19. dets 2012

„See on turvaline IT!“


Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL)  kutsub   osalema konverentsil „See on turvaline IT!“,  mis toimub 4. jaanuaril  2013 Tallinnas Rahvusraamatukogus (Tõnismägi 4).
Konverentsile on oodatud kõik klassijuhatajad, aineõpetajad, koolijuhid, huvijuhid, noorsoo- ja sotsiaaltöötajad ning lapsevanemad.
Tehnoloogia ja Internet on tänapäeva noorte elu lahutamatu osa. Sotsiaalmeedia kasutamine on noorte hulgas laialt levinud, pea kõigil on Facebookis konto, tihti ka taskus nutitelefon, mille abil saab kiiresti nii kodust kui ka koolitunnist Internetis suhelda. Kahjuks kõige kasuliku kõrval, mida tehnoloogia pakub, ei märgata sageli ohtlikke olukordi. Nii juhtubki, et esmapilgul süütuna näivad tegevused, nagu näiteks enda igapäevaelust kirjutamine, muretult fotode või videote üleslaadimine, võõrastega suhtlemine võib kaasa tuua soovimatuid riske ja ohtlikke olukordi. Kuid kas me täiskasvanutena teame, millega meie õpilased, hoolealused või noored kaaslased veebis kokku puutuvad? Kas oskame ära tunda ohtlikke olukordi ning vajadusel noori suunata ja aidata?
Selleks, et neile küsimustele vastus saada, tutvustavad Eesti IT-ettevõtted, mis suunas tehnoloogia areneb ning mida tuleks internetiohutuse seisukohast silmas pidada. Samuti räägitakse, kuidas tõsta noorte teadlikkust Interneti turvalisest kasutamisest ning mida teha ja kuidas sekkuda, kui on põhjust arvata, et Interneti asjatundmatu kasutamine toob kaasa noore jaoks soovimatuid riske.
Konverentsil astuvad üles Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu president ja Elion Ettevõtted AS arendusjuht Enn Saar, Sertifitseerimiskeskuse juht ja internetiturvalisuse koolitaja Kalev Pihl, Tallinna Ülikooli Terviseteaduste ja Spordi Instituudi direktor Kristjan Port, Microsoft Eesti tehnoloogia konsultant Rasmus Reimo, Kaspersky Lab ametlik partner Eestis Igor Zujev, Riigi Infosüsteemi Ameti infoturbeekspert Anto Veldre, Pelgulinna Gümnaasiumi  arendusjuht ja Tiigrihüppe Sihtasutuse koolitaja Birgy Lorenz, BCS Koolituse koolitaja Tarmo Rosenfeldt ning veebikonstaabel Maarja Punak Politsei- ja Piirivalveametist.
Avatud on projekt „Targalt Internetis“ infolaud. Osalejatele loosiauhinnad Eesti IT-ettevõtetelt.
Konverents on osalejatele tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine. Päevakava leiate http://www.itl.ee/?op=body&id=16
Registreerumine avatud 30. detsembrini 2012, registreerumisvormi leiate http://www.bcs.ee/~koolitus/IT-turvalisus/registreerumine.php
Konverentside sarja „See on turvaline IT!“ elluviimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond". Konverents viiakse läbi Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL)  ja BCS Koolituse koostöös.
Lisainfot veebilehelt www.itl.ee
Lugupidamisega
Elo Allemann
Projektijuht
e-post: elo.allemann@bcs.ee
tel +372 6 998 155
BCS Koolitus

13. dets 2012

„Nutikad lahendused klassiõpetaja töös ainete lõimimisel ja uue õppekava rakendamisel“


03. jaanuaril 2013 kell 10.00 toimub Tallinnas koolitus „Nutikad lahendused klassiõpetaja töös ainete lõimimisel ja uue õppekava rakendamisel“. Koolituse kestus on 8 tundi.
Koolitusele oodatakse üldhariduskoolide klassiõpetajaid, et tutvustada, kuidas aineid infotehnoloogia toel omavahel integreerida, nii et oleks täidetud uue õppekava eesmärgid.
Koolitusel tutvustatakse innovaatilisi õpimeetodeid ning tähelepanu keskpunktis on koostöö ja ainete lõimimine. Koolituse käigus näidatakse võimalusi, kuidas siduda tehnoloogiat eri ainetega ning kuidas seeläbi aineid omavahel lõimida. Lähema vaatluse all  on  eesti keel, matemaatika, loodusõpetus ja kunstiõpetus.
Koolitusel  tutvustatakse ühiskirjutusvahendeid, mänge ja nende loomist, videotöötlust, pilditöötlust ja avatud õpikeskkondi.  Keskseks teemaks on käesolev aastaaeg, mille ümber toimuvad erinevad tegevused. Olulisteks märksõnadeks on loovus ja koostöö. Õpetajad saavad võimaluse kõike praktiliselt läbi katsetada, et hiljem oleks lihtsam õpitut rakendada õpilastega. Koolituse põhirõhk on praktilisel tegevusel.  Ühistöös valmib wiki, mille autoriteks on kõik kursusel osalejad.
Lektoriteks on Ingrid Maadvere  ja Kristi Rahn, kel mõlemal on tihe kokkupuude nii klassiõpetaja töö ning haridustehnoloogiaga.
Lähem teave ja registreerimine http://www.bcskoolitus.ee/koolitus/200

Elo Allemann

5. dets 2012

Keskuste päev kui õpilase õpihimu suurendaja30. novembril 2012 kogunesid klassiõpetajad Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli, et läbida praktiline koolitus keskuste päeva kohta. Meid ootas ees koolipere soe vastuvõtt. Saime toreda üllatuse osaliseks – võtsime õpetajatena osa kolmest keskustepäeva tunnist 2. klassis.      Tegevuskeskusi oli viis: lugemis-, kirjutamis-, arvutamis-, kunsti- ja loovuskeskus. Osalenud  õpetajad valisid keskused, kus nad juhendasid õpilasi, kui neile midagi arusaamatuks jäi. Igas keskuses olid laual väga täpsed tööjuhendid, mida ja mis järjekorras töötama peab. Mõnes keskuses pidi täitma ülesanded töölehelt, teises sai mängida vanasõnamängu, kolmandas pidi midagi mõõtma ja arvutama, neljandas õpiti kingitust pakkima jne. Keskuste eesmärk on suunata õpilasi ise töökäskudest aru saama ja ülesandeid lahendama.
Koolitusel osalenud õpetajad said julgust, et ka ise tegevuskeskusi läbi viia. Saime teada, mida tähendab reaalselt keskuste päevas osalemine ja kuidas see aktiveerib õpilasi õppetöös. 2. klassi õpilased olid keskustes töötamisega harjunud, said sellega suurepäraselt hakkama ja tõestasid õpetajatele, et iseseisev õppimisoskus on oluline ja võimalik. Nii õpetajad kui ka õpilased nautisid tegevuskeskusi.
Vaid üks lühike koolituspäev andis palju julgust, motivatsiooni, kasulikke nippe ja väga palju häid mõtteid, mida saab praktikas kohe kasutada. Lahkusime väga positiivsete emotsioonidega ja töölehtedega kotis. Kaasa võtsime palju õhinat - korraldamisõhinat meie endi jaoks ja meie õpilastele õpiõhinat iseseisvaks õppimiseks.
Hindame ja täname väga meie koolitajat Lemme Sulaoja, kes on väga meeldiv ja inspireeriv õpetaja. Nähtu ja kogetu tõestas, et tegevuskeskused on tõesti toimivad. Meil jääb üle ainult loota, et satume veel sellistele sütitavatele ja praktilistele koolitustele.
Kogu päeva kohta ütles toredasti üks poiss lõpuringis: „Mulle meeldis kõige rohkem tänane tore üllatus – üllatuskeskuste päev.”
Ja nüüd .... tegevuskeskusi korraldama!!!
Pille-Riin Pukk, Rakvere Gümnaasium
Mari Tuisk, Saku Gümnaasium