30. mai 2010

JUTUPLIIATSI omaloomingukonkursi tulemused

Lõppes Klassiõpetajate praktikakogukonna ja Koolielu portaali poolt algklassiõpilastele korraldatud omaloomingukonkurss "Jutupliiats". Konkursil osales 177 õpilast ning neid juhendas 15 õpetajat.
Õpetajad olid julgelt kasutanud uusi IKT-vahendeid, tulemus kajastus konkursitööde mitmekesistes lahendustes. Tore oli ka see, et mitmed kogumikud olid valminud õpetajatevahelises koostöös. Kvaliteetse pildi ja heli esitamine ei olnud just kõige kergem ülesanne.
Väga ilmekalt ja julgelt esitasid luuletusi vene õpilased eesti keeles Kohtla Järve Tammiku Gümnaasiumi 2c ja 4c klassist, Tallinna Mustamäe 1. Lasteaed-Algkooli 2. ja 4. klassist, Karjamaa Gümnaasiumi 1c, 2a ja 2b klassist.
Kõik esitatud konkursitööd olid väga toredad ja omanäolised, mille tõttu osutus hindamine üsna keeruliseks ülesandeks. Kuna väga häid töid oli palju, otsustasime välja anda mitu esimest, teist ja kolmandat kohta.


JUTUPLIIATSI konkursi tulemused:

I koht
 II koht
III koht
Kõiki neid töid iseloomustab terviklikkus. Nii pilt kui heli on väga kvaliteetselt esitatud. Rääkivates piltides esitasid lapsed omaloomingut. Originaalne idee oli ka õpilaste kirjaliku omaloomingu kasutamine esitlustes.

Kiitust väärivad ka järgmised konkursitööd:
Kõik konkursist osa võtnud õpilased ja õpilasi juhendanud õpetajad saavad tänukirjad, I-III kohad auhinnad, mis jõuavad koolidesse veel selle nädala jooksul.
Täname kõiki õpilasi ja lapsi juhendanud õpetajaid omaloomingukonkursil osalemise eest. Ootame teilt head koostööd ja uuenduslikku meelt ka järgmisel õppeaastal.
Kaunist suvepuhkust!

Tiia Salm ja Tuuli Koitjärv

Kommentaare ei ole: