27. märts 2010

Konkurss "100 looduse postkaarti!

„100 looduse postkaarti“ on konkurss, mis toimub juba kaheksandat korda. Selle ettevõtmisega kutsume Eesti kooliõpilasi üles vaatlema ärkavat kevadet ja Eestimaa loodust. Kõik nähtu tuleks aga joonistada postkaardile. Püüdke anda oma piltidele sisu – mõte ja tähendus, laske piltidel endil vaatajale rääkida ilma sõnadeta.


Konkursi tingimused
Kuna 2010. aastal tähistame looduskaitse 100. juubeliaastat, siis ootame väga selliseid kaarte, millel on joonistatud mõni kaitsealune taim, seen, puu, loom, putukas või muu tegelane. Kirjuta kindlasti pildile juurde millise liigiga on tegemist.
Osaleda võivad kõik Eesti kooliõpilased.

Konkursi ajakava
Konkurss on avatud 29. märtsist.
Konkursile saab töid esitada 20. aprillini.
Rahvahääletus toimub 3.-31. maini.
Žürii otsus võidutöödest tehakse teatavaks 31. mail.
Konkursi võidutööde auhinnad antakse üle 5. juunil 2010 Matsalu rahvuspargis toimuval matka- ja muusikaüritusel.

Tööde esitamine
Töid saab esitada posti teel koolide kaupa.
Joonistused peavad olema tehtud paksema paberi ühele küljele mõõdus 10 x 15 cm või 15 x 10 cm. Kaardi teisele küljele tuleb trükitähtedega märkida autori ees- ja perekonnanimi, kool ja klass.
Koguge tööd koolis kokku õpetajate kätte ning valige oma õpilaste tööde seast 10 paremat pilti ja saatke need üheskoos hiljemalt 20. aprillil 2010. aastal postiaadressil:
RMK Pähni looduskeskus
Pähni küla, Varstu vald
66116 Võru maakond
Lisage kindlasti oma kooli postiaadress!

Hindamine
Erinevatest koolidest konkursile laekunud tööde hulgast valib žürii 100 paremat tööd ja avaldab need kampaanialehel. Nende 100 vahel toimub rahvahääletus paremuse pingerea väljaselgitamiseks.
Žürii võtab tööde hindamisel arvesse esitaja vanust, pildi sisulist sõnumit ja teostust.
Žürii 10 lemmikut, mis saavad auhinnad, avaldame 31. mail. Samal päeval lõpeb ka rahvahääletus ja selgub 100 rahvalemmiku pingerida.
Auhinnad
Preemia I – X kohale: autoriraamat ning loodusraamat.
Autoriraamatud saavad ka 100 veebilehel esitatud töö autorit.

Autoriraamat on 50-leheküljeline trükis, milles trükime ära konkursi 100 paremat tööd.

Žürii
Esimees: Navitrolla (Heiki Trolla)
Liikmed: Liis Keerberg (Eesti Rohelise Liikumise esindaja), Helina Tammemägi (RMK), Urmas Roht (RMK).

Tööde kasutamine RMK poolt
Konkursi korraldajal on õigus töid esitada veebilehel ja teistes sotsiaalsetel eesmärkidel loodavates materjalides, märkides ära autor(id), ilma selle eest tasu maksmata.

Konkursi korraldaja annab välja Autoriraamatud, millest suurem osa läheb preemiateks ja võitjatele kingitusteks. Ülejäänud kogus eksemplare kuulub konkursi korraldajale kasutamiseks mittekommertslikel eesmärkidel.

Parimad tööd võivad samuti leida aegade jooksul kasutust RMK materjalides, olles seeläbi tuntuse ja tunnustuse toojaks autorile ja tema tööle. RMK on tegutsemas looduskasutuse korraldajana, hoolitsedes selle eest, et looduskasutus ei ületaks looduse taluvuse piire ning säiliks bioloogiline mitmekesisus. Nimetatud sotsiaalsel eesmärgil võib töö leida kasutust loodusobjektidel ja matkajaid suunavatel trükistel.

Juhul, kui konkursi korraldaja soovib esitatud tööd kasutada uue töö loomisel kommertslikel eesmärkidel, siis võib see toimuda ainult autori nõusolekul ning täiendava kokkuleppe sõlmimisel.

 allikas: http://www.rmk.ee/loodusegakoos/konkursid/100-looduse-postkaarti

Kommentaare ei ole: