26. aug 2013

Klassiõpetajad pidasid suveseminari14.-15. augustil 2013 toimus Roosta Puhkekeskuses Eesti Klassiõpetajate Liidu korraldatud suveseminar teemal „Tervis tuleb tegutsedes“. Suveseminar toimus programmi „ÜLDHARIDUSE PEDAGOOGIDE KVALIFIKATSIOONI TÕSTMINE 2008- 2014“ raames.Seminari pealkiri on väga täpne, sest osalised said kõvasti tegutseda -  õues õppida, metsas jalutada, liivas hullata, meres ujuda  ning tervislikult toituda ja meeldivas seltskonnas mõtteid vahetada, et uueks õppeaastaks end taas töölainele häälestada. Kindel see, et koju mindi targematena ja tublimatena, pea täis värskeid ideid. 
Esimesel päeval rääkis TÜ Narva Kolledzi lektor ja metoodik Maret Vihman maastikumängudest kui õppevormist ning õppemängudest. Esmalt läheneti teemale teoreetilisest küljest. Õuesõpe ja avastuslik õpe on üha enam tähelepanu köitev õppimisviis terves maailmas. See on õppimine väljaspool klassiruumi, mille aluseks on vaatlused, isiklik avastus ja kogemus. Õues õppides saab ühendada õppimise, õuesolemise, meeskonnatöö ja kehalise liikumisega, kujundades nõnda lapsepõlvest peale eluterveid ja keskkonnasõbralikke harjumusi ja hoiakud.Väärarvamus on see, et õuesõpet linnas läbi viia pole võimalik. Kooli ümbrust või linna parke ära kasutades võib lastele pakkuda meeleolukaid maastikumänge, mille kaudu mis tahes teemasid õppida on huvitavam, protsessis osalejad on aktiivselt kaasatud ja õpitakse ka meeskonnasisest koostööd. Õpetajal on muidugi tarvis omajagu eeltööd teha, kuid tulemus – laste innukus ja märkamatu tarkuse kogumine -  on kindlasti seda väärt. Mängurõõmu ja hasarti said tunda ka seminaril osalejad, kui Roosta kaunite mändide all ja mere kaldal mängiti läbi kaks  meeskondlikku maastikumängu. 
Järgmiseks sai osaleda kahes meisterdamise töötoas. Tiie Jaaniste Otepää Gümnaasiumist viis läbi töötoa „Praktilist meisterdamist looduslikust materjalist“. Looduses leiduv materjal on meile kõigile kättesaadav ning looduses jalutades pakuvad huvitavad leiud ise häid ideid, kuidas neid oma meistriteostes kasutada. Kasutada võib aga praktiliselt kõike: käbisid, oksi, sammalt ja samblikke, tammetõrusid, kastaneid, puukoort, kive, liiva jne. Eeltööna peab õpetaja ise või koos lastega leidma aega, et materjali koguda ja kuivatada ning hoiustada. Asendamatuks abimeheks loodulikust materjalist  tööde puhul on liimipüstol, mille 
kasutamise juures ohutust tuleks meelde tuletada. Töötoas meisterdati käbidest torn, mida näiteks talvel kaunistada vahvaks jõulupuuks. Samuti õpiti tundma kasetohu omadusi ja kasetohust valmis kena pilt akrüülvärvi taustal.
Loo Keskkooli õpetaja Tiiu Kivirähk viis läbi töötoa „Läheneme loovalt looduslikust materjalist meisterdamisele“. Osalejad saadeti kõigepealt õue  materjali koguma. Leitud materjalist, kahepoolsest teibist ning värvitud liivast valmisid imekaunid kaardid, puuokstest 
ja lõngast aga ämblikuvõrgud. Töötubades tegutsemise käigus valminud põnevad  näidistööd  leiavad algaval kooliaastal tööõpetuse tundides kindlasti kasutust.
Suveseminari lõpetas professor Raivo Vokk Tallinna Tehnikaülikoolist ja Toiduainete instituudist tervislikust toitumisest. Meelde said tuletatud paljud vanad tõed toidust, toitumisest ja liikumisest. Keskenduti ka sellele, mida tervislikku võiks klassiga pidu pidades lauale panna. Lastel aitab teinekord isu tekitada ka toidu põnev nimetus ja vahva väljanägemine. Valmistati  ja serveeriti rikkalik peolaud, kus põhitähelepanu oli kalal ning
köögiviljadel, lisaks pisut teravilja- ja piimatooteid. Kõik maitses väga hästi ja kaasa saadi ka mitu head retsepti, mida edaspidigi katsetada.
Tänusõnad suveseminari organiseerijaile!  
Head algavat kooliaastat meile kõigile!

Kersti Loim ja Ülle Ruul
Tartu Tamme Gümnaasiumist19. aug 2013

Meenutusi Saaremaa Ühisgümnaasiumi toimekast koolikevadest

ALGKLASSIDE TEADUSPÄEV

Reedel, 03.05. toimus Saaremaa Ühisgümnaasiumis II maakondlik 3.-4. klasside
teaduspäev „Esimesed sammud teaduses“. Päev algas Ib klassi humoorika
tervitusega, kelle käest said osalejad teada, kuidas jänes pikad kõrvad sai, miks
õunal on punased põsed ja kust kuusk oma okkad sai. Sellele järgnes konverents.
Uurimistöödega esinesid lapsed erinevatest koolidest.
Martin Vesberg  3.a klass SÜG „Eesti värvulised“  Juhendaja  õp. Margit Mägi.
Carl-Juhan Meri  3.a klass  SÜG  „Laevad ja purjekad“ Juhendaja õp. Margit Mägi.
Albert Leppik 3.a klass  SÜG  „Lennumasinad“ Juhendaja  õp. Margit Mägi.
Lissel Mägi 3.b klass SÜG  „Sitasitikas“  Juhendaja   õp. Alli Kallaste.
Emma Kirs 3.b klass  SÜG  „Põduste jõgi“  Juhendaja   õp. Alli Kallaste.
Karl-Martin Kuusk  4.a klass  SÜG  „Eesti lipp ja tema sarnasused“ Juhendaja õp.Irena Sink.
Sander Teras 4.b klass SÜG   „Minu Itaalia“  Juhendaja   õp. Kersti Truverk.
Karola Soe 4.b klass SÜG „Mina ja jaht“ Juhendaja   õp. Kersti Truverk.
Johanna Nõukas, Hendrik Nõukas, Taavi Ansper  4. klass
OG „Kätepesuharjumused“  Juhendaja õp. Lia Alas.
Imeliine Mändar 4.  klass Kärla PK „Millest jutustavad vanaema/ vanaisa  vanad
asjad?“          Juhendaja Margit Lindau.
Pärast ettekandeid toimus õp. Sink, Irena juhtimisel meelolukas kuldvillaku võistlus.
Sellele järgnesid avastusõppe lõbusad katsed. Teaduspäeva uuenduseks oli teadur
Sirje Azarovi loeng aastalinnust ja –puust.
Hiljem said lapsed osaleda kolmes töötoas: mikroskoobitoas, seebitoas ja osaleda
teadusteatri etendusel.
Täname avastusõppe tublisid lapsi ja nende juhendajat Ruta Kelti, õpetajaid Arne
Loorpuud, Mart Mölderit, Anne Teigamäge, külalisjuhendajat Tiiu Kallastet
töötubade, Irena Sinki konverentsi ja kuldvillaku läbiviimise ning õpetaja Marina
Mäetalu infovoldiku ja toreda tervituse eest! Suured tänud Andreasele vajaliku
tehnika kordasättimise eest!  Loomulikult täname õpilaste juhendajaid, et meie teaduspäeva konverents õnnestus.
Korraldajate nimel  Margit Mägi

13. aug 2013

Tarkuseturg Lääne-Virumaal „Autistliku lapse toetamine tavakoolis“

PROGRAMMI „ÜLDHARIDUSE PEDAGOOGIDE KVALIFIKATSIOONI TÕSTMINE 2008- 2014“ RAAMES 
Lääne-Virumaa Klassiõpetajate Liidu TARKUSTURG IV teemal

„Autistliku lapse toetamine tavakoolis“
(lektorid Tiina Kallavus, Tartu Herbert Masingu kooli direktor ja Jaanus Kangur, Kangur Koolituse OÜ treener-konsultant)

22. augustil 2013 Rakvere Gümnaasiumi Tallinna tänava õppehoones (Tallinna 29/Võidu 26)


Sihtgrupp: üldhariduskoolide õpetajad, õppeasutuste tugispetsialistid (logopeedid, koolipsühholoogid, sotsiaalpedagoogid, eripedagoogid), haridusasutuste juhid ja kõik teised huvilised.
Osavõtutasu: LVKL liikmetele 5 eurot, ülejäänutele 15 eurot.
Registreerimisinfo: koolitusele registreerimine kuni  16. augustini,  registreerimislink https://docs.google.com/forms/d/1IqlkM4DxZ-i76yBXVp2256mLR89N-zR9tqmuUMTekTM/viewform

PÄEVAKAVA
9.30
Registreerimine
10.00
Tarkuseturu avamine
10.10
Tiina Kallavus
11.30
Selja sirutamise ja kohvitamise paus
11.45
Tiina Kallavus
13.15
Lõuna
13.45
Jaanus Kangur 
15.15
Tarkuseturu lõpetamine

Õppekirjandust tuleb müüma  kirjastus ATLEX

Tiina Kallavus, Tartu Herbert Masingu kooli direktor
Pervasiivsed arenguhäired. Pervasiivsete arenguhäirete liikidest RHK- 10 põhjal. Autismile iseloomulikke käitumisjooni. Käitumise korrektsioon. Autismiga laps koolis. Autismiga õpilase õpikeskkonna kujundamine, õpilase individuaalsuse arvestamine koolitüübi valikul ja õpikeskkonna kujundamisel. TEACCH- metoodika tutvustus: struktureeritud õpikeskkond; IÕK; koostöö vanematega. Autismiga õpilaste õpetamisest Tartu Herbert Masingu Kooli kogemuse põhjal. Praktilisi nõuandeid autismiga õpilase õpetajale.

Jaanus Kangur, Kangur Koolituse OÜ treener-konsultant
Kuidas luua ja säilitada kontakt? Kuidas hukkamõistmise asemel keskenduda mõistmisele? (kommunikatsioonibarjäärid, nende ületamine, mina- ja sinakeel) Millised on erimeelsuse ennetamise, põhjuse kaotamise ja tagajärgede likvideerimise võtted? Kuidas kriitikat mitte isiklikult võtta ja säilitada ka väga kriitilises olukorras rahu ning liidripositsioon? (Negatiivse agressiivse tagasiside vastuvõtmise mudel) Kuidas jõuda üksteise vastu suunatud energia rakendamiseni koostööks? Kuida muuta enda mõttefookust raskuste- ja probleemidekesksuselt lahenduskeskseks? Millised on eduka suhtlemise kolm põhilist eeldust?