31. jaan 2010

Konkurss klassiõpetajatele „Multifilmid algklasside ainetunnis“

Klassiõpetajate kogukond koostöös Koolieluga kutsub õpetajaid  looma uudseid õppematerjale teemal „Multifilmid algklasside ainetunnis“
(01.02.2010 – 01.05.2010)
 
Ootame tegevõpetajaid kaasa mõtlema ja  loovalt ideid otsima, kuidas multifilme integreerida algklasside ainetundi. YouTube keskkonnas leidub hulgaliselt õpetlikke lühimultifilme, mida on hea kasutada algklassides tundide mitmekesistamiseks ja suulise väljendusoskuse arendamiseks.  Multifilmid väikesest Mutist, koer Reksiost ja  Bolekist - Lolekist on ilma tekstita ning kõigile arusaadavas pildikeeles. Lühimultifilmide õpetuslik ja kasvatuslik sisu haakub hästi erinevate  õppekava teemadega.


Siit tekkiski mõte – otsida välja sobivad multifilmid ja luua neile juurde testid, harjutused, panna kirja erinevad ideed.
Konkursile ootame uudseid materjale (multifilm + sellega seotud testid, harjutused, sõnamängud, ideed suulise väljendusoskuse arendamiseks). Lisaks veebipõhistele materjalidele on oodatud ka väljaprinditavad töölehed, mida saab õpetaja kasutada siis, kui ei ole võimalust õpilastega arvutiklassi minna. Multifilme saab vistutada (HTML koodiga lisada) blogisse, vikisse või veebilehele.
Lühimultifilmid asuvad YouTube keskkonnas http://www.youtube.com/ (sisestada tuleb otsingusõna).
 • koer Reksio –  otsingusõnaks on Reksio
 • väike Mutt – otsingusõnaks on Der Kleine Maulwurf või The Little Mole
 • Bolek ja Lolek – otsingusõnadeks on Bolek I Lolek
 Konkursi tingimused:
 • Multifilm ja testid/harjutused/ideed moodustavad tervikmaterjali.
 • Õppematerjal on õppekava mõne konkreetse teemaga seotud.
 • Õppematerjal on avaldatud veebis (ajaveeb, viki, koduleht, LeMill).
 • Õppematerjalil on tutvustus (mis  klassis/kooliastmes ja millise õppekava teema juures on kasutatav).
 • Konkursitööd peavad vastama e-õppematerjalide kvaliteedinõuetele: http://koolielu.ee/pg/info/readpage/8927
 • Konkursitöid hinnatakse hindamiskriteeriumite järgi, mis lähtuvad e-õppematerjalide kvaliteedinõuetest.
 • Konkursitöid hindab žürii, kuhu kuuluvad kogenud aineeksperdid.
 • Konkursi auhinnafond on 6000 krooni, mille jagunemise otsustab konkursi žürii hindamiskriteeriumitele vastavalt.
 • Konkursi tähtaeg on 01.05.2010. Tulemused tehakse teatavaks 18.05.2010 KLOP`i ja Koolielu portaalis.
 • Kõik konkursitööd avaldatakse Klassiõpetajate kogukonnas.
 • Konkursi parimad tööd avalikustatakse haridusportaalis Koolielu.
 • Konkursitööd palume saata järgmise ankeedi kaudu.  
  
 Küsimuste korral palume pöörduda tiiasalm@gmail.com või tuulikoitjarv@gmail.com.

Kommentaare ei ole: