31. jaan 2012

Nukitsa konkurss- hääletamine kestab kuni 20. veebruarini 2012
Toreda materjali kasutamiseks enne raamatukokku minekut on koostanud Luule Puusepp.
http://www.calameo.com/read/001136162bdaeb813af7d

Klassiõpetajate piirkonnapäev Haljalas.

Programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014“ raames sisustab EKÕL (Eesti Klassiõpetajate Liit) oma esimest tegutsemisaastat piirkonnapäevadega „Parima praktika jagamine“. Esimene kokkusaamine kandis nime „Kodu ja kodukool“ ning toimus Lääne-Virumaal Haljala Gümnaasiumis 21.jaanuaril. Seekord olid esindatud Tallinn, Harjumaa, Lääne-Virumaa ja Järvamaa. Mitmekülgset ja sisukat laupäeva juhtis EKÕLi juhatuse esimees ning tuntud õppematerjalide koostaja Küllike Kütimets. Ta esitas ülevaate EKÕLi juhatuse ja esinduskogu arutlustest, plaanidest ja tegevusest. Erinevatest maakondadest pärit juhatusel on suhtlemisel abiks tänapäevased võimalused – internet ja Skype. EKÕLi eestvõttel laienevad klassiõpetajate professionaalse arengu võimalused läbi suhtlemisvõrgustiku ja koolituste. Noor ühendus on teinud end nähtavaks ja kuuldavaks ka üleriigilisel tasandil. Positiivsena võib märkida, et on loodud kontaktid teiste aineliitudega ja kirjastusega Maurus.
Haljalasse kohalejõudnutel ei tulnud kahetseda. Tutvuti mitmete erinevate pikemaajaliste projektide korraldamise võimalustega Kiili Gümnaasiumis ja Haljala Gümnaasiumis. Projektide eestvedajad jagasid oma kogemusi millest mõnedki ergutasid uutele ettevõtmistele. Praktiliselt tegutsesime Haljala kooli ümbruses kaardistatud okaspuude rajal. Tallinna Saksagümnaasiumi õpetajad tutvustasid kooli ja kodu koostöö võimalusi ning andsid näpunäiteid kaasaegse viievõistlust ehk õpioskuste olümpiaadi läbiviimiseks. Paide õpetajad tutvustasid Järvamaa koduloolist mängu. Iga koolitusel osaleja õmbles endale piduliku ja naiseliku helkuri - elu odavaima kindlustuse. Viimane valmis suhtlemisvõrgustiku abil eriti populaarseks kujunenud Paide Gümnaasiumi projekti „Helkur on popp“ valguses. Pole kahtlustki, et lähiajal leiavad kuuldud mõtted uues kuues rakendust kõigis kohaletulnud klassiõpetajate koolides ja tundides.
Seega võime julgelt soovitada kõigile klassiõpetajatele kodulehekülge http://klassiopetaja.blogspot.com , mis jagab teavet nii EKÕLi astumise kui mitmete tegemiste ja koolitusvõimaluste kohta. Võib juhtuda, et uus on siinsamas vanade mõtete hulgas varjus. Järgmised piirkonnapäevad on ootamas!

Haljala Gümnaasiumi klassiõpetajad Merle Varek, Ene Palo, Õnnela Lembke,

10. jaan 2012

Viktoriinisari „Teadusaasta Eesti Looduses”

EKÕL-i piirkonnapäev


Meil on rõõm teatada, et meie poolt kirjutatud projekt EESTI KLASSIÕPETAJATE LIIDU PIIRKONNAPÄEVAD „PARIMA PRAKTIKA JAGAMINE“, mida rahastab PROGRAMM „ÜLDHARIDUSE PEDAGOOGIDE KVALIFIKATSIOONI TÕSTMINE 2008- 2014“ sai positiivse vastuse st saime oma ürituste läbiviimiseks raha.
Piirkonnapäevad toimuvad:
21. jaanuar Haljalas - Lääne-Virumaa, Harjumaa, Tallinn, Järvamaa (40 osalejat)
märtsis Haapsalus- Raplamaa, Hiiumaa, Saaremaa, Pärnu, Pärnumaa, Läänemaa (35 osalejat)
aprillis Tartus - Viljandimaa, Tartu, Tartumaa, Põlvamaa, Valgamaa, Võrumaa, Jõgevamaa (45 osalejat)
mais Narvas - Virumaa, Kohtla-Järve, Narva (30 osalejat)
1. piirkonnapäevale ootame liikmeid Lääne-Virumaalt, Harjumaalt, Tallinnast, Järvamaalt.
Täpsema päevakava leiate siit.
Liidu liikmetele on üritus tasuta. Osaleja tasub ise sõidukulud.
Mitteliikmetele osalemistasu 20 €.
Registreerimine 16. jaanuariks selle lingi kaudu
Küsimused ja ettepanekud saata e-posti aadressil klassiopetajateliit@gmail.com
P.S
Lähtuvalt EKÕL-i põhikirjast on majandusaasta 1. jaanuarist- 31. detsembrini st teie liikmestaatuse jätkumiseks tuleb 2012. a liikmemaks 10€ tasuda 1. märtsiks ( EKÕL-i maakondade esinduskogu otsus 19. novembril Pärnus).
EKÕL-i juhatus

EKÕL-i maakondliku esinduskogu tegemistest 2011 sügisel

Meid ühendab tegus ja soe koostöö, mitte libe konkurents

19.novembril toimus Pärnus Eesti Klassiõpetajate Liidu (EKÕL) esimene maakondade
esinduskogu koostööseminar. Üle Eestimaa olid kohale tulnud 15 maakonna esindajad, kokku
29 klassiõpetajat.
Koostööseminari eesmärgiks oli saada ülevaade kõigis maakondades toimuvast: aineliitude
tööst, klassiõpetajate koostöö hetkeseisust, kitsaskohtadest, arengusuundadest ja saavutustest.
Maakondade esinduskoguks kutsutakse kõikide maakondade klassiõpetajate esindust, mis
on EKÕL-i juhatust toetav ja nõu andev organisatsioon, kellega koostöös peaks juhatuseni
jõudma mured ja rõõmud igast Eestimaa nurgast.

4. jaan 2012

Lõppes EKÕL-i logo ideekonkurss

Logoideekonkurss on lõppenud. Täname kõiki osalejaid Klassiõpetajate Liidu poolt korraldatud logo ideekonkursil! Eriline tänu Kadrina kooli õpetajale Piret Rusalepale õpilaste aktiivse osavõtu eest! Konkursile saadeti nii õpilaste kui ka õpetajate poolt kokku 31 ideekavandit. Maakondade esinduskogu liikmete lemmikuteks osutusid Kaisa Kallin (juhendaja Heli Kompus) ja Kaupo Kütt. Ühise arutelu tagajärjel otsustati logol kasutada sümbolina raamatut kui tarkuseallikat. Koostöös kunstiüliõpilase Ingmar Trummariga valmib lähiajal EKÕL-i logo. Loodame peagi osavõtjatele postitada vastvalminud logoga tänukirjad.

Täname Rapla lasteaiaõpetajat Alme Piisangut ja Kullamaa Keskkooli õpetajat Heldi Leidsalut ning Tartu Ülikooli üliõpilast Kaupo Kütti.
Tänusõnad tublidele Kadrina Keskkooli õpilastele: Khirsten Terese Murumägi, Birgie Bligzna, Jaanus Kullerkupp, Helena Aaman,Caroline Karus, Karl Klaus, Kirke Külmhallik, Kattri Ann Lindam, Lydia Kams, Pille Riin Erikson, Romet Lõns, Triinu Linnu Kalman, Kren Koosapoeg, Mirell Viru, Anna Elisabeth Viise, Kristel Rannala, Ründo Jõgiste, Germo Veide, Mairin, Annemai Vilik, Piia-Ly Valvik, Rasmus Rahuorg, Helena Aksberg. Kiitus Kiviõli Kunstide kooli õpilastele Anna Pjastale, Kaspar Kallinile ning Kaisa Kallinile.

3. jaan 2012

Pähklid, oad ja herned

„Vallatu matemaatika nutikale nuputajale: Pähklid, oad ja herned” on lõbusate piltidega ülesannete kogumik lastele, kellele meeldib matemaatika ja nuputamine ja nad tahaksid lahendada ja koostada nipiga ülesandeid. Need ülesanded sobivad nii lapsele iseseisvaks nuputamiseks kui põnevaks lisaülesandeks kiirematele arvutajatele matemaatika tundi. Ülesanded on erineva raskusastmega ja sobivad lastele, kes õpivad algkoolis. Lisaks saab ise sarnaseid ülesandeid koostada oma pinginaabrile või heale sõbrale. Kogumikuga on kaasas ka kaks matemaatilist täringumängu.
Ülesanded seob tervikuks värviline koomiks, kus kaks tüdrukut ja kaks poissi saadavad üksteisele koolis lauasahtli kaudu ülesandeid ja salakirju. Koomiksi abil saab kaasa elada nende seiklustele.
Erinevad ülesanded on jagatud raskusastme järgi klassidesse. Kõige lihtsamad on „herneülesanded” ja sobivad rohkem 1. klassile, kuigi lahendada saavad neid ka vanemad, sest väike nipp on ka nendes ülesannetes, mis pakub pingutust ka 3. klassi õpilasele. „Oaülesanded” on sobivad kõige paremini 2. klassi õpilasele ja 3. klassi õpilasele kordamiseks. Kõige raskemad on „pähkliülesanded” ja sobivad peamurdmiseks 3. klassile. Abivahenditega saab aga nende lahendamisega hakkama ka 2. klassi õpilane. Mõned ülesanded arendavad lisaks arvutusoskusele ja fantaasiale ka funktsionaalset lugemisoskust.
Ülesanded on seotud laste igapäevaeluga ja neis on fantaasiat, avastamis- ja mängurõõmu.
Kristi Jaanus

Lähim info ja tellimine kairi.saag@atlex.ee või telefonil 734 8915 või 55511230