27. märts 2013

Uus veebipõhine õppematerjal "See on turvaline IT!"


Õpetajate ja noorsootöötajate käsutuses on uus õppematerjal, millega klassiruumis jutuks võtta veebiturvalisuse teema. Õppematerjal loodi projekti „See on turvaline IT!“ raames Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu ja BCS Koolituse koostöös.
Tänapäeval, mil tehnoloogia kasutamine on igapäevaelu osa, muutub üha olulisemaks noorte teadlikkus sellest, kuidas virtuaalmaailmas tegutseda, et hoiduda võimalikest ohtudest. Õppematerjal „ See on turvaline IT!“ ongi abimaterjaliks õpetajale ja noorsootöötajale, et sel teemal 12-16aastaste õpilastega arutelda.
Õppematerjali leiate aadressilt http://www.itl.ee/veebiturvalisus/
Mis võib juhtuda, kui postitada Facebookis kutse peole või kasutada salaja sõbra kontot või tõmmata nutitelefoni tundmatu programm. Need on vaid mõned küsimused, mida klassiruumis arutamiseks pakutakse. Aruteluks sobiva häälestuse loovad  neli videoklippi, mis iga alateema sisse juhatavad. Õpetaja käsutuses on näitlikud kasutajaprofiilid, skeemimäng ja situatsioonikaardid, mis suunavad õpilast analüüsima igapäevast internetikasutust ja avastama seal võimalikke ohte. Õpetaja töö lihtsustamiseks on koostatud ka õppematerjali toetavad metoodilised juhendid, tunnikavad  ja esitlused iga alateema kohta.
Õppematerjali „See on turvaline IT!“ koostasid Birgy Lorenz Pelgulinna Gümnaasiumist, Meeri Sild Lilleküla Gümnaasiumist ning Mari Tõnisson Tartu Hiie Koolist. Kõik kolm on pikaajalise kogemusega õpetajad, kellel infotehnoloogiga tihe kokkupuude. Lisaks on nad tegelnud ka veebiturvalisuse teemadega.
Videote režissöör on Hardi Keerutaja ning neis astuvad üles Lilleküla Gümnaasiumi näitestuudio Kruvikeerajanoored näitlejad, keda juhendas Andres Jakovlev.
Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit käivitas aasta tagasi projekti „See on turvaline IT!“, mille kaudu sooviti pöörata tähelepanu, kuidas täiskasvanuil on võimalik kaasa aidata noorte internetialase turvateadlikkuse tõstmisele. Selleks korraldati nime all „See on turvaline IT!“ Eesti eri paigus 6 konverentsi ning loodi õppematerjal.
Projekti „See on turvaline IT“ toetas Euroopa Regionaalarengu Fond.

Lastekirjandus kui väärtuste kandja


Head I kooliastme õpetajad ja õppejuhid!

MTÜ Juunika Konsultatsiooni- ja Õppekeskus korraldab koolituspäeva:

Lastekirjandus kui väärtuste kandja

19.04.2013  TALLINN,  (toimumiskoht kesklinnas, millises haridusasutuses, selgub aprillikuu algul), kell 12:00 -17:00

Lektor: Mare Müürsepp, kes on Tallinna Ülikooli lastekirjanduse dotsent, filosoofiadoktor, Eesti Lugemisühingu juhatuse liige, Eesti IBBY sektsiooni juhatuse liige, Eesti Akadeemilise Pedagoogika Seltsi juhatuse liige, Rahvusvahelise Õpiku-uurimise Ühingu liige .

Koolitustasu55,00 € (käibemaksu ei lisandu)


Info ja osavõtuks registreerimine:
Tel 744 9608 või 58375401
tiia@juunika.ee

Et midagi kanda, peab kandmise vahend (kott?) olema terve ja haaratav, jõukohane.
Väärtusi edastab see tekst, mida suudetakse vastu võtta, mille vastuvõtmist nauditakse, mis jätab sügava jälje, mis elatakse läbi.
Käsitletavad teemad:
1Muinasjutt, jutuvestmine ja mäng
Rahvajutud „Kuu kuklas, päev otsa ees“, „Hiiepuu heateod“
Jututamine – video
2) Tänane lasteproosa
Aino Pervik, Peeter Sauter, Epp Petrone, Aidi Vallik
3Luule – tants ja laul
Ellen Niit, Hando Runnel, Wimberg
4) Kunstmuinasjutu radadel
Klassika, paroodiad, rahvuslikud algupärandid, laste lood: Hans Christian Andersen, Shel Silverstein, Markus Saksatamm
5Töö pildiraamatuga
Euroopa pildiraamatute kollektsioon, pildiraamatu tüübid ja draamatöö – video

Eelregistreerimine vajalik! 
Koolitusele registreerimiseks palume Teil meile saata allolev vorm täidetuna:
Koolitus:
Osaleja asutus:
Osaleja asutuse aadress:
Arve tasuja:
Kontakttelefon:
E-post:
Osalejate arv:
Osalejate nimed:
Lisainfo:
Makseviis:

Lugupidamisega
Tiia Porss
Kliendihaldur
Juunika Õppekeskus
Lauatelefon: +372 744 9608
Taskutelefon: +372 5837 5401
e-post: tiia@juunika.ee

16. märts 2013

Metoodiliste materjalide võistlus Euroopa Liidu teemal

Projekti „Euroopa Liidu teemaline täiendkoolitus ja õppekavaarendus“ raames toimub 2012/
2013 metoodiliste materjalide võistlus õpetajatele. Projekti ning võistlust viivad läbi Tallinna
Ülikool ja Tartu Ülikool koostöös Riigikantselei ja Euroopa Komisjoniga.

Võistluse eesmärk on koguda kokku ning jagada parimaid õppematerjale Euroopa Liidu
teemade käsitlemiseks ning tunnustada neid koostanud õpetajaid.

Võistluse tingimused:

Konkursile oodatakse mitmesuguseid õppematerjale, mis sobivad nii gümnaasiumi kui ka
põhikooli õpilastele Euroopa Liitu teema käsitlemiseks. Eelkõige on oodatud materjalid
kitsamatest valdkondadest (näiteks regionaalpoliitika, rahandus jne). Õppematerjalid
peaksid olema uudsed ning mitte kordama juba olemasolevaid õpetamise abivahendeid.
Olemasolevate materjalidega saab tutvuda projekti kodulehel http://riigiteadused.tlu.ee/
elvalikaine/index.php

Igal õppematerjalil võib olla ainult üks autor (õpetaja), üks õpetaja võib esitada mitu
õppematerjali. Üks töö võib kuuluda ka mitme kategooria alla.

Töid hinnatakse kaheksas kategoorias:

1. Parim õppematerjal põhikoolile, kasutamiseks erinevates õppeainetes.

2. Parim õppematerjal gümnaasiumile, kasutamiseks erinevates õppeainetes.

3. Uuenduslik teemakäsitlus, mis haagib Euroopa Liidu teema ainetega, kus Euroopa või
Euroopa Liidu õpe on seni olnud väheoluline.

4. Innovaatiline õppevahend, mis mitmekesistab õppemeetodite hulka Euroopa Liidu teema
käsitlemisel. Esile sooviks tõsta kogemusõpet soodustavate õppematerja­lide loomist, näiteks
läbi erinevate õppereiside nii oma piirkonnas kui ka kaugemal, koostööprojektide sidumist
Euroopa Liidu teemaga jms.

5. Parim õppevahend, mis arendab õpilaste grupitööd, sh sotsiaalseid oskusi.
6. Õppevahend, mis soodustab uurimuslikku õpet.
7. Parim õppevahend, mis sobib kasutamiseks käsitöö- või kunstiõpetuse tunnis.
8. Parim õpetaja ja õpilase ühistööna valminud õppevahend, mis soodustab kaasavat õppimist.

Osalejad
Osalema on oodatud kõik õpetajad, olenemata ainevaldkonnast ja koolitüübist.

Tähtaeg ja esitamine
Õppematerjalide võistlusele esitamise tähtaeg on 25. märts 2013. Tööd esitatakse
elektrooniliselt Krõõt Filippovile (projekti assistent) grtfilippov@gmail.com. Paberil või muul
kujul tööd saadetakse postitempliga hiljemalt 25. märts aadressil: Riigiteaduste Instituut,
Tallinna Ülikool, Narva mnt 25 10120.

Hindamine ja tunnustamine
Esitatud õppematerjalide hindajad on metoodika­ ja valdkonnaeksperdid Tallinna ja
Tartu ülikoolidest ning tegevõpetajad. Tööde hindamine toimub kahe nädala jooksul
tähtaja möödumisest. Osalejatega võetakse ühendust 10. aprillil ning võistluse tulemustest
teavitatakse üldsust läbi Õpetajate Lehe. Parimate õppematerjalide koostajaid tunnustatakse
õppreisiga Brüsselisse 2013. aasta maikuus.

Tehnilistele küsimustele vastab Krõõt Filippov grtfilippov@gmail.com

Sisuliste küsimustega võib pöörduda projektijuhi Catlyn Kirna poole catlyn.kirna@tlu.ee

13. märts 2013

Miksikesega "Kevadsprint 2013"


Alustage kevadet Kevadsprindiga! I etapp on avatud 9. aprillini!

Miksikese õppekeskkond korraldab koostöös ainesektsioonide ja
tegevõpetajatega märtsis-aprillis 2013 järgnevad online ühisõppe
ürituste sarjad:
* 2. kl loodusõpetuse "Kevadsprint 2013"
* 3. kl emakeele "Kevadsprint 2013"
* 6. kl emakeele "Kevadsprint 2013"

Ühisõppe üritusi toetavad tegevõpetajad ja ainesektsioonid üle Eesti:
* Viljandimaa aineühenduste algõpetuse aktiiv
* Jõgevamaa algõpetuse ainesektsioon
* Viljandimaa geograafiaõpetajate ainesektsioon jt
* Põlvamaa klassiõpetajate ainesektsioon
* Tegevõpetajad erinevatest Eesti koolidest

Toimumisaeg:
I etapp 11.märts - 9. aprill
II etapp 11. aprill - 5. mai

........................

Kui Sa oled 2., 3. või 6. klassi õpilane, siis just Sind ootamegi
Kevadsprint 2013 online ühisõppe sarjas osalema!

Õpilane saab osaleda järgnevalt:
1. Mine Miksikese lehele http://miksike.ee.
2. Logi enda kasutajanimega sisse (pead olema õige kooli ja klassi all
kinnitatud).
2. Näed vasakmenüüs pealkirja "Kevadsprint" / Link on ka esimeses
uudises, mis ühisõppe üritust kirjeldab.
3. Kui oled 2., 3. või 6. klassi õpilane, siis näed ainult enda
klassile avatud üritust, kus on interaktiivsed harjutused
pealkirjadena kirjas. Vajuta pealkirjale, tee harjutus läbi ja
osaledki. I etapis saad oma tulemust ka parandada, st osaleda
harjutustes mitmeid kordi kuni I etapi lõpuni.
4. Õpetaja näeb kõiki harjutusi ja klasse.

Rõõmustame väga, kui osalete terve klassiga, sest osalejaid
premeeritakse individuaalselt ja klassiti kohapunktide alusel.

I etapis saavad õpilased interaktiivsetes harjutustes osaleda
piiramatu arv kordi (võistlusaja jooksul).
II etapis saab online-kontrolltöös osaleda vaid ühe korra.
Eesmärgiks on kinnistada õppekavas välja toodud teemasid (grammatikat
jm). Võistluses osalemine annab õpilasele teadmisi. Parimatele
jagatakse ka auhindu.

Kontakt: kristiina@miksike.ee / tel 5226193

Uued põnevad õppematerjalid

Clipped from: koolielu.ee (share this clip)

8. märts 2013

EKÕL-i koostööseminar 1.aprillilEesti Klassiõpetajate Liit korraldab klassiõpetajatele koostööseminari “Kool on lapse jaoks” esmaspäeval, 1. aprillil 2013 kell 11.00 Vanalinna Hariduskolleegiumis (Vene 22, Tallinn).
Täpse päevakava  leiate siit: 

Lõunasöök 2,50€ (sularahas kohapeal),
mitteliikmetele osalemine 5€ + lõunasöök 2,50€ (sularahas kohapeal)
Registreerida end hiljemalt 24. märtsini antud lingi kaudu

NB! Maakondade esindajad, levitage infot oma maakonna klassiõpetajatele.
Kohtumiseni Vanalinna Hariduskolleegiumis,
EKÕL-i juhatus

5. märts 2013

Õpilaskonkurss "Sõnavigurid"

Clipped from: www.hm.ee (share this clip)

Koolielu Veebipõhine koolitus "Animatsioon" - veel on mõned vabad kohad.


11. märtsil algab Tiigrihüppe haridusportaalis Koolielu (www.koolielu.ee) veebipõhine koolitus "Animatsioon". Hea klassiõpetaja, tule omanda uusi oskusi, registreerumine kursusele on avatud! See on viimane võimalus sel õppeaastal animatsiooni loomist Koolielu e-kursusel õppida!
Sihtgrupp:  animafilmi tegemisest huvitatud kõikide kooliastmete õpetajad ja lasteaiaõpetajad. Kasuks tuleb arvutiga joonistamise oskus/kogemus (Inkscape, MS Paint).

Kursuse lühikirjeldus: uue õppekava järgi tuleb juba põhikoolis õpetada õpilastele digitaalset kunsti.  E-kursus tutvustab õpetajatele animatsiooni loomist kasutades programme  MonkeyJam, Inkscape, Windows Movie Maker, Windows Live Movie Maker, Pivot Stickfigure Stykz, veebipõhist Dvolver Moviemaker. Tutvust tehakse helitöötlusprogrammiga Audacity.
Juhendajad: Ene Moppel ja Krista Kõlli, Võru Kreutzwaldi gümnaasiumi õpetajad; Evi Tarro, Võru Kesklinna gümnaasiumi õpetaja ja Koolielu aineekspert.
Kursus kestab 11. märtsist 21. aprillini, kursuse läbinud saavad tunnistuse. Kursuse maht on 24 tundi.
Registreerumine toimub läbi EKISe, otselink registreerumiseks on siin.
Vaata eelmiste osalejate tagasisidet ja lähemat infot siit: http://koolielu.ee/info/readnews/207960/veel-on-vabu-kohti-e-koolitusele-animatsioon