28. okt 2018

EKÕL sügisseminar "Teaduse mitu nägu"


Traditsiooniline klassiõpetajate sügisseminar toimus 22. oktoobril 2018 Põlva Koolis. Seekord oli põhirõhk õpilastes teadushuvi äratamisel ja digipädevuste kujundamisel. Tulijaid oli igast Eestimaa nurgast.
Särtsaka alguse ja rõõmsa meeleolu lõid ürituse alguses Otepää Gümnaasiumi 5. klassi näiteringi lapsed klassiõpetaja Tiie Jaaniste juhendamisel. Ette kanti lugu “Hiired pööningul”, autoriks A. Kivirähk. Kohaletulnuid võlus väikeste näitlejate julge esinemine ning leidlik lavakujundus.
Seejärel tutvustas oma kooli klassiõpetaja Raina Uibo.
Põlva Kooli keemiaõpetaja Inga Tiivoja rääkis 1. klassi teadusringist. Mõte tutvustada juba 1.klassi õpilastele mitmesuguseid keemilisi või füüsikalisi protsesse tekkis siis, kui esineti teadusteatriga esimesele kooliastmele. Siiras avastamisrõõm ja huvi võlus õpetajat, kes tavaliselt töötab vanemas kooliastmes. Kõneleja tutvustas mitmesuguseid lihtsamaid katseid, viitas infoallikatele ning julgustas ka teisi õpetajaid proovima. Oluliseks pidas ta, et kindlasti järgneks katsele lihtne selgitus ning lühike märkmete tegemine. Optimaalne ringi liikmete arv oleks 14-16 õpilast.
TÜ informaatika didaktika dotsent Piret Luik tutvustas digiõpikut. Töö digiõpikuga algas 2017. aastal. Koostajateks olid õpetajad, eksperdid tööalalt ning ülikoolist. Käesoleva aasta veebruaris-märtsis katsetati õpikut pilootkoolides ning tehti vajadusel täiendusi. Õpetajatele korraldati koolitus kevadel. Sellest õppeaastast on digiõpikud koolides kasutusel.
Eesti koolides on digiõpetuseks vajalik tehniline baas väga erinev. Kohalolnud õpetajad arvasid, et on liiga vara teha kolmanda klassi tasemetöö digitaalselt. Kuulajate seas tekitas küsimusi ka asjaolu, et antud digiõpik ei toeta 4. ja 6. klassi õpilast tasemetöö tegemiseks vajalike digioskustega. Arutleti selle üle, et Eestis on kolm institutsiooni: Innove, Hitsa ja haridusministeerium, kes kõik ajavad justkui oma asja, mis omavahel ei haaku. Tekkinud küsimustele ei saanud õpetajad vastuseid.
Tiie Jaaniste Otepää Gümnaasiumist ja Külli Arand Audentese algkoolist tutvustasid õpilaste teadustöid oma koolides. Mõlemad kõnelejad julgustasid kohalolijaid selle alaga tegelema. Olulisim on teadushimuliste õpilaste olemasolu. Arvestada tuleb ka sellega, et õpilaste juhendamine toimub tunnivälisel ajal ning on nii õpilasele kui juhendajale ajamahukas. Valminud töid soovitati saata riiklikule teadusfestivalile. Seal osalemine annab õpilasele ja juhendajale sellise positiivse elamuse, mis korvab tööks kulunud ressursid.
Katrin Saart Eesti Teadusagentuurist tutvustas teadushuviringide olukorda meie koolides. Ettekandest selgus, et üle 50% huvikoolide õpilastest toimetab spordivallas, umbes 30% tegeleb muusika ja kunstiga ning vaid üle 3% tegutseb tehnika ja looduse õppekavade järgi. Esineja tutvustas ka materjale ning infoallikaid, mis abistavad teadusringi juhendamist.
Margit Lehis (Eesti Teadusagentuurist) tutvustas õpilaste teadusfestivali 2018 ning kutsus üles osalema juba uuel festivalil. Osalevad projektid valitakse konkursil, mille tähtaeg on 20. veebruar 2019. Lähemalt saab tutvuda teemaga www.etag.ee/teadusharidus .
Sügisseminari teemad olid huvitavad ning tekitasid nii mõneski õpetajas huvi teadusringi juhendamise vastu. Suur tänu EKÕL juhatusele, eriti õpetaja Raina Uibole, ürituse korraldamise eest! Klassiõpetajate nimel aitäh Põlva Koolile vastuvõtu ja lasteaed Pihlapuu kokatädidele maitsva lõunasöögi eest!   
Ester Kalder, Põlva Kooli klassiõpetaja


Otepää Gümnaasiumi 5. klassi näidend. Juhendaja Tiie Jaaniste
Inga Tiivoja, Põlva Kooli keemiaõpetaja
Katrin Saart, Eesti Teadusagentuur
Tiie Jaaniste, Otepää Gümnaasium
Piret Luik, TÜ

21. okt 2018

Väikeste kodu-uurijate uurimistööde võistlus


Head õpetajad, vanemad, vanavanemad, suured õed-vennad!

Käesoleval õppeaastal korraldavad Eesti Lugemisühing ja Järvamaa Muuseum väikeste kodu-uurijate uurimistööde võistluse teemal „Naer on terviseks". Nüüd on hea võimalus sügis- ja talveõhtutel meenutada, kes on suguvõsa kõige suurem naljahammas või kuulata, mida ema-isa oma koolipõlve viguritest julgevad rääkida. Või vanaemale-vanaisale külla sõita ja pärast toredatest vanamoodsatest ütlemistest uurimistöö kokku kirjutada. Kirja tasub panna ka  kõik naljakad lood, mis rasketel aegadel sugulastele toeks on olnud. Nii saame teada, millises Eestimaa paigas see kõige suurema huumorimeelega rahvas elab.

Võistluse korraldajad ootavad 3.-6. klasside õpilaste käsitsi kirjutatud individuaalseid uurimistöid 1. märtsiks 2019 Järvamaa Muuseumi aadressil Lembitu 5, Paide, 72702. Võistlustööle palume lisada juhendaja telefoninumber ja meiliaadress.

Kodu-uurimistöö koostamise juhendi leiavad huvilised Eesti Lugemisühingu www.lugemisyhing.ee ja Järvamaa Muuseumi  www.jarvamaamuuseum.ee kodulehelt.

Kokkuvõtteid tehakse 2019. aasta septembrikuus Järvamaal toimuval tänupäeval.

Küsimustega võite julgesti pöörduda aadressidel lugemisyhing@gmail.com või tiinakivimae@gmail.com.

11. sept 2018

Teaduse mitu nägu
Eesti Klassiõpetajate Liidu sügisseminar
Põlva kooli algklasside majas
(Koolimaja tee 1, Põlva)
22. oktoobril 2018

Päevakava
10.00 Kogunemine, tervituskohv
10.30 Päeva sissejuhatus
11.15 Ringkäik Põlva Koolis (Raina Uibo, Põlva Kooli klassiõpetaja)
11.45 Teadusring Põlva Kooli näitel (Inga Tiivoja, Põlva Kooli keemiaõpetaja)
12.30 Mis on digiõpik? (Piret Luik, TÜ informaatika didaktika dotsent)
13.30 Lõuna
14.00 Teadustöö koolis (Tiie Jaaniste, Otepää Gümnaasium ja Külli Arand, Audentese algkooli õppejuht)
14.30 Teadushuviharidus (Katrin Saart ja Margit Lehis, Eesti Teadusagentuur)
15.00 Sügisseminari lõpetamine

Osalustasu on 15 €.
Palun tasuda osalustasu Eesti Klassiõpetajate Liit MTÜ arveldusarvele EE481010220196228223 (selgitusse: Põlva, oma nimi, kool) hiljemalt 19. oktoobriks või sularahas kohapeal 22. oktoobril.

Registreerimine siin: http://lingid.ee/Sugisseminar-2018
Palun registreeru hiljemalt 15. oktoobriks.


 

3. sept 2018

EKÕL Suveseminar Paides


Eesti Klassiõpetajate Liidu traditsiooniline suveseminar toimus sel aastal 21. - 22. augustil Eestimaa südames Paides Wittensteini Ajakeskuses ning kandis pealkirja „Ajarännak Eestimaa südames“.

Kahe päeva jooksul toimus mitmeid huvitavaid ettevõtmisi ja kohtumisi. Esmalt läbisime väga meeleoluka programmi „Vallatu ajarännak läbi Eestimaa ajaloo maitse- ja joogielamusega“, mille viisid läbi ajakeskuse suurepärased töötajad eesotsas projektijuhi Sander Tammistiga.

Kuna teemaks oli ajas rändamine, siis toimusid esimesel päeval väga põnevad töötoad, kus mängisime erinevaid keskaegseid mänge (saab edukalt kasutada igapäevaselt koolis) ning apteegi töötuba, kus sai valmistada kätesalvi ja vihmaussipulbrit.

Toimus ka huvitav jalutuskäik Paide linnas suurepärase giidi Ründo Mültsi juhendamisel.

Helen Arusoo MTÜ-st Aasta loom tutvustas väga põhjalikult, kuidas kasutada loomade elutegevuse jälgimiseks rajakaamerat.

Teise päeva märksõnaks oli koostöö erinevate aineühenduste vahel. Sel korral olid meil külas esindajad Koolimatemaatika Ühendusest ning Inimeseõpetuse Ühingust. Matemaatikutega arutlesime muuhulgas selle üle, mida ootavad matemaatika õpetajad klassiõpetajatelt, et lastel oleks „valutum“ üleminek aineõpetajate juurde. Samuti pakkusid matemaatikud põnevaid ülesandeid kuubikutega, seaduspärasuse ja seoste leidmisest.

Inimeseõpetuse õpetajad tutvustasid meile 3. klassi inimeseõpetuse komplekti, mis on välja antud kirjastus MAURUSE poolt. Arutlesime, mis teemaliste koolitustega saab Inimeseõpetuse Ühing meid aidata.

Kirjastuse PÄIKE JA PILV esindaja Katrin Reinmaa tutvustas lugemisprojekti „Meie Väike Raamatukogu“, mis on mõeldud 1. ja 2. klassidele.

Esimesel õhtul toimus juhatuse ning maakondliku esinduskogu töökoosolek, kus arutati järgmise õppeaasta ürituste ja kokkusaamiste toimumise aegade ning kohtade üle. Otsustati, et suveseminari kuupäevadeks jäävad ka edaspidi 21. ja 22. august (v.a. nädalavahetused) ning järgmisel aastal toimub see Ida-Virumaal (täpne koht selgub).

22. oktoobril 2018 toimub sügisseminar Põlvas ning kevadine aruandekoosolek 5. aprillil 2019 Tallinnas Maarjamäel.

Olid toredad kaks päeva, mis aitasid väga hästi ennast pärast puhkust töölainele häälestada.

Kõigi osavõtjate nimel veelkord suur tänu ja kummardus korraldajatele ning koolitajatele!

Uute kohtumisteni!
Meenutas Riina Läänemaalt Kullamaa koolist
Paide linna tutvustas suurepärane giid Ründo Mülts
Katrin Reinmaa kirjastusest PÄIKE JA PILV lugemisprojekti tutvustamas
Koolimatemaatika Ühendus töötoa sissejuhatust tegemas
Klassiõpetajad lahendavad ülesandeid kuubikute abil
Inimeseõpetuse Ühingu töötuba

24. aug 2018

Lugemisprojekt Meie Väike Raamatukogu

Ootame Eesti kooliraamatukogusid ja koolide 1.-2. klasse liituma rahvusvahelise projektiga Meie Väike Raamatukogu! 

Lisaks meile osalevad projektis koolid, raamatukogud ja kirjastused Lätist, Poolast ja Sloveeniast. 
Projekti toetab Eesti Lastekirjanduse Keskus.
 

Lugedes õpime tundma enda ja teiste emotsioone, samuti mõistma ja aktsepteerima sotsiaalseid põhimõtteid ja suhteid. Me arendame väljendusoskust, mälu ja mõtlemist. Õpilased, kes loevad 30 minutit päevas, saavutavad oluliselt paremaid õpitulemusi kui need, kes ei loe. 

Muudame lugemise põnevaks!

Lähemalt loe siit:
http://paikejapilv.ee/

Kirjastus Maurus koolitus 1.-3. klassi õpetajatele

Kirjastus Maurusel on hea meel teada anda, et jälle on tulemas Lotte õppekomplekti ja Jutulinna koolitused (1.-3.klass).


Lähemalt saate lugeda siit:
http://kirjastusmaurus.ee/category/koolitused-2/

20. juuni 2018

Head klassiõpetajad!

Kutsume teid EKÕL-i suveseminarile "Ajarännak Eestimaa südames"
mis toimub 21.-22. augustil 2018 Paides Ajakeskuses Wittenstein.

Suveseminarile on veel mõned vabad kohad.
Tule ise ja kutsu kaasa oma kolleeg!
Oodatud on nii liidu liikmed kui mitteliikmed.

Link registreerimiseks: http://bit.ly/EKOLsuveseminar2018

Päevakava


Kohtumisteni!
EKÕL juhatus

11. juuni 2018


Omaloomingukonkurss Õpetaja loob(d)


MTÜ Õpetajate Ühenduste Koostöökoda
EESTI Vabariik 100

EESTI ÕPETAJA LOOB(D)


Õpetajate Ühenduste Koostöökoda kutsub Eestimaa õpetajaid osalema omaloomingu konkursil.

Eesmärk:
Esitleda Eesti õpetajate tööde ja tegevuste mitmekülgsust, isikupära ja loomingulisust.
Tunnustada ja esile tõsta  õpetajaid, kes  hoiavad meie kultuuritraditsioone, õpetaja ametit, arendavad ainealast- ja haridust toetavaid tegevusi.

Loometöödest kujundatakse näitus Tartus, Eesti Rahva Muuseumis,  mis pühendatakse Eesti 100- le sünnipäevale.

Aeg: märts - oktoober 2018

Konkursi tingimused:
Töödes kajastub õpetaja loomingulisus, ettevõtlikkus ja algatusvõime. Näitusest kujuneb dialoog õpetajaameti ja kogukonna vahel. 
Soovituslikult võiksid tööd olla äsja loodud või varasemal ajal valminud.
Konkursile võib esitada kuni 3  tööd.

Mida esitada?
Looming, mis toetab õppetegevust - näidistööd, õpik, videoülesvõtted jmt.
Looming, mis toetab enesearengut - kunsti-, käsitöö- jmt esemed. 


Esialgse ülevaate saamiseks saata hiljemalt 20. juuniks 2018. a. e-mailile klassiopetajateliit@gmail.com töödest fotod ja kirjeldused (suurus, tehnika, materjal), enese lühitutvustus (aineühendus, kool, õpetajaks olemise aeg) ning lühijutt oma loomingust ja tööde saamisloost. Soovitav on lisada tekstile ka autori foto (mõõtudes 5x7 cm).  

15. apr 2018

IV õpilaste teadusfestival ERM-isSageli tundub meile, et teadus on midagi keerulist, arusaamatut ning püüdmatu. Kuid teaduseta ei saa meist keegi hakkama. Pole paremat kohta teadusega tutvumiseks kui Õpilaste Teadusfestival.

IV Õpilaste Teadusfestival toimus 12.04-13.04 ERMI-is, kus oli võimalus tutvuda 100 parima uurimistöö autoriga, kes olid pääsenud õpilaste teadustööde riikliku konkursi II vooru. Algkooliõpilastest oli II vooru pääsenud 29 teadusprojekti või uurimistööd.
Lavaprogrammis oli 9 tundi teadusteatrit, sai tutvuda paljude põnevate teadlastega ning lisaks toimetasid mitmed teaduse populariseerijad muuseumidest kõrgkoolideni.

Näiteid teadusfestivalilt:
Mari Meriste- Tallinna Saksa Gümnaasium (juhendaja Külli Arand).
Praktilise tööna valminud Pühalepa neiu traditsiooniline rahvarõivakomplekt, mis pälvis ERM-i eriauhinna.
Simmo Vernik- Otepää Gümnaasiumi 4.b klassi õpilane (juhendaja Tiie Jaaniste).
Tema otsis oma uurimistöös vastuseid küsimustele: Kes avastas musta augu? Mis on must auk? Kas mustast august on võimalik välja saada?.
Ronja Vindi- Otepää Gümnaasiumi 4. b klassi õpilane (juhendaja Tiie Jaaniste)
Ronja uuris oma kodus olevate esemete ajalugu. Kuna tema kodu ja seal olevad esemed on väga vanad, pani ta nende päritolu kirja, et säilitada Vana-Metsakuru talu esemete kohta käiv oluline ja huvitav info.

Kaks põnevat päeva andsid hulgaliselt kogemusi, elamusi, ideid ja mõtteid. Loodi uusi tutvusi ja sukelduti põnevasse teaduse maailma. Õpilaste teadusfestival oli pidu kõikidele teadushuvilistele – lastele ja õpilastele, õpetajatele ja lastevanematele. Õpilaste teadusfestival tõi kokku ligi 150 õpilast, kes tutvustavad oma teadustööd ning parimad lähevad Eestit esindama ka rahvusvahelistele konkurssidele.

Suur tänu Eesti Teadusagentuurile Õpilaste Teadusfestivali suurepärase korraldamise eest.

Tiie Jaaniste ja Ronja Vindi
Mari Meriste ja Külli Arand
Tiie Jaaniste ja Simmo Vernik