21. apr 2014

Klassiõpetajate kevadine koostööseminar


„Õppimine sünnib sädemest. Õpetaja on sädeme süütaja, avaja ja võimaldaja. Aga inimene, kes ise ei sütti, ei saa ka teisi süüdata.“ (Esa Saarinen)
15. aprillil kogunes 70 klassiõpetajat Tallinna Saksa Gümnaasiumisse, et saada osa Moreno Keskuse koolitaja, superviisor Tuuli Vellama loengust „Õpetamise tuju“. Enne loengut tervitas meid kooli direktor Külli Puhkim, kes meenutas mängu osatähtsust laste igapäevaelus. Väikese, kuid südamliku kontserdi andis kooli mudilaskoor.
Tuuli Vellama loengu sõnum hõlmas töörahulolu, motivatsiooni, positiivse ja negatiivse mõtlemise toimemehhanisme. Kolmetunnine koolitus oli haarav ja väga kaasakiskuv. Mõtlema pani statistika olukorrast Eestis: 16% inimestest on pühendunud, 64% käivad tööl ning 20% töötavad aktiivselt vastu. Kuhu kuulud Sina? Kas teed oma tööd südamega? Kas suudad seejuures hoiduda läbipõlemisest? Kõlama jäi väga ilus mõte: läbi ei põle need, kes ei põle.
 Kuulajad said vastuse küsimusele, kuidas toimida, et läbi põlemata ikkagi põleda? Saime mitmeid väga häid näpunäiteid iseenda hoidmiseks, sest läbipõlenud inimesel on raske teistele midagi head pakkuda. Tuuli Vellama ei jaganud meile vaid teoreetilisi teadmisi, vaid küllastas meie vaimset pagasit suure hulga praktiliste näpunäidetega. Nüüd on igal kohal viibinud klassiõpetajal tagataskus mitmeid häid võtteid, kuidas hoida ennast ning suhteid õpilaste, kolleegide ja lähedastega.
           
EKÕL-i kevadise koostööseminari lõpetas liidu üldkoosolek, kus tehti kokkuvõtteid möödunud tegevusaastast, mis loeti kordaläinuks. Põhikirjajärgselt lõppes liidu juhatuse tööperiood. Koosolekul otsustati ühehäälselt, et senine klassiõpetajate liidu juhatus jätkab oma tööd.

Kaja Kivisikk

Descartes'i Lütseum klassiõpetaja
Fotod: Mare Kütt

Liikumisõpetuse ja kehalise kasvatuse ainekursus

13.-15. augustil 2014 korraldab Eesti Kehalise Kasvatuse Liit Pärnumaal, Jõulumäe Tervisespordikeskuses liikumisõpetuse ja kehalise kasvatuse ainekursuse lasteaedade ja algklasside õpetajatele ning põhikoolide kehalise kasvatuse õpetajatele.
Kursuse maht - 24 tundi.
Kursuse temaatika on orienteeritud kooli õppekavale, lasteaia liikumistunni tegevustele ning tunnivälistele tegevustele.
Programmi koostas Eesti Kehalise Kasvatuse Liidu juhatus. Aineliidul on õigus õpetajate koolitusi korraldada ja osalemisvõimalus on ka õpetajatel, kes ei ole EKKL liikmed. Kursuse lõpetaja saab vastava tunnistuse.
Õppetöö algab 13. augustil 2014. kell 13.00, enne seda registreerimine ja majutus.
Jõulumäe asukoha, majutuskohtade jms kohta lugege: www.joulumae.ee
TRANSPORT: Kas isikliku transpordiga või bussiga. Pärnust väljub Riia suunas sõitev buss Jõulumäe Tervisespordikeskuse lähedale (3 km) Metsaküla peatusesse, kust edasine transport vajadusel korraldatakse.

KURSUSE TASU: Kursuse maksumus sõltub teie poolt valitud toast ja on kas 70.-; 73.- või 80.- eur-i. Võimalus on valida ka ööbimiseta pakett, mis maksab 60 eur-i ja sisaldab koolitust ning toitlustamist kohapeal. Arve tasuda EKKL arveldusarvele 1120138071 Swedbank´a 30. juuniks 2012. Arve võib tasuda ka kohapeal sularahas.
Pereliikmete majutuse ja toidu eest tasute kohapeal Jõulumäe Tervisespordikeskusele sularahas, kuigi toidu tellite neile enne kursuse algust meie kaudu. NB! Arvestage, et Jõulumäel rahaautomaate ei ole!
TOITLUSTAMINE: 3 korda päevas, kolmapäeva lõunasöögist reede lõunani k.a. Menüü saadame enne kursust. Kohvi, teed ja vett võib keeta majas igal ajal, administraatorilt saab samuti osta nii kuumi kui ka külmi jooke ja jäätist.
ÕPPETÖÖ: toimub sõltuvalt osalejate arvust korraga kahes või kolmes rühmas ja lähtub lasteaia liikumisõpetuse ning kooli uuendatud kehalise kasvatuse ainekavadest ja tunnivälisest tegevusest. Kursuslane teeb tunniplaanis ise valiku.
Kursusel on kavas peamiselt praktilised õppused, loengud, probleemide arutelud ja kogemuste vahetamine. Eesmärgiks on pakkuda variante tundide ja tunnivälise töö mitmekesistamiseks ja huvitavamaks muutmiseks pöörates tähelepanu
- probleemsetele lastele
- loovuse arendamisele, tantsule
- liikumis- ja sportmängudele, samuti loodusliikumise erinevatele võimalustele
REGISTREERIMINE: kursustele registreerumiseks saata oma nimi ja kontaktandmed aadressil 
ekkliit@gmail.com
 või tuuli@raama.eu. Samuti palun märkida, millise hinnaga paketi valite ja kuidas kursuse eest tasute.
Täiendavad küsimused on oodatud telefoninumbril 56 668 004

16. apr 2014

Tähekese ja Hea Lapse e-viktoriin on lõppenud


Tänaseks on e-viktoriin lõppenud. Me ei osanud ette arvata, kui palju osavõtjaid sellesse interaktiivsesse mängu kaasame, kuid registreerimisel oli põhjust üllatuda.  Üldine osavõtjate arv võistkonniti oli 371. Seega õpilasi oli siia kaasatud 742. Väga aktiivne osalus oli 2.ja 3.klasside vanuserühmas, kokku 310 võistkonda. 61 võistkonda alustas 4.klasside vanuserühmas.  Eraldi arvestust 2. ja 3.klasside osas ei tehtud, olid ühes vanuserühmas. 

Miks me seni maakonnas toimunud e-viktoriini üleriigiliseks kuulutasime? Kogusime paar aastat  julgust ja võtsime EKÕLi juhatuse, siinjuures nimetan ma Küllike Kütimetsa, ettepaneku vastu. 

Usun, et meie viktoriin täitis oma eesmärke - õpilased avastasid enda jaoks huvitavad ajakirjad Täheke ja Hea Laps. Oma eelmiste aastate kogemustest võin tõdeda, et viktoriinis osalemise käigus  kasvas mu klassis Tähekese tellimine koju. 

Teiseks eesmärgiks oli meeskonnatöö oskuste kujundamine arvutit kasutades. Algus siin on tehtud :). 

Mul oli rõõm tutvuda mitme mandriõpetajaga, tihe suhtlus käis juhendajatega. Tore oli kohtuda finaalis! 

Suured - suured tänud kõikidele väikestele  osavõtjatele ja juhendajatele kaasalöömise eest! 

Siinjuures edastan teile finaali protokolli, mille leiate saareklop.edu.ee-lt.  www.saareklop.edu.ee-lt leiate ka Saarte Hääle loo, sest finaalüritusel käis kohapeal ajakirjanik. Ei teadnud, et ajakirjandus seda kajastab! 

Suur-suur tänu Margit Mägile sponsorite leidmisel ja autasude komplekteerimisel, tuhat tänu Irena Sink´ile ja Tiia Rihvk´ile, kes koostasid küsimused ja olid abiks laekunud vastuste kontrollimisel. 

Siinjuures vaade tagasiside veebitahvlile. Kutsun ka juhendajaid oma arvamust avaldama, tehes seda www.saareklop.edu.ee


Päikest ja ikka rõõmsat meelt! Õnnelikku kevadet!

PS Palve neile finaalis osalenutele, kes üritusel ka pilti tegid. Kas olete nõus jagama fotosid meiega? Oleksin väga tänulik.

14. apr 2014

Künnimehe aabits on ilmunud!

Ilmunud on uus aabits. Esimeste eksemplaride müük toimub EKÕL koostööseminaril teisipäeval, 15. aprillil Tallinna Saksa Gümnaasiumis. Aabitsa hind on 8.90. Lähemalt saab aabitsaga tutvuda kynnimees.ee

12. apr 2014

KUTSE KOOLITUSELE!

TTÜ Eesti Insenerpedagoogikakeskus kutsub õpetajaid osalema 23.aprillil praktilisel koolituspäeval TTÜs. Koostöös erinevate TTÜ teaduskondade ja TTÜ Eesti Insensenerpedagoogika keskusega viiakse läbi koolituspäev, kus iga osaleja saab osa loengutest ja praktilistest õpitubadest. Teemasid jagub teleskoobi kasutamisest, uurimisest ja vaatlustest kuni Scratch programmeerimisteni. Lisaks keskendutakse ka LTT valdkonnas tehtavate uurimustööde juhendamise põhitõdedele ja täna ilmnenud kitsaskohtadele. Iga koolituspäeva läbinud õpetaja saab ka vastava TTÜ täiendusõppe tunnistuse. Tutvuge päevaga siin! Lisainfo ning küsimused – Elinor Vutt, elinor.vutt@ttu.ee