27. jaan 2009

Selgunud on almanahhide konkursi tulemused

Septembris kuulutati Koolielus välja klassi (rühma) elektroonilise almanahhi (eportfoolio) konkurss, töid sai esitada jaanuarikuu keskpaigani.

Konkursi eesmärgiks oli välja selgitada huvitavamad, loovamad ja põnevamad e-portfooliod, mis kajastavad õpilaste loomingut elektroonsel kujul, kas luuletused, esseed, jutukesed, joonistused, pildid õppekäikudest ja tegevustest jms. Vahendi valik konkursitöö loomiseks oli õpetaja jaoks vaba, valida võis kas wiki, ajaveebi või hoopis mingi muu uue ja põneva keskkonna. Niisamuti jäi õpetaja otsustada, kas esitatakse luulekogumik, fotoalbum, joonistuskogumik, jutukogu või kõik kokku.

Konkursile laekus 23 tööd. Enamik esitatud töid olid väga huvitavad ja esiletõstmist väärivad neist kõik, kuid lõpuks tuli hindajatel oma valik teha. Nende töö osutus aga seekord väga keeruliseks. Hindamisel lähtuti hindamismudelist, mis oli ka kõigile osalejatele kättesaadav kogu konkursi vältel.

Kõik konkursile laekunud tööd olid väga omanöolised. Oli töid, kus oli almanahhi ja e-portfoolio tegijaks õpetaja, oli ka neid, kus kaasautoriteks õpilased (vt http://2cklassialmanahh.blogspot.com/), kes tegid ise sissekandeid ja seejuures väga edukalt.
Huvitavad olid kunstitööde portfooliod, kust saavad ka teised õpetajad väga palju häid ideid ja mõtteid. Neid võiks nimetada isegi metoodiliseks materjaliks (vt http://www.koolielu.ee/link.php/21545 ja http://kunstiblogi.blogspot.com/). Samuti oli töid, kuhu oli kogutud väga palju erinevaid veebiviiteid huvitavatele lehekülgedele, mida saab kasutada ainetundides. Konkursitöödest võis leida põnevaid vahendeid, millega õpetaja oli loonud näiteks laste e-raamatuid (http://issuu.com/marekivistik/docs/kooli_s_gisluuletuste_konkurss ). Põnev töö oli ka liikumisõpetuse kohta (vt http://liikumine.blogspot.com/ ). Konkursile laekus ka selline töö, mis on hea näide sellest, kuidas saab ühele lehele agregaatori abil kokku koguda kõigi õpilaste ajaveebid (vt http://www.pageflakes.com/jjgymn) - uus ja huvitav lähenemine, kus e-õppe keskkonna asemele on valitud personaalne õpikeskkond. Tore on näide ka klassi ajaveebist, kuhu on koondatud nii looming kui ka kõik tegevused (vt http://minu-klass.blogspot.com/ ). Huvitav lähenemine oli seegi, et laste lugemispäevikud olid jäädvustatud e-teel (vt http://lugemispaevik.pbwiki.com/ ). Näiteid võiks tuua veel väga palju, aga kõigil on võimalus ise tutvuda nende konkursitöödega ja ise avastada enda jaoks midagi uut ja huvitavat.
Tore on jälgida, kuidas õpetajad veebis üha enam jagavad oma kogemusi ja ideid. Kui üks õpetaja on võtnud kasutusele mõne uue vahendi, siis mõne aja pärast võib näha, kuidas seda juba ka mõni teine õpetaja on kasutama hakanud. Sama on ka õpilaste tööde puhul. Kui õpetajad on avaldanud õpilaste töid, mis on mõne uue ja huvitava tehnikaga tehtud, siis mõne aja pärast on näha, et ka teised õpetajad on seda oma lastega kasutanud. On suurepärane, et on võimalus veebi kaudu end sel moel arendada, täiendada, saada uusi teadmisi ja jagada oma kogemusi.
Konkurss andis igati kinnitust, et väga paljud õpetajad kasutavad õppeprotsessis kaasaegseid tehnoloogilisi vahendeid ning on avatud ja uuendusmeelsed. Just sellised õpetajad nagu eeldavad seda tänased õppijad.

Kõik õpetajad, kes konkursil osalesid väärivad suurt tunnustust ja tänu, sest selline töö, kus jäädvustatakse laste looming, on hindamatu väärtusega. Kindlasti võtab see väga palju aega ja energiat õpetajalt, samas annab kindlasti hiljem ka väga palju tagasi, kui mõne aasta pärast saab mõne hiireklõpsuga näha, kuidas õpilased on kasvanud ja arenenud.
Jõudu ja edu edaspidistel konkursidel ja e-portfooliote täiendamisel!

Konkursile esitatud tööd:

Kommentaare ei ole: