klassiõpetajate kogukonna tegemistega, kus on tänaseks liikmeid juba üle 600. Virtuaalne praktikakogukond on sama eriala või hobiga tegelevate inimeste vabatahtlik ühendus, mis moodustab sotsiaalse võrgustiku, kuhu kuuluvad nii valdkonna kogenud eksperdid kui algajad. Peamine suhtlus- ja koostöökeskkond on Internet. Kogukonna ülesanne ja eesmärk on toetada küll oma liikmete professionaalset arengut, kuid virtuaalse kogukonna puhul ei ole tegemist juriidilise ühendusega.
Selleks, et teha end kuuldavaks ja nähtavaks haridusmaastikul, et taotleda tegevustoetusi, et esindada klassiõpetajaid, et meie arvamusega ka arvestataks, tuli luua ametlik klassiõpetajate ühendus. Klassiõpetajatel selline toimiv juriidiline organisatsioon puudus.”
Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi klassiõpetaja, haridustehnoloog ja Tiigrihüppe SA algõpetuse aineekspert Tuuli Koitjärv rääkis liidu loomise eesmärgist järgmiselt: „Klassiõpetajate Liidu loomine oli hädavajalik. Aineeksperdina olen virtuaalsel teel kohtunud ja koostööd teinud väga huvitavate ja aktiivsete klassiõpetajatega. Meie koostöö piirdus enamasti õppematerjalide avaldamisega ning ainealaste konkurssidega. Koostöövõimalused ei tohiks aga sellega piirduda. Siin-seal korraldatakse Eesti erinevates paikades toredaid ideelaatasid ning konverentse. Klassiõpetajate Liidu loomise mõtte toetaja olengi seetõttu, et kõik tegusad ning koostööst huvitatud õpetajad saaksid koostöö nimel liituda. Ühenduses peitub ju jõud!”
MTÜ Klassiõpetajate Liidu juhatus on viieliikmeline, juhatajaks valiti Tartu Descartes’i Lütseumi klassiõpetaja Küllike Kütimets ja juhataja abiks Eda Aavik Lihula Gümnaasiumist.
Siinkohal Küllike Kütimetsa mõtteid loodud liidu praktilisest vajalikkusest: ”Liidu loomine annab klassiõpetajatele senisest parema võimaluse oma seisukohtade viimiseks üleriigilisele tasandile. Liit esindab klassiõpetajate huvisid, toetab õpetaja professionaalsust läbi erinevate tegevuste ja saab teha koostööd teiste aineühenduste, ühiskondlike organisatsioonide ning riiklike institutsioonidega.”Juhatuse liikmeks valitud Kadrina Keskkooli klassiõpetaja Lemme Sulaoja arvab, et kui hakkavad aktiivselt tegutsema Klassiõpetajate Liidu maakondade esinduskogud, siis on lootust laiapõhjalise koostöö tekkimisele, kogemuskoolituste toimumisele ja on võimalik jõuda paljude koostööst huvitatud õpetajateni kogu Eestimaal.
Teise Kadrina Keskkooli klassiõpetaja ja uue liidu juhatuse liikme Mare Küti mõtted loodud ühenduse kasulikkusest: ” Loodame liidu töö käivitada ja selle kaudu ühendada oma vaimujõud. Kõik ikka selle nimel, et Eesti koolides töötaksid laia silmaringiga ja elukestvast õppimisest huvitatud klassiõpetajad. Nii suudame õpetada ja arendada loovat õpilast, tulevast ühiskonnaliiget.”

Iga liit on aga täpselt nii tugev, kui tegusad on tema liikmed.

Seega kutsume üles kõiki klassiõpetajaid liituma äsja loodud MTÜ Klassiõpetajate Liiduga, toetades seeläbi iseenda professionaalset arengut kui ka andes nii oma panuse Eesti hariduse edendamiseks.

Koostöö on edu aluseks ja ühistes ettevõtmistes peitub suurem jõud!

Kuni ametliku kodulehe valmimiseni on võimalik teavet saada ning tutvuda põhikirjaga klassiõpetajate ajaveebis (http://klassiopetaja.blogspot.com/) ja virtuaalse klassiõpetajate kogukonna portaalis (http://klop.edu.ee/) Need on ju praegu klassiõpetajate kogunemispaikadeks Internetis.

Kolleegide mõtteid vahendasid Tiiu Kiveste Pärnu Kuninga PK ja Tiiu Maide Pärnu Vanalinna PK-st, kellel mõlemal oli rõõm olla selle tegusatest inimestest koosneva töögrupi liige ja koos nendega MTÜ Klassiõpetajate Liidu asutamislepingule alla kirjutada.