23. märts 2011

Infopäev LAK-õppest klassiõpetajatele

Infopäev klassiõpetajatele

"LÕIMITUD AINE- JA KEELEÕPE ESIMESES KOOLIASTMES − TULEVIKU VÕTI UUENEVAS KOOLIS"

19. aprill 2011, algusega 12.30. Tallinnas, Inglise Kolledžis, Estonia pst 10

Oodatud on 1.-2. kooliastme õpetajad, klassiõpetajad, kes tunnevad huvi keelekümblusprogrammi kui lõimitud aine- ja keeleõppe rakendamise kogemuste vastu ning näevad seda kui üht lahendusteed tööks uuenenud klassipildis, tööks õppekeelest erineva kodukeelega õpilastega.

Esinejad on Einar Värä, Haridus- ja Teadusministeeriumist ja Anu Virovere, juhtimiskoolitaja.

Infopäevale on võimalik registreeruda lingi kaudu: Infopäev "Lak-õpe esimeses kooliastmes"
Infopäev on õpetajatele tasuta.

Kommentaare ei ole: