23. dets 2016

Jõulutervitus

EKÕL-i juhatus soovib kõikidele klassiõpetajatele häid pühi ning kosutavat koolivaheaega!

16. dets 2016

Veebisemianr "Joonistamise keskkonnad"

Esmaspäeval, 19. detsembril kella 19.00-20.00 toimub veebiseminar „Joonistamise keskkonnad“
Enne jõule uurime üheskoos erinevaid joonistamist võimaldavaid keskkondi ning valmistame  jõulukaarte. Veebiseminari viib läbi HITSA ja Gustav Adolfi Gümnaasiumi Haridustehnoloog Ingrid Maadvere.
Registreerumine: 
http://koolitus.hitsa.ee/training/918

Info veebiseminaride ja veebiseminaride toimumise keskkonna Adobe Connect kohta leiab siit. Toimunud veebiseminaride salvestused leiab arhiivist.

Kena jõulukuud!
Kristi Semidor ja Ingrid Maadvere
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
HITSAveebiseminarid_vertikaalne_250x235

3. dets 2016

Eesti Klassiõpetajate Liidu sügisseminar „ Kunst on kunsti teha”Eesti Klassiõpetajate Liit kutsus 26.novembril 2016 oma liikmeid Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli sügisseminarile "Kunst on kunsti teha." 
Klassiõpetajaid saabus igast Eestimaa nurgast. 
Sügisseminar algas tervituskohviga ning õpetajaid võlus väärikas maja, soe vastuvõtt ja seminarkoolituse jõuluhõngulised õpitoad . Avasõnad ütles EKÕL juhatuse esinaine Küllike Kütimets. See vahva koolituspäev oli osalejatele tasuta tänu projektitaotluse rahastamisele SA Innove poolt.
Päev algas Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli direktrissi Urve Krause tervitusega, kes rõhutas kooli põhiväärtusi- avatus, koostöö lastevanematega, õpilaste loovuse toetamine ja väärikust, traditsioonide austamist ning kooli ajaloo väärtustamist. Saime nautida päeva imekaunis koolimajas mitmekesiste ning kaasaegsete õppevahendite ning võimalustega. 
Järgnesid kaks töötuba: 

Piret Laanvee- klassiõpetaja 1.-6.klass, meisterdamisõpetaja, õpetajate koolitaja. Tema töötoas said osalejad meisterdada kipssidemest näpunukke, päkapikke.
Valmistasime paberit ja sellest jõuluteemalisi seinapilte. Lambavillast pallikesi, ehteid, võtmehoidjaid, jõulukaunistusi. Meeldejäävaks kogemuseks oli harjutada sõrmele kipssideme tegemist, mille käigus valmis üsna lihtsa vaevaga päkapikust näpunukk. Selgus, et toreda villapalli tegemiseks ei kulu sugugi palju oskust ega vahendeid, vaid veidi villa, tükike porolooni, pisut seepi ja kannatust. Koolitaja Piret Laanvee- rõõmustas materjalidega, mis kõigile lastele koolis kättesaadavad ja odavad. Tulemus aga suurepärane. Valiminud kipsist päkapikud oli tore sissejuhatus esimesse adventi. Salvrätikust ja pehmest paberist valmisid kaunid jõuluteemalised seinaplaadid, mida õpetajad valmis õhinaga lastele õpetama. Villa ja seebiga valmisid toredad pallikesed, mida täiskasvanudki veeretasid ja viskasid nagu lapsed. 
Teises töötoas oli koolitajaks Anneli Laasi- vabakutseline õpetaja, maaliõpetaja. Tema juhendamisel valmisid guaššidega segatehnikas talvepildid kui imelised meistriteosed. Saime õpetusi värvide segamisest, pintslite valikust ja ideid talve maalimiseks. Muidugi sai üle korratud ka guaššvärvide maalimise põhitõed. Huvitav oli jälgida värvide mängu ja leida ikka uusi ning põnevaid toone. Kui see kõik nüüd paberile panna, siis väikeste näpunäidete ja vihjetega tunneb iga algaja maalija ennast tõeliselt suure kunstnikuna. Kaunid pildid tekkisid justkui iseenesest.
Keskpäeval oli lõunapaus ja töötoad vahetusid.
Piret Laanvee ja Anneli Laasi juhendamisel lendas aeg suisa linnutiivul. Uued vahvad ideed ja põnevad taasavastused tegid meele rõõmsaks ning panid klassiõpetajatel silmad särama.

Töine ja hariv laupäev oli õpetajaid innustav, kaasahaarav, meeleolukas ja igati kordaläinud päev. Koolituspäev täitis osalejate ootused. Koolitajad pakkusid õpetajatele uusi teadmisi, oskusi ja enesekindlust. Heameelt tunti ka kolleegidega kohtumise üle. Sügisseminari lõppedes olid kõik osalejad rahulolevad, et said koos veeta töise ja meeleoluka laupäeva. Mitmete ideedega asuti koduteele ja lubati neid kohe kaunil advendiajal kasutama hakata. Emotsioone ja mõtteid seminarkoolitusest jätkub kindlasti veel kauaks. Suur tänu korraldajatele suurepärase päeva eest! Toimunud koolitus oli tore sissejuhatus algavasse advendiaega. Kogutud ideed ja koolituselt saadud kogemuste pagas võimaldab seda jõuluhõngulist õpituba jätkata oma klassiruumis õpilastega.
Lahku mindi järgmiste koolituspäevade ootuses. 

Suur aitäh EKÕL-i juhatusele. Jõudu ja jaksu kõigile klassiõpetajatele!

Tallinna Saksa Gümnaasiumi klassiõpetajad: Ülle Gatski, Marje Kotkas, Ene Tõnnis, Tiina Lohu ja Külli Arand


6. nov 2016

Hitsa veebiseminarid tulekul

Tervitused HITSAst!

Edastame ülevaate novembrikuus toimuvatest veebiseminaridest.

Esmaspäeval, 7. novembril kella 16.00-17.00 toimub veebiseminar „Maja- ja matkamängude läbiviimine koolis“, kus Siret Lahemaa tutvustab Lauka Põhikooli kogemusi maja- ja matkamängude läbiviimisel, räägitakse läbi kõik mängu loomise etapid: küsimuste loomisest kuni kokkuvõtete tegemiseni.
Registreerumine: http://koolitus.hitsa.ee/training/812

Esmaspäeval, 14. novembril kella 16.00-17.00 toimub venekeelne veebiseminar „Pencil Code“, kus Tallinna Kesklinna Gümnaasiumi haridustehnoloog Ljudmilla Roždestvenskaja tutvustab programmi matemaatika ja informaatikaõpetajatele.
Registreerumine: http://koolitus.hitsa.ee/training/865

Teisipäeval, 22. novembril kella 16.00-17.00 toimub veebiseminar „Digitaalse õppevara loomise põhimõtted“. Tallinna Ülikooli E-õppe keskuse haridustehnoloog Veronika Rogalevitš tutvustab õpetajatele digitaalsete õppematerjalide loomise põhimõtteid ning materjali „Digitaalsete õppematerjalide loomise juhend“, mille üheks autoriks ta ise on.
Registreerumine: http://koolitus.hitsa.ee/training/813

Neljapäeval, 24. novembril kella 18.00-19.00 toimub veebiseminar „Vanast uus“, kuhu Koolielu algõpetuse ainemoderaatorid Tiia Salm Jäneda Koolist ja Tuuli Koitjärv Vanalinna Hariduskolleegiumist ootavad neid huvilisi, kes tahaksid oma vanu häid õppematerjale uuendada.
Registreerumine: http://koolitus.hitsa.ee/training/866

Esmaspäeval, 28. novembril kella 19.00-20.00 toimub veebiseminar „Õpetajate ja haridustehnoloogide lemmiktöövahendid“, mille viib läbi HITSA ja Gustav Adolfi Gümnaasiumi haridustehnoloog Ingrid Maadvere.
Registreerumine: http://koolitus.hitsa.ee/training/867

Info veebiseminaride ja veebiseminaride toimumise keskkonna Adobe Connect kohta leiab siit. Toimunud veebiseminaride salvestused leiab arhiivist.

Lugupidamisega,
Kristi Semidor ja Ingrid Maadvere
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
HITSAveebiseminarid_vertikaalne_250x235

3. nov 2016

Osale koolitusel "Kunst on kunsti teha"

Eesti Klassiõpetajate Liit kutsub 26.novembril 2016 oma liikmeid Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli sügisseminarile "Kunst on kunsti teha."

Päevakava SIIT.

Registreerimine 10. novembrini SIIT.

30. okt 2016

Kursus "Matemaatika ja mõtlemine"

 Avatud Meele Instituudi (majandustegevusteade nr 154941) ainekeskus korraldab eraldi Tallinnas ja Tartus kursuse  "Matemaatika ja mõtlemine"

TARTUS
 kolmapäeval, 07.detsembril kl.11.00- 15.15 Tartu Erakoolis aadressil Tähe 4 (TÜ vana füüsikahoone juurdeehitus)
TALLINNAS reedel, 09.detsembril kl 10.30-14.45  aadressil Pärnu mnt 67 (Perekonnaseisuameti õuemaja) 

Kellele: klassiõpetajad 
Millest:  * Tunni ülesehitus. Erinevad õpistiilid ja nendega arvestamine tunni planeerimisel;
  * Aktiivõppemeetodid ja rühmatööd algklassides. Lapse õppimine läbi mängu; 
  * Loogilise mõtlemise arendamine ja seoste loomine matemaatika õppimisel; 
  * Erinevaid võtteid peastarvutamisel ja korrutustabeli õppimisel; 
  * Mitmesugused matemaatilised trikid;
  * Matemaatika seostamine elu ja ümbritseva keskkonnaga;
  * Põhikooli matemaatikaõpetaja soovitusi klassiõpetajale
Lektor: Malle Saks 
 (Malle Saks on Tartu Erakooli õpetaja-metoodik, matemaatikaõpetaja ning kirjastuse Avita matemaatika toimetaja, mitmesuguse matemaatikaalase õppevara autor)
Kursuse osalustasu  52.- sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi
 Eelneval kokkuleppel võimalik tasumine järgmisel eelarveaastal!

nb! Kõik kursusel osalejad saavad osalustõendi.  AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 3-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva
Kursuse info tuleb ka koduleheküljele
http://www.ami.ee/koolitused/ainekeskus/
Info ja registreerimine:
   e-post: tallinn@ami.ee
    tel: 6816414
          56 913365 
Soovitav registreerimine meilitsi. Ootamatuste puhul kergem ühendust võtta! 
Kindlasti oodake registreerimise kinnitust. Kui seda kahe päeva jooksul ei tule, siis on registreering ilmselt internetimaailmas kaotsi läinud

Kena sügisejätku
AMI ainekeskus

10. okt 2016

ETwinningu seminar programmeerimis- ja robootikahuvilistele


HITSA kutsub kõiki alus-, üld- ja kutsehariduse õpetajad 4-5. novembril toimuvale seminarile, mis keskendub programmeerimis- ja robootikaalaste koostööprojektide loomisele Eesti koolides.
Seminaril osalejad saavad välja pakkuda oma idee koolidevahelisteks ühisteks projektideks ning leida seminari käigus partneriks kolleegi, kellega ühiselt plaan luua ja projekt ellu viia. Seminaril tutvustatakse eTwinningu võimalusi ühisprojektide tegemiseks ning esitletakse ka juba läbiviidud projekte. Samuti toimuvad robootika ja programmeerimisalased töötoad, kust saab ammutada ideid uuteks põnevateks koostööprojektideks.  

Seminaril osalemine ei eelda varasemat kokkupuudet eTwinningu ega ka programmeerimise või robootikaga. Piisab huvist ja heast tahtmisest! Seminaril võib osaleda nii individuaalselt kui ka koolimeeskonnana.

Kuna kohtade arv on piiratud, siis palume registreerimisega kiirustada! Registreerimine on avatud kuni 26. oktoobrini. Vaata lähemalt ning registreeru siin: https://koolitus.hitsa.ee/training/797


Tulge ja pange koolis olevad robotid koostööd tegema!

27. sept 2016

ILMUS LASTENÄIDENDITE KOGUMIK

Äsja trükivalgust näinud Merike Krämeri kogumik "Kolm lastenäidendit" pakub mängu- ja laulurõõmu lasteaia- ja esimese kooliastme lastele.

Kogumik koosneb kolmest näidendiraamatust: "Leitud jõulupuu" jõuludeks, "Värviline Jänku-Jorma" kevadpühadeks ja "Kus elab armastus" emadepäevaks. Näidendid on hoogsad, samas südamlikud ning sisaldavad ühtekokku 13 lauluteksti. Iga raamatu lõpust leiab noodid. 

Autor Merike Krämer (Mets) on lõpetanud Viljandi Kultuurikooli ja Tallinna Pedagoogikaülikooli  näitejuhina. Ta on olnud näitleja, lavastanud lasteetendusi, avaldanud laulusõnu ning luuleraamatud "Lille süda" ja "Emale pai". 
Lauludele on viisid loonud Anu Röömel.

Kastepiiskadest säraval aasal 
tuul kiigutab lillede päid.
Laula, sõbrake, sinagi kaasa, 
kui lillede keskel sa käid. ("Kus elab armastus")

"Leitud jõulupuu" 16 lk
"Värviline Jänku-Jorma" 20 lk
"Kus elab armastus" 14 lk
ISBN 978-9949-9846-0-2
Komplekti hind 17 eurot.

Tellimine kirjastusest: info.inspirecom@gmail.com
https://www.facebook.com/inspiringCom 

Lisainfo:
Õnne Mets, InspireCom OÜ, tel. 55 28679info.inspirecom@gmail.com

eTwinning - koolitus projektõppest

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus kutsub kõiki projektõppest huvitatud õpetajaid koolitusele „eTwinning algajatele“. Koolitus toimub 07. ja 08. oktoober 2016  Tallinnas Euroopa hotelli (Paadi 5) konverentsikeskuses.
eTwinning on programm, mis pakub õpilastele, õpetajatele, koolijuhtidele ja teistele koolitöötajatele võimaluse osaleda koolidevahelises koostöös info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kaasabil.
eTwinning annab õpetajatele suurepärase võimaluse üksteiselt õppida ja omavahel häid kogemusi jagada ning koos oma õpilastega õpiprojektides osaleda.
eTwinning toimib kui suhtlusvõrgustik, mis koondab endas õpetajaid üle Euroopa. See aitab kaasa uute õppemetoodikate kiirele levikule. Koolitusele oodatakse õpetajaid, kes soovivad alustada rahvusvahelist projektitööd programmi eTwinning raames (www.etwinning.net) ning kes pole varem eTwinningu koolitustel osalenud.

Koolitusel tutvustame
- portaali http://www.etwinning.net kasutamist ( eTwinning Live, partneriotsing, projekti sõlmimine, projektitöö administreerimine)
- kuidas integreerida rahvusvahelist projektitööd õppekavaga
- edukaid internetipõhiseid koostööprojekte, milles Eesti õpetajad osalevad
- kuidas veebipõhiseid koostööprojekte läbi viia.
Koolitajad Mari Tõnisson, Varje Tipp ja Laine Aluoja.

Palume kaasa võtta süle- või tahvelarvuti. Koolitus on õpetajatele tasuta (sh majutus), kuid vajalik on eelnev registreerumine. Palume registreeruda 03. oktoobriks 2016
Koolituse ajakava ja registreerimisinfo leiate

Grupp moodustatakse registreerumise järjekorras, kohtade arv on piiratud. Vajadusel osalejatele majutus kahekohalistes tubades hotellis Euroopa. Koolitus on õpetajatele tasuta (sh majutus), kuid kui registreerunud osaleja jätab põhjuseta ja ette teatamata koolitusele tulemata, siis esitatakse arve.

Lugupidamisega

Elo Allemann

17. sept 2016

Osale aasta looma luulevõistlusel!

Eesti Loodusmuuseum, MTÜ Aasta Loom ja Looduskalender.ee kutsuvad koolilapsi osalema aasta looma teemalisel luulevõistlusel. Mägra teemalist loomingut on esitama oodatud kõik huvilised algklassidest gümnaasiumi lõpetajateni. Parimaid kirjutajaid premeeritakse auhinnaretkega.

„Luulevõistluse eesmärgiks on heita aasta loomale, mägrale, ka veidi teistsugune, ilukirjanduslikum, pilk,“ räägib ettevõtmise tagamaadest aasta looma toimkonna liige Helen Arusoo. „Mägrast on sel aastal küll palju juttu olnud, toimub ka fotovõistlus ning väga populaarseks on kujunenud mägrakaamera, kuid luulevõistlusega proovime mägra igapäevaelu ja tema olemuse kirjeldamisele anda teistsuguse näo. Oleks ju huvitav lugeda näiteks regivärsilist luuletust mäkrade elust, haikut mägralinnast, mõistatust mägra jälgedest või hoopis oodi mõnele kaunile metsas kohatud isendile,“ räägib võimaluste rohkusest Arusoo.

Konkursile võib saata kirjatükke nii erinevates luulevormides kui ka lühijutustustena. „Põhirõhk on läbi loomingulise lähenemise tekitada huvi mägra ja looduse vastu laiemalt,“ ütleb Helen Arusoo.

Kõikidest saabunud töödest valib võistluse korraldusmeeskond välja parimad, mille autoreid premeeritakse mägraretkega Eesti suuremate ja uhkemate mägralinnakute juurde. Looduskalender.ee meeskonna lemmikud kirjatükid avaldatakse Looduskalender.ee portaalis ning Eesti Loodusmuuseumi kollektiivi lemmikud leiavad tee Loodusmuuseumi kodulehele ning sotsiaalmeedia kanalitesse.

Võistlusel osalemiseks saada oma eesti või vene keelne maksimaalselt 1000 tähemärgi pikkune luuletus või lühijutt märksõnaga „Luulevõistlus“ hiljemalt 9. oktoobriks 2016 aadressile muuseum@loodusmuuseum.ee. Võitjad selguvad 16. oktoobriks ning nendega võetakse ühendust. Parimate tööde autoreid ootab retk Eesti suurimate ja ilusamate mägralinnakute juurde juba oktoobri lõpus.

Tutvu inspiratsiooni kogumiseks mägra aasta koduleheküljega ning heida pilk ka mägrakaamerale!

Võistlust korraldavad MTÜ Aasta Loom, Eesti Loodusmuuseum ja Looduskalender.ee.

Lisainfo: Helen Arusoo, aasta looma toimkonna liige, e-post:toimkond@aastaloom.ee

10. sept 2016

KLASSIÕPETAJATE SUVESEMINAR OTEPÄÄ GÜMNAASIUMIS

15. ja 16. augustil toimus Otepää Gümnaasiumis Eesti Klassiõpetajate Liidu suveseminar. Seminar keskendus lapse loomulikule arengule ja kandis pealkirja "Mäng on väikese inimese töö".

Eesti Klassiõpetajate Liidu esinaine Külllike Kütimets ütles avasõnas: "Võtame rahulikult!" See idee kandis meid esimesel päeval. Seminari võeti rahulikult ja nauditi iga hetke. Kokku osales seminaril 75 õpetajat üle Eesti.Kuna võõrustaja oli Otepää Gümnaasium, siis algas esimene tööpäev direktori tervituse ja ringkäiguga koolimajas. Oleme juba harjunud oma ilusa koolimaja ja mitmekesiste ning kaasaegsete vahendite ning võimalustega. Seda, et kõik hea ei ole iseenesestmõistetav, tuletasid meelde külastajate imestus ja imetlus. Külalised andsid mitmeid kordi ja selgesõnaliselt sõnumeid, mis lubab uskuda, et Otepää Gümnaasium töötab otstarbekalt, innovaatiliselt ja õpilaste vajadusi silmas pidades.

Esimese seminaripäeva sisustas Tartu Ülikooli interpersonaalse kommunikatsiooni õpetaja, koolitaja ja pereterapeut Tiit Kõnnussaar. Tõsteti esile, et laps saab olla õppimiseks valmis, avatud ja uudishimulik vaid siis, kui ta tunneb end nii vaimselt kui füüsiliselt turvaliselt. Esimene päev lõppes digiorienteerumisega. Otepää Gümnaasiumi klassiõpetajate Kaja Oja ja Tiie Jaaniste eestvedamisel tutvustati külalistele QR-koodide ja digiorienteerumise abil meie linna vaatamisväärsusi. Osalejad jagasid korraldajatele hulgaliselt emotsioone. Külalised kiitsid eramajade ehedust, linna ilu ning Otepääd ja selle ümbruse imekaunist loodust. Kõik osalejad said kaasa suurepärase kogemuse ja kaelakaardi. Finišis oli võimalik saada teada õiged vastused ning mekkida kohalike õunte mahlasust.Kui esimene seminaripäev oli rahulikum, siis teisel päeval said külalised ise töötubades aktiivselt kaasa lüüa. Tutvuti mitmete õppimist ja mõtlemist toetavate mängude ning tantsudega. Õpetaja Tuuli Koitjärv Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumist viis läbi töötoa „Bee-Bot robot mängukaaslaseks“, Haapsalu Linna Algkooli õpetajad Evelin Nappus ja Taimi Sammel töötoa „Mängiv noor on õppiv noor“. Märjamaa Gümnaasiumi klassiõpetajad õpetasid pärimustantse eheda lõõtsa saatel ning Otepää Gümnaasiumi õpetajad Kaire Ojavee ja Tiie Jaaniste tuletasid osalejatele meelde vanu häid ringmänge.
Teine seminaripäev oli tulvil positiivsetest emotsioonidest, mis tekkisid toredast koostööst, aktiivsest liigutamisest ja ka enese tundmaõppimisest. Küllike Kütimets lausus: „Töötubade juhendajad särasid ise ja panid osalejaid sellest nakatuma.“

Korraldajad peavad Otepääl toimunud viiendat klassiõpetajate suveseminari õnnestunuks.
                       
Tiie Jaaniste ja Kaire Ojavee Otepää Gümnaasiumi klassiõpetajad


16. aug 2016

Tulekul põnev IKT seminar!!!

Ootame kõiki õpetajaid ja koolijuhte traditsioonilisele IKT seminarile “Digipädevused kehalisest kasvatusest tasemetööni”, mis toimub 24.-25.augustil Gustav Adolfi Gümnaasiumis Tallinnas.
Seminaril saab kuulda digipädevuste hindamismudelist, näha võimalusi digipädevuste rakendamisest õppekavasse ja ainetundidesse. Katsetada saab uuemaid töövahendeid internetis ja saada osa erinevate Eesti koolide parimatest praktikatest põnevates töötubades.
Kava ja täpse info leiate Gustav Adolfi Koolituskeskuse kodulehelt
http://gakk.ee/uudised/seminar-iktst-koolitunnis-lihtsalt-ja-moodsalt
Peatse kohtumiseni!
Tule ise ja võta sõber ka kaasa!

22. juuni 2016


Infoportaal HARIDUS JA SUGU

Valminud on infoportaal Haridus ja sugu, kuhu on koondatud materjalid, mis toetavad sooaspekti arvestamist nii õpetajahariduses, täiendkoolituses kui eri taseme haridusasutuste õppe- ja kasvatustöös.

Portaal võimaldab vähendada õppejõudude ja õpetajate infootsingutele kuluvat aega, pakkudes vastavalt haridustasemele süstematiseeritud ja erinevatel eesmärkidel kasutatavaid akadeemilisi ja rakenduslikke materjale. 

Portaali haldab ja uuendab Eesti Naisteühenduste Ümarlaua Sihtasutus (ENÜ), koostöös Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse ja Eesti Lasteaednike Liiduga.

20. juuni 2016

Kutse IKT seminarile

Ootame kõiki õpetajaid ja koolijuhte traditsioonilisele IKT seminarile “Digipädevused kehalisest kasvatusest tasemetööni”, mis toimub 24.-25.augustil Gustav Adolfi Gümnaasiumis Tallinnas.
Sel aastal saab kuulda digipädevuste hindamismudelist, näha viise digipädevuste rakendamisest õppekavasse ja ainetundidesse ning muidugi katsetada uusi töövahendeid. Lisaks pakuvad kuus Eesti kooli erinevates töötubades oma parimat praktikat IKT rakendamisest ainetundides.
Kava ja täpse info leiate Gustav Adolfi Koolituskeskuse kodulehelt

Peatse kohtumiseni!

Kristi Rahn
Gustav Adolfi Koolituskeskus
juhataja

23. mai 2016

EKÕL-i suvepäevad Otepääl

Eesti Klassiõpetajate Liit ootab teid suvepäevadele "Mäng on väikese inimese töö", mis toimuvad 15. - 16. august Otepääl.

Suvepäevade päevakava:

Palume ennast registreerida alljärgneva lingi kaudu:

Ilusat kevadet!
EKÕL-i juhatus

11. mai 2016

Rahatarkuse koolitus Tartus

Koostöös rahandusministeeriumi ja MTÜ Investeerimiklubiga kutsume õpetajaid rahatarkuse koolitusele. Koolituse osalustasu 5 € sularahas.

Koolituse kava


Registreerimine kuni 31. maini (link registreerumiseks)

9. apr 2016

Hitsa kutsub õpetajaid veebiseminaridele

Teisipäeval, 12. aprillil 2016 toimub kaks veebiseminari:
kell 17.00 veebiseminar "Õpiveeb" 
Õpiveebi tutvustab Diana Veskimägi Pärnu Vanalinna Põhikoolist: „Õpiveeb soovib muuta õpetaja elu lihtsamaks ja õppimist huvitavamaks, arendades õpetajatele ja õpilastele veebikeskkonda, kus jagada õppematerjale, teha interaktiivseid harjutusi ja kontrolltöid.“ Veebiseminaril on osalema oodatud kõik huvilised, kuna Õpiveebi kasutamine on nii lihtne, et hakkama saab ka algaja arvutikasutaja. Veebiseminar toimub Koolielu portaali õppija kuu raames.

kell 19.00 veebiseminar „Projektitöö Twinspace´is“  
eTwinningu ekspert Varje Tipp Pärnumaa Kutsehariduskeskusest räägib, kuidas kavandada ja läbi viia projektitööd TwinSpace´is. Registreerumine 11. aprillini.  

Esmaspäeval, 18. aprillil algusega kell 19.00 toimub veebiseminar "Koolielu uued töövahendid märtsis"
Igakuine töövahendite tutvustamise veebiseminaride-sari jätkub ning taaskord saab tutvuda mitme erineva ja koolitöös kasuliku töövahendiga. Läbi viib traditsiooniliselt Ingrid Maadvere HITSAst, Gustav Adolfi Gümnaasiumist.   

Teisipäeval, 26. aprillil algusega kell 19.00 toimub veebiseminar "Ajaveeb lasteaia õppetöös"
Alasniidu Lasteaia arendusjuht Kristel Einaste-Lukk räägib oma lasteaia näitel, kuidas kasutada õppetöös ajaveebi võimalusi. Veebiseminar toimub Koolielu portaali õppija kuu raames.

Reedel, 29. aprillil algusega kell 17.00 toimub veebiseminar "Õpetaja professionaalne areng digiajastul".
Tallinna Ülikooli kutsepedagoogika lektor ja HITSA koolitaja Heidi Paju räägib õpetaja professionaalse arengu võimalustest digiajastul. Veebiseminar toimub Koolielu portaali õppija kuu raames.

Pärast veebiseminarile registreerumist saadetakse meilile automaatselt seminaritoa link, number ja salasõna. Palun kontrollige sisestatud meiliaadressi korrektsust!

Lisainfo: HITSA veebiseminarid; salvestatud veebiseminaride arhiiv.

Lugupidamisega,

Kristi Semidor ja Ingrid Maadvere
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

Lugemisühind kutsub konverentsile

Head kolleegid ja huvilised!
Eesti Lugemisühing kutsub 7. mail 2016 Rakvere Kolledžisse, et pidada konverentsi "Kirjaoskus tulipunktis".

Päevakord:
10.00 - 11.00 tervituslaud
10.30 lugemisühingu üldkoosolek
11.15 konverentsi avamine
11.20 - 11.50 - Eeva-Maija Niinistö, Turu Ülikooli Rauma õpetajakoolituse lektor, Soome Lugemisühing
11.50 - 13.00 paneelarutelu "Oskab, ei oska"
Jutuks tulevad küsimused:
Kuidas ja millal mõõta lapse lugemis- ja kirjutamisoskust?
Kuidas õppimist toetavat hindamist rakendada lugemis- ja kirjutamisülesannetes?
Miks kirjaoskuse areng takerdub?
Kuidas aidata erilist lugejat-kirjutajat?
Kuidas säilitada kooli- ja elurõõm ning anda eduelamus pingelises õppetöös?

Esinejateks on kutsutud Maria Jürimäe Tartu Ülikooli haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskusest, Ene Varik-Maasik ja Kadi Lukanenok Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudist, Märt Hennoste, Innove eesti keele peaekspert. Sõna saavad ka tegevõpetajad.

13.00-14.00 lõuna

14.-16.30 töötoad algaja lugeja toetamisest, pildiraamatust, loovkirjutamisest, info- ja digikirjaoskusest, skype'ist ja noorte lugemisest.
16.30-17.00 konverentsi lõpetamine
Kohale on kutsutud kirjastusi. Õppematerjalide valmistajad on oodatud oma loomingut ja toodangut näitama.

Osavõtumaks on 5 eurot ühingu liikmetele ja 10 eurot mitteliikmetele (osalustasu 5 eurot katab päeva 2 toidukorda, nimelt hommikukohvi ja lõunasöögi).
Osavõtu eest saab tasuda nii arvega kui ka sularahas kohapeal.
Siin on registreerimise link
Täiendav teave reading@tlu.ee
Eesti Lugemisühingu juhatuse nimel

6. apr 2016

Koolielu portaalis on Õppija kuu

Tere, head kolleegid!

Seoses Õppija kuuga Koolielu portaalis, mis langes ühtlasi naljakuule, püüame koguda õppimisega seotud humoorikaid lugusid õpetajatelt ning lastelt. Õppimine ei ole alati tõsine töö, õppeprotsessi mahub ka nalja ja naeru. Ehk meenub teile mõni tore lugu?! 
Palun edastage meile oma meenutused järgneva küsitluse (2 küsimust) abil.
Teeme aprilli lõpus kõikidest vastustest kokkuvõtte. Loodetavasti teeb see meil kõigil tuju heaks ning koolilõpp saabub naerul näoga.

Koolielu ainemoderaatorite nimel
Tuuli Koitjärv

1. apr 2016

Kutse eTwinningu koolitusele

HITSA korraldab I kooliastme ja lasteaiaõpetajatele eTwinningu koolituse, palun teil võimalusel edastada info oma kolleegidele. Huvi korral olete väga oodatud ka ise osalema!

Koolitus toimub 28. ja 29. aprillil 2016 Tartus  hotelli Tartu (Soola 3) konverentsikeskuses.
eTwinning on programm, mis pakub õpilastele, õpetajatele, koolijuhtidele ja teistele koolitöötajatele võimaluse osaleda koolidevahelises koostöös info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kaasabil.
eTwinning annab õpetajatele suurepärase võimaluse üksteiselt õppida ja omavahel häid kogemusi jagada ning koos oma õpilastega õpiprojektides osaleda.
eTwinning toimib kui suhtlusvõrgustik, mis koondab endas õpetajaid üle Euroopa. See aitab kaasa uute õppemetoodikate kiirele levikule.
Koolitusele oodatakse I kooliastme ja lasteaiaõpetajaid õpetajaid, kes soovivad alustada rahvusvahelist projektitööd programmi eTwinning raames (www.etwinning.net) ning kes pole varem eTwinningu koolitustel osalenud.

Koolitusel tutvustame
- portaali http://www.etwinning.net kasutamist ( eTwinning Live, partneriotsing, projekti sõlmimine, projektitöö administreerimine)
- kuidas integreerida rahvusvahelist projektitööd õppekavaga
- edukaid internetipõhiseid koostööprojekte, milles Eesti õpetajad osalevad
- kuidas veebipõhiseid koostööprojekte läbi viia.
Koolitajad Ingrid Maadvere ja Mari Tõnisson.

Palume kaasa võtta süle- või tahvelarvuti. Koolitus on õpetajatele tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerumine. Palume registreeruda 22. aprilliks 2016
Koolituse ajakava ja registreerimisinfo leiate

Grupp moodustatakse registreerumise järjekorras, kohtade arv on piiratud. Vajadusel osalejatele majutus kahekohalistes tubades (hotellis London, Tartu, Rüütli 9). Koolitus on õpetajatele tasuta (sh majutus), kuid kui registreerunud osaleja jätab põhjuseta ja ette teatamata koolitusele tulemata, siis esitatakse arve.

Lugupidamisega

Elo Allemann
projektijuht
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
skype elo.allemann
Akadeemia tee 21, 12616 Tallinn