31. aug 2010

Liiklusrahu lepe

30. augustil kirjutasid Eesti Lastekaitse Liidu ja Eesti Lastevanemate Liidu esindajad laste ning autojuhtide nimel alla Liiklusrahu leppele, millega nii kooliõpilased kui autojuhid tõotavad oma korrektse liiklemisega teistele eeskujuks olla.

Esmakordselt sõlmitav Liiklusrahu lepe on osa kampaaniast, mille eesmärk seisneb selles, et laps jalakäijana ja lapsevanem sõidukijuhina lubavad teineteisele tingliku kokkuleppe sõlmimisega, et mõlemad täidavad korralikult liiklusreegleid ning on tähelepanelikud kaasliiklejate suhtes.

Liiklusrahu lepe on tähtajatu ning seotud jalakäijate ning taas kooliteed alustavate laste ohutusele suunatud liiklusohutuskampaaniaga, mida korraldavad Maanteeamet ning Politsei- ja Piirivalveamet.

Kampaanias kasutatakse tele-, raadio- ja välireklaame ning internetilahendusi. Kuna kampaania on suunatud vähekaitstud liiklejate ohutusele, mille tagamiseks igaüks saab hooliva käitumisega oma panuse anda, on erilist tähelepanu pööratud internetile ning valmistatud selle tarvis spetsiaalne veebileht, kus kõik inimesed saavad liiklusrahu leppega lihtsal viisil liituda.

Vaid ühiselt tegutsedes ja omavahel kokku leppides saab tagada selle, et kõik - nii suured kui väikesed liiklejad - õhtuks turvaliselt koju jõuaksid. Sest kokkulepe kohustab!

Lisainfo: http://www.liiklusrahu.ee/ 

Kommentaare ei ole: