28. veebr 2013

Kutse konverentsile


 Olete palutud Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli 6. Hariduskonverentsile
 "Õnnelik õpilane, õnnelik õpetaja" 
koolivaheajal, 18. märtsil 2013 kell 10.00 Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis. 
Päevakava näete siin.
 Registreerimine konverentsile kooli kodulehel www.kuninga.parnu.ee alates 4. märtsist. Lugupidamisega Urve Krause

27. veebr 2013

Õppematerjal (õpetajale) - Köögiviljad


meediakoolitusele lasteaia- ja algklasside õpetajatele "Sinasõprus kinoga 3"

Kino Artis kutsub Teid meediakoolitusele lasteaia- ja algklasside õpetajatele "Sinasõprus kinoga 3"
11. märtsil 2013 kl 09:00-14:00 kinos Artis

Koolituse eesmärgiks on aidata õpetajatel mõtestada enda jaoks paremini filmide mõju vaatajale ja seeläbi leida lahendused ka lastele filmiõppe edasi andmiseks. Koolituse tulemusena peaks õpetajatel tekkima juurde praktilisi oskusi lastega filmide analüüsimiseks ning kinokülastuse arendavaks kogemuseks muutmiseks. Koolituse viib läbi vabakutseline filmioperaator, laste- ja noortefilmide festivali Just Film looja Elen Lotman. Elen Lotman on lisaks operaatoritööle pühendunud filmiharidusele üldisemalt, olles õppejõud Balti Filmi ja Meediakoolis ning korraldades MTÜ Eesti Filmioperaatorite Liidu egiidi all meistriklasse

filmiprofessionaalidele. Koolituse osalustasu 5.-
Koolituse tutvustus, ajakava ja registreerumisvorm siin: http://kino.ee/Events/SinasoprusKinoga3
Lisainfo: Liina Murd, Kino Artis, 5154845

 Vaata lisa .....

aTwinning

Hea õpetaja Sellel kevadel kutsub Tiigrihüppe Sihtasutus osalema eTwinningu koolitusel algajatele ja koolimeeskondadele. Lisaks toimuvad rahvusvahelised õppimisüritused eTwinning portaalis ning rahvusvahelised koolitused Lätis, Bulgaarias ja Slovakkias. Head osalemist ja toredaid projektitöö kogemusi. 08.-09. märts 2013 koolimeeskondade koolitus, Pärnus Spa Hotell Viikingi seminariruumis (Sadama 15). Tutvustatakse, kuidas kasutada rahvusvaheliste õpiprojektide võimalusi eri õppeainete lõimimisel. Koolitusel tutvutakse nii õpiprojektide kavandamist, nende integreerimist kooli õppekavva kui ka veebipõhised võimalusi projektide läbiviimisel. Koolimeeskondade koolitusele ootame ühest koolist 2-4 õpetajat koos infojuhi või arvutiõpetajaga (eri õppeainete õpetajad, klassiõpetaja, õppealajuhataja, huvijuht). Lisainfo: http://www.tiigrihype.ee/et/etwinning-koolitus-koolimeeskondadele-08-09032013 Registreerimine 1. märtsini 2013 05.-06. aprillil 2013 eTwinning koolitus algajatele, Tallinnas Euroopa hotelli konverentsikeskuses. Koolitustele oodatakse õpetajaid, kes soovivad alustada rahvusvahelist projektitööd programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning raames ning kes pole varem eTwinningu koolitustel osalenud. Lisainfo http://www.tiigrihype.ee/et/etwinning-koolitus-algajatele-05-06042013 Registreerimine 28. märtsini 2013 Vaata ka uusi eTwinning rahvusvahelisi õppimisüritusi. http://www.tiigrihype.ee/et/marts-aprill-2013 Saatke sooviavaldus osalemiseks eTwinningu rahvusvahelistel koolitusel: 25.-28. aprill 2013 Sofia, Bulgaaria Teema: Hea pedagoogiline praktika võtmepädevuste arendamisel. Sihtgrupp: alushariduse ja algõpetuse õpetajad Koolitusel toimuvad töötoad inglise, saksa ja prantsuse keeles. Koolitusel osalemiseks saatke palun 1. aprilliks 2013 sooviavaldus http://www.eformular.com/eloalle/pdw-sofia.html 26 -28. aprill 2013 Riia, Eesti-Läti-Soome kontaktseminar Teema: eTwinning projektide sõlmimine ja kavandamine Sihtgrupp: matemaatika ja loodusainete õpetajad, III kooliaste Koolitus toimub inglise keeles. Koolitusel osalemiseks saatke palun 8. aprilliks 2013 sooviavaldus http://www.eformular.com/eloalle/riia-kontaktseminar.html 16. -18. mai 2013 Bratislava, Slovakkia Teema: Oskused, mida on vaja heaks eTwinning projektiks lisaks arvutioskustele Sihtgrupp: III ja IV kooliastme õpetajad Koolitus toimub inglise keeles. Koolitusel osalemiseks saatke palun 8. aprilliks 2013 sooviavaldus http://www.eformular.com/eloalle/pdw-bratislava.html Lisainfo: www.etwinning.net www.tiigrihype.ee www.sopruskoolid.blogspot.com

20. veebr 2013

"Tagasi kooli"

Hea õpetaja! "Tagasi kooli" algatuse teavitustegevus on vahvasti jõudu kogumas ning järjest on endast märku andnud põnevad külalisõpetajad nii üksi kui projektidesse organiseeritult. Mis klassiõpetajate jaoks eriti positiivne – meie külalisõpetajate seas on kasvanud valmisolek oma teadmisi ja kogemusi jagada ka kõige pisematega – juba täna on süsteemis 83 külalisõpetajat, kes on oma eelistustes märkinud ära soovi anda külalistund vanuseastmes 1.-4. klass (vanuseastmes 5.-9. klass on külalisõpetajaid 96)! Hea uudis on see, et nimekiri täieneb pidevalt. Saadame teile esimese ülevaate, milliseid külalistunde juba täna projektide raames kokku leppida saate. Finantskirjaoskus. Swedbanki töötajad on ette valmistanud finantskirjaoskuse arengusse panustavaid tunde eri vanuseastmetes õpilastele. Kasutage Otsingut ja sisestage nendeni jõudmiseks märksõna swedbank. Reaalainetega edukaks. Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit koos oma liikmetega pakub võimalust kutsuda tundidesse inimesi nende liidu liikmetest, et näidata noortele reaalainete õppimise olulisust. Kasutage Otsingut ja sisestage nendeni jõudmiseks märksõna reaalainetega. Lähem info: http://tagasikooli.ee/teoksil/reaalainetega-edukaks/ NB! Selle projekti raames saate leppida tunde kokku "Reaalainetega edukaks" nädalaks 11.-15. märts. Elamusaasta. Loomeinimesi saab koolitundi külla kutsuda lausa kahekaupa. Vaadake lähemalt http://tagasikooli.ee/2012/10/loomeinimesed-kooli/. Lisaks on teil võimalus leida külalisõpetajaid vastavalt oma eelistatud valdkondadele, oma kooli asukohale ning oma kooli nimele (Otsingu lehel saate neid kõiki täpsustada). Kui jätate Otsinguvälja tühjaks ja määratlete, vaid oma kooli asukoha ja vanuseastme („Täpsusta asukoht” ja „Täpsusta vanuseaste” osas), saate näha kõiki külalisõpetajaid, kes Teie piirkonda on avaldanud soovi tulla ning klõpsates nende piltidel, saate infot selle kohta, milliseid põnevaid teemasid nad õpilasteni viia soovivad. "Tagasi kooli" fookusnädal on 25. veebruar kuni 1. märts - esimesed külalistunnid võiksite kokku leppida ja süsteemis registreerida juba selleks ajavahemikuks. Edasi saab kõik jätkuda juba terve kooliaasta jooksul. „Tagasi kooli" infosüsteemi saavad kõik huvilised õpetajad jätkuvalt registreerida ja ka sisse logida aadressil www.tagasikooli.ee. Palume kõigil õpetajatel, kes veel ei ole seda teha jõudnud, hoolikalt täita oma tunnieelistuste leht õpetajana (menüü "Minu profiil" ja selle alt klõpsake "Muuda profiili" nupul), et muutuksite ka ise külalisõpetajatele leitavaks. Kõigi küsimuste korral aitame leida lahendusi e-posti aadressil is@tagasikooli.ee ja telefonil 574 27645. Parimad soovid! Triin Noorkõiv ja Tiina Pauklin "Tagasi kooli" algatuse eestvedajad

14. veebr 2013

Tallinna Ülikooli muuseum hakkab mälestusi koguma


Tallinna Ülikooli muuseum kuulutab välja suure mälestuste kogumise. Sellega jätkame 1994. a
Lembit Andreseni poolt loodud muuseumi tegevust. Oodatud on nii pikemad meenutused kui
ka lühikesed mälestuskillud õppejõududelt, tudengitelt, vilistlastelt, ülikooli rohkearvuliselt
töötajaskonnalt ja erinevatel aegadel TLÜ-ga liitunud instituutidelt.

Kindlasti on iga tudengiga juhtunud midagi, mis väärib jäädvustamist - kas siis loengus, eksamil,
vabal ajal, võistlustel, rebastepidudel või praktikal. Eraldi meenutamist väärt on ühikaelu ja
legendaarsed õppejõud – ka nendest ootame teie värvikaid mälestusi!

Praegustel ja endistel õppejõududel on jällegi vastu panna hulgaliselt tudengite-kolleegide
meeldejäävaid ütlusi ja märkimisväärseid tegusid nii loengus kui ka juhtumistest väljaspool
auditooriumit. Jagage meiega oma mälestusi headest kolleegidest!

Oodatud on kõik mälestused, olgu need siis tõsised, naljakad, halenaljakad, veidi piinlikudki või
lihtsalt toredad. Hea, kui ära on märgitud talletatud sündmuse toimumise aeg ja ka osalejad, kui
kirjeldatav seik seda võimaldab.

Muidugi saavad paremad ka auhinnatud, olgu siis kirjatööde hulga või nende headuse järgi.
Parimad kuulutatakse välja 18. mail toimuval muuseumiööl “Öös on inimesi”.

Meenutusi ootame 30. aprillini k.a postiaadressile TLÜ muuseum, Narva mnt 25, 10120 Tallinn
või e-posti aadressile muuseum@tlu.ee.

Kõik esitatud tööd jäävad ülikooli muuseumi kogudesse. Värvikamatest mälestustest paneme
kokku raamatu ning selle tarbeks võtavad muuseumipoolsed korraldajad endale õiguse saadetud
tekste vajadusel toimetada.

Lähemat infot saab vajadusel telefonitsi 640 9202 ja meilitsi kadri.metsaots@tlu.ee.

6. veebr 2013

“Raamat on sõber, kes iial ei reeda”

Eesti Klassiõpetajate Liit korraldab klassiõpetajatele koolituspäeva “Raamat on sõber, kes iial ei reeda”
reedel, 8. märtsil 2013 kell 11.00 Tartu Descartes'i Lütesumis (Anne 65)

Registreerida end hiljemalt 1. märtsiks siit

Koolituspäeva tutvustus siit.

4. veebr 2013

"Tagasi kooli"Hea õpetaja!
 
Haridusest sõltub meie kõigi, seega kogu Eesti tulevik, seetõttu peab hariduse hea käekäik olema meie eriline hool. "Tagasi kooli" annab õpilastele võimaluse mõelda selgemalt läbi oma tulevikuplaanid ning aitab koolidel hoida suhet heast haridusest huvitet kaaskodanikega. Loodan, et meie koolid avavad oma uksed külalisõpetajatele, parema hariduse ning õpilaste tuleviku pärast.
 
President Toomas Hendrik Ilves
 
 
Viimase kuue aasta jooksul on sadade koolide ja külalisõpetajate kogemusest selgelt välja joonistunud vajadus ja ootus „Tagasi kooli“ algatuse muutmiseks järjepidevamaks - et õpilasteni võiks jõuda veelgi rohkem praktilisi teadmisi ja kogemusi erinevatest eluvaldkondadest ning et nii Teie kui külalisõpetajad saaksite laiendada oma kontaktidevõrgustikku inimestega, kellega on kasulik ja põnev koostööd teha. Nii olemegi koos Regionaalministri valitsemisala, Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ja Swedbanki toetusega loonud uuenenud kujul abimehe õpetajate ja külalisõpetajate kokkusaamiseks.
 
Ootame Teid registreeruma "Tagasi kooli" uude infosüsteemi aadressil www.tagasikooli.ee. Samalt viitelt leiate algatuse kohta ka lähemat infot.
 
25. veebruarist 1. märtsini toimub "Tagasi kooli" fookusnädal. Tunde saate külalisõpetajatega hakata selleks ajaks kokku leppima juba nüüd; lisaks on lähinädalatel süsteemi registreerumas veel mitmeid sadu inimesi, kelle seast saate vastastikuse huvi alusel sobivaid koostööpartnereid leida. Fookusnädalast edasi võib jätkuda külalistundide kokkuleppimine juba kooliaastaringselt - just siis, kui see Teie töökavadega kõige paremini kokku läheb.
 
Soovime, et nende edasiarenduste kaudu võiksime ühiselt muuta õpilaste õppimist tähendusrikkamaks, arendades samal ajal ka iseend.
 
Kõigile küsimustele aitame rõõmuga vastuseid leida, kui kirjutate aadressil is@tagasikooli.ee või helistate telefonil 574 27645.
 
 
Toredat koostööd!
 
Triin Noorkõiv ja Tiina Pauklin
"Tagasi kooli" eestvedajad

Tere, Kevad!


Taas on algamas loodushariduslik ettevõtmine "Tere, Kevad!", millega kutsutakse lapsi koos õpetajate ja vanematega loodusesse kevadet otsima ja leidma ning oma tegemisi ja leide ka teistega jagama. Osalema on oodatud koolide 1. - 9. klasside õpilased ning lasteaedade vanemate rühmade lapsed koos õpetajatega. Projekti põhitegevused algavad 1. märtsil ja kestavad mai keskpaigani. "Tere, Kevad!" eesmärgiks on lähendada lapsi loodusele ning õpetada neid ja nende vanemaid märkama looduses toimuvaid muutusi. Kevade otsimise käigus õpivad lapsed tundma mitmeid looma- ja taimeliike: vaadeldakse 36 Eestis levinud looma- ja taimeliigi ilmumist kevadisse loodusesse. Kevadekuulutajateks on valitud esimesena õitsema hakkavad taimed (nt sinilill, paiseleht, ülane, võilill, maikelluke), saabuvad rändlinnud (nt põldlõoke, kuldnokk, valge-toonekurg, suitsupääsuke, kägu), esimestena ärkavad liblikad (koerliblikas ja lapsuliblikas) ja kahepaiksed (rohukonn), esimesed seened (karikseen ja kevadkogrits). Lapsed panevad kirja nende ilmumise kuupäeva – lindude laul, taimede õitsema hakkamine – ning sisestavad selle projekti kodulehel asuva lihtsa vormi kaudu andmebaasi. Seda, millised kevadekuulutajad Eestimaa eri paikadesse ilmunud on ehk kui kaugele kevad Eestis arenenud on, saavad tabelite ja animeeritud kaartide kujul veebis jälgida nii osalejad kui ka kõik teised huvilised. Samuti on veebis kättesaadavad ka eelmiste aastate tulemused. Lisaks vahetutele loodusvaatlustele sisaldab "Tere, Kevad!" ka mitmeid teemakohaseid lisategevusi: toimub piltide joonistamine kevadekuulutajatest, luuletuste kirjutamine ning kevadfotode konkurss. Jätkub ka väga populaarne loodusteemaline viktoriin kahes vanuserühmas, kus lapsed on nii küsijate kui ka vastajate rollis. "Tere, Kevad!" on olnud laste hulgas väga populaarne, nii avastasid eelmisel aastal kevadet kokku üle 8000 lapse ligi 260 koolist ja lasteaiast. Arvukat osalust ootame ka seekord. Loodushariduslik ettevõtmine "Tere, Kevad 2013!" saab teoks Tiigrihüppe Sihtasutuse ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel, korraldavad MTÜ Studio Viridis Loodusharidus ja SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus. Osalemiseks registreerumine on alanud ja see toimub projekti veebilehel. Korraldajad paluvad õpetajatel osalevad grupid registreerida veebruari lõpuks. Veebruaris toimuvad koolitused õpetajatele, kel puudub varasem kevadvaatlustes osalemise kogemus. Koolitused toimuvad 18.02 Tartus ja 22.02 Tallinnas. Lisainfo ja koolitusele registreerumine toimub samuti projekti veebilehel (Koolitus). Lisainfo: http://kevad.org@irc.ee