19. nov 2011

EKÕL maakondade esinduskogu koostööseminar

Laupäeval, 19. novembril toimub Pärnu Kuninga tänava põhikoolis Eesti klassiõpetajate liidu (EKÕL) maakondade esinduskogu koostööseminar.
Koostööseminaril tutvustatakse klassiõpetajate aineliitude tööd ja ettevõtmisi oma piirkondades. EKÕLi juhatus teeb kokkuvõtte lühiajalisest tegevusest ja koos peetakse tulevikuplaane. Üheskoos tehakse ka kokkuvõte logoideekonkursist.

Eesti Klassiõpetajate Liit asutati tänavu 15. aprillil. Liit valis viieliikmelise juhatuse ja määras maakondade esinduskogu liikmed, kuhu kuulub 34 õpetajat, kes esindavad maakondi ja nelja suuremat linna.

16. nov 2011

Seminarisari TEADUSTEKST LASTELE

Lp. kirjastajad, õpetajad, endised ja tulevased I-II kooliastme õppematerjalide autorid ja teised huvilised!
Teadusaasta raames kavandatud seminarisarjas on kõne all lastele mõeldud tekstid, mis vahendavad teadust, sh aime- ja õppekirjandus.
Sarja avaüritus toimub 25. novembril 2011 kell 14-17 Eesti Lastekirjanduse Keskuses (Tallinn, Pikk 73).
Esimese  seminari nimetus on SEINAST SEINA – ehk siis populaarteadusliku raamaturiiuli juurest e-õppematerjalini.
Ajakava:
14. 00 Laste aimekirjanduse ülevaade – Lastekirjanduse keskuse töötajad Anne Kõrge ja Tiia Suls
15.00 Õpikukirjastaja sammud e-õppematerjalide suunas – AS Koolibri matemaatika, loodusainete ja kunsti juhtivtoimetaja Mart Kalamees
15.30 Arutelu: Kirjastajad uuenduste tuules 
16.00 Töötuba: Laste aimekirjandus õppetöö osana
16.30 Ajurünnak: Milliseid probleeme võtta kaasa järgmistesse seminaridesse?
Järgmised seminarid toimuvad 2012.a jaanuaris Tartus ja veebruaris Paides ja aprillis jällegi Tallinnas. Olulisi teemasid saab arutada jätkuvalt ja otsida vastukaja nii õpetajate kui kõigi teiste osapoolte seas. 
Semiaridel osalemine on tasuta. Osavõtust 25. novembri seminaril PALUN TEATADA aadressil mare.muursepp@tlu.ee hiljemalt 23. novembriks.

Lugupidamisega
Mare Müürsepp
6199718          5102148  
Tallinna Ülikooli KI algõpetuse osakond

12. nov 2011

Õppimisüritus "Hindamismudelid II"

Esmaspäeval algab Koolielu õppimisüritus, milles tutvustatakse kujundava hindamise põhimõtteid ning õpitakse koostama ja kasutama hindamismudeleid. E-õppimisüritus kestab 14. novembrist 11. detsembrini ning selle viivad läbi Tiia Niggulis ja Veiko Hani.

Läänemaa klassiõpetajate ajaveeb

Läänemaa klassiõpetajate tegemisi tutvustav ajaveeb:

7. nov 2011

"Lapse keele areng"

Tallinna Ülikool, Yorki Ülikool (Inglismaa) ja ESF projekt Eduko korraldavad seminari "Lapse keele areng"

Lektor: Prof. M. Vihmani (Yorki Ülikool, Inglismaa), CV ja teadustegevus http://www.york.ac.uk/language/staff/academic-research/marilyn-vihman/
Aeg: 19. detsember 2011, algus kl 9.30
Koht: Nordic Hotel Forum, Viru väljak 3, Tallinn
Osavõtt prii. Üritust finantseerib ESF programm Eduko.
Osavõtjate arv piiratud. Seminariruum mahutab 40 inimest. Registreerumine toimub kuni kohti jätkub.
Töökeel: eesti keel

Info ja registreerumine: Lea Mäemat lm@tlu.ee

Palun teatada oma osalemisest või mitteosalemisest hiljemalt 10. detsembriks!

Registreerunutele saadetakse e-posti teel artiklid, millega lektor palub seminariks valmistumisel tutvuda.

Käsitletavad teemad:
1. Lapse keele areng varases perioodis, fonoloogiliste oskuste areng

2. Kõne hilistumine, seos grammatilise oskuste arenguga hilisemas eas

3. Seminar: kõne arengu toetamine kõne hilistumise korral

2. nov 2011

21.okt koolituspäev „Laps ja õpetaja – kes keda?“

Eesti Klassiõpetajate Liidu ja kirjastuse Maurus ühise koolituspäeva „Laps ja õpetaja – kes keda?“ ettekannete materjalid.

Andekusest ja andekatest (Viire Sepp)