28. nov 2010

Animakonkursi „Mereäärsed lood“ võitjad

26.novembril kuulutati Tallinnas, Solarise kinos välja lastele suunatud animakonkursi „Mereäärsed lood“ võitjad. Tiigrihüppe Sihtasutuse ja MTÜ Nukufilmi Lastestuudio korraldatud õpilaste viiendale animatsioonfilmi konkursile „Mereäärsed lood” laekus 76 animafilmi. Kokku osales konkursil koos juhendajatega üle 176 õpilase.
Konkursi teema „Mereäärsed lood“ kutsus koolilapsi mõtisklema selle üle, mis seob eestlasi merega ning vormima omad mõtted ja arusaamad animafilmiks. Konkursi nimi on inspireeritud 2011. aasta Tallinn Euroopa kultuuripealinna kandvast ideest.
Animafilmikonkurss on tihedalt seotud Tiigrihüppe SA õpetajate täiendkoolituskursusega „Animatsioon kui meediaõpetuse üks osa Eesti koolides”. Et omandatud teadmised ja lennukad ideed pärast koolitust kaotsi ei läheks, pakutaksegi koolidele võimalust oma loomingut ja õppemeetodeid filmikonkursi kaudu laiemalt tutvustada.
Animakonkursi võitjad:

Kes aga soovivad ise kätt proovida, siis on aega oma filmi lihvida suveni, sest uue konkursi teema "Käsi peseb kätt" võistlustööde esitamise tähtaeg on alles 17. juuni 2011.

Haridustehnoloog soovitab

Tiigrihüppe SA haridustehnoloog Ingrid Maadvere tutvustab oma ajaveebis veebipõhist keskkonda ProProfs, kus saab koostada mitmesuguseid harjutusi.

27. nov 2010

ÖKOKRATI loodusviktoriin


Viktoriinis Eesti loodusest ja keskkonnast on oodatud oma teadmisi täiendama koolinoored kõikidest haridusasutustest. Viktoriinis oodatakse osalema kõiki koolinoori, keda huvitab Eesti loodus ja keskkond.

Küsimused on koostatud aastatel 1999-2010 Ökokrati eelnevate projektide põhjal. Võimalikke vihjeid leiate Ökokrati ja meie partnerite kodulehtedelt või ka internetiavarustest.

Viktoriinis saavad osaleda üksnes registreerunud vastajad. Registreerumine toimub Ökokrati mängukeskkonnas http://www.okokratt.ee/gamezone

Essee- ja joonistusvõistlus "Mis minule euro juures meeldib?"

Rahandusministeerium, Unicef, Eesti Pank ning Eesti Olümpiakomitee kuutavad tänasest välja euroteemalise essee- ja joonistusvõistluse "Mis minule euro juures meeldib?", mis kestab 25. novembrist kuni 10. detsembrini.
Võistlusel oodatakse osalejateks nii lasteaialapsi kui ka üld- ja kutsehariduskoolide õpilasi. Võistlusel osaletakse individuaalselt ja iga õpilane saab esitada ainult ühe töö. Lasteaialapsed ning kuni viienda klassi õpilased võivad esitada essee asemel joonistuse.
Töid saab saata Unicefi aadressile: Auna 6, Tallinn 10317 või e-maili aadressile: bruno@unicef.ee.

13. nov 2010

Raamatu "Sõnasõlmed" sõpradele

Sellest ajaveebist leiad raamatus esinenud lingid. Samuti tutvustan siin uusi töövahendeid õppematerjalide koostamiseks.

Lõppes esimene õppimisüritus Koolielus

Selle õppeaasta pilootõppimisüritus toimus teemal „E-raamatute kasutamine õppetöös“. Kursus osutus õpetajate hulgas väga populaarseks. Kursuslastel  tuli ise väga palju iseseisvalt uurida, katsetada ja omavahel arutleda, õppides nii tundma erinevaid e-raamatute loomise vahendeid. Kursuse käigus jagati huvitavaid ideid ja kogemusi, kuidas e-raamatuid õppetöös kasutada. Kogukonnas tekkis kursuslasi toetav ja motiveeriv õhkkond. 
Soovime julgust uute õppimisürituste läbiviimiseks ka teistele õpetajatele.
Täname kõiki kursuslasi aktiivse kaasalöömise eest!
Tunnistused jõuavad kursulasteni järgmise nädala lõpuks.

Kursuse juhendajad Tuuli Koitjärv ja Tiia Salm

9. nov 2010

Uurimustööd

Paide Ühisgümnaasium ja Johannes Käisi Selts kutsuvad 3.–6. klassi õpilasi üles
kodu-uurimuslikule tegevusele motoga:

„Kaugele ei lähekskigi,
vaataks ringi kodu ligi,
avastaks ehk ometigi
sedagi või todagigi.“
(Henno Käo)

Kodu-uurimuslik tegevus:

• ergutab laste huvi kodu ja kodukoha vastu,
• õpetab talletama ja hoidma perekonna mälestusi,
• toetab kodu-uurimusliku tegevuse järjepidevust koolis.

5. nov 2010

Puutetahvel algklassi inglise keele tunnis

Hea õpetaja, kes Sa kasutad PUUTETAHVLIT algklassi inglise keele tunnis ja oled nõus jagama oma kogemusi Slovakkia Presovi Ülikooli doktorant Erika Frankova`ga, võta palun ühendust kas Piret Luigega Tartu Ülikoolist piret.luik@ut.ee või otse Erika Frankova`ga erfranko@gmail.com.

Erika soovib vaadelda 2-3 inglise keele tundi algklassides, kus kasutatakse ka puutetahvlit. Vaatluse põhitähelepanu on suunatud puutetahvli kasutamise metoodikale. Vaatleja ei jälgi õpilaste inglise keele taset ega oskusi, samuti on vaatlustulemused anonüümsed.
Kolleeg Slovakkiast vajab meie abi oma doktoritöö kirjutamisel. Meie haridussüsteem ja innovaatilisus on jätnud talle väga hea mulje.

Erika Frankova palve Eesti klassiõpetajatele edastas
Tiia Salm
Klassiõpetajate kogukonna toimetaja

Küsitlus klassiõpetajatele, kes kasutavad PUUTETAHVLIT õppetöös!

Hea õpetaja,
antud ankeet on osa rahvusvahelisest uurimusest, mille eesmärgiks on selgitatada puutetahvli kasutamissagedust ja -viise algklassides. Antud uurimus on minu doktoritöö "Uued haridustehnoloogiad esimeses kooliastmes ja nende mõju hariduslikele traditsioonidele". Eesti õpetajaid küsitletakse, et saada uusi vaatenurki ja selle abil parendada õpetamist ja õppimist Slovakkias. Samuti ka selleks, et valmistada paremini ette tulevasi õpetajaid õpetajakoolituses.

Antud ankeet on klassiõpetajatele, kes KASUTAVAD PUUTETAHVLIT õppeprotsessis.
Ankeet on anonüümne ja tulemusi kasutatakse vaid üldistatud kujul. Ankeet asub aadressil -

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGw2N0Npem5DaUVjOXR3YVBZZHBjUVE6MA

Mag. Erika Frankova
Doktorant
Loodusteaduste ja tehnoloogia osakond
Haridusteaduskond, Presovi Ülikool, Slovakkia
erfranko@unipo.sk

NB! Kui olete küsimustele vastanud, siis vajutage kindlasti CONTINUE ja edasi SUBMIT nupule, vastasel juhul teie vastused ei salvestu ja ei jõua doktorandini.

Samuti ootaksime tagasisidet, et leida keegi algklassides inglise keelt kõnelav õpetaja, kes kasutab õppetöös puutetahvlit ja lubaks tal mõnda oma tundi vaadelda.
Kes on valmis oma kogemust jagama, kuidas puutetahvliga tundi läbi viia, palun saatke mail piret.luik@ut.ee

Aitäh kõigile, kes on sellele küsitlusele juba vastanud! 

4. nov 2010

"Sõnasõlmed"

Mul on rõõm teatada, et kirjastuses Ilo ilmus minu kolmas õppematerjalide kogumik "Sõnasõlmed"
Raamat sisaldab ristsõnu ja harjutusi I ja II kooliastme õpilastele. Ristsõnad aitavad õpilaste sõnavaralist pagasit täiendada ning on heaks abimaterjaliks suulise ja kirjaliku eneseväljenduse puhul. Õpetaja abistamiseks on lisatud ristsõnade vastused.

Väljendusoskus on õigekirja ja funktsionaalse lugemisoskuse kõrval üks olulisemaid oskusi. Sõnavaraharjutused toetavad õpilaste sõnavara avardamist ning võimaldavad seeläbi lapsel end mitmekülgsemalt väljendada.
Ristsõnade lahendamine on õpilasi motiveeriv aktiivõppemeetod, mis aitab õppetundi põnevamaks muuta.Näidislehed raamatust

1. nov 2010

Kirjatööde konkurss „Heategu läbi minu silmade“

Rahvusvahelise Lions Klubide Organisatsiooni Eesti Piirkond (LIONS) ja Haridus- ja Teadusministeerium kuulutavad välja kirjatööde konkursi „Heategu läbi minu silmade“.

Konkursi eesmärk on panna õpilased mõtlema heategudele enda ümber ning anda neile võimalus mõtiskleda selle üle, mida tähendab kellelegi head teha ja millised võimalused on neil endil head korda saata. Parimaid autasustatakse emakeelepäeval, 14. märtsil 2011.

Tööde laekumise tähtaeg on 1. veebruar 2011.

Fotokonkurss "Lugemise lummuses"

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing kuulutab välja Lugemisaasta 2010 fotovõistluse "Lugemise lummuses"Fotokonkursi eesmärk on kutsuda osalema Lugemisaasta üritusel ka neid, kes lugemisest enam või selle kõrval hindavad fotokunsti. Oodatud on pildid lugemishetkedest kodus, koolis, aias, tööl, raamatukogus või pargipingil.
Püüa pildile need elamused ja inspiratsioon, mis raamatud lugejale pakuvad! Jäädvusta Lugemisaastat 2010 ning jaga teistega hetke, kui loetakse raamatut või ajalehte, uuritakse atlast, vaadatakse pildiraamatut või osaletakse kirjandus-üritusel. Oodatud on nii luuleraamaturomantika kui ka liiklusõpiku asjalikkusega tehtud fotod.